suexec.8 1.38 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.de Sh \" Subsection
.br
.if t .Sp
.ne 5
.PP
\fB\\$1\fR
.PP
..
.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
.if t .sp .5v
.if n .sp
..
.de Ip \" List item
.br
.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
.el .ne 3
.IP "\\$1" \\$2
..
.TH "SUEXEC" 8 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "suexec"
.nh
.SH İSİM
suexec \- harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir

.SH "KULLANIM"
 
.PP
\fBsuexec\fR -\fBV\fR
 

.SH "ÖZET"
 
.PP
\fBsuexec\fR, CGI programlarını çalıştırmadan önce Apache HTTP Sunucusu tarafından kullanıcı değiştirmek için kullanılır\&. Bunu yapabilmek için sunucunun root tarafından çalıştırılmış olması gerekir\&. HTTP artalan süreci normalde root aidiyetinde çalışmadığından \fBsuexec\fR'in çalıştırılabilir dosyasının sahibi root olmalı, setuid biti etkin (u+s) olmalı ve dosyaya root dışında hiç kimse yazamamalıdır\&.
 
.PP
\fBsuexec\fR güvenlik modeli ve kavramlar hakkında bilgi edinmek için suexec belgesine (http://httpd\&.apache\&.org/docs/2\&.4/suexec\&.html) bakınız\&.
 

.SH "SEÇENEKLER"
 
 
.TP
\fB-V\fR
root iseniz, bu seçenek \fBsuexec\fR derleme seçeneklerini gösterir\&. Güvenlik sebebiyle tüm yapılandırma seçenekleri sadece derleme sırasında değiştirilebilir\&.