dso.html.tr.utf8 21.5 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/dso.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/dso.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/dso.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/dso.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/dso.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Apache HTTP Sunucusu modüler bir program olup, yönetici sadece bir
   grup modül seçerek sunucuya işlevsellik ekleyebilir. Modüller, Devingen
   Paylaşımlı Nesneler (DSO - Dynamic Shared Object) halinde
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> programından ayrı olarak derlenir. DSO modülleri
   sunucunun derlenmesi sırasında derlenebileceği gibi ayrı olarak derlenip
   daha sonra Apache Eklenti Aracı (Apache Extension Tool)
   <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> programı kullanılarak da sunucuya eklenebilir.</p>

  <p>Bu belgede DSO modüllerinin kullanımının yanında teorisine de
   değinilecektir.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#implementation">Gerçeklenim</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#usage">Kullanım Özeti</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#background">Artalan Bilgisi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#advantages">Getiriler ve Götürüler</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="implementation" id="implementation">Gerçeklenim</a></h2>

<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>Apache httpd modüllerini yüklemek için DSO desteği, Apache httpd
   çekirdeğine durağan olarak ilintilenerek derlenmiş olan
   <code class="module"><a href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code> adında bir modül tarafından sağlanır.
   <code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code> modülünden başka, bir DSO modülü olamayan tek modül
   <code class="module"><a href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code> modülüdür. Apache ile dağıtılan hemen hemen tüm
   diğer Apache modülleri bir DSO modülüne yerleştirilebilir. Derlenmiş
   modüller <code>mod_filanca.so</code> biçeminde birer DSO ismi alırlar ve
   her biri istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasında
   <code class="module"><a href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code> modülünün <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesiyle belirtilerek sunucu başlatılırken
   veya yeniden başlatılırken sunucuya yüklenebilir.</p>

  <p><a href="install.html">Kurulum belgesinde</a> açıklandığı gibi, her DSO
   modülü <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> programının
   <code>--enable-mods-static</code> seçeneği ile devredışı bırakılabilir.</p>

  <p>Apache httpd modülleri için (özellikle üçüncü parti modüller için) DSO
   dosyası üretimini kolaylaştırmak amacıyla <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code>
   (<dfn>APache eXtenSion</dfn>) adında yeni bir destek programı
   kullanılmaktadır. Bu program Apache httpd modüllerini Apache httpd kaynak
   ağacından ayrı olarak derlemek için kullanılabilir. Fikir basittir: Apache
   HTTP Sunucusu derlenirken DSO dosyalarını derlemek için platforma bağımlı
   derleyici ve ilintileyici seçenekleri <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code>
   programının içine konur ve <code>make install</code> ile kurulum sırasında
   Apache httpd C başlık dosyaları da kurulur. Böylece
   kullanıcı Apache httpd dağıtımının kaynak ağacına ihtiyaç duymadan ve
   platforma bağımlı derleyici ve ilintileyici seçeneklerini bilmek zorunda
   kalmadan istediği Apache httpd modülünü <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code>
   programını kullanarak derleyebilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="usage" id="usage">Kullanım Özeti</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusu 2.x’in DSO özelliklerine bir giriş olarak burada
   kısaca bir bilgi vermekle yetinilecektir:</p>

  <ol>
   <li><p>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan bir
    <em>özgün</em> Apache htpd modülünü <code>mod_filanca.so</code> isminde
    bir DSO modülü olarak derlemek ve kurmak için şöyle yapılır:</p>

<div class="example"><p><code>
 $ ./configure --prefix=/kurulum/yeri --enable-filanca<br />
 $ make install
</code></p></div>
   </li>

   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin olarak
    derleyebilirsiniz. Fakat sunucunun başlatılması sırasında sadece temel
    modüller yüklenir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
    <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerini etkin
    veya etkisiz hale getirerek yüklenecek modülleri
    değiştirebilirsiniz.</p>

<div class="example"><p><code>
$ ./configure --enable-mods-shared=all<br />
$ make install
</code></p></div>
   </li>

   <li><p>Bazı modüller sadece geliştiriciler içindir ve bunlar tüm
    modüllerin derlenmesini (<em>all</em>) seçseniz bile derlenmeyecektir.
    Geliştirici modülleri dehil tüm modülleri derlemek isterseniz
    <em>reallyall</em> kullanınız. Ek olarak, derlenmiş modüller için
    kullanılan <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
    yönergelerinin tamamını <code>--enable-load-all-modules</code> derleme
    seçeneği ile etkin kılabilirsiniz.</p>

<div class="example"><p><code>
$ ./configure --enable-mods-shared=reallyall --enable-load-all-modules<br />
$ make install
</code></p></div>
   </li>

   <li><p>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan bir
    <em>üçüncü parti</em> Apache httpd modülü <code>mod_filanca.so</code>
    isminde bir DSO modülü olarak Apache httpd kaynak ağacının dışında
    <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> kullanarak derlemek ve kurmak için şöyle
    yapılır:</p>

<div class="example"><p><code>
$ cd /bir/kurulum/yeri<br />
$ apxs -c mod_filanca.c<br />
$ apxs -aci filanca mod_filanca.la
</code></p></div>
   </li>
  </ol>

  <p>Tüm durumlarda derlenen paylaşımlı modülü Apache httpd’nin etkin
   kılabilmesi için <code>httpd.conf</code> dosyasında o modül için bir
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi
   bulunmalıdır.</p>

  <p>Ayrıntılı bilgi için <a href="programs/apxs.html">apxs belgelerine</a>
   bakınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="background" id="background">Artalan Bilgisi</a></h2>

  <p>Günümüzün Unix türevlerinde var olan bir mekanizma sayesinde
   çalıştırılabilir bir programın adres uzayına çalışma anında yüklenmek
   veya ilintilenmek üzere <em>Devingen Paylaşımlı Nesneler</em> (DSO -
   Dynamic Shared Object) adı verilen, özel bir biçem kullanarak kodlanmış
   program parçaları oluşturulabilir.</p>

  <p>Bu yükleme normalde iki yolla yapılabilir: Ya çalıştırılabilir
   programın başlatılması sırasında yüklenen <code>ld.so</code> adlı bir
   sistem programınının devingen olarak yüklenmesi ile ya da
   çalıştırılabilir programın içinden Unix yükleyicisine programsal sistem
   arayüzü sağlayan <code>dlopen()/dlsym()</code> sistem çağrılarının elle
   yapılması suretiyle.</p>

  <p>İlk yöntemde kullanılan DSO’lara genelde <em>paylaşımlı
   kütüphaneler</em> veya <em>DSO kütüphaneleri</em> adı verilir ve
   bunların dosyaları <code>libfilanca.so</code> veya
   <code>libfilanca.so.1.2</code> biçiminde isimlendirilir. Belli bir
   sistem dizininde (normalde <code>/usr/lib</code>) bulunurlar ve derleme
   sırasında ilintileyici komutuna <code>-lfilanca</code> şeklinde
   belirtilerek çalıştırılabilir programla ilintilenirler. Doğrudan
   çalıştırılabilir koda eklenen bu kodlar Unix yükleyicisinin programın
   başlatılması sırasında kütüphaneyi <code>/usr/lib</code> altında
   <code>libfilanca.so</code> adıyla bulabilmesini sağlar. Kütüphanelerin
   aranacağı yerler ya <code>-R</code> gibi bir ilintileyici seçeneği ile
   koda eklenir ya da arama yolları <code>LD_LIBRARY_PATH</code> ortam
   değişkeni aracılığıyla yapılandırılır. Böylece çalıştırılabilir
   programda henüz çözümlenmemiş simgeler DSO içinde bulunarak
   çözümlenebilir.</p>

  <p>Çalıştırılabilir program içindeki simgelere normalde DSO içinden
   atıfta bulunulmaz (genel kod kütüphanesinin başka programlarca da
   kullanılması nedeniyle). Bu bakımdan DSO tarafında böyle bir çözümleme
   yapılmaz. Çalıştırılabilir program da DSO’daki simgeleri kendisi
   çözümlemeye uğraşmaz, bu işlemlerden tamamen Unix yükleyicisi
   (<code>ld.so</code>) sorumludur. (Aslında, <code>ld.so</code>’yu
   çağıracak kod, her çalıştırılabilir programın içine ilintilenmiş
   (durağan değil) başlatma kodunun bir parçasıdır.) Programlar tarafından
   ortaklaşa kullanılan kütüphanelerin devingen olarak yüklenmesinin sebebi
   basittir: Kütüphane kodu <code>libc.so</code> gibi bir sistem
   kütüphanesine bir kere kaydedilip disk alanından yer kazanılmış
   olur.</p>

  <p>İkinci yöntemde kullanılan DSO’lara yine <em>paylaşımlı
   kütüphaneler</em> veya <em>DSO kütüphaneleri</em> adı verilir fakat
   bunların dosyaları geçerli kabule göre <code>filanca.so</code> gibi
   isimlendirilse de genelde keyfi olarak seçilen bir dosya uzantısı
   kullanılarak isimlendirilirler. Bu dosyalar genellikle programa özel bir
   dizinde dururlar ve bu dosyaları kullanacak olan çalıştırılabilir
   programla aralarında özdevimli olarak bağ kurulmamıştır. Bunun yerine,
   çalıştırılabilir program DSO’yu çalışma anında <code>dlopen()</code>
   sayesinde kendi adres uzayına ekler. Çalıştırılabilir program için
   DSO’daki simgeler bu sırada çözümlenmez. Özdevimli olarak devreye
   giren Unix yükleyicisi, (varsa) artakalan simgeleri, çalıştırılabilir
   ihraç edilen simge kümelerini (ve özellikle her yerde hazır ve nazır
   <code>libc.so</code> içindeki tüm simgeleri) kullanarak çözümler. Bu
   yolla DSO, çalıştırılabilir programın simge kümesi bilgilerini sanki
   kendisine baştan durağan olarak ilintilenmiş gibi ulaşabilir.</p>

  <p>Son olarak, DSO’nun programlama arayüzünün getirilerinden yararlanmak
   amacıyla çalıştırılabilir program, daha sonra dağıtım tabloları vb.
   yerlerde kullanmak üzere <code>dlsym()</code> üzerinden DSO’daki belli
   simgeleri çözümlemek zorundadır. Başka bir deyişle: Çalıştırılabilir
   program ihtiyaç duyduğu her simgeyi kullanmak için kendisi çözümleme
   yapmak zorundadır. Böyle bir mekanizmanın getirisi, programın isteğe
   bağlı parçalarının gerekli olana kadar yüklenmemesidir (böylece daha az
   bellek alanı kullanılır). Gerektiği zaman programın işlevselliğini
   arttırmak amacıyla bu parçalar devingen olarak programa
   yüklenebilir.</p>

  <p>DSO mekanizmasının bu basit gibi görünen işleyişinde zorluk içeren bir
   adım şudur (başkaları da olabilir): Bir programın işlevselliğini
   genişletmek için DSO kullanılırken (ikinci yöntem) çalıştırılabilir
   programdan DSO için simgelerin çözümlenmesi. Zorluğun sebebi,
   "tersine çözümleme" yapılmasıdır; çalıştırılabilir programın simge
   kümesindeki DSO simgeleri kütüphane tasarımına aykırı bir şekilde
   çözümlenir ve bu uygulama tüm platformlarda hazır olarak
   desteklenmediği gibi standartlaşmış da değildir. Geçer uygulamada
   çalıştırılabilir programın evrensel simgeleri çoğunlukla yeniden dışa
   verilmez ve bu bakımdan bir DSO içinde kullanılmaları uygun değildir.
   Esas sorun, çalıştırılabilir bir programın işlevselliğini çalışma
   anında genişletmek için DSO kullanımı sırasında ilintileyicinin tüm
   evrensel simgeleri dışa vermesini zorlamanın bir yolunu bulmaktır.</p>

  <p>Paylaşımlı kütüphane yaklaşımı bu bakımdan türünün tek örneğidir,
   çünkü DSO mekanizması özellikle bunun için tasarlanmıştır, dolayısıyla
   işletim sisteminin sağladığı hemen hemen tüm kütüphaneler için
   kullanılabilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="advantages" id="advantages">Getiriler ve Götürüler</a></h2>

  <p>Yukarıda bahsedilen DSO’ya dayalı özelliklerin getirileri
   şunlardır:</p>

  <ul>
   <li>Sunucu paketi çalışma anında daha esnektir çünkü, sunucuyu
    oluşturan parçalar derleme sırasında <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
    seçenekleriyle birleştirilmek yerine <code>httpd.conf</code> içinde
    <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergeleri
    sayesinde çalışma anında birleştirilebilmektedir. Bu yolla, örneğin
    tek bir Apache kurulumuyla birbirinden farklı yapılandırmalara sahip
    çok sayıda sunucu çalıştırmak mümkündür. (standart veya SSL sürümü;
    basitleştirilmiş veya devingen sürümü [mod_perl, PHP3], vs.)</li>

   <li>Sunucu paketi kurulumdan sonra bile üçüncü parti modüllerle kolayca
    genişletilebilir. Bu özellikle, bir Apache temel paketinin yanında
    PHP, mod_perl, mod_security gibi ek paketler oluşturan paket
    dağıtıcılarına büyük yarar sağlar.</li>

   <li>Yeni Apache httpd modülleri için daha kolay prototip
    geliştirilebilir: Modül kaynak kodunu DSO/<code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> çifti
    sayesinde Apache httpd kaynak ağacının dışında derleyip modülün yeni
    bir sürümünü bir <code>apxs -i</code> komutunun ardından
    <code>apachectl restart</code> yaparak çalışan bir Apache HTTP
    Sunucusunda denemek daha kolay hale getirilmiştir.</li>
  </ul>

  <p>DSO kullanımının götürüleri ise şunlardır:</p>

  <ul>
   <li>İlk yüklemede %20 yavaşlama: Unix yükleyicisi simgeleri çözümlemek
    zorunda olduğundan sunucu ilk başlatılırken yaklaşık %20 daha yavaş
    faaliyete geçer.</li>

   <li>Çalışma sırasında % 5 yavaşlama: Konumdan bağımsız kodun (PIC -
    Position Independent Code) göreli adresleme için karmaşık oyunlara
    girmesi ve bunun mutlak adresleme kadar hızlı olmaması nedeniyle
    sunucu bazı platformlarda çalışma anında yaklaşık %5 daha yavaş
    çalışabilir.</li>

   <li>DSO'nun tüm modüller için uygun olmaması: DSO modülleri bazı
    platformlarda diğer DSO temelli kütüphanelerle ilintilenemediğinden
    (<code>ld -lfilanca</code>) DSO mekanizmasını tüm modül türleri için
    kullanamazsınız (örneğin a.out temelli platformlar bu işlevselliği
    ELF temelli platformlar kadar iyi sağlamaz). Başka bir deyişle, DSO
    dosyaları olarak derlenmiş modüllerin kullanabileceği simgeler ya
    Apache httpd temel kodunda vardır ya Apache httpd temel kodunun
    kullandığı C kütüphanesinde (<code>libc</code>) ve diğer durağan ve
    devingen kütüphanelerde vardır ya da konumdan bağımsız kodu içeren
    durağan kütüphane arşivlerinde (<code>libfilanca.a</code>)
    vardır. Diğer modülleri kullanmak için tek şansınız ya Apache httpd
    çekirdeğinin modüle bir atıf içermesini sağlamak ya da modül kodunu
    <code>dlopen()</code> vasıtasıyla yüklemektir.</li>
  </ul>

</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/dso.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/dso.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/dso.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/dso.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/dso.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/dso.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>