configuring.html.tr.utf8 18.6 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Yapılandırma Dosyaları - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Yapılandırma Dosyaları</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/configuring.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/configuring.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/configuring.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/configuring.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

<p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
açıklanmıştır.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#main">Ana Yapılandırma Dosyaları</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#syntax">Yapılandırma Dosyalarının Sözdizimi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#modules">Modüller</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#scope">Yönergelerin Etki Alanı</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#htaccess">.htaccess Dosyaları</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="main" id="main">Ana Yapılandırma Dosyaları</a></h2>
  
  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>Apache HTTP Sunucusu düz metin yapılandırma dosyalarına <a href="mod/directives.html">yönergeler</a> yerleştirilerek yapılandırılır.
  Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur.
  Bu dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma
  sırasında <code>-f</code> komut satırı seçeneği ile başka bir yer
  belirtilebilir. Ayrıca, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code>
  yönergesi kullanılarak başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir
  ve bu dosyaların isimleri belirtilirken dosya ismi şablonları
  kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana yapılandırma dosyasında
  olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma
  dosyalarındaki değişiklikler httpd tarafından sadece başlatma veya
  yeniden başlatma sırasında etkin kılınır.</p>

  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur;
  dosya ismi öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig</a></code> yönergesi ile başka bir dosya
  belirtilebilir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="syntax" id="syntax">Yapılandırma Dosyalarının Sözdizimi</a></h2>
  

  <p>httpd yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge
  bulunur ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi
  olacaksa satır katlanabilir; devamı bir alt satırda olan her satırın
  son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü
  karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>

  <p>Yönergelerdeki değiştirgeler boşluklarla ayrılır. Eğer bir değiştirge
  kendi içinde boşluklar içeriyorsa tırnak içine alınır.</p>

  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
  duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
  değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak
  ele alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırlara
  açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar
  yoksayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için yönergelerin
  girintilenebilmesi olanağını verir. Ayrıca, boş satırlar da
  yoksayılır.</p>


  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#define">Define</a></code> ile veya kabuğun ortam
  değişkenleri ile tanımlanmış değişkenlerin değerleri, yapılandırma
  dosyasının satırlarında <code>${VAR}</code> sözdizimi ile kullanılabilir.
  "VAR" geçerli bir değişkenin adı olduğu takdirde, bu değişkenin değeri
  yapılandırma dosyasının bu noktasında yerine konacak ve orada zaten
  değişken yerine değeri varmış gibi işlem kaldığı yerden devam edecektir.
  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#define">Define</a></code> ile tanımlanmış değişkenler
  kabuğun ortam değişkenlerinden önceliklidir. "VAR" diye bir değişken yoksa
  <code>${VAR}</code> içindeki karakterler değişmeden kalır ve günlüğe bir
  uyarı çıktılanır. <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code>
  sözdizimi ile olası bir karışıklığı önlemek için, değişken isimleri iki
  nokta imini (":") içeremez.</p>

  <p>Kabuğun ortam değişkenlerinin, sadece, sunucu başlatılmadan önce
  tanımlanmış değerleri kullanılabilir. Yapılandırma dosyasının kendisinde
  tanımlanmış ortam değişkenleri (örneğin,
  <code class="directive"><a href="./mod/mod_env.html#setenv">SetEnv</a></code> ile), yapılandırma
  dosyasındaki işlemlerde çok daha sonra yer alır.</p>

  <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, değişken ikamesi
  yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a href="configuring.html#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
  8190 karakterdir.</p>

  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile veya
  <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
  sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>

  <p>Eşleşmeyen <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>
  ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> bölümleri
  kaldırılmış, tüm açıklamalar, çözümlenmiş ortam değişkenleri ve içerilmiş
  tüm dosyalar dahil yapılandırmanın bir dökümünü almak için
  <code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>'nun <code>-DDUMP_CONFIG</code> seçeneğini
  kullanabilirsiniz. Ancak, çıktı yinelenen yönergeler için katıştırılan veya
  geçersiz kılınanları yansıtmayacaktır.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="modules" id="modules">Modüller</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>httpd modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en
  temel işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, httpd’ye <a href="mod/">modüller</a> halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme
  sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir
  modül kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen
  yüklenen</a> modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller
  ayrı olarak derlenip gerektiği zaman <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">
  LoadModule</a></code> yönergesi kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde,
  ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek için httpd’nin yeniden
  derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün varlığına
  dayalı olarak bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code>
  bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir. Ancak,
  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergeleri
  gerekli değildir, önemli bir modülün yokluğu gibi durumlarda
  maskelenebilir.</p>

  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için
  <code>-l</code> komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıca,
  <code>-M</code> komut satırı seçeneği ile hangi modüllerin devingen olarak
  yüklendiğini görebilirsiniz.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="scope" id="scope">Yönergelerin Etki Alanı</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
  uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek
  isterseniz yönergelerinizi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> bölümleri içine yerleştirerek etki
  alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği
  alanları dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar.
  Yerine göre daha hassas ayarlamalar yapmak için bu bölgeler iç içe de
  kullanılabilir.</p>

  <p>httpd, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir.
  Buna <a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki
  alanları ayrıca <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
  bölümleri içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteye gelen
  isteklere farklı bir uygulama yapılabilir.</p>

  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
  bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen
  yönergeler sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin
  hangi bağlama yerleştirilebileceğini bulmak için yönergenin <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Bu konuda daha
  ayrıntılı bilgi edinmek için: <a href="sections.html">Directory, Location ve
  Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess Dosyaları</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#accessfilename">AccessFileName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>httpd yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine özel
  dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde
  <code>.htaccess</code> dosyaları olmakla birlikte <code class="directive"><a href="./mod/core.html#accessfilename">AccessFileName</a></code> yönergesi kullanılarak rasgele bir isim
  belirtilebilir. <code>.htaccess</code> dosyalarına yerleştirilen yönergeler
  sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine uygulanır.
  <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında geçerli
  sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek gelişinde
  yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini
  gösterir.</p>

  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
  yerleştirilebileceğini bulmak için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız.
  Sunucunun yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
  yerleştirilebileceğini ana yapılandırma dosyalarında
  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesini kullanarak
  belirleyebilir.</p>

  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek
  için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/configuring.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/configuring.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/configuring.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/configuring.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/configuring.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>