LibItsDenm_TestSystem.ttcn 3.58 KB
Newer Older
reinaortega's avatar
reinaortega committed
1
/**
tepelmann's avatar
tepelmann committed
2
3
4
 *  @author   ETSI / STF449
 *  @version   $URL: svn+ssh://vcs.etsi.org/TTCN3/LIB/LibIts/trunk/ttcn/LibIts_TestSystem.ttcn $
 *         $Id: LibIts_TestSystem.ttcn 408 2012-02-28 13:49:56Z garciay $
reinaortega's avatar
reinaortega committed
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 *  @desc    Test System module for ITS DENM
 *
 */
module LibItsDenm_TestSystem {
  
  // LibCommon
  import from LibCommon_Time {modulepar all};
  import from LibCommon_Sync all;

  // LibIts
  import from LibItsCommon_TestSystem all;
  import from LibItsDenm_TypesAndValues all;
  
  import from DENM_PDU_Descriptions language "ASN.1:1997" all;  
tepelmann's avatar
tepelmann committed
19
  import from ITS_Container language "ASN.1:1997" all;
reinaortega's avatar
reinaortega committed
20
21
22
23
24
25
26
27
  
  group portDefinitions {
  
    /**
     * @desc Upper Tester port
     */
    type port UpperTesterPort message {
      out 
berge's avatar
berge committed
28
        UtInitialize, UtTrigger, UtUpdate, UtTermination, UtChangePosition;
reinaortega's avatar
reinaortega committed
29
      in 
berge's avatar
berge committed
30
        UtInitializeResult, UtTriggerResult, UtUpdateResult, UtTerminationResult, UtChangePositionResult, UtEventInd;
reinaortega's avatar
reinaortega committed
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
    } // end UpperTesterPort
    
  } // end portDefinitions
  group interfacePorts {
    
    group facilityPorts {
      
      group fa1Ports {
  
        /**
         * @desc FA1 DENM Port (DENM/BTP/GeoNet/G5) 
         */
        type port DenmPort message {
          in DenmInd;
          out DenmReq;
        } // End of port DenmPort
        
      } // End of group fa1Ports
      
    } // End of group facilityPorts
  
  } // End of group interfacePorts
    
  group componentDefinitions {

    /**
     * @desc ITS System Adapter
     */
    type component ItsDenmSystem {
      
      port UpperTesterPort utPort;
      
      // FA1 ports
      port DenmPort denmPort;
      
    } // end component ItsAdapter
    
  } // End of group componentDefinitions
  
  /**
   * @desc Test component for ITS Facility layer 
   */
  type component ItsDenm extends ItsBaseComponent {

    port UpperTesterPort utPort;

    // FA1 ports
    port DenmPort denmPort;
    
    //timers
    
    //component variables
    
    //default
    var default vc_default := null;
    
    //global variables
tepelmann's avatar
tepelmann committed
88
    var SequenceNumber vc_sequenceNo := 0;
reinaortega's avatar
reinaortega committed
89
90
    var boolean vc_denmReceived := false;
    
tepelmann's avatar
tepelmann committed
91
92
    var UtEventIndList vc_utEvents := {};
    
reinaortega's avatar
reinaortega committed
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
  } // End of component ItsDenm

  group facilityPrimitives {
      
    group fa1Primitives {
      
      /**
       * @desc FA1 DENM Indication Primitive 
       * 
       * @member denmMsg
       */
      type record DenmInd {
tepelmann's avatar
tepelmann committed
105
106
        DENM msgIn,
        TimestampIts receptionTime
reinaortega's avatar
reinaortega committed
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
      }
      with {
        encode (msgIn) "LibItsDenm_asn1"
      }
      
      /**
       * @desc FA1 DENM Request Primitive 
       * 
       * @member denmMsg
       */
      type record DenmReq {
tepelmann's avatar
tepelmann committed
118
        DENM msgOut
reinaortega's avatar
reinaortega committed
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
      }
      with {
        encode (msgOut) "LibItsDenm_asn1"
      }
      
    } // End of group fa1Primitives
    
  } // End of group facilityPrimitives
  with {
    encode "LibIts_Interface"
  } // end interfacePrimitives  
     
} // End of module LibItsDenm_TestSystem