urlmapping.html.tr.utf8 28 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/urlmapping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/urlmapping.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/urlmapping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
   sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl
   kullanıldığı açıklanmaktadır.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#related">İlgili Modüller ve Yönergeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#documentroot"><code>DocumentRoot</code></a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#outside">Belge Kök Dizini Dışındaki Dosyalar</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#user">Kullanıcı Dizinleri</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#redirect">URL Yönlendirme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#proxy">Karşı Vekil</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#rewrite">Yeniden Yazma Motoru</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#notfound">Dosya orada yok</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#other">Diğer URL Eşleme Modülleri</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="related" id="related">İlgili Modüller ve Yönergeler</a></h2>

<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li></ul></td></tr></table>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="documentroot" id="documentroot"><code>DocumentRoot</code></a></h2>

  <p>Yapılan bir isteğe hangi dosyanın sunulacağına karar verirken
   httpd’nin öntanımlı davranışı istek için URL yolunu (URL’den konak ismi
   ve port ayrıldıktan sonra kalan kısım) alıp bunu yapılandırma dosyasında
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesi ile
   belirtilen dizinin sonuna eklemektir. Bu nedenle, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altındaki dizinler ve dosyalar
   sitenin dışardan görünen temel belge ağacını oluştururlar.</p>

  <p>Örneğin, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesine
   <code>/var/http/html</code> atanmış olsun.
   <code>http://example.com/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
   istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
   dosyası sunulur.</p>

  <p>Bir dizin istenirse (<code>/</code> ile biten bir yol belirtilmesi
   durumu), sunulacak dosya <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesinde belirtilen dosya olacaktır.
   Örneğin, <code>DocumentRoot</code> yukarıdaki gibi belirtimiş ve siz de
   şunu belirtmişseniz:</p>

  <div class="example"><p><code>DirectoryIndex index.html index.php</code></p></div>

  <p><code>http://www.example.com/fish/</code> isteği, httpd'nin
   <code>/var/www/html/fish/index.html</code> dosyasını sunmaya, bu dosya
   bulunmuyorsa <code>/var/www/html/fish/index.php</code> dosyasını sunmaya
   çalışmasına sebep olacaktır.</p>

  <p>Bu dosyaların ikisi de bulunmuyorsa sonraki adım,
   <code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> yüklü ve uygun şekilde yapılandırılmışsa
   bir dizin içeriği dosyası sağlamaya çalışmak olacaktır.</p>

  <p>httpd ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
   sağlayan <a href="vhosts/">sanal barındırmaya</a> da muktedirdir. Bu
   durumda her sanal konak için ayrı bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> belirtilebileceği gibi sunulacak içeriğin
   istekte bulunulan IP adresi veya konak ismine dayanarak devingen olarak
   saptanmasını sağlayabilen <code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> modülüyle
   gelen yönergeler de kullanılabilir.</p>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesi
   yapılandırma dosyanızda ana sunucu için bir tane ve muhtemelen
   oluşturduğunuz her <a href="vhosts/">sanal konak</a> için de birer
   tanedir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="outside" id="outside">Belge Kök Dizini Dışındaki Dosyalar</a></h2>

  <p>Bazen dosya sisteminde doğrudan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altında bulunmayan dosyalara da erişim izni
   vermek gerekir. httpd’de bunu sağlamanın çeşitli yolları vardır. Unix
   sistemlerinde sembolik bağlar sayesinde dosya sisteminin farklı
   yerlerindeki dosyaları ve dizinleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altındaymış gibi göstermek mümkündür.
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesine değer olarak
   <code>FollowSymLinks</code> veya <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
   atanmadıkça httpd olası güvenlik açıklarına karşı öntanımlı olarak
   sembolik bağları izlemez.</p>

  <p>Bundan başka, dosya sisteminin farklı parçalarını belge kök dizini
   altında göstermek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code>
   yönergesi de kullanılabilir. Örneğin,</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/belgeler" "/var/http"</pre>


  <p>yapılandırması ile
   <code>http://example.com/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
   dosya sistemindeki <code>/var/http/dizin/dosya.html</code> dosyası
   sunulacaktır. Hedef dizindeki dosyaları birer <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cgi" title="sözlüğe bakınız">CGI</a> betiği olarak imlemesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesi de aynı şekilde
   çalışır.</p>

  <p>Biraz daha fazla esnekliğin gerektiği durumlarda <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadelere</a> dayalı eşleşmeler sağlamak
   üzere <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code> yönergelerinin gücünden
   yararlanılabilir. Örneğin,</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch "^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+)" "/home/$1/cgi-bin/$2"</pre>


  <p>satırı sayesinde <code>http://example.com/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
   URL’si <code>/home/user/cgi-bin/betik.cgi</code> dosyası ile
   eşleştirilir ve dosya bir CGI betiği olarak çalıştırılırdı.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="user" id="user">Kullanıcı Dizinleri</a></h2>

  <p>Geleneksel olarak Unix sistemlerinde belli bir kullanıcının (örn,
   <em>birisi</em>) ev dizinine <code>~birisi/</code> şeklinde atıfta
   bulunulabilir. <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> modülü bu özelliği site
   üzerinden kullanıcıların ev dizinlerindeki dosyaları kişisel sayfalar
   olarak sunmalarını sağlamak üzere kullanır. Örnek:</p>

  <div class="example"><p><code>http://example.com/~birisi/dosya.html</code></p></div>

  <p>Güvenlik sebebiyle kullanıcıların ev dizinlerine doğrudan HTTP erişimi
   vermek uygun olmaz. Bu bakımdan, kullanıcının ev dizini altında HTTP
   erişimi verilecek dosyaların bulunduğu dizini belirtmek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi sağlanmıştır.
   Öntanımlı olan <code>Userdir public_html</code> yapılandırması ile
   yukarıdaki gibi bir URL kullanıcının ev dizini (<code>/etc/passwd</code>
   dosyasında belirtilir) <code>/home/birisi/</code> altında yer alan
   <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyası ile
   eşleşirdi.</p>

  <p>Ev dizininin yerinin <code>/etc/passwd</code> dosyasında belirtilmediği
   sistemlerde kullanılmak üzere <code>Userdir</code> yönergesinin başka
   kullanım şekilleri de vardır.</p>

  <p>Bazı kişiler (genellikle URL üzerinde <code>%7e</code> olarak
   kodlanması sebebiyle) "~" simgesini biçimsiz bulabilir ve kullanıcı
   dizinlerini imlemek için başka bir karakter kullanmayı tercih
   edebilirler. Bu işlevsellik <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> tarafından
   desteklenmemektedir. Ancak, kullanıcı dizinleri düzgün şekilde
   yapılandırılmışsa istenen etki <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergesi ile sağlanabilir.
   Örneğin, <code>http://example.com/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
   URL’si ile <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyasını
   eşlemek için <code>AliasMatch</code> yönergesi şöyle
   kullanılabilirdi:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch "^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$" "/home/$1/public_html/$3"</pre>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="redirect" id="redirect">URL Yönlendirme</a></h2>

  <p>Yukarıdaki bölümlerde açıklanan yapılandırma yönergeleri httpd’ye
   içeriği dosya sisteminin belli bir yerinden alıp istemciye göndermesini
   söyler. Bazen istemciye, istediği içeriğe farklı bir URL ile
   erişebileceğini ve bu URL için ayrı bir istek yapması gerektiğini
   bildirmek gerekir. Bu işleme <em>yönlendirme</em> adı verilir ve bu
   işlevsellik <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code> yönergesi
   ile sağlanır. Örneğin, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
   altındaki <code>/foo/</code> dizininin içeriğinin <code>/bar/</code>
   adında yeni bir dizine taşınması halinde istemciye yeni konumun
   bildirilmesi şöyle sağlanabilirdi:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent "/foo/" "http://example.com/bar/"</pre>


  <p>Bu atama sayesinde <code>/foo/</code> ile başlayan URL yolları
   <code>example.com</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini altındaki
   içeriğe yönlendirilmektedir. Yönlendirmeyi aynı sunucu üzerinde yapmak
   zorunda değilsiniz, bu yönerge ile başka bir sunucuya da yönlendirme
   yapabilirsiniz.</p>

  <p>httpd ayrıca, yeniden yazma ile ilgili daha karmaşık sorunlara çözüm
   olarak <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code> diye bir
   yönerge daha sağlar. Örneğin bir sitenin baş sayfasını diğer isteklerden
   ayrı olarak farklı bir siteye yönlendirmek için yönergeyi şöyle
   kullanabilirsiniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">RedirectMatch permanent "^/$" "http://example.com/ilksayfa.html"</pre>


  <p>Bundan başka, bir sitedeki tüm sayfalara yapılan istekleri başka bir
   siteye geçici olarak yönlendirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">RedirectMatch temp ".*" "http://mesela.example.com/ilksayfa.html"</pre>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="proxy" id="proxy">Karşı Vekil</a></h2>

  <p>httpd ayrıca, uzak sunuculardaki belgelerin yerel sunucunun URL
   alanına getirilmesini de mümkün kılar. Bu tekniğe HTTP sunucunun
   belgeleri uzak bir sunucudan alıp istemciye sunmasını sağlayarak bir
   vekil sunucu gibi davranması nedeniyle <em>ters vekalet</em> adı
   verilir. Belgelerin istemciye özkaynağın bulunduğu sunucudan
   geliyormuş gibi değilde doğrudan isteği yaptığı sunucudan geliyormuş
   gibi sunulması nedeniyle bu işlem normal vekaletten farklıdır.</p>

  <p>Aşağıdaki örnekte, istemci <code>/foo/</code> dizini altından bir belge
   istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.example.com</code>
   üzerindeki <code>/bar/</code> dizininden alıp istemciye yerel sunucudan
   geliyormuş gibi sunmaktadır:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ProxyPass "/foo/" "http://dahili.example.com/bar/"
ProxyPassReverse "/foo/" "http://dahili.example.com/bar/"
ProxyPassReverseCookieDomain dahili.example.com harici.example.com
ProxyPassReverseCookiePath "/foo/" "/bar/"</pre>


  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code> sunucuyu uygun
   belgeleri alması için yapılandırırken <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code> yönergesi <code>dahili.example.com</code>
   sunucusundan kaynaklanan yönlendirmeleri yeniden yazar, böylece bunların
   yerel sunucudaki yerleri belirlenmiş olur. Benzer şekilde, <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code>
   yönergeleri de arka sunucu tarafından atanan çerezleri yeniden yazar.</p>

  <p>Yalnız, belgelerin içindeki hiperbağların yeniden yazılmayacağına
   dikkat ediniz. Dolayısıyla, belge içinde
   <code>dahili.example.com</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
   varsa bunlar istemci tarafından vekil sunucudan değil doğrudan
   <code>dahili.example.com</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki bu
   bağları (ve diğer içeriği) <code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code> modülü
   kullanılarak istemciye sunuluyormuşçasına değiştirebilirsiniz.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Substitute "s/dahili\.example\.com/harici.example.com/i"</pre>


   <p>HTML ve XHTML’de hiperbağları daha bilgece yeniden yazabilen
   <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code> modülü de kullanılabilir. Yeniden
   yazılması gereken URL eşlemlerini oluşturmanızı sağlar, böylece karmaşık
   vekil senaryoları oluşturulabilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="rewrite" id="rewrite">Yeniden Yazma Motoru</a></h2>

  <p>Daha güçlü ikameler gerektiğinde <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü
   tarafından sağlanan yeniden yazma motoru işe yarayabilir. Bu modüldeki
   yönergeler sunulacak içeriğin yerine karar vermek için kaynak IP adresi,
   tarayıcı türü gibi isteğe özgü özellikleri kullanırlar.
   <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü buna ek olarak isteğin nasıl ele
   alınacağına karar vermek için harici yazılımları ve veritabanlarını
   kullanabilir. Yeniden yazma motoru yukarıda değinilen üç eşleşme türünü
   de uygulayabilecek yetenektedir: Dahili yönlendirmeler (rumuzlar),
   harici yönlendirmeler ve vekalet. <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü
   tarafından sağlanan yeteneklerin ayrıntılı açıklamaları ve bunların
   kullanım örnekleri ayrıntılı olarak <a href="rewrite/">mod_rewrite
   belgeleri</a>nde bulunmaktadır.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="notfound" id="notfound">Dosya orada yok</a></h2>

  <p>Kaçınılmaz olarak, dosya sisteminde mevcut olmayan dosyalar için de
   istek yapılacaktır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bazı durumlarda
   bu, belgelerin yerlerininin değiştirilmesinin bir sonucu olabilir. Bu
   durumda yapılacak en iyi şey, istemciyi belgeyi yeni yerinden istemesi
   için bilgilendirmek amacıyla <a href="#redirect">URL yönlendirmesi</a>
   kullanmaktır. Bu şekilde, içeriğin yeri değişse bile eski yer imlerinin
   ve hiperbağların çalışmaya devam edeceklerinden emin olabilirsiniz.</p>

  <p>"Dosya orada yok" ("File Not Found") hatalarının diğer bir bildik
   sebebi de URL’lerin hiperbağlarda veya doğrudan tarayıcıda kasıtlı ya da
   kasıtsız, yanlış yazılmasıdır. Bu tür sorunlarda yardımcı olması için
   httpd <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> (sic) adında bir modülle gelir. Bu
   modül etkin kılındığında htpd, "Dosya orada yok" ("File Not Found")
   hatalarının önünü kesip başka bir yerde benzer isimde bir dosya var mı
   diye bakar. Böyle bir dosya varsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code>
   istemciye dosyanın doğru yerini bildiren bir HTTP yönlendirmesi yollar.
   Benzer çok sayıda dosya varsa bunlar istemciye bir liste halinde
   sunulur.</p>

  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modülünün en yararlı özelliklerinden biri
   de dosya isimlerini harf büyüklüğüne duyarsız olarak arayabilmesidir.
   Dosya isimlerinde harf büyüklüğünün önemli olduğu Unix benzeri sistemler
   hakkında bilgisi olmayan kullanıcılara sahip sistemlerin kullanıcılarına
   bu büyük yarar sağlar. Fakat modülün URL düzeltmekten başka şeyler için
   de kullanılması, istemcilerden gelen neredeyse her isteğin URL
   yönlendirmesine konu olmasına sebep olarak sunucunun yükünü
   arttırabilir.</p>

  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü sanal URI'leri, onları sunan gerçek
   kaynağa eşlemekte kullanılan <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#fallbackresource">FallbackResource</a></code> yönergesini içerir. Bir 'ön denetleyici'
   gerçeklerken <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünün kullanılmasını
   sağlamak için çok kullanışlıdır.</p>

  <p>Yerinde bulunmayan içeriğin bulunması çabalarının tümü Apache’nin 404
   (Dosya orada yok) HTTP durum kodlu bir hata sayfası döndürmesine yol
   açar. Bu sayfanın içeriği <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code> yönergesi ile denetlenebilir ve <a href="custom-error.html">Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi</a>
   bölümünde anlatıldığı gibi oldukça esnek bir şekilde
   kişiselleştirilebilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="other" id="other">Diğer URL Eşleme Modülleri</a></h2>  <p>URL eşlemede kullanılabilecek diğer modüller:</p>

  <ul>
  <li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code> - Bir isteği, özkaynağın MIME türüne veya
   istek yöntemine bakarak bir CGI betiğine eşler.</li>

  <li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> - URL'yi sonlandıran bölü çizgisini
   <code>index.html</code> bir dosyaya eşler.</li>

  <li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code> - Bir isteği, bir HTML belge içindeki
   bir resme yapılan kullanıcı tıklamalarına dayanarak bir URL'ye
   eşler.</li>

  <li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> - Dil veya içerik sıkıştırması gibi
   kullanıcı tercihlerine dayanarak uygun bir belgeyi seçer.</li>
  </ul>

</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/urlmapping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/urlmapping.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/urlmapping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/urlmapping.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>