invoking.html.tr.utf8 13.4 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache HTTPd’nin başlatılması - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTPd’nin başlatılması</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/invoking.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Apache normal olarak, Windows'ta bir hizmet olarak çalışır. Ayrıntılı
   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPD’nin bir
   hizmet olarak çalıştırılması</a> bölümüne bakınız.</p>

  <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
   artalan sürecidir. Bu belgede <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin nasıl
   çalıştırılacağı açıklanmaktadır.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#info">Ek Bilgiler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</a></li><li><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="startup" id="startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></h2>

  <p>Yapılandırma dosyasında <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi ile öntanımlı olan port
   80 (veya 1024’ten küçük herhangi bir port) belirtilmişse Apache HTTP
   Sunucusunu başlatmak için root yetkileri gerekecektir. Sunucu başlatılıp
   günlük dosyalarını açmak gibi bazı ön hazırlık etkinliklerinde
   bulunduktan sonra istemcilerden gelen istekleri dinlemek ve yanıt vermek
   için çeşitli <em>çocuk</em> süreçler başlatır. Ana
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci root kullanıcısının aidiyetinde
   çalışmasını sürdürürken çocuk süreçler daha az yetkili bir kullanıcının
   aidiyetinde çalışır. Bu işlem seçilen <a href="mpm.html">Çok Süreçlilik
   Modülü</a> tarafından denetlenir.</p>

  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırmak için önerilen yöntem
   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmaktır. Bu betik,
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin bazı işletim sistemlerinde işlevini
   gerektiği gibi yerine getirebilmesi için gereken belli ortam
   değişkenlerini ayarlar ve <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırır.
   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>, komut satırı argümanlarını
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye aktarabildiğinden gerekli
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> seçenekleri <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
   betiğine komut satırı seçenekleri olarak belirtilebilir. Ayrıca,
   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğinin içeriğini doğrudan düzenlemek
   suretiyle betiğin başlangıç satırlarındaki <code>HTTPD</code>
   değişkenine <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılabilir dosyasının doğru
   yerini ve <em>daima</em> mevcut olmasını istediğiniz komut satırı
   seçeneklerini belirtebilirsiniz.</p>

  <p><code>httpd</code> çalıştırıldığında yaptığı ilk şey <a href="configuring.html">yapılandırma dosyası</a>
   <code>httpd.conf</code>’u bulup okumaktır. Bu dosyanın yeri derleme
   sırasında belirtilmekteyse de <code>-f</code> komut satırı seçeneği
   kullanılarak çalıştırma sırasında belirtmek de mümkündür:</p>

  <div class="example"><p><code>/usr/local/apache2/bin/apachectl -f
   /usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code></p></div>

  <p>Başlatma sırasında herşey yolunda giderse sunucu kendini uçbirimden
   ayıracak ve hemen ardından uçbirim, komut istemine düşecektir. Bu,
   sunucunun etkin ve çalışmakta olduğunu gösterir. Artık tarayıcınızı
   kullanarak sunucuya bağlanabilir ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dizinindeki deneme sayfasını
   görebilirsiniz.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="errors" id="errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></h2>

  <p>Apache başlatma sırasında ölümcül bir sorunla karşılaşacak olursa
   çıkmadan önce sorunu açıklayan bir iletiyi konsola veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> yönergesi ile belirtilen hata
   günlüğüne yazacaktır. En çok karşılaşılan hata iletilerinden biri
   "<code>Unable to bind to Port ...</code>" dizgesidir. Bu iletiye
   genellikle şu iki durumdan biri sebep olur:</p>

  <ul>
   <li>Sunucunun, root yetkileri gerektiren bir portu kullanmak üzere root
    kullanıcısı tarafından çalıştırılmamış olması.</li>

   <li>Aynı portu kullanan başka bir Apache Sunucusunun veya başka bir HTTP
    sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
  </ul>

  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="boot" id="boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></h2>

  <p>Sunucunuzun sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışmasına devam
   etmesini istiyorsanız sistem başlatma betiklerinize (genellikle ya
   <code>rc.local</code> dosyasıdır ya da bir <code>rc.N</code> dizininde
   bir dosyadır) <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için bir çağrı
   eklemelisiniz. Bu, Apache sunucunuzu root yetkileriyle başlatacaktır.
   Bunu yapmadan önce sunucunuzun güvenlik ve erişim kısıtlamaları
   bakımından gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olunuz.</p>

  <p><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği, bir standart SysV init betiği gibi
   davranacak şekilde tasarlanmıştır. <code>start</code>,
   <code>restart</code> ve <code>stop</code> argümanlarını kabul edebilir
   ve bunları <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye uygun sinyallere dönüştürebilir.
   Bu bakımdan, çoğunlukla uygun init dizinlerinden birine
   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için basitçe bir bağ
   yerleştirebilirsiniz. Fakat bunu yapmadan önce betiğin sisteminizin
   gereklerini yerine getirdiğinden emin olunuz.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="info" id="info">Ek Bilgiler</a></h2>

  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>, <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> ve sunucuyla
   gelen diğer destek programlarının komut satırı seçenekleri hakkında ek
   bilgi <a href="programs/">Sunucu ve Destek Programları</a> sayfasında
   bulunabilir. Ayrıca, Apache dağıtımında bulunan tüm <a href="mod/">modüller</a> ve bunlarla sağlanan <a href="mod/directives.html">yönergeler</a> hakkında da belgeler
   vardır.</p>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/invoking.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/invoking.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>