new_features_2_4.html.tr.utf8 29.2 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_4.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
  başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
  belgesine bakınız.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#newmods">Yeni Modüller</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programs">Programlardaki Gelişmeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#documentation">Belgelendirme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="core" id="core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></h2>
  
  <dl>
   <dt>Çalışma anında yüklenebilen MPM'ler</dt>
   <dd>Çok sayıda MPM artık <a href="mpm.html#dynamic">yüklenebilir
    modül</a> olarak derlenebilmektedir. Kullanılacak MPM'in seçimi
    çalışma anında <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
    yönergesi üzerinden yapılabilmektedir.</dd>

   <dt>Event MPM</dt>
   <dd><a href="mod/event.html">Event MPM</a> artık deneysel değil, ancak
    tam olarak desteklenmiyor.</dd>

   <dt>Eşzamansıza destek</dt>
   <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
    destek iyileştirildi.</dd>

   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> artık her modül ve her
     dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
     seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e
     kadar yeni log seviyeleri eklendi.</dd>

   <dt>İstek bazında yapılandırma bölümleri</dt>
   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>,
     <code class="directive"><a href="./mod/core.html#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code>,
     ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#else">&lt;Else&gt;</a></code> bölümleri
     artık HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>

   <dt>Genel amaçlı ifade çözümleyici</dt>
   <dd>Yeni ifade çözümleyici
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifexpr">SetEnvIfExpr</a></code>,
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>,
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code>,
     <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> ve
     benzeri yönergelerde ortak bir sözdizimi kullanarak <a href="expr.html">karmaşık durumlar</a> belirtmeyi mümkün kılmaktadır.
   </dd>

   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code> milisaniye
    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>

   <dt>NameVirtualHost yönergesi</dt>
   <dd>Artık gerekmemekte ve kullanımı önerilmemektedir.</dd>

   <dt>Yapılandırma geçersizleştirme</dt>
   <dd>Yeni <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverridelist">AllowOverrideList</a></code>
     yönergesi <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılabilen
     yönergelerde daha ince ayarlara izin vermektedir.</dd>

   <dt>Yapılandırma dosyası değişkenleri</dt>
   <dd>Yapılandırmada değişkenler <code class="directive"><a href="./mod/core.html#define">Define</a></code> yönergesi ile tanımlanabilmekte, böylece aynı
     değer yapılandırmada bir çok yerde kullanılıyorsa daha temiz bir
     görünüm elde edilebilmektedir.</dd>

   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="newmods" id="newmods">Yeni Modüller</a></h2>
  
  <dl>
   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_scgi.html">mod_proxy_scgi</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_express.html">mod_proxy_express</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için devingen olarak yapılandırılmış tam
    tersinir vekiller sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code></dt>
   <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
    sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
    konak adını değiştirir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_heartmonitor.html">mod_heartmonitor</a></code>,
     <code class="module"><a href="./mod/mod_lbmethod_heartbeat.html">mod_lbmethod_heartbeat</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code> modülünün arka sunuculardaki
    etkin bağlantı sayısı üzerindeki yük dengeleme kararlarına dayalı işlem
    yapmasını sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></dt>
   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code> modülünün geliştirilmiş hali olup
    yanıt gövdesinin sed'in tüm gücü ile yeniden düzenlenebilmesini
    sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_form.html">mod_auth_form</a></code></dt>
   <dd>Formlara dayalı kimlik kanıtlamayı etkinleştirir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_session.html">mod_session</a></code></dt>
   <dd>Çerezleri ve veritabanı deposunu kullanarak istemciler için oturum
    durumunun saklanmasını etkinleştirir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code></dt>
   <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
    yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code></dt>
   <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine <a href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_log_debug.html">mod_log_debug</a></code></dt>
   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></dt>
   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></dt>
   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></dt>
   <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></dt>
   <dd>Kullanılabilir HTTP istek gövdelerini yapmak ve elde etmek için
    Süzgeçleri sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></dt>
   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
    yansısını sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_slotmem_shm.html">mod_slotmem_shm</a></code></dt>
   <dd>Yuva temelli bir paylaşımlı bellek sağlayıcı sağlar (scoreboard
    olarak da bilinir).</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></dt>
   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
    i18n'i destekler.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_macro.html">mod_macro</a></code> (2.4.5'den itibaren kullanılabilir)</dt>
   <dd>Yapılandırma dosyalarında makro kullanımını sağlar.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_wstunnel.html">mod_proxy_wstunnel</a></code> (2.4.5'den itibaren kullanılabilir)</dt>
   <dd>Web-socket tünelleri için destek.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_fcgi.html">mod_authnz_fcgi</a></code> (2.4.10'dan itibaren kullanılabilir)</dt>
   <dd>Kimlik kanıtlama ve/veya istemcileri yetkilendirmek için FastCGI
    yetkilendirme uygulamalarını etkinleştirir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_http2.html">mod_http2</a></code> (2.4.17'den itibaren kullanılabilir)</dt>
   <dd>HTTP/2 aktarım katmanı desteği.</dd>
   
   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_hcheck.html">mod_proxy_hcheck</a></code> (2.4.21'den itibaren
    kullanılabilir)</dt>
   <dd>Uzak vekil artuç sunucuları için bağımsız özdevinimli sağlık sınamalarını 
    destekler.</dd>   
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="module" id="module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></h2>
  
  <dl>
   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> bir istemci sertifikasının doğrulama
    durumunu sınamak için bir OCSP sunucusunu kullanmak üzere
    yapılandırılabilir. Öntanımlı yanıtlayıcı, istemci sertifikasının
    kendisinde tasarlanmış yanıtlayıcının tercih edilip edilmeyeceği
    kararına bağlı olarak yapılandırılabilir.</dd>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>, ayrıca, sunucunun istemciyle anlaşma
    sırasında kendi sertifikasının OCSP doğrulamasını umursamazca sağlayıp
    aktardığı durumda OCSP zımbalamasını da destekler.</dd>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>, sunucular arasında SSL Oturumu verisini
    memcached üzerinden paylaşmak üzere yapılandırılabilir.</dd>

   <dd>RSA ve DSA'ya ek olarak EC anahtarları da artık desteklenmektedir.
   </dd>

   <dd>TLS-SRP için destek (2.4.4 itibariyle kullanılabilir).</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dt>

   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code> yönergesi bir
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">Location</a></code> veya
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">LocationMatch</a></code> bloku içinde en
    verimli şekilde yapılandırılabilir ve büyük sayıların varlığı durumunda
    geleneksel iki değiştirgeli sözdiziminin de üzerinde belirgin bir
    başarım artışı sağlar.</dd>

   <dd>Vekil istekleri için kullanılan kaynak adresi artık
    yapılandırılabilmektedir.</dd>

   <dd>Artalanda Unix alan soketleri için destek (2.4.7 itibariyle
    kullanılabilir).</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code></dt>

   <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
    çalışma anı yapılandırması</dd>

   <dd>Çalışma anında dengeleme yöneticisi üzerinden başka BalancerMembers
    eklenebilir.</dd>

   <dd>Çalışma anı yapılandırmasına yönelik dengeleyici değiştirgeleri</dd>

   <dd>BalancerMembers için 'Drain' değeri belirtilebilir; böylece sadece
    mevcut yapışık oturumlara yanıt verirler ve bunların güzellikle hattan
    alınması mümkün olur.</dd>

   <dd>Balancer ayarları sunucu yeniden başlatılssa bile kalıcı olabilir.
    </dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></dt>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> CACHE süzgeci, arabellekleme üzerinde daha
    hassas denetim sağlamak için istenirse süzgeç zincirinin belli bir
    noktasına yerleştirilebilmektedir.</dd>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> artık HEAD isteklerini
    arabellekleyebiliyor.</dd>

   <dd>Mümkün olduğunda, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> yönergeleri sunucu
    bazında değil, dizin bazında belirtilebiliyor.</dd>

   <dd>Arabellekli URL'lerin temel URL'si özelleştirilebiliyor; böylece
     arabelleğin bir bölümü aynı uç URL önekini paylaşabiliyor.</dd>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, ardalanda bir sağlayıcının olmadığı
    durumda (5xx hatası), arabelleklenmiş bayat içeriği sunabiliyor.</dd>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> artık bir X-Cache başlığına bir
    HIT/MISS/REVALIDATE yerleştirebiliyor.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></dt>
   <dd>Bir hata durumunda öntanımlı hata dizgisi yerine bir hata sayfası
    sunmayı sağlayan 'onerror' özniteliği için 'include' elemanı içinde
    destek.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code>,
     <code class="module"><a href="./mod/mod_isapi.html">mod_isapi</a></code>, ...</dt>
   <dd>Başlıkların ortam değişkenlerine dönüşümü, başlık zerki yoluyla bazı
    olası karşı-site-betik saldırılarının hafifletilmesinden önce daha
    hızlı ve doğru yapılmaktadır. Geçersiz karakterler (altçizgiler dahil)
    içeren başlıklar artık sessizce bırakılmaktadır.<a href="env.html">Apache'deki Ortam değişkenleri</a>, böyle başlıkları
    gerektiren bozulmuş meşru istemcilerin çevresinden dolanabilen
    göstericilere sahiptir. (Bu durum, bu değişkenleri kullanan tüm
    modülleri etkiler.)</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code> Yetkilendirme Kuralları
    Taşıyıcıları</dt>

   <dd>Gelişkin yetkilendirme kuralları artık <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesi ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> gibi
    ilgili taşıyıcı yönergeler kullanılarak belirtilebilmektedir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> bildik yeniden yazma senaryolarını
    basitleştirmek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesine
    <code>[QSD]</code> (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve
    <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code> içinde
    karmaşık mantıksal ifadeler kullanımını mümkün kılmaktadır.</dd>
   <dd>SQL sorgularının <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> işlevleri olarak
    kullanılması sağlanmıştır.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code> kümelenmiş gruplara destek sağlar.
   </dd>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> zaman aşımlarını işleme sokabilmek için
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldapconnectionpoolttl">LDAPConnectionPoolTTL</a></code>,
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaptimeout">LDAPTimeout</a></code> ve birtakım
     başka geliştirmeler sahiptir. Özellikle, bir LDAP sunucusunun boşta
     kalmış bağlantılarını bıraktıran bir durumsal güvenlik duvarı
     varlığında gerekli ayarlamaları yapmak için kullanışlıdır.</dd>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>, artık, LDAP araç kiti kullanarak sağlanan
    hata ayıklama bilgisini günlüklemek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug</a></code> yönergesini
    içermektedir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></dt>
   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı artık
    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
    dökümleyebilmektedir.</dd>

   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code></dt>
   <dd>Temel kimlik kanıtlamayı taklit eden yeni temel mekanizma
    (2.4.5 itibariyle kullanılabilmektedir).</dd>
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="programs" id="programs">Programlardaki Gelişmeler</a></h2>
  
  <dl>
    <dt><code class="program"><a href="./programs/fcgistarter.html">fcgistarter</a></code></dt>
    <dd>Yeni FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>

    <dt><code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code></dt>
    <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
     listelenebilmektedir.</dd>
    <dd>Bazı URL'ler arabellekten tek tek silinebilmektedir.</dd>
    <dd>Dosya boyutları belirtilen blok boyutuna yukarı doğru
     yuvarlanabilmekte, böylece dosya boyutu sınırları diskteki gerçek
     boyutlarla daha iyi eşlenebilmektedir.</dd>
    <dd>Arabellek boyutu artık, diskteki dosyaların boyutuna göre bir
     sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
     sınırlanabilmektedir.</dd>

    <dt><code class="program"><a href="./programs/rotatelogs.html">rotatelogs</a></code></dt>
    <dd>Artık geçerli günlük dosyasına bir bağ oluşturulabiliyor.</dd>
    <dd>Artık özel bir döndürme sonrası betiği çalıştırılabiliyor.</dd>

   <dt><code class="program"><a href="./programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code>, <code class="program"><a href="./programs/htdbm.html">htdbm</a></code></dt>
   <dd>Bcrypt algoritması için destek (2.4.4 itibariyle
    kullanılabilmektedir).</dd>
  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="documentation" id="documentation">Belgelendirme</a></h2>
  
  <dl>
    <dt>mod_rewrite</dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> belgeleri, yeniden düzenlenerek,
     genel kullanıma ve örneklere odaklı olarak ve diğer çözümlerin hangi
     durumlarda daha uygun olduğu da gösterilerek hemen hemen tamamen
     yeniden yazıldı. <a href="rewrite/">Yeniden Yazma Kılavuzu</a> artık
     bir sayfa olmaktan çıkıp, çok daha ayrıntılı ve daha iyi düzenlenmiş
     bir bölüm haline geldi.</dd>

    <dt>mod_ssl</dt>
    <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> belgeleri, evvelki teknik ayrıntılara ek
     olarak başlarken seviyesinde daha fazla örnekle büyük oranda
     genişletildi.</dd>

    <dt>Önbellek Kullanım Kılavuzu</dt>
    <dd><a href="caching.html">Önbellek Kullanım Kılavuzu</a>
     <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> tarafından sağlanan RFC2616 HTTP/1.1
     önbellekleme özellikleri arasıda daha iyi ayrım yapılabilmesi için ve
     <a href="socache.html">socache</a> arayüzü ile sağlanan soysal
     anahtar/değer önbelleklemesi yanında <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
     gibi mekanizmalarla sağlanan özelleştirilebilir arabelleklemeyi de
     kapsamak üzere yeniden yazıldı.</dd>

  </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="developer" id="developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></h2>
  
  <dl>
   <dt>Yapılandırma Denetleme Kancası Eklendi</dt>

   <dd>Yeni bir kanca, <code>check_config</code> kancası,
    <code>pre_config</code> ve <code>open_logs</code> kancaları arasında
    çalışmak üzere eklendi. Ayrıca, <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>'ye
    <code>-t</code> seçeneği verildiğinde <code>test_config</code>
    kancasından önce çalışır. <code>check_config</code> kancası, modüllerin
    karşılıklı bağımlı yapılandırma yönergesi değerlerini yeniden
    yoklamasını ve iletiler konsola hala günlüklenebiliyorken bunların
    ayarlanabilmesini sağlar. Temel <code>open_logs</code> kanca işlevi
    konsol çıktısını hata günlüğüne yönlendirmeden önce hatalı yapılandırma
    sorunlarına karşı kullanıcı uyarılabilir.</dd>

   <dt>İfade Çözümleyici Eklendi</dt>

   <dd>Artık genel amaçlı bir ifade çözümleyicimiz var. API
    <var>ap_expr.h</var> içinde incelenebilir. Evvelce
    <code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> içinde gerçeklenmiş olan ifade çözümleyiciden
    esinlenildi.</dd>

   <dt>Yetkilendirme Kuralları Taşıyıcıları</dt>

   <dd>Yetkilendirme modülleri, <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> gibi gelişmiş yetkilendirme
    kuralı taşıyıcılarını desteklemek için ap_register_auth_provider()
    üzerinden artık bir sağlayıcı olarak çalıştırılabilmektedir.</dd>

   <dt>Küçük Nesne Arabellekleme Arayüzü</dt>

   <dd><var>ap_socache.h</var>, evvelki <code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> oturum
    arabelleği gerçeklenimine dayalı olarak küçük veri nesnelerini
    arabelleklemek için sağlayıcı temelli bir arayüz ortaya koyar.
    Paylaşımlı bellek çevrimsel tamponu kullanan sağlayıcılar, disk bazlı
    dbm dosyaları ve memcache ile dağıtılan arabellekler şu an
    desteklenmektedir.</dd>

   <dt>Arabellek Durum Kancası Eklendi</dt>

   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü artık, arabellekleme kararı bilinir
    olduğunda çağrılan yeni bir <code>cache_status</code> kancası içeriyor.
    Öntanımlı gerçeklenim, yanıta istemlik bir <code>X-Cache</code> ve
    <code>X-Cache-Detail</code> ekleyebilmektedir.</dd>
  </dl>

  <p>Geliştirici belgeleri <a href="developer/new_api_2_4.html">API
   değişikliklerinin ayrıntılı bir listesini</a> içermektedir.</p>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_4.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/new_features_2_4.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>