new_features_2_0.html.tr.utf8 17.6 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/new_features_2_0.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/new_features_2_0.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/new_features_2_0.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/new_features_2_0.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/new_features_2_0.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./pt-br/new_features_2_0.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português (Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
<a href="./ru/new_features_2_0.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
<a href="./tr/new_features_2_0.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
  başlıca değişikliklerin bazılarına değinilmiştir.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="upgrading.html">1.3’ten 2.0’a Yükseltme</a></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="core" id="core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></h2>
  

  <dl>
   <dt>Unix Evreleri</dt>

   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache httpd, çok evreli
    kipte çok süreçlilik şeklinde melez bir yapıda çalışır. Bu bir çok
    bakımdan ölçeklenebilirliği arttırsa da bütün yapılandırmalarda
    sağlanamaz.</dd>

   <dt>Yeni Paket Derleme Sistemi</dt>

   <dd>Yeni kaynak paketi derleme sistemi <code>autoconf</code> ve
    <code>libtool</code>’a dayalı olarak sıfırdan, yeni baştan yazıldı.
    Böylece Apache httpd’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
    benzerlik kazanmış oldu.</dd>

   <dt>Çok Sayıda Protokol Desteği</dt>

   <dd>Apache HTTP Sunucusu artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir
    alt yapıya sahiptir. Örneğin, <code class="module"><a href="./mod/mod_echo.html">mod_echo</a></code> modülü bu
    amaçla yazılmıştır.</dd>

   <dt>Unix dışı platformalara daha iyi destek</dt>

   <dd>Apache HTTP Sunucusu 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
    platformlarda daha hızlı ve daha kararlı çalışacak duruma
    getirilmiştir. Genelde iyi geliştirilmemiş olan dolayısıyla istenen
    başarımı sağlayamayan POSIX taklit katmanlarının kullanımından
    vazgeçilmiş, platforma özgü <a href="mpm.html">çok süreçlilik
    modülleri</a> (MPM) ve Apache Taşınabilirlik Arayüzü (APR) sayesinde
    bu platformlar artık kendi doğal programlama arayüzleriyle
    gerçeklenir olmuştur.</dd>

   <dt>Yeni Apache httpd Programlama Arayüzü</dt>

   <dd>Modüller için kullanılan programlama arayüzü 2.0 sürümüyle önemli
    değişikliklere uğramıştır. 1.3 sürümünde görülen modüllerle ilgili
    sıralama/öncelik sorunlarının çoğu giderilmiştir. 2.0 sürümü bu
    işlemleri daha bir özdevimli yapar olmuştur; daha fazla esneklik
    sağlamak için artık kancalı modül sıralaması kullanılabilmektedir.
    Ayrıca, arayüze, Apache HTTP Sunucususu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
    modüllerle sunucu yeteneklerinin arttırılabilmesini sağlayan yeni
    çağrılar eklenmiştir.</dd>

   <dt>IPv6 Desteği</dt>

   <dd>IPv6’nın Apache Taşınabilirlik Arayüzü kütüphanesi tarafından
    desteklendiği sistemlerde Apache httpd öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
    dinler. Bundan başka, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> yönergelerinin IPv6 sayısal adres
    dizgelerini desteklemesi sağlanmıştır.<br />Örnek: <code>Listen
    [2001:db8::1]:8080</code></dd>

   <dt>Süzme</dt>

   <dd>Apache httpd modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
    teslim alınan içerik akımları üzerinde süzgeç gibi davranacak şekilde
    yazılabilmektedir. Bu sayede, örneğin CGI betiklerinin çıktılarının
    <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> modülünün <code>INCLUDES</code> süzgeci
    kullanılarak SSI yönergeleri için çözümlenmesi mümkündür. CGI
    programlarının birer eylemci olarak davranması gibi,
    <code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> modülü de harici programların birer
    süzgeç olarak davranabilmesini mümkün kılar.</dd>

   <dt>Çok Dilli Hata Yanıtları</dt>

   <dd>Hata yanıtlarının tarayıcılara yönelik iletileri artık SSI
    belgeleri kullanılarak çeşitli dillerde sağlanabilmektedir. Bunlar
    ayrıca yönetici tarafından görünüş ve kullanışlılık tutarlılığı
    bakımından kişiselleştirilebilmektedir.</dd>

   <dt>Basitleştirilmiş Yapılandırma</dt>

   <dd>Bazı yönergelerle ilgili kafa karışıklıkları giderilmiştir.
    Bilhassa belli bir IP adresini dinlemek için kullanılan
    <code>Port</code> ve <code>BindAddress</code> yönergeleri ile ilgili
    karışıklığın önüne geçmek için sadece <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi yeterli olmaktadır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi ise sadece yönlendirme
    ve sanal konak tanıma amacıyla sunucu ismi ve port belirtiminde
    kullanılmaktadır.</dd>

   <dt>Doğal Windows NT Unicode Desteği</dt>

   <dd>Apache httpd 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
    kodlamalarında utf-8 kullanmaktadır. Bu destek, Windows 2000 ve
    Windows XP dahil tüm Windows NT temelli sistemlere çok dillilik
    desteğini sağlamak üzere mevcut Unicode dosya sistemine doğrudan
    uyarlanır. <em>Dosya sisteminde makinenin yerel karakter kodlamasını
    kullanan kullanan Windows 95, 98 ve ME için bu destek
    yoktur.</em></dd>

   <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>

   <dd>Apache httpd 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
    ifade kütüphanesi</a> bulunur. Tüm düzenli ifadelerde artık çok daha
    güçlü olan Perl 5 sözdizimi kullanılmaktadır.</dd>

  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="module" id="module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></h2>
  

  <dl>
   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>

   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
    SSL/TLS şifreleme protokollerine bir arayüzdür.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code></dt>

   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
    için HTTP dağıtık yazım ve sürüm yönetimi (DAV - Distributed
    Authoring and Versioning) belirtimini gerçekler.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></dt>

   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
    daha verimli yararlanabilmek için içeriğin sıkıştırılarak
    gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
    olmuştur.</dd>

   <dt><code class="module">mod_auth_ldap</code></dt>

   <dd>Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
    doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
    veritabanının kullanılabilmesini mümkün kılar. Kardeş modülü olan
    <code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> ise bağlantı havuzlaması ve sonuçların
    önbelleğe alınması ile ilgilenir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code></dt>

   <dd>Paylaşımlı belleği kullanan süreçlere karşı oturum önbelleklemesi
    için ek destek içerir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></dt>

   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
    dönüşümleri veya kaydı için destek sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></dt>

   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, Apache HHP Sunucusu 1.3’teki
    <code>mod_mmap_static</code> modülünün işlevselliğini içermenin
    yanında buna önbellekleme yetenekleri de ekler.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></dt>

   <dd>Bu modül Apache httpd 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
    <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından kullanılan istek başlıkları
    değiştirilebilmekte ve bunlar yanıt başlıklarına şartlı olarak
    atanabilmektedir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dt>

   <dd>Bu modül HTTP/1.1 uyumlu vekaleti daha güvenilir kılmak ve yeni
    süzgeç alt yapısının getirilerinden de yararlanmak amacıyla yeni
    baştan yazılmıştır. Bunun yanında, <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> bölümünün yeni hali vekil siteleri
    desteklemek bakımından daha okunabilir (ve kendi içinde daha hızlı)
    olması sağlanmıştır; <code>&lt;Directory "proxy:..."&gt;</code>
    yapılandırması artık desteklenmemektedir. Modül,
    <code>proxy_connect</code>, <code>proxy_ftp</code> ve
    <code>proxy_http</code> şeklinde her biri belli bir protokolü
    destekleyen ayrı modüllere bölünmüştür.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></dt>

   <dd>Yeni <code class="directive"><a href="./mod/mod_negotiation.html#forcelanguagepriority">ForceLanguagePriority</a></code> yönergesi sayesinde istemciye
    “Kabul edilebilir bir gösterim çeşidi yok” ya da “Çok sayıda seçim
    belirtilmiş” yanıtını döndürmek yerine tüm durumlara uyan bir
    sayfanın gönderilebilmesi sağlanmıştır. Bundan başka, uzlaşım ve
    <code>MultiViews</code> algoritmaları daha tutarlı sonuçlar elde
    etmek amacıyla elden geçirilmiş ve belge içeriği ile daha iyi eşleşen
    yeni bir tür eşlem yapısı sağlanmıştır.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code></dt>

   <dd>Dizin içeriklerinin özdevimli listelenmesi artık HTML tabloları
    kullanılacak şekilde yapılandırılabilmektedir. Böylece sayfa daha iyi
    biçemlenebilmekte, içerik daha hassas sıralanabilmekte, sürüm
    numarasına göre sıralama yapılabilmekte ve dosya ismi kalıpları
    kullanılarak sadece istenen içerik listelenebilmektedir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></dt>

   <dd>Yeni yönergeler, değiştirilecek SSI elemanları için öntanımlı
    başlangıç ve bitiş etiketlerine izin vermekte, hataların ve zaman
    biçemleme yapılandırmalarının SSI belgesinde değil ana yapılandırma
    dosyasında bulunması mümkün olmaktadır. Düzenli ifadelerin gruplanmış
    sonuçları (Perl düzenli ifade sözdizimi kullanılmaktadır)
    <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> modülünün <code>$0</code> ..
    <code>$9</code> değişkenleri sayesinde kullanılabilmektedir.</dd>

   <dt><code class="module">mod_auth_dbm</code></dt>

   <dd><code class="directive">AuthDBMType</code> yönergesi
    sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
    desteklenmektedir.</dd>
  </dl>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/new_features_2_0.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/new_features_2_0.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/new_features_2_0.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/new_features_2_0.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/new_features_2_0.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./pt-br/new_features_2_0.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português (Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
<a href="./ru/new_features_2_0.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
<a href="./tr/new_features_2_0.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/new_features_2_0.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>