server-wide.html.tr.utf8 12.4 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Sunucu Genelinde Yapılandırma - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Sunucu Genelinde Yapılandırma</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/server-wide.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/server-wide.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/server-wide.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/server-wide.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/server-wide.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu belgede <code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code> modülü ile sağlanan ve sunucunun temel
  işlemlerini yapılandırmakta kullanılan yönergelerden bazıları
  açıklanmıştır.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#identification">Sunucu Kimliği</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#locations">Dosyaların Yerleri</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#resource">Özkaynak Kullanımının Sınırlanması</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#implementation">Gerçeklenimle ilgili Seçimler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="identification" id="identification">Sunucu Kimliği</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serversignature">ServerSignature</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code> yönergeleri, hata iletileri gibi
   sunucu tarafından üretilen belgelerde sunucu ile ilgili hangi bilgilerin
   sunulacağını belirlerler. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code> yönergesi sunucunun HTTP yanıt başlığı
   alanının değerini belirler.</p>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort</a></code>
   yönergeleri, sunucu tarafından, özüne yönelik URL’leri nasıl
   oluşturacağını saptamak için kullanılır. Örneğin bir istemci bir dizin
   isteğinde bulunurken URL’nin sonuna bölü çizgisi eklemese bile
   Apache httpd’nin istemciyi bölü çizgisi ile bitirilmiş URL yoluna
   yönlendirmesi gerekir; böylece istemci belge içindeki göreli
   bağlantıları doğru şekilde çözümleyebilir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="locations" id="locations">Dosyaların Yerleri</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#mutex">Mutex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>Bu yönergeler Apache httpd’nin doğru işlem yapması için gereksinim
   duyduğu çeşitli dosyaların yerlerini belirlerler. Bölü çizgisi (/) ile
   başlamayan dosya yolları kullanıldığında bu dosyaların yerlerinin
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinde belirtilen
   dizine göre belirtildiği varsayılır; root olmayan kullanıcılar
   tarafından yazılabilen dosya yollarına dosya yerleştirmemeye dikkat
   ediniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
   belgesine bakınız.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="resource" id="resource">Özkaynak Kullanımının Sınırlanması</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldsize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#limitrequestline">LimitRequestLine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#rlimitcpu">RLimitCPU</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#rlimitmem">RLimitMEM</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p><code>LimitRequest*</code> yönergeleri, Apache httpd’nin istemcilerden
   gelen istekleri okumak için kullanacağı özkaynakların miktarları ile
   ilgili sınırlamalar koymak için kullanılırlar. Bu değerleri sınırlamak
   suretiyle bazı hizmet reddi saldırılarının etkileri azaltılabilir.</p>

  <p><code>RLimit*</code> yönergeleri ise Apache httpd’nin çocuk süreçleri
   tarafından çatallanabilen özkaynakların miktarlarını sınırlamakta
   kullanılırlar. Özellikle de CGI betikleri ve SSI çalıştırma komutları
   tarafından kullanılan özkaynakları denetlemekte kullanılırlar.</p>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></code> yönergesi
   bazı platformlarda yığıt boyutunu denetim altında tutmak için
   kullanılır.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="implementation" id="implementation">Gerçeklenimle ilgili Seçimler</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#mutex">Mutex</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p><code class="directive">Mutex</code> yönergesi, <a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a>'nin
   öntanımlı seçimi ile ilgili işlevsel ve başarımsal sorunlarına çare
   bulmada ilgili gerçeklenimi mutex'ler için değiştirmekte
   kullanılabilir.</p>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/server-wide.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/server-wide.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/server-wide.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/server-wide.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/server-wide.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/server-wide.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>