suexec.html.tr.utf8 31.2 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>SuEXEC Desteği - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>SuEXEC Desteği</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/suexec.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache HTTP Sunucusu kullanıcılarına
   <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
   aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
   çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
   <strong>SSI</strong> programlarını çalıştıranla sunucuyu çalıştıran
   aynı kullanıcıdır.</p>

  <p>Gerektiği gibi kullanıldığında bu özellik, kullanıcılara
   <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını çalıştırma
   ve geliştirmeye izin vermekle ortaya çıkan güvenlik risklerini azaltır.
   Bununla birlikte, <strong>suEXEC</strong> gerektiği gibi
   yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlara yol açabilir ve bilgisayar
   güvenliğinizde yeni delikler ortaya çıkmasına sebep olabilir.
   Güvenlikle ilgili mevcut sorunlarla başa çıkmada ve <em>setuid
   root</em> programları yönetmekte bilgi ve deneyim sahibi değilseniz
   <strong>suEXEC</strong> kullanmayı kesinlikle düşünmemenizi
   öneririz.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#before">Başlamadan önce</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#model">SuEXEC Güvenlik Modeli</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#enable">suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#usage">SuEXEC’in kullanımı</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#debug">SuEXEC ve hata ayıklama</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#jabberwock">Uyarılar ve Örnekler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="before" id="before">Başlamadan önce</a></h2>

  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, suexec'i kullanacağınız ortam ve
   kendiniz hakkında yapılmış çeşitli kabuller hakkında bilgi sahibi
   olmalısınız.</p>

  <p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
   işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
   kullandığınızı varsayıyoruz. Tüm komut örnekleri buna dayanarak
   verilmiştir. Bu desteğe sahip başka platformlar varsa onlardaki
   yapılandırma burada anlattığımız yapılandırmadan farklı olabilir.</p>

  <p>İkinci olarak, bilgisayarınızın güvenliği ve yönetimi ile ilgili bazı
   temel kavramları bildiğinizi kabul ediyoruz. Buna
   <strong>setuid/setgid</strong> işlemlerinin sisteminiz ve güvenlik
   seviyesi üzerindeki etkilerini bilmek dahildir.</p>

  <p>Üçüncü olarak, <strong>suEXEC</strong> kodunun
   <strong>değiştirilmemiş</strong> bir sürümünü kullandığınızı
   varsayıyoruz. Tüm suEXEC kodu, geliştiricilerin yanında sayısız beta
   kullanıcısı tarafından dikkatle incelenmiş ve denenmiştir. Kodların hem
   basit hem de sağlam bir şekilde güvenli olması için gerekli tüm
   önlemler alınmıştır. Bu kodun değiştirilmesi beklenmedik sorunlara ve
   yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
   programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
   değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
   geçirmek ve tartışmak üzere Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibi ile
   paylaşmanızı öneririz.</p>

  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibinin
   suEXEC’i öntanımlı httpd kurulumunun bir parçası yapmama kararından
   bahsetmek gerekir. Bunun sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem
   yöneticisinin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden
   sonra yönetici tarafından suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar
   verilip, normal yollardan sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin
   belirlenmesi, suEXEC işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem
   güvenliğini gerektiği gibi sağlamak için yönetici tarafından dikkatle
   saptanmayı gerektirir. Bu sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma
   sebebi, suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
   olanlarla sınırlama beklentimizdir.</p>

  <p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="model" id="model">SuEXEC Güvenlik Modeli</a></h2>

  <p>SuEXEC yapılandırması ve kurulumuna girişmeden önce biraz da
   gerçekleşmesini istediğiniz güvenlik modelinin ayrıntıları üzerinde
   duralım. Böylece, suEXEC’in içinde olup bitenleri ve sisteminizin
   güvenliği için alınacak önlemleri daha iyi anlayabilirsiniz.</p>

  <p><strong>suEXEC</strong> işlevselliği, Apache HTTP Sunucusu tarafından
   gerektiği takdirde artalanda çalıştırılan bir setuid programa dayanır.
   Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
   bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
   farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache httpd artalandaki setuid
   programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
   çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>

  <p>Artalanda çalıştırılan setuid program başarıyı ve başarısızlığı
   aşağıdaki süreci izleyerek saptar. Bunlardan herhangi biri başarısız
   olursa program başarısızlık durumunu günlüğe kaydeder ve bir hata
   vererek çıkar. Aksi takdirde çalışmaya devam eder.</p>

  <ol>
   <li>
    <strong>Setuid programı çalıştıran kullanıcı sistemin geçerli
    kullanıcılarından biri mi?</strong>

    <p class="indent">Bu, setuid programı çalıştıran kullanıcının
    sistemin gerçek bir kullanıcısı olduğunudan emin olunmasını sağlar.
    </p>
   </li>

   <li>
    <strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
    </strong>

    <p class="indent">Apache HTTP Sunucusunun artalanda çağırdığı
     setuid program ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde
     çalışacaktır. Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu
     bilir. Eğer setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa
     ya kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache httpd
     çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
     şeyler vardır.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Bu geçerli kullanıcının bu setuid programı çalıştırma
     yetkisi var mı?</strong>

    <p class="indent">Sadece tek bir kullanıcı (Apache’nin aidiyetinde
     çalıştığı kullanıcı) bu programı çalıştırmaya yetkilidir.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef CGI veya SSI programı hiyerarşik olarak güvenliği
     bozacak bir dosya yolu üzerinde mi?</strong>

    <p class="indent">Hedef CGI veya SSI programının dosya yolu '/' veya
     '..' ile başlıyor mu? Buna izin verilmez. Hedef CGI veya SSI
     programı suEXEC’in belge kök dizininde yer almalıdır (aşağıda
     <code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code> seçeneğine
     bakınız).</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef kullanıcı ismi geçerli mi?</strong>

    <p class="indent">Hedef kullanıcı mevcut mu?</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef grup ismi geçerli mi?</strong>

    <p class="indent">Hedef grup mevcut mu?</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef kullanıcı <code>root</code> değil, değil mi?</strong>

    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> kullanıcısının
     CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef kullanıcı kimliği asgari kullanıcı numarasından
     <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>

    <p class="indent">Asgari kullanıcı numarası yapılandırma sırasında
     belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
     verilecek olası en düşük kullanıcı numarasını belirlemeniz mümkün
     kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
     yararlıdır.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>

    <p class="indent"><code>root</code> grubunun CGI/SSI
     programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef grup numarası asgari grup numarasından
     <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>

    <p class="indent">Asgari grup numarası yapılandırma sırasında
     belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
     verilecek olası en düşük grup numarasını belirlemeniz mümkün
     kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
     yararlıdır.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program hedef
     kullanıcı ve grubun aidiyetine geçebildi mi?</strong>

    <p class="indent">Bu noktadan itibaren program setuid ve setgid
     çağrıları üzerinden hedef kullanıcı ve grubun aidiyetine geçer.
     Erişim grubu listesi de ayrıca kullanıcının üyesi olduğu tüm
     gruplara genişletilir.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef CGI/SSI programının bulunduğu dizine geçebildik mi?
    </strong>

    <p class="indent">Dizin mevcut değilse dosyaları da içeremez. Hedef
     dizine geçemiyorsak bu, dizin mevcut olmadığından olabilir.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef dizin Apache için izin verilen yerlerden biri mi?
    </strong>

    <p class="indent">İstek sunucunun normal bir bölümü için yapılmış
     olsa da istenen dizin acaba suEXEC’in belge kök dizini altında mı?
     Yani, istenen dizin, suEXEC’in aidiyetinde çalıştığı kullanıcının
     ev dizini altında bulunan, <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> ile belirtilen dizinin altında mı? (<a href="#install">suEXEC’in yapılandırma seçeneklerine</a>
     bakınız).</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef dizin başkaları tarafından yazılabilen bir dizin değil,
     değil mi?</strong>

    <p class="indent">Başkaları da yazabilsin diye bir dizin açmıyoruz;
     dizin içeriğini sadece sahibi değiştirebilmelidir.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef CGI/SSI programı mevcut mu?</strong>

    <p class="indent">Mevcut değilse çalıştırılamaz.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef CGI/SSI program dosyasına başkaları tarafından
     yazılamıyor, değil mi?</strong>

    <p class="indent">Hedef CGI/SSI programının dosyasına sahibinden
     başka kimsenin bir şeyler yazmasını istemeyiz.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef CGI/SSI program setuid veya setgid <em>değil</em>,
     değil mi?</strong>

    <p class="indent">UID/GID‘i tekrar değiştirecek programlar
     çalıştırmayı istemeyiz.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef kullanıcı/grup, programın kullanıcı/grubu ile aynı mı?
    </strong>

    <p class="indent">Hedef kullanıcı dosyanın sahibi mi?</p>
   </li>

   <li>
    <strong>İşlemlerin güvenle yapılabilmesi için süreç ortamını
     başarıyla temizleyebildik mi?</strong>

    <p class="indent">suEXEC, sürecin çalışacağı ortama güvenli bir
     program çalıştırma yolu sağlamaktan başka, yapılandırma sırasında
     oluşturulan güvenli ortam değişkenleri listesinde isimleri bulunan
     ortam değişkenlerinden başkasını aktarmayacaktır.</p>
   </li>

   <li>
    <strong>Hedef CGI/SSI programı haline gelip çalışabildik mi?</strong>

    <p class="indent">Burası suEXEC’in bitip CGI/SSI programının
     başladığı yerdir.</p>
   </li>
  </ol>

  <p>Bu süreç suEXEC güvenlik modelinin standart işlemlerini oluşturur.
   Biraz zorlayıcı ve CGI/SSI tasarımına yeni kurallar ve sınırlamalar
   getiriyor olsa da düşünülen güvenliği adım adım sağlayacak şekilde
   tasarlanmıştır.</p>

  <p>Düzgün bir suEXEC yapılandırmasının hangi güvenlik risklerinden
   kurtulmayı sağladığı ve bu güvenlik modelinin sunucu yapılandırmasıyla
   ilgili sorumluluklarınızı nasıl sınırlayabildiği hakkında daha
   ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin <a href="#jabberwock">"Uyarılar ve Örnekler"</a> bölümüne bakınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="install" id="install">suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</a></h2>

  <p>Eğlence başlıyor.</p>

  <p><strong>suEXEC yapılandırma seçenekleri</strong><br />
  </p>

  <dl>
   <dt><code>--enable-suexec</code></dt>

   <dd>Bu seçenek, hiçbir zaman öntanımlı olarak kurulmayan ve
    etkinleştirilmeyen suEXEC özelliğini etkin kılar. suEXEC özelliğini
    kullanma isteğinizi Apache’nin kabul edebilmesi için
    <code>--enable-suexec</code> seçeneğinin yanında en azından bir tane
    de <code>--with-suexec-xxxxx</code> seçeneği belirtilmiş
    olmalıdır.</dd>

   <dt><code>--with-suexec-bin=<em>YOL</em></code></dt>

   <dd>Güvenlik sebebiyle <code>suexec</code> çalıştırılabilirinin
    bulunduğu yer sunucu koduna yazılır. Bu seçenekle öntanımlı yol
    değiştirilmiş olur. Örnek:<br />
    <code>--with-suexec-bin=/usr/sbin/suexec</code></dd>

   <dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>

   <dd>Normalde httpd’nin aidiyetinde çalıştığı <a href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, suEXEC
    çalıştırıcısını çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>

   <dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>

   <dd><p>Kullanıcıların ev dizinleri altında suEXEC’in erişmesine izin
    verilen alt dizinin yerini tanımlar. Bu dizin altında suEXEC
    kullanıcısı tarafından çalıştırılacak tüm programlar "güvenilir"
    olmalıdır. Eğer “basit” bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi kullanıyorsanız ( içinde “*”
    bulunmayan), bunun aynı dizin olması gerekir. Eğer burada belirtilen
    dizin, <code>passwd</code> dosyasında kullanıcı için belirtilmiş
    dizinin altında <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
    yönergesinde belirtilen dizin olmadığı takdirde suEXEC işini
    gerektiği gibi yapmayacaktır. Öntanımlı değer
    <code>public_html</code>’dir.</p>

   <p>Eğer, sanal konaklarınızın herbiri farklı <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergeleri içeriyorsa
    burada belirtilecek dizinin üst dizininin hepsinde aynı olması
    gerekir. <strong>Aksi takdirde, "~<em><code>kullanıcı</code></em>"
    istekleri düzgün çalışmayacaktır.</strong></p></dd>

   <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>

   <dd>httpd için belge kök dizinini belirler. Bu, (<code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>’lardan başka) suEXEC için
    kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
    "<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
    Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
    belirtmişseniz suEXEC çalıştırıcısı için belge kök dizini
    "<code>/home/apache/htdocs</code>" olur.</dd>

   <dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>

   <dd>suEXEC kullanıcısının kullanıcı kimliği olarak izin verilen en
    düşük değeri belirler. Çoğu sistemde bu ya 500’dür ya da 100; 100
    öntanımlıdır.</dd>

   <dt><code>--with-suexec-gidmin=<em>GID</em></code></dt>

   <dd>suEXEC kullanıcısının grup kimliği olarak izin verilen en düşük
    değeri belirler. Çoğu sistemde bu 100 olup, seçeneğin de öntanımlı
    değeridir.</dd>

   <dt><code>--with-suexec-logfile=<em>DOSYA</em></code></dt>

   <dd>suEXEC hareketlerinin ve hatalarının kaydedileceği günlük
    dosyasının adını belirler (denetim ve hata ayıklama için
    kullanışlıdır). Öntanımlı günlük dosyası ismi
    "<code>suexec_log</code>" olup yeri (<code>--logfiledir</code>
    seçeneği ile belirtilen) günlük dosyaları dizinidir.</dd>

   <dt><code>--with-suexec-safepath=<em>YOL</em></code></dt>

   <dd>CGI çalıştırılabilirlerine aktarılacak güvenilir <code>PATH</code>
    ortam değişkeninin değerini tanımlar.
    "<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>" öntanımlıdır.</dd>
  </dl>

  <h3>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</h3>
   

   <p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde httpd
    ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
    derlenecektir.</p>

   <p>Tüm bileşenler derlendikten sonra <code>make install</code> komutunu
    vererek kurulumu tamamlayabilirsiniz. <code>suexec</code>
    çalıştırılabilir dosyası <code>--sbindir</code> seçeneği ile
    tanımlanan dizine kurulacaktır; öntanımlı yeri
    <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinidir.</p>

   <p>Kurulum adımında <strong><em>root yetkisine</em></strong> sahip
    olmanız gerektiğini unutmayın. Çalıştırıcıya kullanıcı kimliğinin
    atanabilmesi ve dosyanın sahibi olan kullanıcı kimliği ile
    çalıştırılabilmesini mümkün kılan bitinin etkin kılınabilmesi için
    kurulumun <code><em>root</em></code> tarafından yapılması
    önemlidir.</p>
  

  <h3>Paranoyak yetkilendirme</h3>
   

   <p>SuEXEC çalıştırıcısı kendini çalıştıran kullanıcının
    <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
    <code>--with-suexec-caller</code> seçeneği ile belirtilen kullanıcı
    olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
    kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
    edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece
    httpd'nin aidiyetinde çalıştığı grup tarafından çalıştırılacak
    şekilde ayarlayınız.</p>

   <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">User www
Group webgroup</pre>


   <p>Ve <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırılabilir de
    <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları
    vermelisiniz:</p>

   <div class="example"><p><code>
     chgrp apache-grup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
     chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
   </code></p></div>

   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını httpd’yi çalıştıran grubun
    üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
  
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="enable" id="enable">suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></h2>
  

  <p>httpd başlatıldığı sırada <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırıcısı için
   <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar (seçeneğin
   öntanımlı değeri <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). httpd
   düzgün yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
   günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>

<div class="example"><p><code>
  [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: <var>/dosya/yolu/suexec</var>)
</code></p></div>

  <p>Sunucu başlatıldığında bu ileti yazılmazsa sunucu ya çalıştırıcı
   programı umduğu yerde bulamamıştır ya da dosyanın <em>setuid</em> biti
   <em>root</em> tarafından etkin kılınmamıştır.</p>

   <p>SuEXEC mekanizmasını etkin kılmak istediğiniz sunucu çalışmaktaysa
   sunucuyu önce öldürmeli sonra yeniden başlatmalısınız. Basit bir
   <code>HUP</code> veya <code>USR1</code> sinyali ile yeniden başlamasını
   sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>

   <p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
   dosyasını sildikten sonra httpd'yi öldürüp yeniden başlamalısınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="usage" id="usage">SuEXEC’in kullanımı</a></h2>

  <p>CGI programlarına yapılan isteklerin suEXEC çalıştırıcısı tarafından
   yerine getirilebilmesi için sanal konağın bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesi içermesi veya
   isteğin <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> tarafından işleme konulması
   gerekir.</p>

  <p><strong>Sanal Konaklar:</strong><br />SuEXEC çalıştırıcısını farklı
   bir kullanıcı ile etkin kılmanın tek yolu <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümleri içinde <code class="directive"><a href="./mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesini
   kullanmaktır. Bu yönergede ana sunucuyu çalıştıran kullanıcıdan farklı
   bir kullanıcı belirterek ilgili sanal konak üzerinden CGI kaynakları
   için yapılan tüm isteklerin belirtilen <em>kullanıcı</em> ve
   <em>grup</em> tarafından çalıştırılması sağlanır. Bu yönergeyi
   içermeyen sanal konaklar için ana sunucunun kullanıcısı
   öntanımlıdır.</p>

  <p><strong>Kullanıcı dizinleri:</strong><br />
  <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> tarafından işleme sokulan tüm istekler için
  suEXEC çalıştırıcısı istek yapılan kullanıcı dizininin sahibinin
  aidiyetinde çalıştırılacaktır. Bu özelliğin çalışması için tek
  gereklilik, kullanıcının SuEXEC çalıştırıcısı için etkin kılınmış olması
  ve çalıştırıcının yukarıdaki <a href="#model">güvenlik sınamalarından</a>
  geçebilmesidir. Ayrıca, <code>--with-suexec-userdir</code> <a href="#install">derleme</a> seçeneğinin açıklamasına da bakınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="debug" id="debug">SuEXEC ve hata ayıklama</a></h2>

  <p>SuEXEC çalıştırıcısı yukarıda değinildiği gibi günlük bilgilerini
   <code>--with-suexec-logfile</code> seçeneği ile belirtilen dosyaya
   yazacaktır. Çalıştırıcıyı doğru yapılandırarak kurduğunuzdan emin olmak
   istiyorsanız, yolunda gitmeyen şeyler var mı diye bu günlük dosyasına
   bakmayı ihmal etmeyin.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="jabberwock" id="jabberwock">Uyarılar ve Örnekler</a></h2>
  

  <p><strong>UYARI!</strong> Bu bölüm henüz bitmedi. Bu bölümün son hali
   için <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/suexec.html">çevrimiçi
   belgelere</a> bakınız.</p>

  <p>SuEXEC çalıştırıcısından dolayı sunucu ayarlarına bazı sınırlamalar
   getiren bir kaç önemli nokta mevcuttur. SuEXEC ile ilgili hata
   bildiriminde bulunmadan önce bunlara bir göz atmalısınız.</p>

  <ul>
   <li><strong>suEXEC ile ilgili önemli noktalar</strong></li>

   <li>Hiyerarşik sınırlamalar

    <p class="indent">Güvenlik ve verimlilik adına, tüm suEXEC
     isteklerinin sanal konaklar için üst düzey belge kökünün altındaki
     dosyalarla, kullanıcı dizinleri için ise üst düzey bireysel belge
     köklerinin altındaki dosyalarla sınırlı kalması gerekir. Örneğin,
     dört sanal konağınız varsa ve suEXEC çalıştırıcısının
     getirilerinden faydalanmak istiyorsanız, sanal konaklarınızın belge
     kök dizinlerini ana sunucunun belge kök dizininin altında kalacak
     şekilde yapılandırmanız gerekir (örnek yolda).</p>
   </li>

   <li>SuEXEC'in <code>PATH</code> ortam değişkeni

    <p class="indent">Bunu değiştirmek tehlikeli olabilir. Bu değişkende
     tanımladığınız her yolun <strong>güvenli</strong> bir dizini işaret
     ettiğinden emin olmalısınız. Başkalarının oralarda bir truva atı
     çalıştırmasını istemiyorsanız buna çok dikkat ediniz.</p>
   </li>

   <li>SuEXEC kodunda değişiklik

    <p class="indent">Gerçekte ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu,
     <strong>büyük bir sorun</strong> olabilir. Böyle şeyler yapmaktan
     mümkün olduğunca uzak durmalısınız.</p>
   </li>
  </ul>

</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/suexec.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/suexec.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>