htcacheclean.html.tr.utf8 15 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>htcacheclean - Disk arabelleğini temizler - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>htcacheclean - Disk arabelleğini temizler</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htcacheclean.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/programs/htcacheclean.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/programs/htcacheclean.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/programs/htcacheclean.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>,
  <code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> deposunun boyutlarını belli sınırlar
  içinde veya kullanımdaki dosya düğümlerinin sınırları içinde tutmak için
  kullanılır. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci
  olarak çalıştırılır. Artalan süreci olarak çalıştırıldığında, silinecek
  arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine belli
  aralıklarla bakmak dışında uykuda olur. Artalan sürecini temiz olarak
  durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir. Elle
  çalıştırıldığında, silinecek arabellek içeriğini tespit etmek için
  arabellek dizinlerine bir kereliğine bakar. Bir veya daha fazla URL
  belirtilmesi durumunda arabellekte olanlar arabellekten silinir.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#delete">Belli bir URL'nin silinmesi</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#list">Arabellekteki URL'lerin listelenmesi</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#exit">Çıkış Durumu</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
  [ -<strong>D</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>r</strong> ]
  [ -<strong>n</strong> ]
  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
  -<strong>p</strong><var>yol</var>
  [ -<strong>l</strong><var>sınır</var> |
  -<strong>L</strong><var>limit</var> ]</code></p>

  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
  [ -<strong>n</strong> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>i</strong> ]
  [ -<strong>P</strong><var>piddosyası</var> ]
  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
  -<strong>d</strong><var>süre</var>
  -<strong>p</strong><var>yol</var>
  [ -<strong>l</strong><var>sınır</var> |
  -<strong>L</strong><var>limit</var> ]</code></p>

  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
  [ -<strong>v</strong> ]
  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
  -<strong>p</strong><var>yol</var>
  [ -<strong>a</strong> ]
  [ -<strong>A</strong> ]</code></p>

  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
  [ -<strong>D</strong> ]
  [ -<strong>v</strong> ]
  [ -<strong>t</strong> ]
  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
  -<strong>p</strong><var>yol</var>
  <var>url</var></code></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
  <dl>
  <dt><code><strong>-d</strong><var> süre</var></code></dt>
  <dd>Artalanda çalışarak <code><var>süre</var></code> dakikada bir
  arabelleği temizler. Bu seçenek <code><strong>-D</strong></code>,
  <code><strong>-v</strong></code> ve <code><strong>-r</strong></code>
  seçenekleri ile birlikte kullanılamaz. Artalan sürecini temiz olarak
  sonlandırmak için <code>SIGTERM</code> veya <code>SIGINT</code> göndermek
  yeterlidir.</dd>

  <dt><code><strong>-D</strong></code></dt>
  <dd>Kuru kuruya çalışıp, hiçbir şeyi silmez.
  <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz. Kuru
  çalıştırma sırasında <code><strong>-t</strong></code> seçeneği ile dizinler
  silinmek istenirse, statlarda silinmiş görünen dosya düğümleri silinmiş
  dizinler olarak hesaba katılmaz ve tahmini olarak imlenir.</dd>

  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
  <dd>Çıktı daha ayrıntılı olur. <code><strong>-d</strong></code> seçeneği
  ile birlikte kullanılamaz.</dd>

  <dt><code><strong>-r</strong></code></dt>
  <dd>İyice temizlik yapılır. Bunun için Apache HTTP sunucusunun
  çalışmadığı varsayılır (aksi takdirde arabellek içeriği bozulabilir).
  <code><strong>-t</strong></code> seçeneğinin de uygulanmasını sağlar.
  <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>

  <dt><code><strong>-n</strong></code></dt>
  <dd>Nazik olur. Diğer süreçlerin yararına daha yavaş çalışır. (a) disk
  G/Ç işlemlerinde gecikmeler olursa ve (b) çekirdek bu arada başka bir
  süreci öne çekmişse <code><strong>htcacheclean</strong></code> uyumayı
  tercih edecektir.</dd>

  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
  <dd>Tüm boş dizinleri siler. Öntanımlı olarak, sadece arabellek dosyaları
  silinirse de bazı yapılandırmalarda büyük miktarda dizin oluşturulması bu
  seçeneğin kullanılmasını gerektirebilir. Yapılandırmanız çok sayıda dizin
  gerektiriyorsa ve dosya düğümlerinin veya dosya ayırma tablolarının
  tükenmesi sözkonusu ise bu seçeneğin kullanılması önerilir.</dd>

  <dt><code><strong>-p</strong><var> yol</var></code></dt>
  <dd><code><var>yol</var></code>, disk arabelleğinin kök dizini olarak
  belirtilir. <code class="directive"><a href="../mod/mod_cache_disk.html#cacheroot">CacheRoot</a></code>
  yönergesinde belirtilen dizin olmalıdır.</dd>

  <dt><code><strong>-P</strong><var>piddosyası</var></code></dt>
  <dd>Artalan süreci olarak çalışmada süreç kimliğinin yazılacağı dosyanın
  adını belirtmek için kullanılır.</dd>

  <dt><code><strong>-R</strong><var>boyut</var></code></dt>
  <dd>Disk bloklarının boyunu denkleştirmek için yuvarlanacak üst boyutu
  belirtmekte kullanılır. Arabellek bölümünün blok boyutunu belirler.</dd>

  <dt><code><strong>-l</strong><var> sınır</var></code></dt>
  <dd><code><var>sınır</var></code>, disk arabelleğinin toplam boyutu
  olarak belirtilir. Değerin öntanımlı olarak bayt cinsinden belirtileceği
  varsayılır. Değerin sonuna kilobayt için <code>K</code>, megabayt
  <code>M</code>, bayt için <code>B</code> harfi konulabilir.</dd>

  <dt><code><strong>-L</strong><var>limit</var></code></dt>
  <dd>Disk arabellek dosyası düğümü toplamının sınırını belirlemekte
  kullanılır.</dd>

  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
  <dd>Akıllı olup sadece disk arabelleği değiştiği zaman çalışır. Bu
  seçenek <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte
  belirtilmek zorundadır.</dd>

  <dt><code><strong>-a</strong></code></dt>
  <dd>O an arabellekte saklanmakta olan URL'leri listeler. Birden fazla aynı
  URL varsa yalnız biri listelenir.</dd>

  <dt><code><strong>-A</strong></code></dt>
  <dd>O an arabellekte saklanmakta olan URL'leri öznitelikleri ile listeler.
  Öznitelikler şu sırayla verilir: url, header size, body size, status,
  entity version, date, expiry, request time, response time, body present,
  head request</dd>
  </dl>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="delete" id="delete">Belli bir URL'nin silinmesi</a></h2>
  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code> tarafından aktarılan URL'ler
  arabellekten silinir. Bir URL birden fazla mevcutsa hepsi silinir.</p>

  <p>Ters vekilli bir URL silinmişse, etkin URL <strong>Host</strong> başlığı
  <strong>port</strong>, <strong>yol</strong> ve <strong>sorgu</strong> ile
  oluşturulur. Bir sorgu dizgesi olsun olmasın, URL içinde '?' daima açıkça
  belirtilmelidir. Örneğin, <strong>localhost</strong> sunucusundaki
  <strong>/</strong> yolu silinmek istenirse silinecek URL
  <strong>http://localhost:80/?</strong> olurdu.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="list" id="list">Arabellekteki URL'lerin listelenmesi</a></h2>
  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>'e
  <code><strong>-a</strong></code> veya <code><strong>-A</strong></code>
  seçeneğinin aktarılmasıyla, arabellekteki URL'ler bulundukça her satıra bir
  URL gelecek biçemde listelenir. <code><strong>-A</strong></code> seçeneği
  URL'nin ardından arabellek içeriğini tamamını şu sırayla dökümler:</p>

  <dl>
    <dt>url</dt><dd>Öğenin URL'si.</dd>
    <dt>header size</dt><dd>Bayt cinsinden başlık uzunluğu.</dd>
    <dt>body size</dt><dd>Bayt cinsinden gövde uzunluğu.</dd>
    <dt>status</dt><dd>Arabellekteki yanıtın durumu.</dd>
    <dt>entity version</dt><dd>Öğenin silinmeksizin kaç kere
     doğrulandığı.</dd>
    <dt>date</dt><dd>Yanıt tarihi.</dd>
    <dt>expiry</dt><dd>Yanıtın zaman aşımı tarihi.</dd>
    <dt>request time</dt><dd>İsteğin başlama zamanı.</dd>
    <dt>response time</dt><dd>İsteğin bitiş zamanı.</dd>
    <dt>body present</dt><dd>0 ise istekle birlikte gövde saklanmaz, 1 ise
     saklanır.</dd>
    <dt>head request</dt><dd>1 ise, öğe, gövde olmaksızın arabellekli bir
     HEAD isteği içerir, 0 ise içermez.</dd>
  </dl>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="exit" id="exit">Çıkış Durumu</a></h2>
  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>, tüm işlemler başarıyla
  yerine getirildiğinde <code>0</code>, aksi takdirde <code>1</code>
  döndürür. Bir URL belirtildiğinde, bu URL arablleklenmi ve silinmişse
  <code>0</code>, aksi takdirde <code>2</code> döndürür. URL'nin silinmesi
  sırasında bir hata oluşursa <code>1</code> döndürür.</p>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htcacheclean.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/programs/htcacheclean.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/programs/htcacheclean.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/programs/htcacheclean.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/htcacheclean.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>