htdbm.html.tr.utf8 19.7 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>htdbm - DBM parola veritabanlarını yönetir - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>htdbm - DBM parola veritabanlarını yönetir</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htdbm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/programs/htdbm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../tr/programs/htdbm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p><code><strong>htdbm</strong></code>,
  <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> üzerinden HTTP kullanıcılarının temel
  kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
  saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını yönetmek için kullanılır. DBM
  dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
  <strong><code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code></strong> sayfasına bakınız.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bugs">Hatalar</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#exit">Çıkış Durumu</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Değerlendirmeleri</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
  <p><code><strong>htdbm</strong>
  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
  [ -<strong>i</strong> ]
  [ -<strong>c</strong> ]
  [ -<strong>m</strong> |
   -<strong>B</strong> |
   -<strong>d</strong> |
   -<strong>s</strong> |
   -<strong>p</strong> ]
  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>b</strong>
  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
  [ -<strong>c</strong> ]
  [ -<strong>m</strong> |
   -<strong>B</strong> |
   -<strong>d</strong> |
   -<strong>s</strong> |
   -<strong>p</strong> ]
  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>n</strong>
  [ -<strong>i</strong> ]
  [ -<strong>c</strong> ]
  [ -<strong>m</strong> |
   -<strong>B</strong> |
   -<strong>d</strong> |
   -<strong>s</strong> |
   -<strong>p</strong> ]
  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  <var>kullanıcı</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>nb</strong>
  [ -<strong>c</strong> ]
  [ -<strong>m</strong> |
   -<strong>B</strong> |
   -<strong>d</strong> |
   -<strong>s</strong> |
   -<strong>p</strong> ]
  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>v</strong>
  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
  [ -<strong>i</strong> ]
  [ -<strong>c</strong> ]
  [ -<strong>m</strong> |
   -<strong>B</strong> |
   -<strong>d</strong> |
   -<strong>s</strong> |
   -<strong>p</strong> ]
  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>vb</strong>
  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
  [ -<strong>c</strong> ]
  [ -<strong>m</strong> |
   -<strong>B</strong>
   -<strong>d</strong> |
   -<strong>s</strong> |
   -<strong>p</strong> ]
  [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>x</strong>
  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>

  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>l</strong>
  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
  </code></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
  <dl>
  <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
  <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
  verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından çok
  dikkatli kullanmak gerekir. Betik kullanımı için
  <code><strong>-i</strong></code> seçeneğine bakınız.</dd>

  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
  <dd>Parolayı doğrulamaksızın standart girdiden okur (betik kullanımı
  için).</dd>

  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
  dosya silinip yeniden yazılır. Bu seçenek
  <code><strong>-n</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>

  <dt><code><strong>-n</strong></code></dt>
  <dd>Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir.
  <code><var>parola-dosyası</var></code> belirtilmediğinden, bu seçenek
  komut satırı sözdizimini değiştirir. Bu seçenek
  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>

  <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
  için bu öntanımlıdır.</dd>

  <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
  <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
  kabul edilmektedir.</dd>

  <dt><code><strong>-C</strong> <var>bedel</var></code></dt>
  <dd>Bu seçenek sadece <code><strong>-B</strong></code> (bcrypt şifrelemesi)
  seçeneği ile birlikte kullanılabilir. Bcrypt algoritmasına hesaplama
  süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5,
  geçerli değerler: 4 - 31).</dd>

  <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
  ve Netware dışında öntanımlıdır.
  <code><strong>htdbm</strong></code> tarafından tüm platformlarda
  destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde
  <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
  günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
  edilmektedir.</dd>

  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
  <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
  biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
  kolaylaştırır. Bu algoritma günümüz standartlarında
  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</dd>

  <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
  <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htdbm</strong></code>
  tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve
  TPF üzerinde <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından sadece düz
  metin parolalar kabul edilir.</dd>

  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
  <dd>Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart
  çıktıya gönderir.</dd>

  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
  <dd>Kullanıcı adını ve parolasını doğrular. Program belirtilen parolanın
  geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar. Eğer parola geçersizse
  program hata kodu 3 ile çıkar.</dd>

  <dt><code><strong>-x</strong></code></dt>
  <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa
  silinir.</dd>

  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
  <dd>Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu
  seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge
  eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment"
  alanında saklanır.</dd>

  <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
  <dd>DBM dosyasının ismi. Genellikle, <code>.db</code>, <code>.pag</code>
  veya <code>.dir</code> eklentisi olmaksızın belirtilir.
  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte verilmişse ve DBM
  dosyası mevcut değilse dosya oluşturulur, mevcutsa dosya güncellenir.</dd>

  <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak veya
  güncellenecek kullanıcı ismi. <code><var>kullanıcı</var></code> bu
  dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası
  değiştirilir.</dd>

  <dt><code><var>parola</var></code></dt>
  <dd>Şifrelenip DBM dosyasında saklanacak düz metin parola. Sadece
  <code><strong>-b</strong></code> seçeneği ile kullanılır.</dd>

  <dt><code><strong>-T</strong> <var>VTtürü</var></code></dt>
  <dd>DBM dosyasının türü; SDBM, GDBM, DB, veya "default" olabilir.</dd>
  </dl>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="bugs" id="bugs">Hatalar</a></h2>
  <p>Birden fazla DBM dosya biçemi vardır ve büyük bir olasılıkla da
  sisteminizde bu birden fazla biçemle ilgili kütüphaneler vardır. SDBM,
  NDBM, GNU'nun GDBM projesi ve Berkeley/Sleepycat DB 2/3/4 bunların
  başlıcalarıdır. Ne yazık ki, bu kütüphanelerin her birinin dosya
  biçimleri farklıdır. Bu bakımdan, <code><var>dosyaismi</var></code>
  dosyasında kullanılan dosya biçeminin <code><strong>htdbm</strong></code>
  tarafından kullanılanla aynı biçemde olduğundan emin olmalısınız.
  <code><strong>htdbm</strong></code> hangi tür DBM dosyasına baktığını
  saptayacak yeterliliğe sahip değildir. Yanlış biçemli bir dosya
  belirtirseniz hiçbir şey dönmeyebileceği gibi, başka isimde bir DBM
  dosyasının oluşturulması veya daha da kötüsü üzerine yazmaya
  çalışıyorsanız DBM dosyasının bozulması bile olasıdır.</p>

  <p>Unix sistemlerinde, kullanılan DBM dosyasının biçemini öğrenmek için
  <code><strong>file</strong></code> programı kullanılabilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="exit" id="exit">Çıkış Durumu</a></h2>
  <p><code><strong>htdbm</strong></code>, kullanıcı ismi ve parolasını DBM
  dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse <code>0</code>, dosyalara
  erişirken bir sorun çıkmışsa <code>1</code>, komut satırında bir
  sözdizimi hatası varsa <code>2</code>, parola etkileşimli alınmış fakat
  girdi ile eşleşme sağlanamamışsa <code>3</code>, işlem kesintiye
  uğramışsa <code>4</code>, bir değer çok uzunsa <code>5</code> (kullanıcı,
  parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter
  içeriyorsa (<a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a> bölümüne bakınız)
  <code>6</code> ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse
  <code>7</code> değeriyle döner.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
  <div class="example"><p><code>
   htdbm /usr/local/etc/apache/.htdbm-users jsmith
  </code></p></div>

  <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
  değilse <code><strong>htdbm</strong></code> beklenen hiçbir işlemi
  yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>

  <div class="example"><p><code>
   htdbm -c /home/doe/public_html/.htdbm jane
  </code></p></div>

  <p>Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı <code>jane</code> için kaydı bir
  girdi olarak bu dosyaya yazar. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya
  yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve
  <code><strong>htdbm</strong></code> bir ileti gösterip bir hata durumu
  ile çıkar.</p>

  <div class="example"><p><code>
   htdbm -mb /usr/web/.htdbm-all jones Pwd4Steve
  </code></p></div>

  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
  algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Değerlendirmeleri</a></h2>
  <p><code><strong>htdbm</strong></code> tarafından yönetilen parola
  dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir
  tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır.</p>

  <p>Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle
  <code><strong>-b</strong></code> seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını
  öneriyoruz.</p>

  <p><code>crypt()</code> algoritması kullanılırken, parolayı
  şekillendirmek için parolanın ilk 8 baytının kullanılacağına dikkat
  ediniz. Eğer parola 8 bayttan uzunsa kalanlar bir uyarı verilmeksizin
  iptal edilir.</p>

  <p>SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın
  sadece bir şifreli gösterimi olabilir. <code>crypt()</code> ve
  MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi
  eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdır.</p>

  <p>SHA ve <code>crypt()</code> biçimleri günümüz standartlarında
  <strong>güvenilmez</strong> kabul edilmektedir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="restrictions" id="restrictions">Kısıtlamalar</a></h2>
  <p>Windows platformunda, <code><strong>htdbm</strong></code>
  ile şifrelenen parolalar <code>255</code> karakterden daha uzun olamaz.
  255 karakterden sonrası kırpılır.</p>

  <p><code><strong>htdbm</strong></code> tarafından kullanılan MD5
  algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen
  parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir.</p>

  <p>Kullanıcı isimleri <code>255</code> bayttan uzun olamaz ve iki nokta
  imi (<code>:</code>) içeremez.</p>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htdbm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/programs/htdbm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../tr/programs/htdbm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/htdbm.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>