glossary.html.tr.utf8 33.1 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Terim Sözlüğü - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Terim Sözlüğü</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/glossary.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/glossary.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
   özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
   ayrıntılı bilgi bağlarla sağlanmıştır.</p>
 </div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="definitions" id="definitions">Tanımlar</a></h2>

 <dl>
  <dt><a name="algorithm" id="algorithm">Algoritma</a></dt>

  <dd>Bir sorunu sonlu sayıda adımda çözümlemek için uygulanan kurallar
   kümesi veya anlam belirsizliği içermeyen bir formül. Şifreleme için
   kullanılan algoritmalara <dfn>şifre</dfn> denir.
  </dd>

  <dt><a name="transportlayersecurity" id="transportlayersecurity">Aktarım Katmanı Güvenliği</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Transport Layer Security <a name="tls" id="tls">(TLS)</a></dd>
  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
   yapılabilmesi için SSL’nin ardılı olarak Genel Ağ Mühendisliği Görev Gücü
   (IETF) tarafından oluşturulmuş protokol. TLS’nin 1. sürümü ile SSL’in 3.
   sürümü hemen hemen aynıdır.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="subrequest" id="subrequest">Alt istek</a></dt>
  <dd>Diğer dosya sistemlerini veya URL yollarını kısmen veya tamamen
   değerlendiren modüller için sunucuda bir alt istek API'si mevcuttur. Bu
   API'nin olası müşterileri için
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>,
   <code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> ve <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> örnek
   verilebilir.
  </dd>

  <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
  <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
   cümle. Genellikle sadece <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cipher" title="sözlüğe bakınız">şifreler</a>
   için kullanılan gizli şifreleme/şifre çözme anahtarını korur.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="apacheextensiontool" id="apacheextensiontool">Apache Eklenti
   Aracı</a> <a name="apxs" id="apxs">(apxs)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: APache eXtension Tool - apxs</dd>
  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#module" title="sözlüğe bakınız">Modül</a> kaynak kodlarının devinen
   paylaşımlı nesneler (<a class="glossarylink" href="./glossary.html#dso" title="sözlüğe bakınız">DSO</a>) halinde
   derlenmesine ve Apache Sunucusu içinde kurulmasına yardım eden bir Perl
   betiği.<br />Daha ayrıntılı bilgi için <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> kılavuz
   sayfasına bakınız.
  </dd>

  <dt><a name="apacheportableruntime" id="apacheportableruntime">Apache Taşınabilir Arayüzü</a> <a name="apr" id="apr">(APR)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Apache Portable Runtime - APR</dd>
  <dd>Sunucu ile işletim sistemi arasındaki temel arayüzleri oluşturan
   kütüphaneler kümesine verilen ad. APR, Apache HTTP Sunucusuna paralel
   bağımsız bir proje olarak geliştirilmektedir.<br />
   Bakınız: <a href="http://apr.apache.org/">Apache Taşınabilir Arayüzü
   Projesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="context" id="context">Bağlam</a></dt>
  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">Yapılandırma dosyaları</a>nda
   sadece belli türdeki <a class="glossarylink" href="./glossary.html#directive" title="sözlüğe bakınız">yönerge</a>lerin
   bulunmasına izin verilen bir bölge.<br />
   Bakınız: <a href="mod/directive-dict.html#Context">Apache Yönergelerini
   Açıklamak için Kullanılan Terimler</a>
  </dd>

  <dt><a name="symmetriccryptophraphy" id="symmetriccryptophraphy">Bakışımlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için tek bir anahtarın kullanıldığı
   bir şifreleme tekniği.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="header" id="header">Başlık</a></dt>
  <dd>Bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#http" title="sözlüğe bakınız">HTTP</a> isteğinin parçası olarak,
   gönderilen yanıtta asıl içerikten önce yer alan ve içerik hakkında
   mecazlar içeren veri.
  </dd>

  <dt><a name="connect" id="connect">CONNECT</a></dt>
  <dd>Ham veri kanallarını HTTP üzerinden yönlendirmek için kullanılan bir HTTP <a class="glossarylink" href="./glossary.html#method" title="sözlüğe bakınız">yöntemi</a>. SSL protokolü gibi diğer protokolleri sarmalamakta kullanılabilir.
  </dd>

  <dt><a name="dynamicsharedobject" id="dynamicsharedobject">Devingen
   Paylaşımlı Nesne</a> <a name="dso" id="dso">(DSO)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Dynamic Shared Object (DSO)</dd>
  <dd>İstek halinde yüklenebilen, Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
   çalıştırılabilir dosyasından ayrı olarak derlenmiş <a class="glossarylink" href="./glossary.html#module" title="sözlüğe bakınız">modül</a>lerin ortak adı.<br />
   Bakınız: <a href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</a>
  </dd>

  <dt><a name="plaintext" id="plaintext">Düz Metin</a></dt>
  <dd>Şifrelenmemiş metin.</dd>

  <dt><a name="regularexpression" id="regularexpression">Düzenli İfade</a>
   <a name="regex" id="regex">(Regex)</a></dt>
  <dd>Metin içinde bir şablon tanımlama yolu. Örneğin, “A harfi ile
   başlayan bütün sözcükler” veya “10 rakamlı telefon numaraları” ya da
   “Baş harfi Z olmayan ve iki virgül içeren cümleler” gibi. Düzenli
   ifadeler, Apache’de belli özniteliklere uygun dosya veya özkaynakları
   toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
   Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
   olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
   ifadesi yazılabilir. Dizgileri değiştirmek için düzenli ifadelerin
   kullanıldığı yerlerde, eşleşen (parantezlerin içinde) gruplanmış
   parçalara başvurmak için $1 ... $9 özel değişkenleri kullanılır. $0 özel
   değişkeni eşleşen ifadenin tamamına karşılık gelir. Bir dizgi içinde $
   işaretini kendisi olarak kullanmak isterseniz önüne bir \ imi
   koymalısınız. Geçmişe uyumluluk adına bazı yerlerde $0 yerine &amp;
   değişkeni kullanılabilir. Ancak 2.3.6 sürümünden beri bu artık mümkün
   değildir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a> kütüphanesi ile
   sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır. PCRE düzenli
   ifadelerinin sözdizimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PCRE">Wikipedia</a>'da bulabilirsiniz.
  </dd>

  <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
  
  <dd>Ağ bölgelerine erişimin kısıtlanması. Apache bağlamında normal
   olarak belli <em>URL</em>’lere erişimi kısıtlamak şeklinde
   uygulanır.<br /> Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
  </dd>

  <dt><a name="handler" id="handler">Eylemci</a></dt>
  <dd>Bir dosya istendiğinde uygulanacak eylemi Apache içinde gerçekleştiren
   nesne. Genellikle dosyalar, dosya türüne bağlı dolaylı eylemcilere
   sahiptir. Normalde tüm dosyalar sunucu tarafından sıradan birer dosya
   olarak işleme sokulduğu halde bazı belli dosyalar diğerlerinden ayrı
   ele alınır. Örneğin, <code>cgi-script</code> eylemcisi dosyaları
   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cgi" title="sözlüğe bakınız">CGI</a>’ler tarafından işlenebilir hale
   getirmek üzere işleme sokar.<br />
   Bakınız: <a href="handler.html">Apache Eylemcilerinin Kullanımı</a>
  </dd>

  <dt><a name="publickey" id="publickey">Genel Anahtar</a></dt>
  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#publickeycryptography" title="sözlüğe bakınız">Genel Anahtarlı
   Şifreleme Tekniği</a>nde, sahibinin yaptığı imzaları çözmeye ve
   sahibine gönderilen iletileri şifrelemeye yarayan genel erişime açık
   anahtar.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="publickeycryptography" id="publickeycryptography">Genel Anahtarlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için iki ayrı anahtarın kullanıldığı
   bakışımsız şifreleme sistemlerinin konusu veya uygulaması. Bu amaçla
   kullanılan anahtarlar bir anahtar çiftinden oluşur. Genel Anahtarlı
   Şifrelemeye Bakışımsız Şifreleme de denir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="privatekey" id="privatekey">Gizli Anahtar</a></dt>
  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#publickeycryptography" title="sözlüğe bakınız">Genel Anahtarlı
   Şifreleme Tekniği</a>nde, giden iletileri imzalamak ve gelen
   iletilerin şifrelerini çözmek amacıyla kullanılan gizli anahtar.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="https" id="https">Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü
   (HTTPS)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: The HyperText Transfer Protocol (Secure), (HTTPS)</dd>
  <dd>Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü, Genel Ağ’da kullanılan standart
   şifreli iletişim mekanizmasıdır. Aslında HTTP protokolünün <a class="glossarylink" href="./glossary.html#ssl" title="sözlüğe bakınız">SSL</a> üzerinden gerçekleştirilmesinden başka bir
   şey değildir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="securesocketslayer" id="securesocketslayer">Güvenli Soket Katmanı</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Secure Sockets Layer <a name="ssl" id="ssl">(SSL)</a></dd>
  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
   yapılabilmesi için Netscape Communications Corporation tarafından
   oluşturulmuş bir protokol. Günümüzde en çok <em>HTTPS</em>, yani SSL
   üzerinden Hiper Metin Aktarım Protokolü şeklinde kullanılmaktadır.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="hypertexttransferprotocol" id="hypertexttransferprotocol">Hiper Metin Aktarım Protokolü</a>
   <a name="http" id="hhtp">(HTTP)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: HyperText Transfer Protocol (HTTP)</dd>
  <dd>Genel Ağ’da kullanılan standart aktarım protokollerinden biri.
   Apache, <a href="http://ietf.org/rfc/rfc2616.txt">RFC 2616</a> ile
   tanımlanmış protokolün HTTP/1.1 olarak bilinen 1.1 sürümünü gerçekler.
  </dd>

  <dt><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess</a></dt>
  <dd>Belge dosyaları ağacı içine yerleştirilen bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">yapılandırma dosyası</a> olup yerleştiği
   dizine ve o dizinin alt dizinlerine yapılandırma yönergeleri
   uygulanmasını sağlar. İsmine rağmen böyle bir dosyanın içerebileceği
   yönergeler erişim denetleme yönergeleri ile sınırlı değildir; hemen
   her tür yönergeyi içerebilir.<br />
   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
  </dd>

  <dt><a name="httpd.conf" id="httpd.conf">httpd.conf</a></dt>
  <dd>Ana Apache <a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">yapılandırma
   dosyası</a>. Dosya sistemindeki öntanımlı yeri
   <code>/usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code> olup derleme
   sırasındaki yapılandırmayla veya çalışma anındaki yapılandırmayla
   başka bir yer belirtilebilir.<br />
   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
  </dd>

  <dt><a name="export-crippled" id="export-crippled">İhracat Engelli</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Export-Crippled</dd>
  <dd>Amerika Birleşik Devletlerinin İhracat Yönetim Düzenlemelerine (EAR)
   uymak için şifreleme yoluyla sakatlanmış yazılım. İhracat engelli olması
   için şifrelenmiş yazılımları birer şifreli metin haline getiren şifre
   anahtarları küçük boyutlu olduğundan şifreleme zor
   kullanılarak kırılabilir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="messagedigest" id="messagedigest">İleti Özeti</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Message Digest</dd>
  <dd>Aktarım sırasında içeriğinin değişme olasılığı bulunan bir iletinin
   içeriğini doğrulamak için kullanılan bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#hash" title="sözlüğe bakınız">özet</a>.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="reverseproxy" id="reverseproxy">Karşı Vekil</a></dt>
  <dd>İstemciye kendini <em>asıl sunucu</em> imiş gibi gösteren bir
   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#proxy" title="sözlüğe bakınız">vekil</a> sunucu. Güvenlik, yük dengelemesi
   gibi sebeplerle asıl sunucuyu istemcilerden gizlemek için yararlıdır.
  </dd>

  <dt><a name="authentication" id="authentication">Kimlik Doğrulama</a></dt>
  <dd>Sunucu, istemci veya kullanıcı gibi bir ağ öğesinin kimliğinin
   olumlanması.<br />Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
  </dd>

  <dt><a name="mime-type" id="mime-type">MIME türü</a></dt>
  <dd>Aktarılan belgenin çeşidini betimlemenin bir yolu. MIME, Türkçe’ye
   ‘Çok Amaçlı Genel Ağ Posta Eklentileri’ olarak çevrilebilecek olan
   "Multipurpose Internet Mail Extensions" sözcüklerinden türetilmiş bir
   kısaltmadır. MIME türleri bir bölü çizgisi ile ayrılmış bir ana ve bir
   alt belge türünün birleşiminden oluşur. <code>text/html</code>,
   <code>image/gif</code> ve <code>application/octet-stream</code> örnek
   olarak verilebilir. HTTP protokolünde MIME türleri
   <code>Content-Type</code> <a class="glossarylink" href="./glossary.html#header" title="sözlüğe bakınız">başlığında</a>
   aktarılır.<br />Bakınız: <a href="mod/mod_mime.html">mod_mime</a>
  </dd>

  <dt><a name="module" id="module">Modül</a></dt>
  <dd>Bir programın bağımsız parçalarından her biri. Apache işlevselliğinin
   çoğu yapılandırmaya dahil edilip edilmeyeceğine kullanıcı tarafından
   karar verilebilen modüllerden oluşur. Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
   çalıştırılabiliri içinde derlenmiş modüllere <dfn>durağan modüller</dfn>
   adı verilirken ayrı bir yerde saklanan ve çalışma anında isteğe bağlı
   olarak yüklenebilen modüllere <dfn>devingen modüller</dfn> veya
   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#dso" title="sözlüğe bakınız">DSO</a>’lar denir. Yapılandırmaya öntanımlı
   olarak dahil edilen modüllere <dfn>temel modüller</dfn> denir. Apache
   için kullanılabilecek modüllerin çoğu Apache HTTP Sunucusunun
   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#tarball" title="sözlüğe bakınız">tar paketi</a> içinde dağıtılmaz; bunlara
   <dfn>üçüncü parti modüller</dfn> denir.<br />
   Bakınız: <a href="mod/">Modül Dizini</a>
  </dd>

  <dt><a name="openssl" id="openssl">OpenSSL</a></dt>
  <dd>SSL/TLS için açık kaynak kodlu araç kiti.<br />Daha ayrıntılı bilgi
  için <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>
  adresine bakınız.
  </dd>

  <dt><a name="commongatewayinterface" id="commongatewayinterface">Ortak Ağgeçidi Arayüzü</a> <a name="cgi" id="cgi">(CGI)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
  <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
   mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
   standardı. Özellikleri kapsayan bir
   <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">Bilgilendirici RFC </a>
   vardır.<br />
   Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
  </dd>

  <dt><a name="environmentvariable" id="environmentvariable">Ortam Değişkeni</a> <a name="env-variable" id="env-variable">(ortam-değişkeni)</a></dt>
  <dd>İşletim sistemi kabuğu tarafından yönetilen ve programlar arasında
   bilgi alışverişi amacıyla kullanılan isimli değişkenler. Ayrıca,
   Apache de ortam değişkenleri olarak tanımlanabilecek dahili değişkenler
   içerir fakat bunlar kabuk ortamında değil dahili Apache yapıları içinde
   saklanır.<br />
   Bakınız: <a href="env.html">Apache Ortam Değişkenleri</a>
  </dd>

  <dt><a name="session" id="session">Oturum</a></dt>
  <dd>Bir iletişimin bağlamsal bilgileri.</dd>

  <dt><a name="hash" id="hash">Özet</a></dt>
  <dd>Uzunluğu değişebilen bir dizgenin belli bir durumuna ilişkin sabit
   uzunlukta bir dizge üretmek için kullanılan geri dönüşümsüz bir
   algoritma. Algoritmaya girdi olan farklı uzunluktaki dizgeler (özet
   işlevine bağlı olarak) aynı uzunlukta farklı özetler üretir.
  </dd>

  <dt><a name="virtualhosting" id="virtualhosting">Sanal Konaklık</a></dt>
  <dd>Tek bir Apache sunucusundan çok sayıda site sunulması. <em>IP tabanlı
   sanal konaklık</em>ta siteler birbirlerinden IP adreslerine göre
   ayrılırken, <em>isim tabanlı sanal konaklık</em>ta siteler aynı IP
   adresinden kendi isimleriyle sunulabilirler.<br />
   Bakınız: <a href="vhosts/">Apache Sanal Konak Belgeleri</a>
  </dd>

  <dt><a name="digitalsignature" id="digitalsignature">Sayısal İmza</a></dt>
  <dd>Bir sertifikayı veya bir dosyayı doğrulamakta kullanılan şifreli bir
   metin. Bir imza <a class="glossarylink" href="./glossary.html#certificationauthority" title="sözlüğe bakınız">Sertifika
   Makamı</a> tarafından bir <em>sertifikaya</em> gömülü olan
   <em>genel anahtardan</em> bir özet üretilerek oluşturulur. İmza şifresi
   sadece <em>sertifika</em> sahibi ağ öğesinin kimliğini doğrulayacak
   SM’nin genel anahtarı kullanılarak çözülebilir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="certificate" id="certificate">Sertifika</a></dt>
  <dd>Sunucu, istemci gibi ağ öğelerinin kimliğini kanıtlamakta kullanılan
   bir veri kaydı. Bir sertifika, sertifika sahibi (buna sertifikanın
   konusu da denir), sertifikayı imzalayan <a class="glossarylink" href="./glossary.html#certificationauthority" title="sözlüğe bakınız">Sertifika Makamı</a> (SM) (buna
   sertifika yayıncısı da denir), sertifika sahibinin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#publickey" title="sözlüğe bakınız">genel anahtarı</a> ve SM tarafından üretilen imza
   gibi parçalardan oluşan X.509 bilgisi içerir. Ağ öğeleri bu imzaları SM
   sertifikalarını kullanarak doğrular.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="certificatsigningrequest" id="certificatsigningrequest">Sertifika İmzalama İsteği</a> <a name="csr" id="csr">(Sİİ)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Certificate Signing Request (CSR)</dd>
  <dd>İmzasız bir sertifikayı <a class="glossarylink" href="./glossary.html#certificationauthority" title="sözlüğe bakınız">Sertifika Makamı</a>na kendi SM <em>Sertifika</em>sının
   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#privatekey" title="sözlüğe bakınız">özel anahtar</a>ı ile imzalaması
   için yapılan istek. Sİİ imzalanınca bir gerçek sertifika haline
   gelir.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="certificationauthority" id="certificationauthority">Sertifika Makamı</a> <a name="ca" id="ca">(SM)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Certification Authority (CA)</dd>
  <dd>Ağ öğelerinin güvenilir olarak kimliklerinin doğrulanması için
   sertifikaları imzalayan güvenilir üçüncü şahıs. Diğer ağ öğeleri,
   sertifikalı bir öğenin kimliğini kanıtlayan bir SM’yi doğrulamak
   için imzayı sınayabilir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="modulemagicnumber" id="modulemagicnumber">Sihirli Modül
   Numarası</a> (<a name="mmn" id="mmn">SMN</a>)</dt>
  <dd>Sihirli Modül Numarası, modüllerin ikil uyumluluğu ile ilgili olarak
   Apache kaynak kodunda tanımlanmış bir sabittir. Apache dahili yapıları,
   uygulama programlama arayüzünün önemli parçaları ve işlev çağrıları artık
   ikil uyumluluğun garanti edilemeyeceği kadar değiştiği zaman SMN
   değiştirilir. Bir SMN değişikliğinde ve bazen de sırf yeni bir Apache
   sürümü ile çalışmak icabettiğinde tüm üçüncü parti modüllerin en azından
   yeniden derlenmesi gerekir.
  </dd>

  <dt><a name="ssleay" id="ssleay">SSLeay</a></dt>
  <dd>Eric A. Young tarafından geliştirilmiş özgün SSL/TLS
   gerçeklenim kütüphanesi.
  </dd>

  <dt><a name="servernameindication" id="servernameindication">Sunucu Adı
   Belirtimi</a></dt>
   <dd>İngilizcesi: Server Name Indication <a name="sni" id="sni">(SNI)</a></dd>
  <dd>İlk SSL uzlaşımı sırasında istenen sunucu isminin aktarılmasını
   mümkün kılan bir SSL işlevidir. Böylece sunucunun, SSL uzlaşım
   işlemlerlerinde kullanılacak sanal konak yapılandırmasını doğru
   bir şekilde seçebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik RFC 3546'da TLS
   eklentili SSL başlatma bölümüne eklenmiştir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/ssl_faq.html">SSL SSS</a>
   ve <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3546.txt">RFC 3546</a>
  </dd>

  <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>
  <dd>İşlem yönergelerini HTML dosyalara gömme tekniği.<br />
   Bakınız: <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirmeye
   Giriş</a>
  </dd>

  <dt><a name="filter" id="filter">Süzgeç</a></dt>
  <dd>Sunucu tarafından alınan ve gönderilen veriye uygulanan bir işlem.
   Giriş süzgeçleri sunucuya istemci tarafından gönderilen veriyi işlerken
   çıkış süzgeçleri sunucu tarafından istemciye gönderilen belgeleri işler.
   Örneğin, <code>INCLUDES</code> çıkış süzgeci, belgeleri <a class="glossarylink" href="./glossary.html#ssi" title="sözlüğe bakınız">sunucu taraflı içerik</a> için işleme sokar.<br />
   Bakınız: <a href="filter.html">Süzgeçler</a>
  </dd>

  <dt><a name="cipher" id="cipher">Şifre</a></dt>
  <dd>Veri şifrelemek için kullanılan bir algoritma veya sistem. DES, IDEA
   veya RC4 örnek verilebilir.<br />
   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="ciphertext" id="ciphertext">Şifreli Metin</a></dt>
  <dd>Bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#plaintext" title="sözlüğe bakınız">Düz Metin</a> bir
   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cipher" title="sözlüğe bakınız">Şifre</a>den geçirilince elde edilen
   sonuç.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>

  <dt><a name="fully-qualifieddomain-name" id="fully-qualifieddomain-name">Tam Alan Adı</a>
   <a name="fqdn" id="fqdn">(TAA)</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Fully-Qualified Domain-Name (FQDN)</dd>
  <dd>Bir IP adresiyle eşleşebilen, bir konak adıyla bir alan adının
   birleşiminden oluşan eşsiz bir ağ öğesi ismi. Örneğin,
   <code>httpd.apache.org</code> tam alan adında <code>httpd</code> bir konak
   adıyken <code>apache.org</code> bir alan adıdır.
  </dd>

  <dt><a name="tarball" id="tarball">Tar Paketi</a></dt>
  <dd><code>tar</code> uygulaması kullanılarak bir araya getirilmiş
   dosyalardan oluşan bir paket. Apache dağıtımları sıkıştırılmış tar
   arşivleri içinde veya pkzip kullanılarak saklanır.
  </dd>

  <dt><a name="uniformresourceidentifier" id="uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Identifier
   <a name="URI" id="URI">(URI)</a></dd>
  <dd>Soyut veya somut bir özkaynağı betimlemek için kullanılan bütünleşik
   bir karakter dizisi. Aslen <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt">RFC 2396</a> tarafından tanımlanmıştır. Genel Ağ’da kullanılan URI’lerden
   genellikle <a class="glossarylink" href="./glossary.html#url" title="sözlüğe bakınız">URL</a>’ler olarak bahsedilir.
  </dd>

  <dt><a name="uniformresourcelocator" id="uniformresourcelocator">Tektip Özkaynak Konumlayıcı</a></dt>
  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Locator <a name="url" id="url">(URL)</a></dd>
  <dd>Genel Ağ üzerindeki bir özkaynağın ismi veya adresi. Aslen <a class="glossarylink" href="./glossary.html#uniformresourceidentifier" title="sözlüğe bakınız">Tektip Özkaynak Betimleyici</a>
   denilen terimin gayrı resmi karşılığıdır. URL’ler <code>http</code> veya
   <code>https</code> gibi bir şemayı takip eden bir konak adı ve bir dosya
   yolundan oluşurlar. Örneğin, bu sayfanın URL’si
   <code>http://httpd.apache.org/docs/2.4/glossary.html</code> olurdu.
  </dd>

  <dt><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></dt>
  <dd><em>Asıl sunucu</em> ile istemci arasında aracılık yapan sunucu.
   İstemciden aldığı istekleri asıl sunucuya gönderip, ondan aldığı
   yanıtları istemciye gönderir. Aynı içeriğe birden fazla istemci talip
   olursa vekil sunucu bu istekleri her seferinde asıl sunucudan istemek
   yerine kendi deposundan karşılar, böylece yanıt zamanı kısalır.<br />
   Bakınız: <a href="mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a>
  </dd>

  <dt><a name="configurationfile" id="configurationfile">Yapılandırma Dosyası</a></dt>
  <dd>Apache yapılandırmasını denetim altına alan <a class="glossarylink" href="./glossary.html#directive" title="sözlüğe bakınız">yönergeleri</a> içeren bir metin dosyası.<br />
   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
  </dd>

  <dt><a name="configurationdirective" id="configurationdirective">Yapılandırma Yönergesi</a></dt>
  <dd>Bakınız: <a class="glossarylink" href="./glossary.html#directive" title="sözlüğe bakınız">Yönerge</a></dd>

  <dt><a name="directive" id="directive">Yönerge</a></dt>
  <dd>Belli Apache davranışlarından bir veya daha fazlasını denetim altına
   alan bir yapılandırma komutu. Yönergeler <a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">yapılandırma dosyalarına</a> yerleştirilir.<br />
   Bakınız: <a href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</a>
  </dd>

  <dt><a name="method" id="method">Yöntem</a></dt>
  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#http" title="sözlüğe bakınız">HTTP</a> bağlamında, istemci tarafından
   istek satırında belirtilen, bir özkaynağa uygulanacak bir eylem. HTTP
   bağlamında belirtilebilecek yöntemlere örnek olarak <code>GET</code>,
   <code>POST</code> ve <code>PUT</code> verilebilir.
  </dd>

  <dt><a name="x.509" id="x.509">X.509</a></dt>
  <dd>SSL/TLS kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere Uluslararası Telekom
   Birliği (ITU-T) tarafından önerilmiş bir kimlik doğrulama sertitifası
   şeması<br /> Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
  </dd>
</dl>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/glossary.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/glossary.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/glossary.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>