public_html.html.tr.utf8 14.3 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Kullanıcı Dizinleri (public_html) - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Nasıllar ve Öğreticiler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Kullanıcı Dizinleri (public_html)</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/howto/public_html.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../es/howto/public_html.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="../fr/howto/public_html.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/howto/public_html.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/howto/public_html.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/howto/public_html.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

 <p>Çok kullanıcılı sistemlerde, <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi ile her kullanıcının kendi ev dizininde
  bir sitesi olması sağlanabilir.
  <code>http://example.com/~kullanıcı/</code> adresinin ziyaretçileri
  "kullanıcı" isimli kullanıcının ev dizininin içeriğini değil, <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinde belirtilen alt
  dizinin içeriğini görürler.</p>

 <p>Öntanımlı olarak bu dizinlere erişimin etkin olmadığını unutmayınız.
  <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesini
  kullanırken <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı yapılandırma
  dosyasındaki</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">#Include conf/extra/httpd-userdir.conf</pre>


 <p>satırını etkin hale getirip, gerekiyorsa <code>httpd-userdir.conf</code>
  dosyasını da düzenleyerek veya ana yapılandırma dosyasında bir
  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bloğu içine 
  uygun yönergeleri yerleştirerek bu dizinlere erişimi etkin hale 
  getirebilirsiniz.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#related">Kullanıcı sayfaları dizinleri</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#userdir"><code>UserDir</code> ile dosya yolunun belirtilmesi</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirect">Harici adreslere yönlendirme</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Bu özelliği kullanacak kullanıcıların sınırlandırılması</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cgi">Her kullanıcıya bir CGI dizini tahsis etmek</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#htaccess">Kullanıcıların yapılandırmayı değiştirmesine izin vermek</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile
 Eşleştirilmesi</a></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="related" id="related">Kullanıcı sayfaları dizinleri</a></h2>
  
  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#directorymatch">DirectoryMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code></li></ul></td></tr></table>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="userdir" id="userdir"><code>UserDir</code> ile dosya yolunun belirtilmesi</a></h2>
  

  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinde
   kullanıcı sayfalarının yükleneceği dizin belirtilir. Bu yönergeye değeri
   çeşitli biçimlerde atanabilir.</p>

  <p>Başında bölü çizgisi bulunmayan bir dosya yolu belirtilmişse,
   kullanıcının ev dizinine göreli bir dizin belirtildiği varsayılır.
   Yapılandırmada şöyle bir satır varsa:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir public_html</pre>


  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
   gelen dosya yolu <code>/home/orhan/public_html/dosya.html</code> olarak
   çözümlenir.</p>

  <p>Eğer başında bölü çizgisi bulunan bir dosya yolu belirtilirse,
   kullanıcı sayfalarının bu dizinin altında kullanıcı ismini taşıyan
   dizinlerde bulunacağı varsayılır. Yapılandırmada şöyle bir satır
   varsa:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir /var/html</pre>


  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
   gelen dosya yolu <code>/var/html/orhan/dosya.html</code> olarak
   çözümlenir.</p>

  <p>Eğer belirtilen dosya yolu bir yıldız imi (*) içeriyorsa yıldız iminin
   yerine kullanıcı ismi yerleştirilerek elde edilen dosya yolu
   kullanılır. Yapılandırmada şöyle bir satır varsa:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir /var/html/*/sayfam</pre>


  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
   gelen dosya yolu <code>/var/html/orhan/sayfam/dosya.html</code>
   olarak çözümlenir.</p>

  <p>Çok sayıda dizin veya dizin yolu belirtmek de mümkündür.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir public_html /var/html</pre>


  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresini Apache önce
   <code>/home/orhan/public_html/dosya.html</code> olarak arayacak,
   bulamazsa <code>/var/siteler/orhan/sayfam/dosya.html</code> olarak
   arayacak, bulduğunda istenen dosyayı sunacaktır.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="redirect" id="redirect">Harici adreslere yönlendirme</a></h2>
  
  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi
   kullanıcı dizini isteklerini harici adreslere yönlendirmek için de
   kullanılabilir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir http://example.org/users/*/</pre>


  <p>Bu yapılandırmaya göre <code>http://example.com/~bob/abc.html</code>
  için yapılan bir istek <code>http://example.org/users/bob/abc.html</code>
  adresine yönlendirilecektir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="enable" id="enable">Bu özelliği kullanacak kullanıcıların sınırlandırılması</a></h2>
  

  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinin
   açıklamasında belirtilen sözdizimini kullanarak bu işlevselliği bazı
   kullanıcılara yasaklayabilirsiniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir disabled root ahmet veli</pre>


  <p>Bu yapılandırma ile <code>disabled</code> deyiminin bulunduğu
   satırdaki kullanıcılar dışında kalan bütün kullanıcılar için bu özellik
   etkin olacaktır. Benzer şekilde, aşağıdaki yapılandırma ile
   işlevselliğin belli kullanıcılar dışında kullanılmamasını da
   sağlayabilirsiniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir disabled
UserDir enabled orhan yasar</pre>


  <p>Daha fazla örnek için <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinin açıklamasına bakabilirsiniz.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="cgi" id="cgi">Her kullanıcıya bir CGI dizini tahsis etmek</a></h2>
 

  <p>Her kullanıcıya kendine ait bir CGI dizini vermek isterseniz, bir
  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi
  ile kullanıcının ev dizinindeki belli bir dizini CGI-etkin duruma
  getirebilirsiniz.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/home/*/public_html/cgi-bin/"&gt;
  Options ExecCGI
  SetHandler cgi-script
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p> <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesinde
   <code>public_html</code> belirtildiği varsayımıyla
   <code>mesela.cgi</code> betiği bu dizinden şöyle bir adresle
   yüklenebilir:</p>

  <div class="example"><p><code>
   http://example.com/~orhan/cgi-bin/mesela.cgi
  </code></p></div>

  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="htaccess" id="htaccess">Kullanıcıların yapılandırmayı değiştirmesine izin vermek</a></h2>
  

  <p>Kullanıcıların kendilerine ayrılan bölge içinde sunucu
   yapılandırmasını değiştirebilmelerine izin vermek isterseniz,
   <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanmalarına izin vermeniz
   gerekir. Kullanıcının değiştirmesine izin vereceğiniz yönerge türlerini
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesinde
   belirtmeyi ihmal etmeyin. <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımı
   ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için <a href="htaccess.html">.htaccess
   öğreticisi</a>ne bakınız.</p>

 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/howto/public_html.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../es/howto/public_html.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="../fr/howto/public_html.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/howto/public_html.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/howto/public_html.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/howto/public_html.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/public_html.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>