env.html.tr.utf8 32.6 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache’de Ortam Değişkenleri - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache’de Ortam Değişkenleri</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Apache HTTP Sunucusunu etkileyen ortam değişkenleri iki çeşittir.</p>

  <p>İlki, işletim sisteminin denetimindeki ortam değişkenleridir. Bu
   değişkenlere değer atama işlemi sunucu başlatılmadan önce yapılır.
   Bunlar yapılandırma dosyalarının içinde kullanılabilir. Ayrıca,
   istenirse PassEnv yönergesi kullanılarak bunlar CGI betiklerine ve
   SSI sayfalarına da aktarılabilir.</p>

  <p>İkincisi ise, Apache HTTP Sunucusunun kendi ortam değişkenleridir.
   Bu değişkenlerde saklanan bilgi erişim denetimi, günlük kaydı gibi
   çeşitli işlemleri denetlemekte kullanılabilir. Değişkenler ayrıca, CGI
   betikleri gibi harici uygulamalarla iletişim mekanizması olarak da
   kullanılabilir. Bu belgede bu değişkenler üzerindeki işlemlere ve
   kullanım şekillerine değinilmiştir.</p>

  <p>Bu değişkenlere <em>ortam değişkenleri</em> dense de işletim sisteminin
   ortam değişkenleri gibi değillerdir. Bunlar sadece Apache ortamında
   geçerli değişkenler olup işletim sisteminin bu değişkenlerden haberi
   olmaz. Sadece CGI betikleri ve SSI sayfaları gibi harici uygulamalar
   tarafından üretilen ortam değişkenleri sistem ortamının değişkenleri
   haline gelirler. İşletim sistemi ortamına çalışmakta olan sunucudan
   müdahale etmek isterseniz işletim sisteminizin kabuğu tarafından sağlanan
   standart ortam müdahale mekanizmalarını kullanmalısınız.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#setting">Ortam Değişkenlerinin Atanması</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#using">Ortam Değişkenlerinin Kullanımı</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#special">Özel Amaçlı Ortam Değişkenleri</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="setting" id="setting">Ortam Değişkenlerinin Atanması</a></h2>
  
  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_env.html">mod_env</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#passenv">PassEnv</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <h3><a name="basic-manipulation" id="basic-manipulation">Temel Ortamda Değişiklik</a></h3>
    

    <p>Apache ortamında bir ortam değişkenine müdahale etmenin en temel
     yolu hiçbir koşula tabi olmayan <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code> yönergesini kullanmaktır. Bu değişkenleri Apache
     başlatılırken sistem ortam değişkenleri haline getirmek için
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#passenv">PassEnv</a></code> yönergesi
     kullanılabilir.</p>

  
  <h3><a name="conditional" id="conditional">İsteğe Bağlı Şartlı Atamalar</a></h3>
    

    <p>Esnekliği arttırmak için, <code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülü ile
     isteğin özelliklerine uygun olarak her isteğe özel değişkenler
     atayabilmek mümkün kılınmıştır. Örneğin, bir değişken sadece isteği
     yapan tarayıcıya özgü bir değerle veya sadece belli bir başlık
     alanınına bağlı olarak atanabilir. Daha da esnek bir mekanizma,
     ortam değişkeni atamak için <code>[E=...]</code> seçeneğinin
     kullanıldığı <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünün <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesi ile
     sağlanmıştır.</p>

  
  <h3><a name="unique-identifiers" id="unique-identifiers">Eşsiz Betimleyiciler</a></h3>
    

    <p>Son olarak, <code class="module"><a href="./mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> <code>UNIQUE_ID</code>
     ortam değişkenine her istek için o isteğin çok özel koşullar altında
     tüm diğer istekler arasında eşsizliğini garanti edecek bir değer
     atar.</p>

  
  <h3><a name="standard-cgi" id="standard-cgi">Standart CGI Değişkenleri</a></h3>
    

    <p>Apache yapılandırmasıyla atanan ve kabuğa aktarılan ortam
     değişkenlerinden başka <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI
     Belirtimi</a>nin gerektirdiği istekler hakkında temel bilgileri
     içeren ortam değişkenlerinin CGI betikleri ve SSI sayfalarınca
     atanabilmesi sağlanmıştır.</p>

  
  <h3><a name="caveats" id="caveats">Bazı Yetersizlikler</a></h3>
    

    <ul>
     <li>Standart CGI değişkenlerini ortam değişkenlerine müdahale
      yönergelerini kullanarak değiştirmek veya geçersiz kılmak mümkün
      değildir.</li>

     <li>CGI betiklerini çalıştırmak için <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
      kullanıldığında ortam, CGI betikleri çalıştırılmadan önce
      <em>güvenilir</em> değişkenler kalacak şekilde temizlenir.
      <em>Güvenilir</em> değişken listesi <code>suexec.c</code> içinde
      derleme sırasında tanımlanır.</li>

     <li>Taşınabilirlik adına, ortam değişkenlerinin isimleri sadece
      harfler, rakamlar ve alt çizgi imlerini içerebilir. Bunlara ek
      olarak ismin ilk karakteri bir rakam olmamalıdır. Değişkenler CGI
      betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılırken bu sınırlamalara uygun
      olmayan karakterlerin yerlerine alt çizgi imleri konur.</li>

     <li>Bir özel durum, CGI betiklerine ve benzerlerine ortam
      değişkenleri üzerinden aktarılan HTTP başlıklarıdır (aşağıya
      bakın). Bunlar büyük harfe dönüştürülür ve sadece tireler
      altçizgilere dönüştürülür. Eğer HTTP başlığı geçersiz karakter
      içeriyorsa başlığın tamamı yoksayılır. Böyle bir durumda ne
      yapılacağı öğrenmek için <a href="#fixheader">aşağıya</a>
      bakın.</li>

     <li>İsteklerin işleme konması sırasında <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code> yönergesi geç çalıştırılır,
      yani <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code> ve
      <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code> gibi
      yönergeler <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code> ile
      atanan değişken değerlerini görmezler.</li>

     <li><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> ile dizin listesi oluşturulması
      veya bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>
      için yol aranması gibi bir dahili <a class="glossarylink" href="./glossary.html#subrequest" title="sözlüğe bakınız">alt
      istek</a> için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü
      ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek
      olarak, <code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülünün devreye girdiği API
      fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde
      <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergeleri
      ayrı ayrı değerlendirilMEZ.</li>
   </ul>
  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="using" id="using">Ortam Değişkenlerinin Kullanımı</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_access_compat.html#deny">Deny</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <h3><a name="cgi-scripts" id="cgi-scripts">CGI Betikleri</a></h3>
    

    <p>Ortam değişkenlerinin başlıca amaçlarından biri CGI betikleriyle
     iletişim kurmaktır. Yukarıda bahsedildiği gibi CGI betiklerine
     aktarılan ortam Apache yapılandırmasında atanan değişkenlere ek
     olarak istek hakkında standart temel bilgileri de içerir. Bu konuda
     ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="howto/cgi.html">CGI
     Öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>

  
  <h3><a name="ssi-pages" id="ssi-pages">SSI Sayfaları</a></h3>
    

    <p>Sunucu tarafında <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> modülünün
     <code>INCLUDES</code> süzgeci ile yorumlanan SSI sayfalarında ortam
     değişkenleri <code>echo</code> elemanı ile basılabilir ve sayfayı
     isteğin özelliklerine uygun olarak oluşturmak için ortam
     değişkenleri akış denetim elemanları içinde kullanılabilir. Apache
     ayrıca, yukarıda bahsedildiği gibi standart CGI ortam değişkenli SSI
     sayfalarını da sağlayabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için
     <a href="howto/ssi.html">SSI Öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>

  
  <h3><a name="access-control" id="access-control">Erişim Denetimi</a></h3>
    

    <p><code>allow from env=</code> ve <code>deny from env=</code>
     yönergeleri sayesinde ortam değişkenlerine dayalı olarak sunucuya
     erişim denetim altında tutulabilir. Bunlar <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergesi ile birlikte
     kullanılmak suretiyle sunucuya erişim isteğin özelliklerine bağlı
     olarak daha esnek bir tarzda denetlenebilir. Örneğin, belli bir
     tarayıcının sunucuya erişimi bu yönergelerle engellenebilir.</p>

  
  <h3><a name="logging" id="logging">Şartlı Günlük Kaydı</a></h3>
    

    <p>Ortam değişkenleri <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinin <code>%e</code> seçeneği
     kullanılarak erişim günlüğüne kaydedilebilir. Bundan başka,
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi
     sayesinde isteklerin günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceğine ortam
     değişkenlerine dayalı olarak karar verilmesi sağlanabilir. Bunlar
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergesi ile
     birlikte kullanılmak suretiyle günlük kayıtları isteğin
     özelliklerine bağlı olarak daha esnek bir tarzda denetlenebilir.
     Örneğin, <code>gif</code> uzantılı dosyalar için yapılan isteklerin
     günlüğe kaydedilmemesi veya sadece alt ağınızın dışından gelen
     isteklerin günlüğe kaydedilmesini isteyebilirsiniz.</p>

  
  <h3><a name="response-headers" id="response-headers">Şartlı Yanıt Başlıkları</a></h3>
    

    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code> yönergesi belli
     bir yanıt başlığının istemciye gönderilip gönderilmeyeceğine belli
     bir ortam değişkeninin varlığına bakarak karar vermek için
     kullanılabilir. Böylece örneğin, belli bir başlığın istemciye
     gönderilmesine istemciden belli bir başlığın alınıp alınmadığına
     bağlı olarak karar verilebilir.</p>

  

  <h3><a name="external-filter" id="external-filter">Harici Süzgeçlerin Etkinleştirilmesi</a></h3>
    

    <p><code class="module"><a href="./mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> tarafından yapılandırılan harici
     süzgeçler <code class="directive"><a href="./mod/mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine</a></code> yönergesinin <code>disableenv=</code> ve
     <code>enableenv=</code> seçenekleri kullanılarak bir ortam
     değişkenine bağlı olarak etkinleştirilebilir.</p>
  

  <h3><a name="url-rewriting" id="url-rewriting">URL Kurgulaması</a></h3>
    

    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>
     yönergesinin <em>SınamaDizgesi</em> olarak kullanılan
     <code>%{ENV:<em>değişken</em>}</code> biçemi
     <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> yeniden yazma motorunun ortam
     değişkenlerine bağlı kararlar almasını mümkün kılar. Yalnız şuna
     dikkat ediniz: <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>’ta <code>ENV:</code>
     öneki kullanılmadan belirtilen değişkenler ortam değişkenleri
     değillerdir. Onlar <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>’a özgü diğer
     modüllerden erişilemeyen özel değişkenlerdir.</p>
  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="special" id="special">Özel Amaçlı Ortam Değişkenleri</a></h2>
  

    <p>Birlikte çalışabilirlik sorunları Apache’nin belli istemcilerle
     veri alışverişi sırasında davranışını değiştirmesini gerektirebilir.
     Genellikle <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code> ve
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#passenv">PassEnv</a></code> yönergelerinden
     başka <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch</a></code>
     gibi yönergelerle ortam değişkenleri atanarak bunu sağlayan
     mekanizmaların olabildiğince esnek davranabilmesi sağlanabilir.</p>

  <h3><a name="downgrade" id="downgrade"><code>downgrade-1.0</code></a></h3>
    

    <p>İstek, daha yüksek bir HTTP protokolüyle yapılmış olsa bile
     HTTP/1.0 isteği olarak ele alınır.</p>

  
  <h3><a name="force-gzip" id="force-gzip"><code>force-gzip</code></a></h3>
    
     <p><code>DEFLATE</code> süzgeci etkinse tarayıcının tercih ettiği
      kodlama koşulsuz olarak yoksayılarak sıkıştırılmış çıktı
      gönderilir.</p>
  
  <h3><a name="force-no-vary" id="force-no-vary"><code>force-no-vary</code></a></h3>
    

    <p>İstemciye gönderilmeden önce yanıttan <code>Vary</code> alanının
     çıkarılmasına sebep olur. Bazı istemciler bu alanı gerektiği gibi
     yorumlayamazlar, bu değişken atanarak bu sorunla karşılaşılmamaya
     çalışılır. Bu değişkenin atanması ayrıca
     <strong>force-response-1.0</strong> değişkeninin de atanmasına sebep
     olur.</p>

  
  <h3><a name="force-response" id="force-response"><code>force-response-1.0</code></a></h3>
    

   <p>HTTP/1.0 isteği yapan istemcilere HTTP/1.0 yanıtı verilmesini zorunlu
    kılar. AOL vekillerindeki bir sorun nedeniyle gerçeklenmiştir. Bazı
    HTTP/1.0 istemciler HTTP/1.1 yanıtlarında doğru davranmayabilirler; bu
    değişken atanarak bunların sorunları giderilebilir.</p>

  

  <h3><a name="gzip-only-text-html" id="gzip-only-text-html"><code>gzip-only-text/html</code></a></h3>
    

    <p>Bu değişkene "1" değeri atandığında <code>text/html</code>’den
     farklı içerik türleri için <code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code> modülü
     tarafından sağlanan <code>DEFLATE</code> çıktı süzgeci iptal
     edilir. Sıkıştırılmış olarak saklanan dosyalar kullanıyorsanız bu
     değişkeni <code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> modülü de dikkate alır
     (kimliğine bakarak sadece gzip için değil, tüm kodlamalar için bunu
     yapar).</p>
  

  <h3><a name="no-gzip" id="no-gzip"><code>no-gzip</code></a></h3>

    <p>Bu değişken atandığında, <code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code> modülünün
     <code>DEFLATE</code> süzgeci kapatılır ve
     <code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> modülü kodlanmış kaynak teslimatını
     reddeder.</p>

  

  <h3><a name="no-cache" id="no-cache">no-cache</a></h3>
    <p><em>2.2.12 sürümünden beri kullanılabilmektedir.</em></p>

    <p>Atandığı takdirde, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> artık
    önbelleklenebilecek yanıtları kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni bir
    yanıtın halihazırda mevcut bir isteğe sunulmak üzere önbellekte olup
    olmadığından etkilenmez.</p>

  

  <h3><a name="nokeepalive" id="nokeepalive"><code>nokeepalive</code></a></h3>
    

    <p>Bu değişken atandığında, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> yönergesi iptal edilir.</p>

  

  <h3><a name="prefer-language" id="prefer-language"><code>prefer-language</code></a></h3>
    

    <p>Değer olarak <code>en</code>, <code>ja</code> veya
     <code>x-klingon</code> gibi bir dil kısaltması verilerek atanmışsa
     <code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> modülünün normal davranışını
     değiştirerek belirtilen dilde bir teslimat yapılmaya çalışılır.
     Böyle bir belge yoksa normal <a href="content-negotiation.html">uzlaşım</a> süreci uygulanır.</p>

  

  <h3><a name="redirect-carefully" id="redirect-carefully"><code>redirect-carefully</code></a></h3>
    

    <p>İstemciye bir yönlendirme gönderirken sunucuyu daha dikkatli olmaya
     zorlar. Bu genellikle istemcinin yönlendirmeler konusunda sorunlu
     olduğu bilindiği takdirde yararlı olur. Bu değişkenin gerçeklenme
     sebebi, dizin kaynaklarına yönlendirmeler için DAV yöntemlerini
     kullanan Microsoft'un WebFolders yazılımındaki bir sorundur.</p>

  

  <h3><a name="suppress-error-charset" id="suppress-error-charset"><code>suppress-error-charset</code></a></h3>
    

  <p><em>2.0.54 sürümünden beri mevcuttur.</em></p>

  <p>Apache bir isteğe bir yönlendirme ile yanıt verdiğinde istemci
   yönlendirmeyi kendiliğinden yapmaz veya yapamazsa kullanıcıya yanıtla
   birlikte gönderilen metin gösterilir. Apache normal olarak bu metni
   ISO-8859-1 ile kodlar.</p>

  <p>Ancak, yönlendirmenin yapıldığı sayfa farklı bir karakter kümesine
   sahipse bazı tarayıcı sürümleri asıl sayfanın karakter kodlaması yerine
   yönlendirmenin kodlamasını kullanmaya çalışırlar. Bu özellikle Yunanca
   gibi dillerde hedef sayfanın hatalı yorumlanmasına yol açar.</p>

  <p>Bu ortam değişkeninin atanması Apache’nin yönlendirme için karakter
   kümesi belirtmemesini sağlamak suretiyle hatalı tarayıcıların hedef
   sayfayı yanlış karakter kodlamasıyla yorumlamasını önler.</p>

  <div class="warning">
   <h3>Güvenlik Uyarısı</h3>

   <p>Hata sayfalarının bir karakter kümesi belirtilmeksizin yollanması,
    HTTP/1.1 belirtimine uymayan ve karakter kümesini içeriğe bakarak
    tahmin etmeye çalışan tarayıcılarda (MSIE) karşı siteden betik
    saldırısı yorumuna sebep olabilir. Girdi verisindeki UTF-7 içerik
    (istek betimleyici gibi) karşı siteden betik saldırılarını engellemek
    için tasarlanmış normal önceleme mekanizmalarıyla öncelenmeyeceği için
    böyle tarayıcılar UTF-7 karakter kodlaması kullanılarak kolayca
    aldatılabilir.</p>
  </div>

  

  <h3><a name="proxy" id="proxy"><code>force-proxy-request-1.0</code>,
  <code>proxy-nokeepalive</code>, <code>proxy-sendchunked</code> ve
  <code>proxy-sendcl</code>, <code>proxy-chain-auth</code>,
  <code>proxy-interim-response</code>, <code>proxy-initial-not-pooled</code>
  </a></h3>

  <p>Bu yönergeler <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülünün normal protokol
  davranışını değiştirirler. Daha ayrıntılı bilgi için
  <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> ve <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></code>
  belgelerine bakınız.</p>
  

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
  

  <h3><a name="fixheader" id="fixheader">Bozuk başlıkların CGI betiklerine aktarılması</a></h3>
   

   <p>2.4 sürümünden itibaren, <code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code> modülü ve diğer
    modüllerde HTTP başlıklarının ortam değişkenlerine dönüştürülmesi
    bağlamında Apache daha seçici davranmaktadır. Önce HTTP başlığındaki
    geçersiz karakterlerin tamamı altçizgilere dönüştürülür. Bu, başlık
    zerki yoluyla yapılan karşı-site-betiklerini-çalıştırma saldırısını
    önlemeye yöneliktir. (Bakınız: <a href="http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2212.en.html">Unusual Web Bugs</a>, slide 19/20).</p>

   <p>Bozuk başlıklar gönderdiği halde bunlara dokunulmamasını gerektiren
    bir istemciniz varsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> ve
    <code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code> modüllerinin sunduğu yapıyı örnekteki gibi
    kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">#
# Aşağıdaki satırlarla bir istemcinin gönderdiği bozuk
# Accept_Encoding başlıklarının istenildiği gibi işlenmesi
# sağlanabilir.
#
SetEnvIfNoCase ^Accept.Encoding$ ^(.*)$ fix_accept_encoding=$1
RequestHeader set Accept-Encoding %{fix_accept_encoding}e env=fix_accept_encoding</pre>


  

  <h3><a name="misbehaving" id="misbehaving">Protokolü yanlış yorumlayan tarayıcıların davranışlarının
    değiştirilmesi</a></h3>
    

    <p>Önceki sürümlerde bilinen istemci davranışlarına karşı önlem olarak
     aşağıdaki satırların <code>httpd.conf</code> içinde bulunması
     önerilirdi. Fakat, böyle tarayıcılar artık ortalıkta görünmediğinden
     bu yapılandırmaya da artık gerek kalmamıştır.</p>

    <pre class="prettyprint lang-config">#
# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.
# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için
# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1
# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları
# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen
# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.
#
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0

#
# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan
# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.
#
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0</pre>


  
  <h3><a name="no-img-log" id="no-img-log">Resim isteklerinin erişim günlüğüne kaydedilmemesi</a></h3>
    

    <p>Bu örnek resim isteklerinin erişim günlüğüne yazılmasını engeller.
     Bu örnek değiştirilerek belli dizinlerin veya belli konaklardan
     gelen isteklerin günlüğe kaydedilmesini engellemek amacıyla da
     kullanılabilir.</p>

    <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Request_URI \.gif image-request
SetEnvIf Request_URI \.jpg image-request
SetEnvIf Request_URI \.png image-request
CustomLog logs/access_log common env=!image-request</pre>  
  <h3><a name="image-theft" id="image-theft">“Resim Hırsızlığı” için önlem alınması</a></h3>
    

    <p>Bu örnekte sunucunuzda bulunmayan sayfalarda sunucunuzdaki
     resimlerin kullanılmasının nasıl önleneceği gösterilmiştir. Bu
     yapılandırma önerilmemekle birlikte nadir durumlarda işe yarar. Tüm
     resimlerin <code>/siteler/resimler</code> dizini altında tutulduğu
     varsayılmıştır.</p>

    <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal
# Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim
SetEnvIf Referer "^$" local_referal
&lt;Directory "/siteler/resimler"&gt;
 Require env local_referal
&lt;/Directory&gt;</pre>


    <p>Bu teknik hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ServerWatch
     üzerindeki "<a href="http://www.serverwatch.com/tutorials/article.php/1132731">Diğer sitelerin sizin resimlerinizle donatılmasını engellemek</a>"
     belgesine bakınız.</p>
  
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/env.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>