perf-tuning.html.tr.utf8 56.1 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache’de Başarımın Arttırılması - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Çeşitli Belgeler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache’de Başarımın Arttırılması</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/perf-tuning.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/misc/perf-tuning.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/misc/perf-tuning.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/misc/perf-tuning.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>


  <p>Apache 2.x, esneklik, taşınabilirlik ve başarım arasında bir denge
   sağlamak üzere tasarlanmış genel amaçlı bir HTTP sunucusudur. Başka
   sunucularla kıyaslama denemelerinde öne geçmek üzere tasarlanmamış
   olsa da Apache 2.x gerçek yaşamda karşılaşılan pek çok durumda oldukça
   yüksek bir başarıma ulaşacak yetenektedir.</p>

  <p>Apache 1.3 ile karşılaştırıldığında 2.x sürümleri toplam veri hızını
   ve ölçeklenebilirliği arttırmak için pek çok en iyileme seçeneği
   içerir. Bu iyileştirmelerin pek çoğu zaten öntanımlı olarak etkin
   olmakla birlikte derleme ve kullanım sırasında başarımı önemli ölçüde
   etkileyebilen yapılandırma seçenekleri de mevcuttur. Bu belgede, bir
   Apache 2.x kurulumunda sunucu yöneticisinin sunucunun başarımını
   arttırmak amacıyla yapılandırma sırasında neler yapabileceğinden
   bahsedilmiştir. Bu yapılandırma seçeneklerinden bazıları, httpd’nin
   donanımın ve işletim sisteminin olanaklarından daha iyi
   yararlanabilmesini sağlarken bir kısmı da daha hızlı bir sunum için
   yöneticinin işlevsellikten ödün verebilmesini olanaklı kılar.</p>

 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#hardware">Donanım ve İşletim Sistemi ile İlgili Konular</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#runtime">Çalışma Anı Yapılandırması ile İlgili Konular</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#compiletime">Derleme Sırasında Yapılandırma ile İlgili Konular</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#trace">Ek: Bir çağrı izlemesinin ayrıntılı çözümlemesi</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="hardware" id="hardware">Donanım ve İşletim Sistemi ile İlgili Konular</a></h2>

  

  <p>HTTP sunucusunun başarımını etkileyen en önemli donanım bellektir
   (RAM). Bir HTTP sunucusu asla takaslama yapmamalıdır. Çünkü takaslama,
   kullanıcının "yeterince hız" umduğu noktada sunumun gecikmesine sebep
   olur. Böyle bir durumda kullanıcılar yüklemeyi durdurup tekrar
   başlatma eğilimindedirler; sonuçta yük daha da artar. <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesinin değerini
   değiştirerek takaslamaya sebep olabilecek kadar çok çocuk süreç
   oluşturulmasını engelleyebilirsiniz ve böyle bir durumda bunu mutlaka
   yapmalısınız. Bunun için yapacağınız işlem basittir: <code>top</code>
   benzeri bir araç üzerinden çalışan süreçlerinizin bir listesini alıp
   Apache süreçlerinizin ortalama büyüklüğünü saptayıp, mevcut bellekten
   bir kısmını diğer süreçler için ayırdıktan sonra kalan miktarı bu
   değere bölerseniz yönergeye atayacağınız değeri bulmuş olursunuz.</p>

  <p>Donanımın diğer unsurları için kararı siz verin: Daha hızlı işlemci,
   daha hızlı ağ kartı, daha hızlı disk; daha hızlının ne kadar hızlı
   olacağını deneyimlerinize bağlı olarak tamamen sizin ihtiyaçlarınız
   belirler.</p>

  <p>İşletim sistemi seçimi büyük oranda yerel ilgi konusudur. Fakat yine
   de, genelde yararlılığı kanıtlanmış bazı kurallar bu seçimde size
   yardımcı olabilir:</p>

  <ul>
   <li>
    <p>Seçtiğiniz işletim sisteminin (çekirdeğin) en son kararlı
     sürümünü çalıştırın. Bir çok işletim sistemi, son yıllarda TCP
     yığıtları ve evre kütüphaneleri ile ilgili belirgin iyileştirmeler
     yapmışlar ve yapmaktadırlar.</p>
   </li>

   <li>
    <p>İşletim sisteminiz <code>sendfile</code>(2) sistem çağrısını
     destekliyorsa bunun etkinleştirilebildiği sürümün kurulu olması
     önemlidir. (Örneğin, Linux için bu, Linux 2.4 ve sonraki sürümler
     anlamına gelirken, Solaris için Solaris 8’den önceki sürümlerin
     yamanması gerektirdiği anlamına gelmektedir.)
     <code>sendfile</code> işlevinin desteklendiği sistemlerde Apache 2
     duruk içeriği daha hızlı teslim etmek ve işlemci kullanımını
     düşürmek amacıyla bu işlevselliği kullanacaktır.</p>
   </li>
  </ul>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="runtime" id="runtime">Çalışma Anı Yapılandırması ile İlgili Konular</a></h2>

  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mpm_common.html">mpm_common</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#hostnamelookups">HostnameLookups</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#enablemmap">EnableMMAP</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#enablesendfile">EnableSendfile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <h3><a name="dns" id="dns"><code>HostnameLookups</code> ve DNS ile ilgili diğer konular</a></h3>

   

   <p>Apache 1.3 öncesinde, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#hostnamelookups">HostnameLookups</a></code> yönergesinin öntanımlı değeri
    <code>On</code> idi. İstek yerine getirilmeden önce bir DNS sorgusu
    yapılmasını gerektirmesi sebebiyle bu ayarlama her istekte bir
    miktar gecikmeye sebep olurdu. Apache 1.3’ten itibaren yönergenin
    öntanımlı değeri <code>Off</code> yapılmıştır. Eğer günlük
    dosyalarınızda konak isimlerinin bulunmasını isterseniz, Apache ile
    birlikte gelen <code class="program"><a href="../programs/logresolve.html">logresolve</a></code> programını
    kullanabileceğiniz gibi günlük raporlarını çözümleyen Apache ile
    gelmeyen programlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz.</p>

   <p>Günlük dosyaları üzerindeki bu işlemi sunucu makinesi dışında
    günlük dosyasının bir kopyası üzerinde yapmanızı öneririz. Aksi
    takdirde sunucunuzun başarımı önemli ölçüde etkilenebilir.</p>

   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#allow">Allow</a></code> veya
    <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#deny">Deny</a></code>
    yönergelerinde IP adresi yerine bir konak veya alan ismi
    belirtirseniz, iki DNS sorguluk bir bedel ödersiniz (biri normal,
    diğeri IP taklidine karşı ters DNS sorgusu). Başarımı en iyilemek
    için bu yönergelerde mümkün olduğunca isim yerine IP adreslerini
    kullanınız.</p>

   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#hostnamelookups">HostnameLookups</a></code>
    yönergelerinin <code>&lt;Location "/server-status"&gt;</code> gibi
    bölüm yönergelerinin içinde de yer alabileceğini unutmayın. Bu gibi
    durumlarda DNS sorguları sadece istek kuralla eşleştiği takdirde
    yapılacaktır. Aşağıdaki örnekte <code>.html</code> ve
    <code>.cgi</code> dosyalarına yapılan istekler hariç DNS sorguları
    iptal edilmektedir:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">HostnameLookups off
&lt;Files ~ "\.(html|cgi)$"&gt;
 HostnameLookups on
&lt;/Files&gt;</pre>


   <p>Yine de bazı CGI’lerin DNS isimlerine ihtiyacı olursa bu CGI’lerin
    bu ihtiyaçlarına yönelik olarak <code>gethostbyname</code> çağrıları
    yapabileceğini gözardı etmeyiniz.</p>

  

  <h3><a name="symlinks" id="symlinks"><code>FollowSymLinks</code> ve
    <code>SymLinksIfOwnerMatch</code></a></h3>

   

   <p>URL uzayınızda geçerli olmak üzere bir <code>Options
    FollowSymLinks</code> yoksa veya <code>Options
    SymLinksIfOwnerMatch</code> yönergeleri varsa, Apache her sembolik
    bağın üzerinde bazı sınamalar yapmak için ek bir sistem çağrısından
    başka istenen her dosya için de ayrı bir çağrı yapacaktır.</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">DocumentRoot "/siteler/htdocs"
&lt;Directory /&gt;
 Options SymLinksIfOwnerMatch
&lt;/Directory&gt;</pre>


   <p>Bu durumda <code>/index.html</code> için bir istek yapıldığında
    Apache, <code>/siteler</code>, <code>/siteler/htdocs</code> ve<br />
    <code>/siteler/htdocs/index.html</code> üzerinde
    <code>lstat</code>(2) çağrıları yapacaktır. <code>lstat</code>
    sonuçları önbelleğe kaydedilmediğinden bu işlem her istekte
    yinelenecektir. Amacınız gerçekten sembolik bağları güvenlik
    açısından sınamaksa bunu şöyle yapabilirsiniz:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">DocumentRoot "/siteler/htdocs"
&lt;Directory "/"&gt;
 Options FollowSymLinks
&lt;/Directory&gt;

&lt;Directory "/siteler/htdocs"&gt;
 Options -FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
&lt;/Directory&gt;</pre>


   <p>Böylece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altındaki
    dosyalar için fazladan bir çağrı yapılmasını engellemiş olursunuz.
    Eğer bazı bölümlerde <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> gibi yönergeler üzerinden belge kök
    dizininizin dışında kalan dosya yollarına sahipseniz benzer
    işlemleri onlar için de yapmalısınız. Sembolik bağ koruması yapmamak
    suretiyle başarımı arttırmak isterseniz, <code>FollowSymLinks</code>
    seçeneğini her yerde etkin kılın ve
    <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> seçeneğini asla
    etkinleştirmeyin.</p>

  

  <h3><a name="htaccess" id="htaccess"><code>AllowOverride</code></a></h3>

   

   <p>Genellikle <code>.htaccess</code> dosyaları üzerinden yapıldığı
    gibi URL uzayınızda geçersizleştirmelere izin veriyorsanız, Apache
    her dosya bileşeni için bu <code>.htaccess</code> dosyalarını açmaya
    çalışacaktır.</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">DocumentRoot "/siteler/htdocs"
&lt;Directory "/"&gt;
 AllowOverride all
&lt;/Directory&gt;</pre>


   <p>Bu durumda <code>/index.html</code> sayfasına yapılan bir istek için
    Apache, <code>/.htaccess</code>, <code>/siteler/.htaccess</code> ve
    <code>/siteler/htdocs/.htaccess</code> dosyalarını açmaya
    çalışacaktır. Çözüm <code>Options FollowSymLinks</code> durumunun
    benzeridir; başarımı arttırmak için dosya sisteminizin her yerinde
    <code>AllowOverride None</code> olsun.</p>

  

  <h3><a name="negotiation" id="negotiation">Dil Uzlaşımı</a></h3>

   

   <p>Başarımı son kırıntısına kadar arttırmak istiyorsanız, mümkünse
    içerik dili uzlaşımı da yapmayın. Dil uzlaşımından yararlanmak
    isterken büyük başarım kayıplarına uğrayabilirsiniz. Böyle bir
    durumda sunucunun başarımını arttırmanın tek bir yolu vardır. </p>

   <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndex index</pre>


   <p>Yukarıdaki gibi bir dosya ismi kalıbı kullanmak yerine, aşağıdaki
    gibi seçenekleri tam bir liste halinde belirtin:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndex index.cgi index.pl index.shtml index.html</pre>


   <p>Buradaki sıralama öncelik sırasını belirler; yani,
    öncelikli olmasını istediğiniz seçeneği listenin başına
    yazmalısınız.</p>

   <p>İstenen dosya için <code>MultiViews</code> kullanarak dizini
    taratmak yerine, gerekli bilgiyi tek bir dosyadan okutmak suretiyle
    başarımı arttırabilirsiniz. Bu amaçla türeşlem
    (<code>type-map</code>) dosyaları kullanmanız yeterli olacaktır.</p>

   <p>Sitenizde içerik dili uzlaşımına gerek varsa, bunu <code>Options
    MultiViews</code> yönergesi üzerinden değil, türeşlem dosyaları
    kullanarak yapmayı deneyin. İçerik dili uzlaşımı ve türeşlem
    dosyalarının oluşturulması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek
    için <a href="../content-negotiation.html">İçerik Uzlaşımı</a>
    belgesine bakınız.</p>

  

  <h3>Bellek Eşlemleri</h3>

   

   <p>Apache’nin SSI sayfalarında olduğu gibi teslim edilecek dosyanın
    içeriğine bakma gereği duyduğu durumlarda, eğer işletim sistemi
    <code>mmap</code>(2) ve benzerlerini destekliyorsa çekirdek normal
    olarak dosyayı belleğe kopyalayacaktır.</p>

   <p>Bazı platformlarda bu belleğe eşleme işlemi başarımı arttırsa da
    başarımın veya httpd kararlılığının zora girdiği durumlar
    olabilmektedir:</p>

   <ul>
    <li>
     <p>Bazı işletim sistemlerinde işlemci sayısı artışına bağlı
      olarak, <code>mmap</code> işlevi <code>read</code>(2) kadar iyi
      ölçeklenmemiştir. Örneğin, çok işlemcili Solaris sunucularda
      <code>mmap</code> iptal edildiği takdirde içeriği sunucu
      tarafından işlenen dosyalar üzerinde bazen daha hızlı işlem
      yapılabilmektedir.</p>
    </li>

    <li>
     <p>Belleğe kopyalanacak dosya NFS üzerinden bağlanan bir dosya
      sistemindeyse ve dosya başka bir NFS istemcisi makine tarafından
      silinmiş veya dosyanın boyutu değiştirilmişse sunucunuz dosyaya
      tekrar erişmeye çalıştığında bir hata alabilecektir.</p>
    </li>
   </ul>

   <p>Böyle durumların olasılık dahilinde olduğu kurulumlarda içeriği
    sunucu tarafından işlenecek dosyaların belleğe kopyalanmaması için
    yapılandırmanıza <code>EnableMMAP off</code> satırını ekleyiniz.
    (Dikkat: Bu yönerge dizin seviyesinde geçersizleştirilebilen
    yönergelerdendir.)</p>

  

  <h3><code>sendfile</code></h3>

   

   <p>Apache’nin duruk dosyalarda olduğu gibi teslim edilecek dosyanın
    içeriğine bakmadığı durumlarda, eğer işletim sistemi
    <code>sendfile</code>(2) desteğine sahipse çekirdek normal olarak bu
    desteği kullanacaktır.</p>

   <p>Bazı platformlarda <code>sendfile</code> kullanımı, okuma ve yazma
    işlemlerinin ayrı ayrı yapılmamasını sağlasa da
    <code>sendfile</code> kullanımının httpd kararlılığını bozduğu bazı
    durumlar sözkonusudur:</p>

   <ul>
    <li>
     <p>Bazı platformlar derleme sisteminin saptayamadığı bozuk bir
      <code>sendfile</code> desteğine sahip olabilir. Özellikle
      derleme işleminin başka bir platformda yapılıp
      <code>sendfile</code> desteği bozuk bir makineye kurulum
      yapıldığı durumlarda bu desteğin bozuk olduğu
      saptanamayacaktır.</p>
    </li>
    <li>
     <p>Çekirdek, NFS üzerinden erişilen ağ dosyalarını kendi önbelleği
      üzerinden gerektiği gibi sunamayabilir.</p>
    </li>
   </ul>

   <p>Böyle durumların olasılık dahilinde olduğu kurulumlarda içeriğin
    <code>sendfile</code> desteğiyle teslim edilmemesi için
    yapılandırmanıza <code>EnableSendfile off</code> satırını ekleyiniz.
    (Dikkat: Bu yönerge dizin seviyesinde geçersizleştirilebilen
    yönergelerdendir.)</p>

  

  <h3><a name="process" id="process">Süreç Oluşturma</a></h3>

   

   <p>Apache 1.3 öncesinde <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> ayarları, başka sunucularla kıyaslama
    denemelerinde olağanüstü kötü sonuçlar alınmasına sebep olmaktaydı.
    Özellikle uygulanan yükü karşılamaya yetecek sayıda çocuk süreç
    oluşturulması aşamasında Apache’nin elde ettiği ivme bunlardan
    biriydi. Başlangıçta <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> yönergesiyle belli sayıda süreç
    oluşturulduktan sonra her saniyede bir tane olmak üzere <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code> sayıda çocuk süreç
    oluşturulmaktaydı. Örneğin, aynı anda 100 isteğe yanıt vermek için
    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
    yönergesinin öntanımlı değeri olarak başta <code>5</code> süreç
    oluşturulduğundan kalan süreçler için 95 saniye geçmesi gerekirdi.
    Sık sık yeniden başlatılmadıklarından dolayı gerçek hayatta
    sunucuların başına gelen de buydu. Başka sunucularla kıyaslama
    denemelerinde ise işlem sadece on dakika sürmekte ve içler acısı
    sonuçlar alınmaktaydı.</p>

   <p>Saniyede bir kuralı, sunucunun yeni çocukları oluşturması sırasında
    sistemin aşırı meşgul duruma düşmemesi için alınmış bir önlemdi.
    Makine çocuk süreç oluşturmakla meşgul edildiği sürece isteklere
    yanıt veremeyecektir. Böylesi bir durum Apache’nin başarımını
    kötüleştirmekten başka işe yaramayacaktır. Apache 1.3’te saniyede
    bir kuralı biraz esnetildi. Yeni gerçeklenimde artık bir süreç
    oluşturduktan bir saniye sonra iki süreç, bir saniye sonra dört
    süreç oluşturulmakta ve işlem, saniyede 32 çocuk süreç oluşturulur
    duruma gelene kadar böyle ivmelenmektedir. Çocuk süreç oluşturma
    işlemi <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code>
    değerine ulaşılınca durmaktadır.</p>

   <p>Bu, <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
    <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve
    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> ayarlarıyla
    oynamayı neredeyse gereksiz kılacak kadar iyi sonuçlar verecek gibi
    görünmektedir. Saniyede 4 çocuktan fazlası oluşturulmaya
    başlandığında hata günlüğüne bazı iletiler düşmeye başlar. Bu
    iletilerin sayısı çok artarsa bu ayarlarla oynama vakti gelmiş
    demektir. Bunun için <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code> çıktısını bir
    kılavuz olarak kullanabilirsiniz.</p>

   <p>Süreç oluşturmayla ilgili olarak süreç ölümü <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code> değeri ile
    sağlanır. Bu değer öntanımlı olarak <code>0</code> olup, çocuk süreç
    başına istek sayısının sınırsız olduğu anlamına gelir. Eğer
    yapılandırmanızda bu değeri <code>30</code> gibi çok düşük bir
    değere ayarlarsanız bunu hemen kaldırmak zorunda kalabilirsiniz.
    Sunucunuzu SunOS veya Solaris’in eski bir sürümü üzerinde
    çalıştırıyorsanız bellek kaçaklarına sebep olmamak için bu değeri
    <code>10000</code> ile sınırlayınız.</p>

   <p>Kalıcı bağlantı özelliğini kullanıyorsanız, çocuk süreçler zaten
    açık bağlantılardan istek beklemekte olacaklardır. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code> yönergesinin öntanımlı
    değeri <code>5</code> saniye olup bu etkiyi en aza indirmeye yönelik
    süredir. Burada ağ band genişliği ile sunucu kaynaklarının kullanımı
    arasında bir seçim yapmak söz konusudur. Hiçbir şey umurunuzda
    değilse <a href="http://www.hpl.hp.com/techreports/Compaq-DEC/WRL-95-4.html">
    çoğu ayrıcalığın yitirilmesi pahasına</a> bu değeri rahatça
    <code>60</code> saniyenin üzerine çıkarabilirsiniz.</p>

  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="compiletime" id="compiletime">Derleme Sırasında Yapılandırma ile İlgili Konular</a></h2>
  

  <h3>MPM Seçimi</h3>
   

   <p>Apache 2.x, <a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri</a>
    (MPM) adı verilen eklemlenebilir çok görevlilik modellerini
    destekler. Apache’yi derlerken bu MPM’lerden birini seçmeniz
    gerekir. MPM’lerden bazıları platformlara özeldir:
    <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> ve
    <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>. Unix
    benzeri sistemler için ise seçebileceğiniz modül sayısı birden
    fazladır. MPM seçiminin httpd’nin hızında ve ölçeklenebilirliğinde
    bazı etkileri olabilir:</p>

   <ul>

    <li><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü her biri çok evreli çok sayıda
     çocuk süreç kullanımını destekler. Her evre aynı anda tek bir
     bağlantıya hizmet sunar. Aynı hizmeti daha az bellek harcayarak
     vermesi nedeniyle yüksek trafiğe sahip sunucularda
     <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülüne göre daha iyi bir seçimdir.</li>

    <li><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code> modülü <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü gibi
     çok evreli bir modüldür, fakat aunı anda dahafazla isteğe yanıt
     verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunu, evreleri destekleyen bazı
     işlemleri yapmamak suretiyle yeni isteklerle çalışacak ana evreleri
     serbestleştirerek sağlar.</li>

    <li><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü her biri tek bir evreye sahip
     çok sayıda çocuk süreç kullanımını destekler. Her süreç aynı anda
     tek bir bağlantıya hizmet sunar. Çoğu sistemde daha hızlı olması
     nedeniyle <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülüne göre daha iyi bir seçim
     olarak görünürse de bunu daha fazla bellek kullanarak sağlar.
     <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülünün evresiz tasarımının
     <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülüne göre bazı yararlı tarafları
     vardır: Çok evreli sistemlerde güvenilir olmayan üçüncü parti
     modülleri kullanabilir ve evrelerde hata ayıklamanın yetersiz
     kaldığı platformlarda hatalarını ayıklamak daha kolaydır.</li>

   </ul>

   <p>Bu modüller ve diğerleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
    <a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri</a> belgesine
    bakınız.</p>

  

  <h3><a name="modules" id="modules">Modüller</a></h3>

    

    <p>Bellek kullanımı başarım konusunda önemli olduğundan gerçekte
    kullanmadığınız modülleri elemeye çalışmalısınız. Modülleri birer <a href="../dso.html">DSO</a> olarak derlediyseniz <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesinin bulunduğu satırı
    açıklama haline getirmeniz modülden kurtulmanız için yeterli
    olacaktır. Modülleri bu şekilde kaldırarak onların yokluğunda
    sitenizin hala işlevlerini yerine getirdiğini görme şansına da
    kavuşmuş olursunuz.</p>

    <p>Ancak, eğer modülleri Apache çalıştırılabilirinin içine
    gömmüşseniz istenmeyen modülleri kaldırmak için Apache'yi yeniden
    derlemeniz gerekir.</p>

    <p>Bu noktada bir soru akla gelebilir: Hangi modüller gerekli,
    hangileri değil? Bu sorunun yanıtı şüphesiz siteden siteye değişir.
    Ancak, olmazsa olmaz moüller olarak <code class="module"><a href="../mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code>,
    <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code>
    modüllerini sayabiliriz. Bunlardan <code>mod_log_config</code>
    olmadan da bir sitenin çalışabileceğinden hareketle bu modülün
    varlığı isteğe bağlı olsa da bu modülü kaldırmanızı önermiyoruz.</p>

  

  <h3>Atomik İşlemler</h3>

   

   <p>Worker MPM'nin en son geliştirme sürümleri ve
   <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> gibi bazı modüller APR'nin atomik API'sini
   kullanırlar. Bu API, düşük ayarlı evre eşzamanlamasında atomik
   işlemler yapar.</p>

   <p>Öntanımlı olarak, APR bu işlemleri hedef işletim sistemi/işlemci
   platformunda kullanılabilecek en verimli mekanizmayı kullanarak
   gerçekleştirir. Günümüz işlemcilerinin çoğu, örneğin, bir atomik
   karşılaştırma ve takas (CAS) işlemini donanımda gerçekleştirmektedir.
   Bazı platformlarda APR'nin atomik işlemler için öntanımlı olarak daha
   yavaş olan mutekslere dayalı gerçeklenimi kullanmasının sebebi eski
   işlemcilerde bu tür makine kodlarının yokluğudur. Apache'yi bu tür
   platformalarda günümüz işlemcileriyde çalıştırmayı düşünüyorsanız
   Apache'yi derlemek için yapılandırırken en hızlı atomik işlemin
   seçilebilmesi için <code>--enable-nonportable-atomics</code>
   seçeneğini kullanın:</p>

   <div class="example"><p><code>
    ./buildconf<br />
    ./configure --with-mpm=worker --enable-nonportable-atomics=yes
   </code></p></div>

   <p><code>--enable-nonportable-atomics</code> seçeneği şu platformlar
   için uygundur:</p>

   <ul>

    <li>SPARC üzerinde Solaris<br />
      APR öntanımlı olarak, SPARC/Solaris üzerinde mutekslere dayalı
      atomik işlemleri kullanır. Ancak,
      <code>--enable-nonportable-atomics</code> yapılandırmasını
      kullanırsanız, donanım üzerinde hızlı karşılaştırma ve takas
      için uygun SPARC v8plus kodunu kullanacak şekilde kod üretilir.
      Apache'yi bu seçenekle yapılandırırsanız atomik işlemler daha
      verimli olacak fakat derlenen Apache çalıştırılabiliri sadece
      UltraSPARC kırmığı üzerinde çalışacaktır.
    </li>

    <li>x86 üzerinde Linux<br />
      APR öntanımlı olarak, Linux üzerinde mutekslere dayalı atomik
      işlemleri kullanır. Ancak,
      <code>--enable-nonportable-atomics</code> yapılandırmasını
      kullanırsanız, donanım üzerinde hızlı karşılaştırma ve takas
      için uygun 486 kodunu kullanacak şekilde kod üretilir. Apache'yi
      bu seçenekle yapılandırırsanız atomik işlemler daha verimli
      olacak fakat derlenen Apache çalıştırılabiliri (386 üzerinde
      değil) sadece 486 ve sonrası kırmıklarda çalışacaktır.
    </li>

   </ul>

  

  <h3><code>mod_status</code> ve <code>ExtendedStatus On</code>
   </h3>

   

   <p><code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülünü derlemiş ve Apache'yi
   yapılandırır ve çalıştırırken <code>ExtendedStatus On</code> satırını
   da kullanmışsanız Apache her istek üzerinde
   <code>gettimeofday(2)</code> (veya işletim sistemine bağlı olarak
   <code>time(2)</code>) çağrısından başka (1.3 öncesinde) fazladan
   defalarca <code>time(2)</code> çağrıları yapacaktır. Bu çağrılarla
   durum raporununun zamanlama bilgilerini içermesi sağlanır. Başarımı
   arttırmak için <code>ExtendedStatus off</code> yapın (zaten öntanımlı
   böyledir).</p>

  

  <h3><code>accept</code> dizgilemesi ve çok soketli işlem</h3>

   

  <div class="warning"><h3>Uyarı:</h3>
   <p>Bu bölüm, Apache HTTP sunucusunun 2.x sürümlerinde yapılan
   değişikliklere göre tamamen güncellenmemiştir. Bazı bilgiler hala
   geçerliyse de lütfen dikkatli kullanınız.</p>
  </div>

   <p>Burada Unix soket arayüzü gerçeklenirken ihmal edilen bir durumdan
   bahsedeceğiz. HTTP sunucunuzun çok sayıda adresten çok sayıda portu
   dinlemek için çok sayıda <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi kullanmakta olduğunu varsayalım. Her
   soketi çalıştığını görmek için denerken Apache bağlantı için
   <code>select(2)</code> kullanacaktır. <code>select(2)</code> çağrısı
   bu soketin üzerinde <em>sıfır</em> veya <em>en azından bir</em>
   bağlantının beklemekte olduğu anlamına gelir. Apache'nin modeli çok
   sayıda çocuk süreç içerir ve boşta olanların tümünde aynı anda yeni
   bağlantılar denenebilir. Gerçekte çalışan kod bu olmasa da meramımızı
   anlatmak için kodun şöyle bir şey olduğunu varsayabiliriz:</p>

   <pre class="prettyprint lang-c">    for (;;) {
     for (;;) {
      fd_set accept_fds;

      FD_ZERO (&amp;accept_fds);
      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
       FD_SET (i, &amp;accept_fds);
      }
      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);
      if (rc &lt; 1) continue;
      new_connection = -1;
      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {
        new_connection = accept (i, NULL, NULL);
        if (new_connection != -1) break;
       }
      }
      if (new_connection != -1) break;
     }
     process_the(new_connection);
    }</pre>


   <p>Bu özet gerçeklenim bir takım açlık sorunlarına sebep olur. Bu
   döngünün çalışması sırasında aynı anda çok sayıda çocuk süreç yeniden
   çağrılır ve istekler arasında kalan çoğu çocuk da <code>select</code>
   ile engellenir. Engellenen tüm bu çocuklar soketlerden herhangi biri
   üzerinde tek bir istek göründüğünde <code>select</code> tarafından
   uyandırılıp işleme sokulmak üzere döndürülürler. (Uyandırılan çocuk
   sayısı işletim sistemine ve zamanlama ayarlarına göre değişiklik
   gösterir,) Bunların hepsi döngüye katılıp bağlantı kabul etmeye
   (<code>accept</code>) çalışırlar. Fakat içlerinden yalnız biri
   (sadece bir bağlantı isteğinin mevcut olduğu varsayımıyla) bunu
   başarabilir. Kalanının bağlantı kabul etmesi (<code>accept</code>)
   <em>engellenir</em>. Bu durum, bu çocukları istekleri başka başka soketlerden
   değil mecburen tek bir soketten kabul etmeye kilitler ve bu soket
   üzerinde yeni bir istek belirip uyandırılana kadar bu durumda
   kalırlar. Bu açlık sorunu ilk olarak <a href="http://bugs.apache.org/index/full/467">PR#467</a> sayılı raporla
   belgelenmiştir. Bu sorunun en az iki çözümü vardır.</p>

   <p>Çözümün biri engellenmeyen soket kullanımıdır. Bu durumda
   <code>accept</code> çocukları engellemeyecek ve yapılan bir
   bağlantının ardından diğer çocuklar durumları değişmeksizin bağlantı
   beklemeye devam edeceklerdir. Fakat bu durum işlemci zamanının boşa
   harcanmasına sebep olur. Seçilmiş (<code>select</code>) boşta on
   çocuğun olduğunu ve bir bağlantı geldiğini varsayalım. Kalan dokuz
   çocuk işine devam edip bağlantı kabul etmeyi (<code>accept</code>)
   deneyecek, başarızsız olacak, dönecek başa, tekrar seçilecek
   (<code>select</code>) ve böyle hiçbir iş yapmadan dönüp duracaktır. Bu
   arada hizmet sunmakta olanlar da işlerini bitirdikten sonra bu
   döngüdeki yerlerini alacaklardır. Aynı kutunun içinde boşta bir sürü
   işlemciniz (çok işlemcili sistemler) yoksa bu çözüm pek verimli
   olmayacaktır.</p>

   <p>Diğer çözüm ise Apache tarafından kullanılan çözüm olup, girdiyi
   bir iç döngüde sıraya sokmaktır. Döngü aşağıda örneklenmiştir (farklar
   vurgulanmıştır):</p>

   <pre class="prettyprint lang-c">    for (;;) {
     <strong>accept_mutex_on ();</strong>
     for (;;) {
      fd_set accept_fds;

      FD_ZERO (&amp;accept_fds);
      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
       FD_SET (i, &amp;accept_fds);
      }
      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);
      if (rc &lt; 1) continue;
      new_connection = -1;
      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {
       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {
        new_connection = accept (i, NULL, NULL);
        if (new_connection != -1) break;
       }
      }
      if (new_connection != -1) break;
     }
     <strong>accept_mutex_off ();</strong>
     process the new_connection;
    }</pre>


   <p><code>accept_mutex_on</code> ve <code>accept_mutex_off</code> <a id="serialize" name="serialize">işlevleri</a> bir karşılıklı red
   semoforu oluştururlar. Mutekse aynı anda sadece bir çocuk sahip
   olabilir. Bu muteksleri gerçeklemek için çeşitli seçenekler vardır.
   Seçim, <code>src/conf.h</code> (1.3 öncesi) veya
   <code>src/include/ap_config.h</code> (1.3 ve sonrası) dosyasında
   tanımlanmıştır. Bazı mimariler bir kilitleme seçeneğine sahip
   değildir. Böyle mimarilerde çok sayıda <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi kullanmak güvenilir
   olmayacaktır.</p>

   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> yönergesi,
   <code>mpm-accept</code> muteks gerçeklenimini çalışma anında değiştirmek
   için kullanılabilir. Farklı muteks gerçeklenimleri ile ilgili hususlar
   bu yönergede belgelenmiştir.</p>

   <p>Başka bir çözüm daha vardır ancak döngü kısmen dizgilenmeyeceğinden
   (yani belli sayıda sürece izin verilemeyeceğinden) asla
   gerçeklenmemiştir. Bu sadece, aynı anda çok sayıda çocuk sürecin
   çalışabileceği ve dolayısıyla band genişliğinin tüm yönleriyle
   kullanılabileceği çok işlemcili sistemlerde ilginç olabilirdi. Bu
   gelecekte incelenmeye değer bir konu olmakla beraber çok sayıda HTTP
   sunucusunun aynı anda aynı amaca hizmet edecek şekilde çalışması
   standart olarak pek mümkün görülmediğinden bu olasılık çok
   düşüktür.</p>

   <p>En yüksek başarımı elde etmek için ideal olanı sunucuları
   çalıştırırken çok sayıda <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi kullanmamaktır. Fakat siz yine de
   okumaya devam edin.</p>

  

  <h3><code>accept</code> dizgilemesi - tek soket</h3>

   

   <p>Çok soketli sunucular için yukarıda açıklananlar iyi güzel de tek
   soketli sunucularda durum ne? Kuramsal olarak, bunların hiçbiriyle bir
   sorunları olmaması gerekir. Çünkü yeni bir bağlantı gelene kadar tüm
   çocuklar <code>accept(2)</code> ile engellenirler dolayısıyla hiçbir
   açlık sorununun ortaya çıkmaması gerekir. Uygulamada ise son
   kullanıcıdan gizli olarak, yukarıda engellenmeyen çocuklar çözümünde
   bahsedilenle hemen hemen aynı "boşa dönüp durma" davranışı mevcuttur.
   Çoğu TCP yığıtı bu yolu gerçeklemiştir. Çekirdek, yeni bir bağlantı
   ortaya çıktığında <code>accept</code> ile engellenen tüm süreçleri
   uyandırır. Bu süreçlerden bağlantıyı alan kullanıcı bölgesine geçerken
   çekirdek içinde döngüde olan diğerleri de yeni bağlantı keşfedilene
   kadar uykularına geri dönerler. Bu çekirdek içi döngü, kullanıcı
   bölgesindeki kodlara görünür değildir ama bu olmadıkları anlamına
   gelmez. Bu durum, çok soketli engellenmeyen çocuklar çözümündeki boşa
   döngünün sebep olduğu gereksiz işlemci yükü sorununu içinde
   barındırır.</p>

   <p>Bununla birlikte, tek soketli durumda bile bundan daha verimli bir
   davranış sergileyen bir çok mimari bulduk. Bu aslında hemen hemen her
   durumda öntanımlı olarak böyledir. Linux altında yapılan üstünkörü
   denemelerde (128MB bellekli çift Pentium pro 166 işlemcili makinede
   Linux 2.0.30) tek sokette dizgilemenin dizgilenmemiş duruma göre
   saniyede %3 daha az istekle sonuçlandığı gösterilmiştir. Fakat
   dizgilenmemiş tek soket durumunda her istekte 100ms'lik ek bir gecikme
   olduğu görülmüştür. Bu gecikmenin sebebi muhtemelen uzun mesafeli
   hatlar olup sadece yerel ağlarda söz konusudur. Tek soketli
   dizgilemeyi geçersiz kılmak için
   <code>SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT</code> tanımlarsanız tek
   soketli sunucularda artık dizgileme yapılmayacaktır.</p>

  

  <h3>Kapatmayı zamana yaymak</h3>

   

   <p><a href="http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/draft-ietf-http-connection-00.txt">draft-ietf-http-connection-00.txt</a> taslağının 8. bölümünde
   bahsedildiği gibi, bir HTTP sunucusunun protokolü <strong>güvenilir
   şekilde</strong> gerçeklemesi için her iki yöndeki iletişimi
   birbirinden bağımsız olarak (iki yönlü bir TCP bağlantısının her
   yarısını diğerinden bağımsız olarak) kapatması gerekir.</p>

   <p>Bu özellik Apache'ye eklendiğinde Unix'in çeşitli sürümlerinde
   uzgörüsüzlükten dolayı bir takım geçici telaş sorunlarına sebep oldu.
   TCP belirtimi <code>FIN_WAIT_2</code> durumunda bir zaman aşımından
   bahsetmez ama yasaklamaz da. Zaman aşımı olmayan sistemlerde, Apache
   1.2 çoğu soketin sonsuza kadar <code>FIN_WAIT_2</code> durumunda
   takılıp kalmasına sebep olur. Çoğu durumda, satıcıdan sağlanan en son
   TCP/IP yamalarını uygulanarak bu önlenebilir. Satıcının hiçbir yeni
   yama dağıtmadığı durumlarda (örneğin, SunOS4 -- bir kaynak lisansı ile
   insanlar bunu kendileri yamayabilirse de) bu özelliği devre dışı
   bırakmaya karar verdik.</p>

   <p>Bunun üstesinden gelmenin iki yolu vardır. Bunlardan biri
   <code>SO_LINGER</code> soket seçeneğidir. Bu işin kaderi buymuş gibi
   görünürse de çoğu TCP/IP yığıtında bu gerektiği gibi
   gerçeklenmemiştir. Bu yığıtlar üzerinde, bu yöntemin, doğru bir
   gerçeklenimle bile (örneğin, Linux 2.0.31) sonraki çözümden daha
   pahalı olduğu ortaya çıkmıştır.</p>

   <p>Çoğunlukla, Apache bunu (<code>http_main.c</code> içindeki)
   <code>lingering_close</code> adında bir işlevle gerçekler. Bu işlev
   kabaca şöyle görünür:</p>

   <pre class="prettyprint lang-c">    void lingering_close (int s)
    {
     char junk_buffer[2048];

     /* shutdown the sending side */
     shutdown (s, 1);

     signal (SIGALRM, lingering_death);
     alarm (30);

     for (;;) {
      select (s for reading, 2 second timeout);
      if (error) break;
      if (s is ready for reading) {
       if (read (s, junk_buffer, sizeof (junk_buffer)) &lt;= 0) {
        break;
       }
       /* just toss away whatever is here */
      }
     }

     close (s);
    }</pre>


   <p>Bağlantı sonunda bu doğal olarak biraz daha masrafa yol açar, fakat
   güvenilir bir gerçeklenim için bu gereklidir. HTTP/1.1'in daha yaygın
   kullanılmaya başlanması ve tüm bağlantıların kalıcı hale gelmesiyle bu
   gerçeklenim daha fazla istek üzerinden kendi masrafını
   karşılayacaktır. Ateşle oynamak ve bu özelliği devre dışı bırakmak
   isterseniz <code>NO_LINGCLOSE</code>'u tanımlayabilirsiniz, fakat bu
   asla önerilmez. Özellikle, HTTP/1.1'den itibaren boruhatlı kalıcı
   bağlantıların <code>lingering_close</code> kullanmaya başlaması mutlak
   bir gerekliliktir (ve <a href="http://www.w3.org/Protocols/HTTP/Performance/Pipeline.html">
   boruhatlı bağlantıların daha hızlı</a> olması nedeniyle bu
   bağlantıları desteklemek isteyebilirsiniz).</p>

  

  <h3>Çetele Dosyası</h3>

   

   <p>Apache'nin ana ve alt süreçleri birbirleriyle çetele denen birşey
   üzerinden haberleşirler. Bunun en mükemmel şekilde paylaşımlı bellekte
   gerçeklenmesi gerekir. Eriştiğimiz veya portlarını ayrıntılı olarak
   belirttiğimiz işletim sistemleri için bu, genellikle paylaşımlı bellek
   kullanılarak gerçeklenir. Geri kalanlar, öntanımlı olarak bunu bir
   disk dosyası kullanarak gerçekler. Bir disk dosyaı yavaş olmanın yanı
   sıra güvenilir de değildir (ve daha az özelliğe sahiptir). Mimarinizin
   <code>src/main/conf.h</code> dosyasını inceleyin ve
   <code>USE_MMAP_SCOREBOARD</code> veya
   <code>USE_SHMGET_SCOREBOARD</code>'a bakın. Bu ikisinden birinin (ve
   yanı sıra sırasıyla <code>HAVE_MMAP</code> veya
   <code>HAVE_SHMGET</code>'in) tanımlanmış olması, sağlanan paylaşımlı
   bellek kodunu etkinleştirir. Eğer sisteminiz diğer türdeki paylaşımlı
   belleğe sahipse, <code>src/main/http_main.c</code> dosyasını açıp,
   Apache'de bu belleği kullanması gereken kanca işlevleri ekleyin (Bize
   de bir yama yollayın, lütfen).</p>

   <div class="note">Tarihsel bilgi: Apache'nin Linux uyarlaması, Apache'nin 1.2
   sürümüne kadar paylaşımlı belleği kullanmaya başlamamıştı. Bu kusur,
   Apache'nin Linux üzerindeki erken dönem sürümlerinin davranışlarının
   zayıf ve güvenilmez olmasına yol açmıştı.</div>

  

  <h3>DYNAMIC_MODULE_LIMIT</h3>

   

   <p>Devingen olarak yüklenen modülleri kullanmamak niyetindeyseniz
   (burayı okuyan ve sunucunuzun başarımını son kırıntısına kadar
   arttırmakla ilgilenen biriyseniz bunu düşünmezsiniz), sunucunuzu
   derlerken seçenekler arasına <code>-DDYNAMIC_MODULE_LIMIT=0</code>
   seçeneğini de ekleyin. Bu suretle, sadece, devingen olarak yüklenen
   modüller için ayrılacak belleği kazanmış olacaksınız.</p>

  

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="trace" id="trace">Ek: Bir çağrı izlemesinin ayrıntılı çözümlemesi</a></h2>

  

  <p>Burada, Solaris 8 üzerinde worker MPM'li Apache 2.0.38'in bir sistem
  çağrısı izlenmektedir. Bu izleme şu komutla elde edilmiştir:</p>

  <div class="example"><p><code>
   truss -l -p <var>httpd_çocuk_pidi</var>.
  </code></p></div>

  <p><code>-l</code> seçeneği, truss'a hafif bir sürecin yaptığı her
  sistem çağrısını (hafif süreç -- HS -- Solaris'in bir çekirdek seviyesi
  evreleme biçimi) günlüğe yazmasını söyler.</p>

  <p>Diğer sistemlerin sistem çağrılarını izleyen farklı araçları vardır
  (<code>strace</code>, <code>ktrace</code>, <code>par</code> gibi).
  Bunlar da benzer çıktılar üretirler.</p>

  <p>Bu izleme sırasında, bir istemci httpd'den 10 KB'lık duruk bir dosya
  talebinde bulunmuştur. Duruk olmayan veya içerik uzlaşımlı isteklerin
  izleme kayıtları vahşice (bazı durumlarda epey çirkince) farklı
  görünür.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /67:  accept(3, 0x00200BEC, 0x00200C0C, 1) (uykuda...)<br />
   /67:  accept(3, 0x00200BEC, 0x00200C0C, 1)      = 9
  </code></p></div>

  <p>Bu izlemede, dinleyen evre HS #67 içinde çalışmaktadır.</p>

  <div class="note"><code>accept(2)</code> dizgelemesinin olmayışına dikkat edin.
  Özellikle bu platformda worker MPM, çok sayıda portu dinlemedikçe,
  öntanımlı olarak dizgeleştirilmemiş bir accept çağrısı kullanır.</div>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  lwp_park(0x00000000, 0)             = 0<br />
   /67:  lwp_unpark(65, 1)                = 0
  </code></p></div>

  <p>Bağlantının kabul edilmesiyle, dinleyici evre isteği yerine getirmek
  üzere bir worker evresini uyandırır. Bu izlemede, isteği yerine getiren
  worker evresi HS #65'e aittir.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  getsockname(9, 0x00200BA4, 0x00200BC4, 1)    = 0
  </code></p></div>

  <p>Sanal konakların gerçeklenimi sırasında, Apache'nin, bağlantıları
  kabul etmek için kullanılan yerel soket adreslerini bilmesi gerekir.
  Çoğu durumda bu çağrıyı bertaraf etmek mümkündür (hiç sanal konağın
  olmadığı veya <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
  yönergelerinin mutlak adreslerle kullanıldığı durumlarda). Fakat bu en
  iyilemeleri yapmak için henüz bir çaba harcanmamıştır.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  brk(0x002170E8)                 = 0<br />
   /65:  brk(0x002190E8)                 = 0
  </code></p></div>

  <p><code>brk(2)</code> çağrıları devingen bellekten bellek ayırır. httpd
  çoğu isteği yerine getirirken özel bellek ayırıcılar
  (<code>apr_pool</code> ve <code>apr_bucket_alloc</code>) kullandığından
  bunlar bir sistem çağrısı izlemesinde nadiren görünür. Bu izlemede,
  httpd henüz yeni başlatıldığından, özel bellek ayırıcıları oluşturmak
  için ham bellek bloklarını ayırmak amacıyla <code>malloc(3)</code>
  çağrıları yapması gerekir.</p>

  <div class="example"><p><code>
/65:  fcntl(9, F_GETFL, 0x00000000)          = 2<br />
/65:  fstat64(9, 0xFAF7B818)             = 0<br />
/65:  getsockopt(9, 65535, 8192, 0xFAF7B918, 0xFAF7B910, 2190656) = 0<br />
/65:  fstat64(9, 0xFAF7B818)             = 0<br />
/65:  getsockopt(9, 65535, 8192, 0xFAF7B918, 0xFAF7B914, 2190656) = 0<br />
/65:  setsockopt(9, 65535, 8192, 0xFAF7B918, 4, 2190656) = 0<br />
/65:  fcntl(9, F_SETFL, 0x00000082)          = 0
  </code></p></div>

  <p>Ardından, worker evresi istemciye (dosya tanıtıcısı 9) engellenmeyen
  kipte bir bağlantı açar. <code>setsockopt(2)</code>
  ve <code>getsockopt(2)</code> çağrıları, Solaris libc'sinin soketler
  üzerindeki <code>fcntl(2)</code> çağrısı yanında birer yan etkiden
  ibarettirler.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  read(9, " G E T  / 1 0 k . h t m".., 8000)   = 97
  </code></p></div>

  <p>Worker evresi istemciden isteği okur.</p>

  <div class="example"><p><code>
/65:  stat("/var/httpd/apache/httpd-8999/htdocs/10k.html", 0xFAF7B978) = 0<br />
/65:  open("/var/httpd/apache/httpd-8999/htdocs/10k.html", O_RDONLY) = 10
  </code></p></div>

  <p>Bu httpd <code>Options FollowSymLinks</code> ve <code>AllowOverride
  None</code> ile yapılandırılmıştır. Bu bakımdan, ne istenen dosya ile
  sonuçlanan yol üzerindeki her dizinde <code>lstat(2)</code> çağrısına ne
  de <code>.htaccess</code> dosyalarına bakılmasına gerek vardır.
  <code>stat(2)</code> çağrısı basitçe dosya için şunları doğrulamak
  amacıyla yapılır: 1) dosya mevcuttur ve 2) bir dizin değil normal bir
  dosyadır.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  sendfilev(0, 9, 0x00200F90, 2, 0xFAF7B53C)   = 10269
  </code></p></div>

  <p>Bu örnekte, httpd, istenen dosyayı ve HTTP yanıt başlığını tek bir
  <code>sendfilev(2)</code> sistem çağrısı ile göndermektedir. Dosya
  gönderim işleminin anlamı sistemden sisteme değişiklik gösterir. Bazı
  sistemlerde, <code>sendfile(2)</code> çağrısından önce başlıkları
  göndermek için <code>write(2)</code> veya <code>writev(2)</code>
  çağrısı yapmak gerekir.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  write(4, " 1 2 7 . 0 . 0 . 1  - ".., 78)   = 78
  </code></p></div>

  <p>Bu <code>write(2)</code> çağrısı isteği erişim günlüğüne kaydeder. Bu
  izlemede eksik olan tek şey, <code>time(2)</code> çağrısıdır. Apache
  1.3'ün aksine, Apache 2.x zamana bakmak için
  <code>gettimeofday(3)</code> çağırısını kullanır. Linux ve Solaris gibi
  bazı işletim sistemleri, <code>gettimeofday</code> işlevinin, sıradan
  bir sistem çağrısından daha fazla götürüsü olmayan en iyilenmiş bir
  gerçeklenimine sahiptir.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  shutdown(9, 1, 1)                = 0<br />
   /65:  poll(0xFAF7B980, 1, 2000)            = 1<br />
   /65:  read(9, 0xFAF7BC20, 512)            = 0<br />
   /65:  close(9)                    = 0
  </code></p></div>

  <p>Burada worker evresi bağlantıyı zamana yaymaktadır.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /65:  close(10)                    = 0<br />
   /65:  lwp_park(0x00000000, 0)     (uykuda...)
  </code></p></div>

  <p>Son olarak, worker evresi teslim edilen dosyayı kapattıktan sonra
  dinleyici evre tarafından başka bir bağlantı atanıncaya kadar beklemeye
  alınır.</p>

  <div class="example"><p><code>
   /67:  accept(3, 0x001FEB74, 0x001FEB94, 1) (uykuda...)
  </code></p></div>

  <p>Bu arada, dinleyici evre bağlantıyı bir worker evresine atar atamaz
  başka bir bağlantıyı beklemeye başlar (Mevcut tüm evreler meşgulse
  dinleyici evreyi baskılayan worker MPM'nin akış denetim şemasına konu
  olur). Bu izlemede görünmüyor olsa da sonraki <code>accept(2)</code>
  çağrısı, yeni bağlantı kabul eden worker evresine paralel olarak
  yapılabilir (aşırı yük durumlarında normal olarak, bu yapılır).</p>

 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/perf-tuning.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/misc/perf-tuning.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/misc/perf-tuning.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/misc/perf-tuning.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/misc/perf-tuning.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>