dns-caveats.html.tr.utf8 12.8 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache HTTP Sunucusu ve DNS ile ilgili Konular - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu ve DNS ile ilgili Konular</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/dns-caveats.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/dns-caveats.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/dns-caveats.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/dns-caveats.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/dns-caveats.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu sayfanın konusu şöyle özetlenebilirdi: Yapılandırma dosyalarınızda
   DNS sorguları yapılmasını gerektirecek ayarlamalardan kaçınınız. Eğer
   yapılandırma dosyalarınızda DNS sorgusu yapılarak çözümlenebilecek
   adresler bulunursa sunucunuz beklenmedik davranışlar (hiç
   başlamayabilir) gösterebileceği gibi hizmet reddi veya hizmet
   hırsızlığı (bazı sanal konakların diğerlerine giden sayfaları çalma
   olasılığı dahil) saldırılarına açık hale gelebilir.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#example">Basit Bir Örnek</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#denial">Hizmet Reddi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#main">"Ana Sunucu" Adresi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#tips">Bu Sorunlardan Kaçınmak için İpuçları</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="example" id="example">Basit Bir Örnek</a></h2>
  

  <pre class="prettyprint lang-config"># Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
&lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
 ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
 DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
&lt;/VirtualHost&gt;</pre>


  <p>httpd’nin beklendiği gibi işlemesi için her sanal konak için iki
   veriye mutlaka ihtiyacı vardır: <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve sunucunun bağlantı kabul edip hizmet
   sunacağı en az bir IP adresi. Yukarıdaki örnekte IP adresi
   bulunmamaktadır, dolayısıyla Apache, <code>falan.fesmekan.dom</code>
   adresi için bir DNS sorgusu yapmak zorundadır. Eğer sunucu,
   yapılandırma dosyasını çözümlediği sırada bir sebeple DNS sunucusuna
   erişemezse bu sanal konak <em>yapılandırılmayacak</em> ve bu sanal konağa
   yapılan isteklere yanıt verilemeyecektir.</p>

  <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’un 192.168.2.1 IP adresine sahip
   olduğunu varsayarsak yapılandırma şöyle olurdu:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config"># Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
&lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
 ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
 DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
&lt;/VirtualHost&gt;</pre>


  <p>Ancak, bu sefer de bu sanal konağın sunucu ismini öğrenmek için
   httpd’nin bir ters DNS sorgusu yapması gerekecektir. Eğer bu sorgu
   başarısız olursa kısmi bir yapılandırmaya gidilir.
   Eğer sanal konak isme dayalı ise sanal konak
   kısmen bile yapılandırılmaz. IP’ye dayalı sanal konaklar büyük oranda
   çalışır, fakat (örneğin, bir Redirect varlığında olduğu gibi) sunucu ismini
   içeren tam bir adres üretilmesini gerektiren bir durumda, sunucu geçerli
   bir adres üretemez.</p>

  <p>Her iki sorunu da çözen yapılandırma şöyle olurdu:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
 ServerName falan.fesmekan.dom
 ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
 DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
&lt;/VirtualHost&gt;</pre>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="denial" id="denial">Hizmet Reddi</a></h2>
  

  <p>Şöyle bir yapılandırmanız olsun:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
 ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
 DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
&lt;/VirtualHost&gt;

&lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;
 ServerAdmin falanca@mesela.dom
 DocumentRoot "/siteler/mesela"
&lt;/VirtualHost&gt;</pre>


  <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’a 192.168.2.1,
   <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.2 atadığınızı fakat,
   <code>mesela.dom</code>’un DNS kaydının sizin denetiminizde olmadığını
   varsayalım. Bu yapılandırmayla, <code>mesela.dom</code>’u
   <code>fesmekan.dom</code>’a giden tüm trafiği çalabilecek duruma
   getirirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için DNS kaydında
   <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.1 adresinin atanması
   yeterlidir. Kendi DNS’lerine sahip olduklarından dolayı
   <code>misal.mesela.dom</code>’a istedikleri IP adresini atamaktan
   onları alıkoyamazsınız.</p>

  <p>192.168.2.1’e gelen isteklerin hepsine
   (<code>http://falan.fesmekan.dom/biryer</code> şeklinde yazılan
   adresler dahil) <code>mesela.dom</code> sanal konağınca hizmet
   sunulacaktır. Apache’nin gelen istekleri sunduğu sanal konaklarla nasıl
   eşleştirdiğini bilirseniz bunun sebebini kolayca anlarsınız. Bunu
   kabataslak açıklayan <a href="vhosts/details.html">bir belgemiz
   mevcuttur</a>.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="main" id="main">"Ana Sunucu" Adresi</a></h2>
  

  <p><a href="vhosts/name-based.html">İsme dayalı sanal konak
   desteği</a>, httpd’nin çalıştığı makinenin IP adres(ler)ini de bilmesini
   gerektirir. Bu adresi elde etmek için sunucu, ya sunucu genelinde geçerli
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine bakar ya da bir
   C işlevi olan <code>gethostname</code>’i kullanır (işlev, komut
   isteminden <code>hostname</code> komutuna dönen yanıtın aynısını
   döndürür) ve ardından bu adresle ilgili olarak bir DNS sorgusu yapar.
   Bu sorgudan kaçınmanın henüz bir yolu yoktur.</p>

  <p>Eğer bu sorgunun (DNS sunucusunun çökmüş olması gibi bir nedenle)
   başarısız olabileceğinden korkuyorsanız, makine ismini ve IP adresini
   <code>/etc/hosts</code> dosyanıza yazabilirsiniz (Makinenizin düzgün
   olarak açılabilmesi için zaten bu kaydı yapmış olmanız gerekir).
   Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak bu kaydın
   <code>/etc/resolv.conf</code> veya <code>/etc/nsswitch.conf</code>
   dosyasında bulunması gerekebilir.</p>

  <p>Herhangi bir nedenle sunucunuz bir DNS sorgusu yapmıyorsa veya
   yapmamalıysa, httpd’yi <code>HOSTRESORDER</code> ortam değişkenine
   "<code>local</code>" değerini atadıktan sonra çalıştırabilirsiniz. Bu
   tamamen işletim sistemine ve kullandığınız çözümleyici kütüphanelere
   bağlıdır. Ayrıca, ortamı denetlemek için <code class="module"><a href="./mod/mod_env.html">mod_env</a></code>
   kullanmıyorsanız, CGI’ler de bundan etkilenir. En iyisi işletim
   sisteminizin SSS belgelerini ve kılavuz sayfalarını okumaktır.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="tips" id="tips">Bu Sorunlardan Kaçınmak için İpuçları</a></h2>
  

  <ul>
   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> yönergelerinizde
    IP adresleri kullanınız.</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergelerinizde
    IP adresleri kullanınız.</li>

   <li>Tüm sanal konakların ayrı birer <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi olsun.</li>

   <li>Hiçbir sayfa sunulmayan bir <code>&lt;VirtualHost
    _default_:*&gt;</code> sanal konağınız olsun.</li>
  </ul>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/dns-caveats.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/dns-caveats.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/dns-caveats.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/dns-caveats.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/dns-caveats.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/dns-caveats.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>