mass.html.tr.utf8 18.8 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal Barındırma - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal Barındırma</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/mass.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/vhosts/mass.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/vhosts/mass.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/vhosts/mass.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>


  <p>Bu belgede sanal konakların sonu belirsiz bir şekilde artışı karşısında
   Apache HTTP Sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
   Devingen kitlesel konakları oluşturmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
   modülünün kullanımını açıklayan <a href="../rewrite/vhosts.html">ayrı bir
   belge</a> de mevcuttur.
  </p>

</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#motivation">Amaç</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#overview">Genel Bakış</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple">mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages">Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#combinations">Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ipbased">IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="motivation" id="motivation">Amaç</a></h2>

  <p>Burada açıklanan teknikler, <code>httpd.conf</code> dosyanızın
   örnekteki gibi, aslında hemen hemen birbirinin aynı çok sayıda
   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü içereceği zaman yapılacaklar ile
   ilgilidir.</p>

<pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
  ServerName         musteri-1.example.com
  DocumentRoot    "/siteler/musteri-1/belgeler"
  ScriptAlias "/cgi-bin/" "/siteler/musteri-1/cgi-bin"
&lt;/VirtualHost&gt;

&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
  ServerName         musteri-2.example.com
  DocumentRoot    "/siteler/musteri-2/belgeler"
  ScriptAlias  "/cgi-bin/"  "/siteler/musteri-2/cgi-bin"
&lt;/VirtualHost&gt;

&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
  ServerName         musteri-N.example.com
  DocumentRoot     "/siteler/musteri-N/belgeler"
  ScriptAlias  "/cgi-bin/" "/siteler/musteri-N/cgi-bin"
&lt;/VirtualHost&gt;</pre>


  <p>İsteğimiz çok sayıda <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümünü devingen
   olarak çalışan tek bir <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle
   değiştirmektir. Bunun elbette bazı getirileri olacaktır:</p>

  <ol>
   <li>Yapılandırma dosyanız küçüleceği için Apache daha çabuk
    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır. Muhtemelen daha da
    önemlisi, küçülmüş bir yapılandırmanın bakımı da kolaylaşacağı için
    hatalar da azalacaktır.</li>

   <li>Yeni sanal konakların eklenmesi, DNS’de yeni girdiler oluşturmak ve
    dosya sisteminde bununla ilgili dizinleri açmak dışında biraz daha
    basit olacaktır; en azından Apache’yi yeniden yapılandırmak ve yeniden
    başlatmak zorunda kalmayacaksınız.</li>
  </ol>

  <p>Ana götürüsü ise her sanal konak için ayrı birer günlük dosyasına sahip
   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, <a href="fd-limits.html">dosya
   tanıtıcılarının sınırlı olması</a> nedeniyle bunu yapmayı zaten
   istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir <a href="../logs.html#piped">fifo
   veya bir boru hattı</a> oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir. Böyle bir
   işlemle ilgili bir örneği <a href="../programs/other.html#split-logfile">split-logfile</a> aracının belgesinde bulabilirsiniz.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="overview" id="overview">Genel Bakış</a></h2>

  <p>Bir sanal konak iki bilgiye bakarak belirlenir: IP adresi ve HTTP
   isteğindeki <code>Host:</code> başlığının içeriği. Devingen sanal
   barındırma tekniği, isteği yerine getirmek için kullanılacak dosya
   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache httpd
   ile <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> modülünü kullanarak oldukça kolay
   yapılabileceği gibi <a href="../rewrite/vhosts.html">mod_rewrite modülü
   de kullanılabilir</a>.</p>

  <p>Bu modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
   kullanmak isterseniz Apache httpd'yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu
   iki modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>

  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için
   bazı bilgileri istekten saptamak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
   httpd tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
   üretmek için kullanılan sunucu ismidir. Sunucu ismi
   <code>ServerName</code> yönergesi ile yapılandırılır ve CGI’ler
   tarafından <code>SERVER_NAME</code> ortam değişkeni üzerinden
   kullanılır. Çalışma anındaki asıl değer <code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> yönergesi tarafından denetlenir.
   <code>UseCanonicalName Off</code> olduğunda sunucu ismi isteğin
   <code>Host:</code> başlık alanından elde edilir. <code>UseCanonicalName
   DNS</code> belirtilmişse, sunucu ismi, sanal konağın IP adresinden
   tersine DNS sorgusu yapılarak elde edilir. Birincisi isme dayalı sanal
   konaklar tarafından ikincisi ise IP’ye dayalı sanal konaklar tarafından
   kullanılır. Eğer httpd, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
   veya DNS sorgusunun başarısız olması sebebiyle sunucu ismini elde
   edemezse son çare olarak <code>ServerName</code> yönergesinde yazılı
   değeri kullanır.</p>

  <p>Saptanan bilgilerden biri de <code>DocumentRoot</code>
   yönergesi ile yapılandırılan belge kök dizini olup CGI’ler tarafından
   <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Normal
   yapılandırmada <code class="module"><a href="../mod/core.html">core</a></code> modülü tarafından dosya isimlerini
   URI’lere eşlerken kullanılır. Fakat sunucu devingen sanal konakları
   kullanmak üzere yapılandırıldığında, eşleştirmeyi farklı yollardan yapan
   başka bir modül devreye girer (<code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> veya
   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam
   değişkenine değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri
   kullanılmazsa CGI veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="simple" id="simple">mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>

  <p>Yukarıda <a href="#motivation">Amaç</a> bölümünde özetlenen sanal konak
   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak gerçekleştirilmiş
   halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü aşağıdadır.</p>

<pre class="prettyprint lang-config"># sunucu ismini Host: başlığından elde edelim
UseCanonicalName Off

# Bu günlükleme biçiminde split-logfile aracı kullanılarak
# sanal konak günlükleri ilk alana göre ayrıştırılabilir
LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog "logs/access_log vcommon"

# istekleri yerine getirmek için kullanılacak
# dosya isimlerine sunucu ismini ekleyelim
VirtualDocumentRoot "/siteler/%0/belgeler"
VirtualScriptAlias "/siteler/%0/cgi-bin"</pre>


  <p>Bu yapılandırmayı IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanmak isterseniz
   <code>UseCanonicalName Off</code> yerine <code>UseCanonicalName
   DNS</code> yazmanız yeterlidir. Böylece dosya ismine eklenecek konak
   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir. <code>%0</code> değişkeni,
   <code>Host:</code> başlığı ile belirlenen istekteki sunucu isminin
   ifadesidir.</p>

  <p>Kullanım örnekleri için <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code>modülünün
   belgesine bakınız.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="homepages" id="homepages">Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>

  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin sunucusuna
   uyarlanmasından başka bir şey değildir. <code>%2</code> değişkenini
   kullanarak, dosya isminde kullanmak üzere sunucu isminin alt dizgelerini
   seçebiliriz, böylece, örneğin <code>www.user.example.com</code> belgeleri
   <code>/home/user/www</code> dizininde bulunabilir. Farklı olarak her
   sanal konak için bir tane değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code>
   olacaktır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UseCanonicalName Off

LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog logs/access_log vcommon

# sunucu ismini içerecek dosya isimlerini oluşturalım
VirtualDocumentRoot "/home/%2/www"

# ortak cgi-bin dizini
ScriptAlias "/cgi-bin/" "/siteler/std-cgi/"</pre>


  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> belgesinde daha karmaşık
   <code>VirtualDocumentRoot</code> örnekleri vardır.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="combinations" id="combinations">Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></h2>

  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak httpd’nin normal
   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümlerini farklı kitlesel sanal konak
   yapılandırmaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bireysel
   müşterileriniz için bir IP adresiniz, kurumsal müşterileriniz için de
   başka bir IP adresiniz olsun. Her biri için ayrı ayrı sanal konaklar
   ayarlamak yerine aşağıdaki gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>

<pre class="prettyprint lang-config">UseCanonicalName Off

LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon

&lt;Directory "/siteler/kurumsal"&gt;
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
&lt;/Directory&gt;

&lt;Directory "/siteler/bireysel"&gt;
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
&lt;/Directory&gt;

&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
  ServerName kurumsal.example.com

  CustomLog "logs/access_log.kurumsal" vcommon

  VirtualDocumentRoot "/siteler/kurumsal/%0/belgeler"
  VirtualScriptAlias "/siteler/kurumsal/%0/cgi-bin"
&lt;/VirtualHost&gt;

&lt;VirtualHost 111.22.33.45&gt;
  ServerName bireysel.example.com

  CustomLog "logs/access_log.bireysel" vcommon

  VirtualDocumentRoot "/siteler/bireysel/%0/belgeler"
  ScriptAlias     "/cgi-bin/" "/siteler/std-cgi/"
&lt;/VirtualHost&gt;</pre>


  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
   <p>Eğer ilk <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi içermezse ilgili IP
    için ters DNS sorgusu yapılır. Eğer sorgudan elde edilen isim
    sunucunun ismi değilse bu istenmeyen duruma bir çözüm olarak bir
    bilgilendirme bölümü (örn, <code>ServerName bilgi.example.com</code>)
    eklenebilir.</p>
  </div>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="ipbased" id="ipbased">IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></h2>
  

  <p><a href="#simple">İlk örnekte</a> IP’ye dayalı sanal konaklar için
   kullanılmak istenirse yapılandırmada neyin nasıl değiştirileceği
   belirtilmişti. Her istek için ayrı bir DNS sorgusu gerekeceğinden bu
   başarım düşmesine yol açar. DNS sorgusu ihtiyacını ortadan kaldırmak
   için, bir çözüm olarak dosya sistemi, konak isimleri yerine IP
   adreslerine göre düzenlenebilir. Günlük kayıtları da IP adreslerine göre
   ayrıştırılacak şekilde ayarlanabilir.</p>

<pre class="prettyprint lang-config"># Sunucu ismini IP adresinden ters DNS sorgusu ile elde edelim
UseCanonicalName DNS

# Günlük kayıtları IP adreslerine göre ayrıştırılabilsin
LogFormat "%A %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog "logs/access_log" vcommon

# dosya isimleri IP adreslerini içersin
VirtualDocumentRootIP "/siteler/%0/belgeler"
VirtualScriptAliasIP "/siteler/%0/cgi-bin"</pre>


</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="simple.rewrite" id="simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
  

  <p>Kitlesel sanal barındırma <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü kullanarak
   da gerçeklenebilir. Ya basitçe <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergelerini kullanırsınız ya da daha karmaşık
   olarak sanal konak tanımlarınızı harici bir yerde tutar ve bunlara
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> yönergesini
   kullanarak erişirsiniz. Bu teknikler ayrıntılı olarak
   <a href="../rewrite/vhosts.html">rewrite belgelerinde</a>
   açıklanmıştır.</p>

</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/mass.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/vhosts/mass.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/vhosts/mass.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/vhosts/mass.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/mass.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>