LibItsBtp_TestSystem.ttcn 2.65 KB
Newer Older
reinaortega's avatar
reinaortega committed
/**
 *  @author   ETSI / STF405
filatov's avatar
filatov committed
 * @version   $URL$
 *        $Id$
reinaortega's avatar
reinaortega committed
 *  @desc    Test System module for ITS BTP
 *
 */
module LibItsBtp_TestSystem {
  
  // LibCommon
  import from LibCommon_Time {modulepar all};
  import from LibCommon_Sync all;
  
  // LibIts
  import from LibItsCommon_TestSystem all;
  import from LibItsBtp_TypesAndValues all;
  
  group portDefinitions {
  
    /**
     * @desc Upper Tester port
     */
    type port UpperTesterPort message {
      out 
        UtInitialize, UtTrigger, UtCheck;
      in 
        UtResult;
    } // end UpperTesterPort
    
  } // end portDefinitions

  group interfacePorts {

    group networkAndTransportPorts {
      
      group nt1Ports {

        /**
         * @desc NT1 BTP Port (BTP/GeoNet/G5) 
         */
        type port BtpPort message {
          in BtpInd;
          out BtpReq;
        } // end BtpPort
                
      } // End of group nt1Ports
      
    } // End of group networkAndTransportPorts
  
  } // End of group interfacePorts
  
  group componentDefinitions {

    /**
     * @desc ITS System Adapter
     */
    type component ItsBtpSystem {
      
      port UpperTesterPort utPort;
      
      // NT1 ports 
      port BtpPort btpPort;
      
    } // end component ItsAdapter
    
  } // End of group componentDefinitions
  
  /**
   * @desc Test component for ITS Network and Transport layer 
   */
  type component ItsBtp extends ItsBaseComponent {
    
    port UpperTesterPort utPort;
    
    // NT1 ports 
    port BtpPort btpPort;
        
    // timers
        
  } // End of component ItsBtp
    
  group networkAndTransportPrimitives { 
      
    group nt1Primitives {

      /**
       * @desc NT1 BTP Indication Primitive 
       */
      type record BtpInd {
        BtpPacket msgIn
      }
    
      /**
       * @desc NT1 BTP Request Primitive 
       */
      type record BtpReq {
        BtpPacket msgOut
      }
            
    } // end nt1Primitives
    
  } // End of group networkAndTransportPrimitives  
  with {
    encode "LibIts_Interface"
  } // end interfacePrimitives  
   
} // End of module LibItsBtp_TestSystem