install.html.tr.utf8 28 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Derleme ve Kurulum - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Derleme ve Kurulum</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/install.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>


  <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
   sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTP
   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> ve <a href="platform/win_compiling.html">Apache HTTP
   Sunucusunun Microsoft Windows için Derlenmesi</a> bölümüne bakınız.
   Diğer platformlar için ise <a href="platform/">platform</a>
   belgelerine bakınız.</p>

  <p>Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık
   Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve
   <code>autoconf</code> kullanır.</p>

  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.4.9’dan 2.4.10’a yükseltmek
   gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
   atlayınız.</p>

</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#requirements">Gereksinimler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#download">İndirme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#extract">Paketi açma</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#compile">Derleme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">Kurulum</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#customize">Kişiselleştirme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#test">Deneme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#upgrading">Yükseltme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#thirdp">Üçüncü parti paketler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache httpd’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="overview" id="overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></h2>

  <table>
   
   <tr>
    <td><a href="#download">İndirme</a></td>

    <td><a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#apache24">http://httpd.apache.org/download.cgi</a> adresinden en son 
     dağıtımı indirin.

    </td>
   </tr>

   <tr>
    <td><a href="#extract">Paketi açma</a></td>

    <td><code>$ gzip -d httpd-<em>NN</em>.tar.gz<br />
     $ tar xvf httpd-<em>NN</em>.tar<br />
     $ cd httpd-<em>NN</em></code></td>
   </tr>

   <tr>
    <td><a href="#configure">Yapılandırma</a></td>

    <td><code>$ ./configure --prefix=<em>ÖNEK</em></code>
    </td>
   </tr>

   <tr>
    <td><a href="#compile">Derleme</a></td>

    <td><code>$ make</code> </td>
   </tr>

   <tr>
    <td><a href="#install">Kurulum</a></td>

    <td><code>$ make install</code> </td>
   </tr>

   <tr>
    <td><a href="#customize">Kişiselleştirme</a></td>

    <td><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code> </td>
   </tr>

   <tr>
    <td><a href="#test">Deneme</a></td>

    <td><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start</code>
    </td>
   </tr>
  </table>

  <p><em>NN</em> yerine kuracağınız sürümü, <code><em>ÖNEK</em></code>
   yerine de dosya sisteminde sunucunun altına kurulacağı dizin yolunu
   yazınız. <code><em>ÖNEK</em></code> belirtilmezse
   <code>/usr/local/apache2</code> öntanımlıdır.</p>

  <p>Derleme ve kurulum işleminin her aşaması, Apache HTTPd Sunucusunun
   derlenmesi ve kurulması için gerekenler başta olmak üzere aşağıda
   ayrıntılı olarak açıklanmıştır.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="requirements" id="requirements">Gereksinimler</a></h2>

  <p>Apache httpd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>

  <dl>
   <dt>APR ve APR-Util</dt>
   <dd>APR ve APR-Util'in sisteminizde kurulu olduğundan emin olun. Kurulu
    değilse veya sisteminizce sağlanmış sürümlerini kullanmak
    istemiyorsanız APR ve APR-Util'in ikisini birden <a href="http://apr.apache.org/">Apache APR</a>'den indirin ve onları
    Apache httpd dağıtımını açtığınız dizinin altında
    <code>/httpd_kaynakkod_kök_dizini/srclib/apr</code> ve
    <code>/httpd_kaynakkod_kök_dizini/srclib/apr-util</code> dizinlerine
    açın (Dizin isimlerinin sürüm numarası içermemesine dikkat edin,
    örneğin, APR dağıtımı
    <code>/httpd_kaynakkod_kök_dizini/srclib/apr/</code> altında olsun.)
    ve <code>./configure</code> betiğinin <code>--with-included-apr</code>
    seçeneğini kullanın. Bazı platformlarda, httpd'nin, kurulu APR ve
    APR-Util kopyanıza karşın derlenmesini sağlamak için ilgili
    <code>-dev</code> paketlerini kurmanız gerekebilir.</dd>

   <dt>Perl-Uyumlu Düzenli İfade Kütüphanesi (PCRE)</dt>
   <dd>Bu kütüphane gereklidir, ancak artık httpd ile birlikte
    dağıtılmamaktadır. Kaynak kodunu <a href="http://www.pcre.org/">http://www.pcre.org</a> sitesinden indirin ve bir port veya paket
    olarak kurun. Eğer derleme sisteminiz PCRE kurulumunuz tarafından
    kurulan <code>pcre-config</code> betiğini bulamazsa
    <code>--with-pcre</code> seçeneğini kullanarak yerini belirtin. Bazı
    platformlarda, httpd'nin, kurulu PCRE kopyanıza karşın derlenmesini
    sağlamak için ilgili <code>-dev</code> paketlerini kurmanız
    gerekebilir.</dd>

   <dt>Disk Alanı</dt>
   <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
    olunuz. Kurulumdan sonra sunucu yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
    olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
    seçeneklerine, üçüncü parti modüllere ve şüphesiz sitenizin veya sunucu
    üzerindeki sitelerin boyutlarına göre değişiklik
    gösterecektir.</dd>

   <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
   <dd>Bir ANSI-C derleyicinin kurulu olduğundan emin olunuz. <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation (FSF)</a>
    tarafından dağıtılan <a href="http://gcc.gnu.org/">GNU C derleyicisini
    (GCC)</a> kullanmanız önerilir. GCC yoksa en azından satıcınızın
    derleyicisinin ANSI uyumlu olduğundan emin olunuz. Ayrıca,
    <code>PATH</code> ortam değişkeninizin içerdiği yollarda
    <code>make</code> gibi temel derleme araçları da bulunmalıdır.</dd>

   <dt>Zamanın doğru belirlenmesi</dt>
   <dd>HTTP protokolünün elemanları sunuldukları tarih ve saate göre ifade
    edilirler. Bu bakımdan sisteminizdeki zaman ayarlama oluşumunun
    ayarlarını gözden geçirmenizin tam sırasıdır. Bu amaçla, Ağ Zaman
    Protokolüne (NTP) göre çalışan <code>ntpdate</code> veya
    <code>xntpd</code> programları kullanılır. NTP yazılımları ve halka
    açık zaman sunucuları hakkında daha ayrıntılı bilgi için <a href="http://www.ntp.org">NTP sitesine bakınız</a>.</dd>

   <dt><a href="http://www.perl.org/">Perl 5</a> [SEÇİMLİK]</dt>
   <dd>Perl ile yazılmış <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> veya
    <code class="program"><a href="./programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code> gibi bazı betikleri desteklemek için
    Perl 5 yorumlayıcısı gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri
    yeterlidir). Eğer <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği sisteminizde
    Perl 5 yorumlayıcısı
    bulamazsa bu betikleri kullanamazsınız. Ancak, bu durum Apache
    HTTPd’nin derlenip kurulmasına engel değildir.</dd>
  </dl>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="download" id="download">İndirme</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusunu, çeşitli yansıların da listelendiği <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">Apache HTTP Sunucusu
   indirme sayfasından</a> indirebilirsiniz. Unix benzeri sistemler
   kullanan Apache HTTPd kullanıcılarının kaynak paketlerinden birini
   indirip derlemeleri daha iyi olacaktır. Derleme işlemi (aşağıda
   açıklanmıştır) kolaydır ve sunucunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak
   kişiselleştirmenize imkan tanır. Ayrıca, hazır derlenmiş paketler
   çoğunlukla en son kaynak sürüm kadar güncel değildirler. Eğer böyle bir
   paket indirmişseniz, kurarken paketin içinde bulunan
   <code>INSTALL.bindist</code> dosyasındaki talimatlara uyunuz.</p>

  <p>İndirme işleminin ardından Apache HTTP Sunucusunun eksiksiz ve
   değişikliğe uğramamış olduğunun doğrulanması önemlidir. Bu indirilen
   tar paketinin PGP imzasına göre sınanması ile sağlanabilir. Bunun nasıl
   yapılacağı <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#verify">indirme
   sayfasında</a> anlatıldığı gibi <a href="http://httpd.apache.org/dev/verification.html">PGP
   kullanımının</a> anlatıldığı daha geniş bir örnek de vardır.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="extract" id="extract">Paketi açma</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusu tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
   arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>

  <div class="example"><p><code>
   $ gzip -d httpd-<em>NN</em>.tar.gz<br />
   $ tar xvf httpd-<em>NN</em>.tar
  </code></p></div>

  <p>Bu işlem bulunduğunuz dizinin içinde dağıtımın kaynak dosyalarını
   içeren yeni bir dizin oluşturacaktır. Sunucuyu derleme işlmine
   başlayabilmek için önce <code>cd</code> ile bu dizine geçmelisiniz.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="configure" id="configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></h2>

  <p>Sonraki adım, Apache HTTPd kaynak ağacının platformunuza ve kişisel
   gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılmasıdır. Bu işlem dağıtımın
   kök dizininde bulunan <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği kullanılarak
   yapılır. (Apache HTTPd kaynak ağacının resmen dağıtıma girmemiş bir
   sürümünü indiren geliştiricilerin sistemlerinde <code>autoconf</code> ve
   <code>libtool</code> kurulu olması ve sonraki adıma geçmek için
   <code>buildconf</code> çalıştırmaları gerekir. Bu işlem resmi
   dağıtımlar için gerekli değildir.)</p>

  <p>Kaynak ağacını tamamen öntanımlı seçenekler kullanılarak derlemek için
   <code>./configure</code> komutunu vermek yeterlidir. Öntanımlı
   seçenekleri değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği
   çeşitli değişkenler ve komut satırı seçenekleri kabul eder.</p>

  <p>En önemli seçenek, Apache HTTP Sunucusunun kurulacağı yerin
   belirlenmesini, dolayısıyla Apache’nin bu konumda doğru olarak
   çalışması için yapılandırılmasını sağlayan <code>--prefix</code>’tir.
   Kurulacak dosyaların yerleri ile ilgili daha ayrıntılı denetim ek <a href="programs/configure.html#installationdirectories">yapılandırma
   seçenekleri</a> ile mümkün kılınmıştır.</p>

  <p>Bu noktada ayrıca, Apache HTTPd’de hangi özelliklerin bulunmasını
   istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş pek çok
   modülle gelir. Bunlar çalışma anında devereye sokulup çıkarılabilen <a href="dso.html">paylaşımlaı nesneler (DSO'lar)</a> olarak derlenebilir.
   Ayrıca, istediğiniz modülleri derleme sırasında
   <code>--enable-<var>module</var>=static</code> seçeneğini kullanarak
   durağan olarak derleyebilirsiniz. Ek modüller <code>--enable-
   <var>modül</var></code> seçenekleri kullanılarak etkinleştirilir.
   Buradaki <code><var>modül</var></code>, önünden <code>mod_</code> dizgesi
   kaldırılmış ve içindeki altçizgi imleri tire imleri ile değiştirilmiş
   modül ismidir. Temel modülleri de benzer şekilde
   <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
   edebilirsiniz. <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği mevcut olmayan
   modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
   seçenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız.</p>

  <p>Ek olarak, bazen kullandığınız derleyici, kütüphaneler veya başlık
   dosyalarının yerleri hakkında <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
   ilave bilgiler sağlamanız gerekir. Bu işlem
   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine ya ortam değişkenleriyle ya da
   komut satırı seçenekleriyle bilgi aktarılarak yapılır. Daha fazla bilgi
   için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>

  <p>Apache’yi derlerken ne gibi olasılıklara sahip olduğunuz hakkında bir
   izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
   örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
   dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> ve
   <code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code>modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
   daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>

  <div class="example"><p><code>
   $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
    --enable-ldap=shared \<br />
    --enable-lua=shared
  </code></p></div>

  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği başlatıldığında sisteminizde
   mevcut özelliklerin işe yararlığını sınamak ve sonradan sunucuyu
   derlemek için kullanılacak Makefile dosyalarını oluşturmak için bir kaç
   dakika çalışacaktır.</p>

  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçeneklerinin tamamı ayrıtılı olarak
   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasında açıklanmıştır.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="compile" id="compile">Derleme</a></h2>

  <p>Artık, Apache HTTPd paketini şekillendiren çeşitli parçaları derlemek
   için basitçe aşağıdaki komutu verebilirsiniz:</p>

  <div class="example"><p><code>$ make</code></p></div>

  <p>Bu komutu verdikten sonra lütfen sabırlı olunuz. Temel yapılandırmanın
   derlenmesi bir kaç dakika alsa da modüllerin derlenmesi donanımınıza ve
   seçtiğiniz modüllerin sayısına bağlı olarak daha uzun süre
   gerektirecektir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="install" id="install">Kurulum</a></h2>

  <p>Şimdi sıra <code><em>ÖNEK</em></code> dizini altına kurulmak üzere
   yapılandırdığınız (yukarı <code>--prefix</code> seçeneğine bakınız)
   paketi kurmaya geldi. Basitçe şu komutu veriniz:</p>

<div class="example"><p><code># make install</code></p></div>

  <p><code><em>ÖNEK</em></code> dizininde genellikle yazma izinlerinin
   sınırlı oluşu nedeniyle bu adım genellikle root yetkilerini
   gerektirir.</p>

  <p>Eğer sürüm yükseltiyorsanız, kurulum sırasında mevcut yapılandırma
   dosyalarının ve belgelerin üzerine yazılmayacaktır.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="customize" id="customize">Kişiselleştirme</a></h2>

  <p>Bu adımda, Apache HTTP Sunucunuzu <code><em>ÖNEK</em>/conf/</code>
   dizini altındaki <a href="configuring.html">yapılandırma
   dosyalarını</a> düzenleyerek kişiselleştirebilirsiniz.</p>

  <div class="example"><p><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code></p></div>

  <p>Bu kılavuz ve kullanılabilecek <a href="mod/directives.html">yapılandırma yönergelerinin</a> kılavuzlarını
   <code><em>ÖNEK</em>/<a href="./">docs/manual/</a></code> altında
   bulabileceğiniz gibi en son sürümünü daima <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/">http://httpd.apache.org/docs/2.4/</a> adresinde
   bulabilirsiniz.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="test" id="test">Deneme</a></h2>

  <p>Artık Apache HTTP Sunucunuzu <a href="invoking.html">başlatmaya</a>
   hazırsınız. Hemen şu komutu verin:</p>

  <div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start</code></p></div>

  <p><code>http://localhost/</code> üzerinden ilk belgeniz için bir istek
   yapmalısınız. Genellikle <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> olarak bilinen
   <code><em>ÖNEK</em>/htdocs/</code> altındaki sayfayı görürsünüz.
   Çalışmakta olan sunucuyu <a href="stopping.html">durdurmak</a> için şu
   komutu verebilirsiniz:</p>

  <div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k stop</code></p></div>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="upgrading" id="upgrading">Yükseltme</a></h2>

  <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
   öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
   <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’den 2.4’e gibi), derleme anı ve
   çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
   yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
   değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>

  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme yapmak (2.2.55’ten 2.2.57’ye
   yükseltmek gibi) daha kolaydır. <code>make install</code> işlemi,
   mevcut yapılandırma ve günlük dosyalarınızın ve belgelerin üzerine
   yazmayacaktır. Ek olarak, geliştiriciler alt sürüm değişikliklerinde
   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçenekleri, çalışma anı yapılandırması
   veya modül API’sinde uyumsuz değişiklikler yapmamaya özen
   göstereceklerdir. Çoğu durumda, aynı <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut
   satırını, aynı yapılandırma dosyasını kullanabileceksiniz ve tüm
   modülleriniz de çalışmaya devam edebilecektir.</p>

  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme işlemine, eski kaynak ağacının kök
   dizininde veya kurulu sunucunuzun <code>build</code> dizininde
   bulacağınız <code>config.nice</code> dosyasını yeni kaynak ağacının kök
   dizinine kopyalamak suretiyle başlayabilirsiniz. Bu dosya evvelce
   kaynak ağacını yapılandırmakta kullandığınız
   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut satırını içerir.
   <code>config.nice</code> dosyasında yapmak istediğiniz değişiklikler
   varsa yaptıktan sonra şu komutları veriniz:</p>

  <div class="example"><p><code>
  $ ./config.nice<br />
  $ make<br />
  $ make install<br />
  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k graceful-stop<br />
  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start<br />
  </code></p></div>

  <div class="warning">Her yeni sürümü hizmete sokmadan önce daima çalışma
   ortamınızda denemeniz gerekir. Örneğin, yükseltme işlemini
   sonuçlandırmadan önce eski sürümün çalışmasını durdurmadan yenisini
   farklı bir <code>--prefix</code> ile kurabilir ve farklı bir port ile
   (<code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesini
   ayarlamak suretiyle) çalıştırabilirsiniz.</div>

  <p>Özgün <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçeneklerinizi değiştirmek veya
   yeni seçenekler eklemek isterseniz bunları <code>config.nice</code>
   betiğine komut satırı argümanları olarak belirtebilirsiniz:</p>

  <div class="example"><p><code>
  $ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90
  </code></p></div>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="thirdp" id="thirdp">Üçüncü parti paketler</a></h2>

  <p>Üçüncü partilerin çoğunun, Apache HTTP Sunucusunun belli bir platforma
   kurulumu için paketlenmiş kendi dağıtımları vardır. Çeşitli Linux
   dağıtımları, üçüncü parti Windows paketleri, Mac OS X, Solaris ve daha
   pek çokları bunlar arasında sayılabilir.r</p>

  <p>Yazılım lisansımız bu çeşit yeniden dağıtımlara izin verdiği gibi
   bunları cesaretlendirir de. Ancak, sunucunun kurulum ve yapılandırmasının
   belgelerimizde belittiğimizden farklı olması gibi bir durum ortaya
   çıkabilir. Ne yazık ki, bu durum yakın zamanda değişecekmiş gibi
   görünmüyor.</p>

  <p>Bu <a href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">üçüncü parti
   dağıtımlarla ilgili bir açıklamaya</a> HTTP
   Sunucu wikisinde yer verilmiş olup bunların şu anki durumunu
   yansıtmaktadır. Ancak, yine de, dağıtımınızın belli platformlarla ilgili
   paket yönetimi ve kurulum işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız
   gerekmektir.</p>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/install.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/install.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>