new_features_2_2.html.tr.utf8 20.4 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_2.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/new_features_2_2.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ko/new_features_2_2.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./pt-br/new_features_2_2.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português (Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
<a href="./tr/new_features_2_2.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındaki
  başlıca farklara değinilmiştir. 1.3 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</a>
  belgesine bakınız.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programs">Programlardaki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="core" id="core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></h2>
  
  <dl>

   <dt>Authn/Authz</dt>
   <dd>Mevcut kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin iç işleyişi
    yeniden düzenlendi. Yeni <code>mod_authn_alias</code> modülü
    (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır) belli kimlik doğrulama
    yapılandırmalarını büyük oranda basitleştirebilir. Bu değişikliklerin
    kullanıcıları ve modül yazarlarını nasıl etkilediğini öğrenmek için
    <a href="#module">modül değişikliklerine</a> ve <a href="#developer">geliştirici değişikliklerine</a> bakabilirsiniz.</dd>

   <dt>Önbellekleme</dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> ve
    <code>mod_mem_cache</code> (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır)
    modüllerinde büyük oranda değişikliğe gidilerek bunlar deneysel
    olmaktan çıkarılıp üretim amaçlı modüller haline getirildiler.
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> tarafından kullanılan disk
    alanının <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> tarafından
    düzenli aralıklarla temizlenebilmesi sağlandı.</dd>

   <dt>Yapılandırma</dt>
   <dd>Öntanımlı yapılandırma basitleştirildi ve modüler bir yapıya
    kavuşturuldu. Sık kullanılan ortak özellikleri etkinleştirmekte
    kullanılan yapılandırmalar gruplanarak bunların Apache ile gelmesi ve
    ana sunucu yapılandırılırken yapılandırmaya kolayca eklenebilmesi
    sağlandı.</dd>

   <dt>Nazikçe Durdurma</dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> ve
    <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> MPM’leri artık <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi <a href="stopping.html#gracefulstop"><code>graceful-stop</code></a>
    sinyali sayesinde nazikçe durdurabilmektedir.
    <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> programının sonlandırılmasındaki gecikmelere
    karşı bir önlem olarak, isteğe bağlı bir zaman aşımı belirtmeyi
    mümkün kılan <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout">GracefulShutdownTimeout</a></code> yönergesi
    sayesinde sunum sürüyor olsa bile <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
    sonlandırılabilmektedir.</dd>

   <dt>Vekil Sunucu</dt>
   <dd>Yeni <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code> modülü ile
    <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için yük dengeleme hizmetleri sağlanmış,
    yeni <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_ajp.html">mod_proxy_ajp</a></code> modülü ile <a href="http://tomcat.apache.org/">Apache Tomcat</a> tarafından
    kullanılan <em>Apache JServ Protokolünün 1.3 sürümü</em> için destek
    eklenmiştir.</dd>

   <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>
   <dd>Apache, <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli ifade
    kütüphanesinin 5.0 sürümünü</a> (PCRE) içermektedir.
    <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğinin <code>--with-pcre</code>
    seçeneği sayesinde <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> programı PCRE destekli
    olarak derlenebilmektedir.</dd>

   <dt>Akıllı Süzme</dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code> çıktı süzgeç zincirinin devingen olarak
    yapılandırılmasını sağlar. Süzgeçlerin herhangi bir istek veya yanıt
    başlığına veya bir ortam değişkenine dayanarak koşullu olarak
    yerleştirilmesini mümkün kılar ve bunu yaparken 2.0 mimarisindeki
    sorunlu bağımlılıklar ve sıralama sorunlarının da üstesinden
    gelir.</dd>

   <dt>Büyük Dosya (&gt;2GB) Desteği</dt>
   <dd><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> artık günümüzün 32 bitlik Unix
    sistemlerinde bulunan 2 GB’lık büyük dosyaları destekleyecek tarzda
    derlenebilmektedir. 2 GB’lık istek gövdelerine destek de ayrıca
    eklenmiştir.</dd>

   <dt>Event MPM</dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> MPM modülü sürekli bağlantı isteklerinin
    işlenmesi ve bağlantıların kabul edilmesi için ayrı bir evre
    kullanır. Sürekli bağlantı (keepalive) isteklerinin işlenmesi
    geleneksel olarak httpd’nin buna bir <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code>
    adamasını gerektirirdi. Bu adanmış <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> bağlantı
    zaman aşımına uğrayıncaya değin tekrar kullanılamazdı.</dd>

   <dt>SQL Veritabanı Desteği</dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_dbd.html">mod_dbd</a></code> modülü <code>apr_dbd</code> arayüzü ile
    birlikte, ihtiyacı olan modüllere SQL desteği sağlar. Evreli MPM’ler
    için bağlantı havuzlamasını destekler.</dd>
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="module" id="module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></h2>
  
  <dl>
   <dt>Authn/Authz</dt>
   <dd>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi ile ilgili
    modüller özetli kimlik doğrulamasına daha iyi destek sağlamak
    amacıyla yeniden isimlendirildi. Örneğin, <code>mod_auth</code>
    modülü şimdi <code class="module"><a href="./mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code> ve
    <code class="module"><a href="./mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code> diye iki modüle bölünmüştür.;
    <code>mod_auth_dbm</code> modülünün ismi
    <code class="module"><a href="./mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> ve <code>mod_access</code> modülünün
    ismi de <code class="module"><a href="./mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code> olarak değiştirilmiştir.
    Ayrıca, belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını basitleştirmek
    üzere <code>mod_authn_alias</code> diye yeni bir modül vardır
    (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır).
   </dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></dt>
   <dd>Bu modül 2.0 sürümü <code>mod_auth_ldap</code> modülünün 2.2
    <code>Authn/Authz</code> arayüzüne bir uyarlamasıdır. <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesine LDAP
    öznitelik değerlerinin ve karmaşık arama süzgeçlerinin kullanımı gibi
    yeni özellikler eklenmiştir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_authz_owner.html">mod_authz_owner</a></code></dt>
   <dd>Dosya sistemi üzerindeki dosyalara erişimi dosya sahibine göre
    düzenleyebilmeyi sağlayan yeni bir modüldür.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code></dt>
   <dd>Çalışan sunucunun sürüm numarasına göre belli yapılandırma
    bloklarını etkinleştirebilen bir modüldür.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></dt>
   <dd>Apache tarafından çözümlenen haliyle yapılandırma yönergelerinin
    gösterilmesini sağlayan yeni <code>?config</code> parametresini
    ekler. Modül ayrıca, <code>httpd -V</code>’nin yaptığı gibi ek olarak
    derleme bilgisini ve tüm istek kancalarının sırasını da gösterir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>
   
   <dd>TLS şifrelemesini HTTP/1.1 için güncelleyen <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2817.txt">RFC 2817</a> için destek
    sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></dt>
   <dd><code>mod_imap</code> modülünün ismi yanlış anlamalara meydan
    vermemek için <code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code> olarak değiştirildi.</dd>
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="programs" id="programs">Programlardaki Gelişmeler</a></h2>
  
  <dl>
   <dt><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></dt>
   <dd>Mevcut yapılandırmaya göre yüklenen modülleri listelemek için
    <code>-M</code> diye yeni bir komut satırı seçeneği eklendi.
    <code>-l</code> seçeneğinin aksine, bu seçenekle elde edilen liste
    <code class="module"><a href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code> üzerinden yüklenen DSO’ları içerir.</dd>

   <dt><code class="program"><a href="./programs/httxt2dbm.html">httxt2dbm</a></code></dt>
   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> yönergesinde
    <code>dbm</code> eşlem türü ile kullanmak üzere metin girdilerden DBM
    dosyaları üretmek için kullanılan yeni bir program.</dd>
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="developer" id="developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></h2>
  
  <dl>
   <dt><a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a> 1.0 Programlama Arayüzü</dt>

   <dd>Apache 2.2’de APR 1.0 API kullanılmıştır. Kullanımı önerilmeyen
    tüm işlevler ve simgeler <code>APR</code> ve
    <code>APR-Util</code>’den kaldırılmıştır. Ayrıntılar için <a href="http://apr.apache.org/">APR Sitesine bakınız</a>.</dd>

   <dt>Authn/Authz</dt>
   <dd>Dağıtımla gelen kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin
     isimleri aşağıdaki gibi değiştirildi:
     <ul>
     <li><code>mod_auth_*</code> -&gt; HTTP kimlik doğrulamasını
      gerçekleştiren modüller.</li>
     <li><code>mod_authn_*</code> -&gt; Kimlik doğrulamasının artalanına
      destek sağlayan modüller.</li>
     <li><code>mod_authz_*</code> -&gt; Yetkilendirmeyi (veya erişimi)
      gerçekleştiren modüller.</li>
     <li><code>mod_authnz_*</code> -&gt; Kimlik doğrulama ve
      yetkilendirmeyi birlikte gerçekleştiren modüller.</li>
     </ul>
     Yeni kimlik doğrulama artalanının oluşturulmasını büyük oranda
     kolaylaştıran yeni bir kimlik doğrulama artalanı sağlayıcı şeması
     vardır.</dd>

   <dt>Bağlantı Hatalarının Günlüklenmesi</dt>

   <dd>İstemci bağlantısında ortaya çıkan hataları günlüğe kaydetmek için
    <code>ap_log_cerror</code> isminde yeni bir işlev eklendi. Böyle bir
    durumda günlük kaydı istemcinin IP adresini içermektedir.</dd>

   <dt>Deneme Yapılandırma Kancası Eklendi</dt>

   <dd>Kullanıcı, <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi sadece <code>-t</code>
    seçeneği ile kullandığı takdirde özel kod icra edilmesini isteyen
    modüllere yardımcı olmak üzere <code>test_config</code> diye yeni bir
    kanca işlev eklendi.</dd>

   <dt>Evreli MPM’lerin Yığıt Boyutunun Ayarlanması</dt>

   <dd>Tüm evreli MPM’lerin yığıt boyutunu ayarlamak üzere <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></code> isminde yeni bir
    yönerge eklendi. Öntanımlı yığıt boyutunun küçük olduğu platformlarda
    bazı üçüncü parti modüller tarafından buna ihtiyaç duyulmaktadır.</dd>

   <dt>Çıktı süzgeçlerinde protokoller</dt>

   <dd>Evvelce her süzgeç etkilediğini yanıt başlıklarının doğru olarak
    üretilmesini sağlamak zorundaydı. Süzgeçler artık protokol yönetimini
    <code>ap_register_output_filter_protocol</code> veya
    <code>ap_filter_protocol</code> işlevi üzerinden
    <code class="module"><a href="./mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code> modülüne devredebilmektedir.</dd>

   <dt>İzleme kancası eklendi</dt>
   <dd>İzleme kancası, modüllerin ana (tepe) süreçteki sıradan/zamanlanmış
    işlerini yapacak modülleri etkinleştirir.</dd>

   <dt>Düzenli ifade programlama aryüzü değişti</dt>

   <dd><code>pcreposix.h</code> başlık dosyası artık yok; yerine
    <code>ap_regex.h</code> dosyası geçti. Eski başlık dosyasınca ifade
    olunan POSIX.2 <code>regex.h</code> gerçeklenimi şimdi
    <code>ap_</code> isim alanı altında <code>ap_regex.h</code> başlık
    dosyasındadır. <code>regcomp</code>, <code>regexec</code> gibi
    işlevlerin yerine de artık <code>ap_regcomp</code>,
    <code>ap_regexec</code> işlevleri geçerlidir.</dd>

   <dt>DBD Arayüzü (SQL Veritabanı API)</dt>

   <dd><p>Apache 1.x ve 2.0’da, modüller, SQL veritabanlarını kendileri
    yönetebilmek için sorumluluğu alacak bir SQL artalanına ihtiyaç
    duymaktadır. Her biri kendi bağlantısına sahip bir sürü modül
    olduğunda bu yöntem çok verimsiz olabilmektedir.</p>

   <p>Apache 2.1 ve sonrasında veritabanı bağlantılarını (evreli olsun
    olmasın MPM’lerin eniyilenmiş stratejileri dahil) yönetmek için
    <code>ap_dbd</code> arayüzü kullanılmıştır. APR 1.2 ve sonrasında ise
    veritabanı ile etkileşim <code>apr_dbd</code> arayüzüyle
    sağlanmıştır.</p>

   <p>Yeni modüllerin tüm SQL veritabanı işlemlerinde bu arayüzü
    kullanmaları ÖNERİlir. Mevcut uygulamaların uygulanabildiği takdirde
    hem kullanıcılarına önerilen bir seçenek olarak hem de şeffaf olarak
    kullanmak üzere kendilerini güncellemeleri ÖNERİir.</p></dd>
  </dl>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_2.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/new_features_2_2.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ko/new_features_2_2.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./pt-br/new_features_2_2.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português (Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
<a href="./tr/new_features_2_2.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/new_features_2_2.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>