bind.html.tr.utf8 14.6 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Adresleri ve Portları Dinleme - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Adresleri ve Portları Dinleme</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/bind.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/bind.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/bind.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/bind.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
  yapılandırılması.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Genel Bakış</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#ipv6">IPv6 Adreslerin Durumu</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#protocol">Protokolü Listen ile Belirtme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#virtualhost">Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></li><li><a href="dns-caveats.html">DNS Konuları</a></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="overview" id="overview">Genel Bakış</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mpm_common.html">mpm_common</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code></li></ul></td></tr></table>


  <p>httpd başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
   bağlar ve gelecek istekleri bekler. Öntanımlı olarak makine üzerindeki
   tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portları veya sadece
   seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, httpd’nin farklı IP
   adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
   belirlendiği <a href="vhosts/">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
   yürür.</p>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi sunucuya
   gelen istekleri sadece belli port(lar)dan veya belli adres ve port
   birleşimlerinden kabul etmesini söyler. <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesinde sadece port
   numarası belirtilmişse sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu
   dinleyecektir. Portla birlikte bir IP adresi de belirtilmişse sunucu
   belirtilen portu ve arabirimi dinleyecektir. Çok sayıda adres ve portu
   dinlemek için çok sayıda <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi kullanılabilir. Sunucu
   böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
   yanıt verecektir.</p>

  <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
   bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>

  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 80
Listen 8000</pre>
</div>

  <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
   bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
   arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>

  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 192.0.2.1:80
Listen 192.0.2.5:8000</pre>
</div>

  <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
   gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>

  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80</pre>
</div>

  <div class="warning">
   <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesinin
   aynısının tekrarı sunucunun başlatılmasını engelleyen ölümcül bir hatayla
   sonuçlanacaktır.</p>

   <div class="example"><p><code>
   (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
   </code></p></div>

   <p>Sorun giderme ile ilgili ipuçları için
   <a href="http://wiki.apache.org/httpd/CouldNotBindToAddress">wiki
   belgesine</a> bakınız.</p>
</div>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="ipv6" id="ipv6">IPv6 Adreslerin Durumu</a></h2>
  

  <p>IPv6’yı gerçekleyen platformların sayısı giderek artmaktadır. Bu
   platformların çoğunda <a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a>, httpd’nin IPv6
   soketleri ayırmasını mümkün kılarak IPv6’yı desteklemekte ve IPv6
   üzerinden gönderilmiş istekleri elde etmektedir.</p>

  <p>httpd yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
   hem IPv4 hem de IPv6 bağlantılarını kabul edip etmeyeceğidir. IPv4
   bağlantılarını kabul eden IPv6 soketleri IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
   kullanırlar. Bu çoğu sistemde öntanımlı olarak böyleyken, FreeBSD,
   NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gereğince
   öntanımlı olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde özel bir
   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> parametresi ile <code>httpd</code>’nin
   davranışı değiştirilebilir.</p>

  <p>Diğer taraftan, Linux ve Tru64 gibi bazı platformlarda hem IPv4 hem de
   IPv6 adresleri kabul etmenin <strong>tek yolu</strong> eşlemli adresler
   kullanmaktır. <code>httpd</code>’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli
   IPv6 adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
   istiyorsanız, <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
   <code>--enable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz.</p>

  <p><code>--enable-v4-mapped</code> seçeneği, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD
   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de
   <code>httpd</code>’nin böyle derlenmesini isterdiniz.</p>

  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın
   <code>httpd</code>’nin sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız,
   tüm <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergelerinde
   örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>

  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 0.0.0.0:80
Listen 192.0.2.1:80</pre>
</div>

  <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
   <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
   adreslerin iptalini) istiyorsanız <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
   betiğine <code>--disable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz. Bu
   seçenek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de öntanımlıdır.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="protocol" id="protocol">Protokolü Listen ile Belirtme</a></h2>
  
  <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesinin isteğe
   bağlı ikinci değiştirgesi <var>protokol</var> çoğu yapılandırmada gerekli
   olmaz. Belirtilmediği takdirde, <code>https</code> için 443,
   <code>http</code> için ise diğer bütün portlar öntanımlıdır. Protokol,
   isteğin hangi modül tarafından işleneceğini ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#acceptfilter">AcceptFilter</a></code> yönergesi ile uygulanacak
   protokole özgü en iyilemeleri belirlemekte kullanılır.</p>

  <p>Sadece standartdışı bir port kullanmak isterseniz protokolü belirtmeniz
   gerekir. Örneğin, bir<code>https</code> sitesini port 8443 üzerinde
   çalıştırmak isterseniz:</p>

  <div class="example"><pre class="prettyprint lang-config">Listen 192.170.2.1:8443 https</pre>
</div>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</a></h2>
  

  <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi sanal
   konaklar için gerçeklenmemiştir; sadece ana sunucuya hangi adresleri ve
   portları dinleyeceğini söyler. Hiç <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> yönergesi kullanılmamışsa sunucu
   kabul edilen tüm isteklere aynı şekilde davranacaktır. Eğer bir veya
   daha fazla adres ve port için farklı bir davranış belirtmek
   istiyorsanız <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> kullanabilirsiniz. Bir sanal
   konağı gerçeklemek için önce sunucunun sanal konak için kullanacağı
   adres ve portu dinleyeceğini belirtmek gerekir. Bundan sonra bu sanal
   konağın davranışını ayarlamak üzere belirtilen adres ve port için bir
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
   oluşturulmalıdır. Yalnız dikkat edin, eğer <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> için belirtilen adres ve port
   sunucu tarafından dinlenmiyorsa ona erişemezsiniz.</p>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/bind.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/bind.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/bind.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/bind.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/bind.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>