mpm.html.tr.utf8 14.2 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler) - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/mpm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/mpm.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/mpm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/mpm.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/mpm.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="./zh-cn/mpm.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div>

 <p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
  Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#dynamic">Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusu çok çeşitli platformlar üstünde farklı ortamlarda
   çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
   Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
   aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
   gerektirir. Apache httpd, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler
   tasarımı sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine,
   sunucularında bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya
   çalışma anında gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı
   verir.</p>

  <p>Apache HTTP Sunucusu 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel
   işlevlerine kadar indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı
   verilen ve makine üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin
   kabul edilmesinden ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan
   sorumlu olan modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile
   gelir.</p>

  <p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
   yarar sağlar:</p>

  <ul>
   <li>Apache httpd geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve
    daha verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
    <code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> modülü, Apache httpd 1.3’te kullanılan POSIX
    katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
    kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
    daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
    diğer işletim sistemlerine de sağlanmıştır.</li>

   <li>Sunucu, belli bir sitenin ihtiyaçlarına uygun olarak daha iyi
    kişiselleştirilebilmektedir. Örneğin, eski yazılım ile uyumluluk ve
    kararlılığa önem veren siteler <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code> modülünü
    kullanabilirken, daha geniş ölçeklenebilirlik gerektiren siteler
    <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> veya <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> gibi evreli MPM
    modüllerinden birini seçebilmektedir.</li>
  </ul>

  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache httpd modüllerinden görünüşte
   bir farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
   sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="defaults" id="defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></h2>

  <p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
   listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
   bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>

  <table class="bordered"><tr><td>Netware</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code></td></tr>
<tr class="odd"><td>OS/2</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code></td></tr>
<tr><td>Unix</td><td>Platformun yapabildiklerine bağlı olarak,
    <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> veya
    <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code></td></tr>
<tr class="odd"><td>Windows</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
</table>

  <div class="note"><p>'Unix' burada Unix benzeri işletim sistemleri anlamında
   kullanılmıştır (örn, Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, vb.</p></div>

  <p>Unix durumunda, hangi MPM'nin kurulacağı kararı şu 2 soruya verilecek
   yanıta bağlıdır:</p>
  <p>1. Sistem evreleri destekliyor mu?</p>
  <p>2. Sistem evreleri "thread-safe polling" anlamında destekliyor mu
   (özellikle kqueue ve epoll işlevlerini)?</p>

  <p>Her iki soruya da verilen yanıt 'evet' ise, öntanımlı MPM'niz
   <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> modülüdür.</p>

  <p>Birincinin yanıtı 'evet' ikincinin 'hayır' ise öntanımlı MPM'niz
   <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> modülüdür.</p>

  <p>Yanıtların her ikisi de 'hayır' ise öntanımlı MPM'niz
   <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code> modülüdür.</p>

  <p>Uygulamada, günümüzdeki işletim sistemlerinin tümü bu iki özelliği
   desteklediğinden öntanımlı MPM'niz hemen hemen daima
   <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> modülü olacaktır.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="static" id="static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></h2>

  <p>MPM'ler tüm platformlarda duruk (static) modüller olarak derlenebilir.
   Derleme sırasında tek bir modül seçilir ve sunucu ile ilintilenir. MPM
   değiştirilmek istenirse sunucunun yeniden derlenmesi gerekir.</p>

  <p>Öntanımlı MPM seçimin değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
   betiğinin <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği kullanılır.
   Buradaki <em>AD</em> istenen MPM'in ismidir.</p>

  <p>Sunucu bir kere derlendi mi, hangi MPM'in seçilmiş olduğunu
   <code>./httpd -l</code> komutuyla öğrenebilirsiniz. Bu komut, içerilen
   MPM dahil, sunucu içinde derlenmiş bütüm modülleri listeler.</p>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="dynamic" id="dynamic">Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</a></h2>

  <p>Unix ve benzeri platformlarda, MPM'ler DSO modülleri olarak derlenebilir
   ve diğer DSO modülleri gibi sunucuya devingen olarak yüklenebilir. DSO
   modülü olarak derlenen MPM'ler, sunucunun yeniden derlenmesini
   gerektirmeden <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi
   güncellenerek değiştirilebilir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so</pre>


  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesini birden
   fazla MPM için kullanmak sunucunun başlatılması sırasında aşağıdaki
   hatanın oluşmasına sebep olur.</p>

  <div class="example"><p><code>AH00534: httpd: Configuration error: More than one MPM
  loaded.</code></p></div>

  <p>Bu özellik <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğinin
   <code>--enable-mpms-shared</code> seçeneği ile etkinleştirilebilir.
   <code><em>all</em></code> değeri belirtilerek platform için
   kullanılabilen tüm modüller kurulur. İstenirse, değer olarak bir MPM
   listesi de belirtilebilir.</p>

  <p>Özdevinimli olarak seçilerek veya <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
   <code>--with-mpm</code> seçeneğiyle belirtilerek seçilen öntanımlı MPM
   üretilen sunucu yapılandırma dosyasıyla yüklenir. Farklı bir MPM seçmek
   için MPM'i <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesinde
   belirtin.</p>

</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/mpm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/mpm.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/mpm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/mpm.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/mpm.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="./zh-cn/mpm.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mpm.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>