apachectl.html.tr.utf8 13.3 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>apachectl - Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>apachectl - Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/apachectl.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/programs/apachectl.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/programs/apachectl.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/programs/apachectl.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p><code><strong>apachectl</strong></code> Apache Hiper Metin Aktarım
   Protokolü (HTTP) sunucusu için bir denetim aracıdır. Sistem
   yöneticisinin Apache <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> artalan
   sürecini denetimi altında tutabilmesine yardımcı olmak amacıyla
   tasarlanmıştır.</p>

  <p><code><strong>apachectl</strong></code> iki kipte işleyebilir.
   İlkinde, <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> komutu için basit
   bir önyüz gibi davranarak, gerekli ortam değişkenlerini atar ve
   belirtilen komut satırı seçenekleriyle
   <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> sürecini başlatır. İkinci
   kipte ise, <code><strong>apachectl</strong></code> bir SysV başlatma
   betiği olarak <code><strong>start</strong></code>,
   <code><strong>restart</strong></code>,
   <code><strong>stop</strong></code> gibi tek sözcüklük basit argümanlar
   alır ve bunları uygun sinyallere dönüştürerek
   <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong>'ye gönderir.</p>

  <p>Eğer Apache kurulumunuzda standart dışı dosya yolları kullanmışsanız,
   <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> programına uygun yolları
   atamak için <code><strong>apachectl</strong></code> betiğini elden
   geçirmelisiniz. Bu arada gerek gördüğünüz
   <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> komut satırı argümanlarını da
   belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için betik içindeki açıklamalara
   bakınız.</p>

  <p><code><strong>apachectl</strong></code> betiği başarı durumunda 0
   çıkış değeri ile döner. Bir hata durumunda ise sıfırdan farklı bir
   değerle döner. Daha fazla bilgi için betik içindeki açıklamalara
   bakınız.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></li><li><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></li><li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li><li><a href="../platform/">Platform Belgeleri</a></li><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>

  <p><code><strong>apachectl</strong></code> önyüz kipinde çalıştığında
   <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> programının bütün komut
   satırı argümanlarını kabul edebilir.</p>

  <p><code><strong>apachectl</strong> [ <var>httpd-argümanları</var> ]
  </code></p>

  <p>SysV başlatma betiği kipinde ise,
   <code><strong>apachectl</strong></code> aşağıda tanımlanan basit, tek
   sözcüklük komutları kabul eder.</p>

  <p><code><strong>apachectl</strong> <var>komut</var></code></p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>

  <p>Burada sadece SysV başlatma betiğine özgü seçeneklere yer verilmiştir.
   Diğer argümanlar için <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> kılavuz
   sayfasına bakınız.</p>

  <dl>
   <dt><code><strong>start</strong></code></dt>
   <dd>Apache <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> artalan sürecini
    başlatır. Zaten çalışmaktaysa bir hata verir. <code><strong>apachectl
    -k start</strong></code> komutuna eşdeğerdir.</dd>

   <dt><code><strong>stop</strong></code></dt>
   <dd>Apache <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> artalan sürecini
    durdurur. <code><strong>apachectl -k stop</strong></code> komutuna
    eşdeğerdir.</dd>

   <dt><code><strong>restart</strong></code></dt>
   <dd>Apache <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> artalan sürecini
    yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır. Artalan sürecinin ölü
    olmadığından emin olmak için yeniden başlatmadan önce
    <code><strong>configtest</strong></code> seçeneği verilmiş gibi
    yapılandırma dosyaları sınanır. <code><strong>apachectl -k
    restart</strong></code> komutuna eşdeğerdir.</dd>

   <dt><code><strong>fullstatus</strong></code></dt>
   <dd><strong><code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code></strong> üzerinden tam bir
    durum raporu gösterir. Bunun çalışması için sunucuda
    <strong><code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code></strong> etkinleştirilmiş olmalı
    ve sisteminizde <code><strong>lynx</strong></code> gibi bir metin
    kipi HTTP tarayıcı kurulu olmalıdır. Durum raporuna erişmek için
    kullanılacak adres betik içinde <code>STATUSURL</code> değişkenine
    atanabilir.</dd>

   <dt><code><strong>status</strong></code></dt>
   <dd>Özet halinde bir durum raporu gösterir. O an sunulmakta olan
    isteklerin gösterilmemesi dışında
    <code><strong>fullstatus</strong></code> seçeneği gibidir.</dd>

   <dt><code><strong>graceful</strong></code></dt>
   <dd>Apache <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> artalan sürecini
    <em>nazikçe</em> yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır. O an
    hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri hemen durdurmaması dışında
    normal yeniden başlatma gibidir. Bir yan etki olarak eski günlük
    dosyaları hemen kapatılmaz. Yani, günlük dosyalarını döndüren bir
    betik kullanıyorsanız yenilerini başlatmadan önce eski dosyaların
    tamamen kapandığından emin olmak için belli bir süre beklemeniz
    gerekecektir. Artalan sürecinin ölü olmadığından emin olmak için
    yeniden başlatmadan önce <code><strong>configtest</strong></code>
    seçeneği verilmiş gibi yapılandırma dosyaları sınanır.
    <code><strong>apachectl -k graceful</strong></code> komutuna
    eşdeğerdir.</dd>

   <dt><code><strong>graceful-stop</strong></code></dt>
   <dd>Apache <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> artalan sürecini
    <em>nazikçe</em> durdurur. O an hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri
    hemen durdurmaması dışında normal durdurma gibidir. Bir yan etki
    olarak eski günlük dosyaları hemen kapatılmaz.
    <code><strong>apachectl -k graceful-stop</strong></code> komutuna
    eşdeğerdir.</dd>

   <dt><code><strong>configtest</strong></code></dt>
   <dd>Yapılandırma dosyasında sözdizimi denetimi yapılmasını sağlar.
    Yapılandırma dosyaları çözümlenir ve bir sorun yoksa bir <code>Syntax
    Ok</code> raporu verilir fakat, bir hata varsa o hataya ilişkin
    ayrıntılı bilgi verilir. <code><strong>apachectl -t</strong></code>
    komutuna eşdeğerdir.</dd>

  </dl>

  <p>Aşağıdaki seçenek eski sürümlerde kullanılmaktaydı, fakat artık
   kullanılmamaktadır.</p>

  <dl>
   <dt><code>startssl</code></dt>
   <dd><strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong> programını SSL destekli
    başlatmak için, yapılandırma dosyanızı ilgili yönergeleri içermesi
    için elden geçirmeli ve normal <code><strong>apachectl
    start</strong></code> komutunu kullanmalısınız.</dd>
  </dl>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/apachectl.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/programs/apachectl.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/programs/apachectl.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/programs/apachectl.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/apachectl.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>