caching.html.tr.utf8 54.5 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Önbellek Kullanım Kılavuzu - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Önbellek Kullanım Kılavuzu</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/caching.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/caching.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./tr/caching.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu belge <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
   modülleri ve <a href="programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a>
   için bir başvuru kılavuzu niteliğindedir. HTTP sunucusu ve vekil
   olarak çalışmada işlemleri hızlandırmak için bilinen sorunlar ve
   yanlış yapılandırmalardan kaçınarak Apache HTTPD sunucusunun önbellekleme
   özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#http-caching">Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#examples">Önbellek Ayarlama Örnekleri</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#socache-caching">Genel İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-caching">Uzmanlaşmış Dosya Önbellekleme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
  

  <p>Apache HTTP sunucusu, sunucunun başarımını çeşitli yollarla arttırmak
   üzere tasarlanmış bir dizi önbellekleme özelliğine sahiptir.</p>

  <dl>
    <dt>Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</dt>
    <dd>
      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> ve destek modülü
      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> akılcı ve HTTP'ye uygun
      önbellekleme sağlar. İçeriğin kendisi önbellekte saklanır ve
      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html">RFC2616'nın 13. bölümü</a>nde açıklandığı gibi, içeriğin
      önbelleklenebilirliğini denetleyen çeşitli HTTP başlıklarının ve
      seçeneklerinin tümünü onurlandırmayı hedefler.
      Devingen yerel içerik veya vekalet edilen içerik ile ilgilendiğiniz
      durumda veya muhtemel bir yavaş disk üzerinde yerel dosyalara
      erişimi hızlandırmak ihtiyacında olduğunuz durumda
      <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> hem basit hem de karmaşık önbellekleme
      yapılandırmalarını hedefler.
    </dd>
    <dt>İki durumlu anahtar/değer paylaşımlı nesne önbellekleme</dt>
    <dd>
      <a href="socache.html">Paylaşımlı nesne önbellek API'si</a>
      (socache) ve destek modülleri sunucu taraflı bir anahtar/değer
      paylaşımlı nesne önbelleklemesi sağlar. Bu modüller SSL oturumları
      ve kimlik doğrulama bilgileri gibi düşük seviyeli verileri
      önbelleklemek için tasarlanmıştır. Destek modülleri verinin sunucu
      tarafı bir paylaşımlı bellekte veya veri merkezi tarafı memcache
      veya distcache gibi bir önbellekte saklanmasını mümkün kılar.
    </dd>
    <dt>Uzmanlaşmış dosya önbellekleme</dt>
    <dd>
      <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> dosyaların sunucunun başlatılması
      sırasında belleğe yüklenmesi ile ilgilenir. Böylece dosyalara
      erişim zamanını kısaltabilir, sıkça erişilen dosyaların dosya
      tanıtıcılarını kaydedebilir, her istekte diske gitme ihtiyacını
      ortadan kaldırır.
    </dd>
  </dl>

  <p>Bu belgeden azami yararı sağlayabilmek için temel bir HTTP bilginizin
   olması ve <a href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine
   Eşlenmesi</a> ile <a href="content-negotiation.html">İçerik Uzlaşımı</a>
   belgelerini okumuş olmanız gerekir.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="http-caching" id="http-caching">Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</a></h2>

  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_negotiation.html#cachenegotiateddocs">CacheNegotiatedDocs</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>HTTP protokolü
   <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html">RFC2616'nın 13. bölümü</a>nde açıklanan satıriçi önbellekleme
   mekanizması için yerleşik bir destek içerir ve bunun getirilerinden
   yararlanmak için <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü kullanılabilir.</p>

  <p>İçeriğin taze olmadığı durumda içeriğin kaybolmasına sebep olan basit
   iki durumlu anahtar/değer önbelleklemesinin tersine, HTTP önbelleği
   eskimiş içeriği tutan ve bu eski içeriğin değişip değişmediğini özgün
   sunucuya soran ve duruma göre onu tekrar taze duruma getiren bir
   mekanizma içerir.</p>

  <p>HTTP önbelleğinde bulunan bir girdi şu üç durumdan birinde olabilir:</p>

  <dl>
  <dt>Taze</dt>
  <dd>
    İçerik yeteri kadar yeni (<strong>tazelik ömrü</strong>nden daha genç)
    ise <strong>taze</strong> sayılır. Bir HTTP önbelleği böyle bir içeriği
    özgün sunucuya birşey sormadan sunabilir.
  </dd>
  <dt>Bayat</dt>
  <dd>
    <p>İçerik çok eski (<strong>tazelik ömrü</strong>nden daha yaşlı)
    ise <strong>bayat</strong> sayılır. Bir HTTP önbelleği böyle bir
    içeriği istemciye sunmadan önce özgün sunucuya bağlanıp bayat içeriğin
    hala yeterince taze olup olmadığına bakmalıdır. Özgün sunucu, içerik
    geçersizse yenisini gönderecektir, aksi takdirde, (ideal olanı budur)
    içeriğin hala geçerli olduğunu belirten bir kod ile yanıt verecektir.
    İçerik tekrar taze hale gelince süreç kaldığı yerden devam eder.</p>

    <p>HTTP protokolü belli koşullar altında önbelleğin bayat içeriği
    sunmasına izin vermez. Örneğin, bir içeriği özgün sunucuda tazeleme
    çabasının bir 5xx hatasıyla başarısız olması veya başka bir tazeleme
    isteğinin henüz sonuçlanmamış olması bu çeşit koşullardandır. Bu
    durumlarda yanıta bir <code>Warning</code> başlığı eklenir.</p>
  </dd>
  <dt>Yok</dt>
  <dd>
    Önbellekte yer kalmazsa yer açmak için içeriğin silinmesi seçenek
    dahilindedir. İçerik taze olsun olmasın her zaman silinebilir. Önlem
    olarak <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> elle veya bir artalan süreci
    olarak çalıştırılabilir. Böylece önbelleğin boyutunun belirtilen
    boyutta veya belirtilen dosya düğümü sayısında kalması sağlanabilir.
    Araç içeriği silerken bayat içeriğe öncelik verir.
  </dd>
  </dl>

  <p>HTTP önbelleklemesinin çalışması ile ilgili bütün ayrıntılar
  <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html">RFC2616'nın 13. bölümünde</a> bulunabilir.</p>

  <h3>Sunucu ile etkileşim</h3>
   

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler</a></code> yönergesinin
   değerine bağlı olarak iki olası yerde sunucuya bağlanır:
   </p>

   <dl>
   <dt>Çabuk eylem aşaması</dt>
   <dd>
     <p>Bu aşama çok erken gerçekleşen bir aşama olup isteğin işlenmesi
     sırasında isteğin çözümlenmesinin hemen sonrasıdır. İçerik
     önbellekte mevcutsa hemen sunulur ve geri kalan istek işleme işlemi
     iptal edilir.</p>

     <p>Bu senaryoda önbellek sunucunun önüne vidalanmış gibi
     davranır.</p>

     <p>Sunucuda gerçekleşecek bir dizi işlemin büyük çoğunluğunun
     yapılmadan geçilmesi nedeniyle bu en yüksek başarımlı kiptir.
     Bu kip ayrıca, sunucu işlemlerinin kimlik doğrulama ve yetkilendirme
     aşamalarının da yapılmadan geçilmesini sağlar. Bu bakımdan bu kip
     seçilirken bu durum dikkate alınmalıdır.</p>

     <p>"Authorization" başlığı içeren istekler (örneğin, HTTP Temel
     Kimlik Kanıtlaması gibi) <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bu kipte
     çalışırken önbelleğe alınmadıkları gibi önbellekten bir işleme de
     sokulmazlar.</p>
   </dd>
   <dt>Normal eylem aşaması</dt>
   <dd>
     <p>Bu aşama geç bir aşama olup, isteğin tamamen işlenmesinin
     sonrasıdır.</p>

     <p>Bu senaryoda önbellek sunucunun arkasına vidalanmış gibi
     davranır.</p>

     <p>Bu kip en esneğidir. Önbelleğin, süzme zincirinin hassas olarak
     denetlenen bir noktasında oluşması sağlanabilir ve önbelleklenen
     içerik istemciye gönderilmeden önce süzülüp
     kişiselleştirilebilir.</p>
     </dd>
    </dl>

    <p>URL önbellekte yoksa <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü yanıtı
     önbelleğe kaydetme aşamasında süzgeç yığıtına bir
     <a href="filter.html">süzgeç</a> ekler ve geri çekilerek normal istek
     işlemlerinin devam etmesine izin verir. İçeriğin önbelleklenebilir
     olduğu saptanırsa içerik gelecekte sunulmak üzere önbelleğe
     kaydedilir, aksi takdirde içerik yok sayılır.</p>

    <p>Önbellekteki içerik bayatsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü
     isteği bir <strong>koşullu istek</strong> haline getirir. Özgün
     sunucu normal bir yanıt verirse bu yanıt mevcut içeriğin yerine
     önbelleklenir. Özgün sunucu bir <code>304 Not Modified</code> yanıtı
     verirse içerik tekrar taze olarak imlenir ve önbellekteki içerik
     süzgeç tarafından kaydedilmeden sunulur.</p>
  

  <h3>Önbelleğin Hızlandırılması</h3>
   

   <p>Bir sanal konak birçok farklı sunucu takma adından biri olarak
    bilindiği takdirde <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> yönergesine <code>On</code>
    değeri atanmışsa önbellekten sunulan sayfa sayısında büyük bir artış
    olduğu görülür. Bunun sebebi içeriği sunan sanal konağın isminin
    önbellek anahtarının içinde kullanılmasıdır. Yönergeye
    <code>On</code> değerini atamak suretiyle çok isimli ve rumuzlu sanal
    konaklar için farklı önbellek girdileri oluşturulmaz, bunun yerine her
    meşru sanal konak için ayrı bir önbellek tutulur.</p>
  

  <h3>Tazelik Ömrü</h3>
   

   <p>Önbelleklenmek üzere tasarlanmış iyi biçimli bir içerik tazelik ömrünü
    <code>Cache-Control</code> başlığının <code>max-age</code> veya
    <code>s-maxage</code> alanlarıyla ya da bir <code>Expires</code>
    başlığını içererek bildirmelidir.</p>

   <p>Aynı zamanda, özgün sunucunun tanımladığı tazelik ömrü, bir istemci
    tarafından istekte bir <code>Cache-Control</code> başlığı kullanılarak
    geçersiz kılınmak istenebilir. Bu durumda hangi tazelik ömrü daha
    kısaysa o geçerli olur.</p>

   <p>Tazelik ömrü istekte veya yanıtta mevcut değilse öntanımlı bir tazelik
    ömrü kullanılır. Öntanımlı tazelik ömrü önbellekli içerik için bir saat
    olmakla birlikte <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedefaultexpire">CacheDefaultExpire</a></code> yönergesi
    kullanılarak kolayca değiştirilebilir.</p>

   <p>Bir yanıt <code>Expires</code> başlığını değil de
    <code>Last-Modified</code> başlığını içeriyorsa
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> tazelik ömrünü <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachelastmodifiedfactor">CacheLastModifiedFactor</a></code> yönergesine
    bakarak saptar.</p>

   <p>Yerel içerik için, ya da kendi <code>Expires</code> başlığını
    tanımlamayan uzak içerik için tazelik ömrünü <code>max-age</code> ve
    <code>Expires</code> ekleyerek hassas olarak ayarlamak
    için <code class="module"><a href="./mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> kullanılabilir.</p>

   <p>Tazelik ömrünün üst sınırı <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachemaxexpire">CacheMaxExpire</a></code> yönergesi ile
    belirlenebilir.</p>
  

  <h3>Şartlı İstekler için Özlü Kılavuz</h3>
   

   <p>Önbellekteki içeriğin zaman aşımına uğrayıp bayat hale gelmesi,
    httpd’nin özgün isteği aktarmak yerine isteği değişikliğe uğratarak
    şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>

   <p>Özgün önbellekli yanıtta bir <code>ETag</code> başlığı mevcutsa,
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü özgün sunucuya yapılan isteğe
    bir <code>If-None-Match</code> başlığı ekler.
    Özgün önbellekli yanıtta bir <code>Last-Modified</code> başlığı
    mevcutsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü özgün sunucuya yapılan
    isteğe bir <code>If-Modified-Since</code> başlığı ekler. Bunlardan
    birinin varlığı isteği <strong>koşullu</strong> yapar.</p>

   <p>Bir koşullu istek özgün sunucu tarafından alındığında, özgün sunucu
    <code>ETag</code> veya <code>Last-Modified</code> başlığının isteğe
    uygun olarak değişip değişmediğine bakmalıdır. Değişmemişse, özgün
    sunucu kısa ve öz bir "304 Not Modified" yanıtı ile yanıt vermelidir.
    Bunun önbellekteki anlamı şudur: Eskimiş içerik hala tazedir ve içerik
    yeni tazelik ömrüne ulaşıncaya kadar sonraki isteklerde
    kullanılmalıdır.</p>

   <p>İçerik değişmişse, bir şartlı istek yapılmamış gibi içeriğin kendisi
    sunulur.</p>

   <p>Şartlı istekler çifte yarar sağlar. Birinci olarak, böyle bir istek
    özgün sunucuya yapılıyorsa ve iki içerik de aynıysa bunu saptamak kolay
    olur ve özkaynağın tamamını aktarma külfetinden kurtulunur.</p>

   <p>İkinci olarak, iyi tasarlanmış bir özgün sunucu, koşullu istekler tam
    bir yanıt üretmekten önemli ölçüde ucuz olacak şekilde tasarlanmış
    olacaktır. Durağan dosyalar için bu genellikle
    <code>stat()</code> veya benzeri bir sistem çağrısıyla dosya
    boyutları ve değişiklik zamanına bakmak şeklinde gerçekleşir.
    Böylelikle, yerel içeriği bir değişiklik olmadığı takdirde önbellekten
    sunmak daha hızlı olacaktır.</p>

   <p>Özgün sunucular koşullu istekleri desteklemek için her türlü çabayı
    göstermelidir. Ancak, koşullu istekler desteklenmiyorsa, özgün sunucu
    istek koşullu değilmiş gibi yanıt vermeli, önbellek ise, içerik
    değişmiş ve yani içerik önbelleğe kaydedilmiş gibi yanıt vermelidir. Bu
    durumda, önbellek basit bir iki durumlu (içerik ya tazedir ya da
    silinmiş) önbellek gibi davranacaktır.</p>
  

  <h3>Neler Önbelleklenebilir?</h3>
   

   <p>HTTP önbelleğin tarafından önbelleklenebilecek içerik
<a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html#sec13.4">
    RFC2616 Section 13.4 Response Cacheability</a> belgesinde tanımlanmış
    olup, bunlar şöyle özetlenebilir:</p>

   <ol>
    <li>Önbellekleme bu URL ile etkin kılınabilmelidir. <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code> yönergelerine bakınız.</li>

    <li>Yanıtın HTTP durum kodu 200, 203, 300, 301 veya 410 olmalıdır.</li>

    <li>İstek bir HTTP GET isteği olmalıdır.</li>

    <li>Eğer yanıt bir "Authorization:" başlığı içeriyorsa ayrıca
     "Cache-Control:" başlığında da "s-maxage", "must-revalidate" veya
     "public" değerlerinden birini içermelidir, aksi takdirde
     önbelleklenmez.</li>

    <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
     sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe veya
     "Cache-Control:" başlığının max-age veya max-age yönergesini
     içermedikçe yanıt içeriği önbelleğe alınmayacaktır.</li>

    <li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheignorenolastmod">CacheIgnoreNoLastMod</a></code>
     yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
     koduna sahip bir yanıtın "Etag", "Last-Modified" ve "Expires"
     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının "max-age" veya
     "s-maxage" yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>

    <li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachestoreprivate">CacheStorePrivate</a></code>
     yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça yanıt
     "private" değerli bir "Cache-Control:" başlığı içerdiği takdirde
     yanıtın içeriği önbelleğe alınmayacaktır.</li>

    <li>Benzer şekilde, <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachestorenostore">CacheStoreNoStore</a></code> yönergesi kullanılmamışsa yanıt
     "no-store" değerli bir "Cache-Control:" başlığı içeriyorsa yanıt
     içeriği önbelleğe alınmayacaktır.</li>

    <li>Herşeyle eşleşen "*" değerli bir "Vary:" başlığı içeren bir
     yanıtın içeriği önbelleğe alınmaz.</li>
   </ol>
  

  <h3>Neler Önbelleklenmemeli?</h3>
   

   <p>İçerik zamana bağımlıysa ya da istek kısmen bile olsa HTTP uzlaşımıyla
    bağdaşmıyorsa önbelleğe alınmamalıdır. Bu içerik önbelleklenemeyeceğini
    <code>Cache-Control</code> başlığını kullanarak sunucuya
    bildirmelidir.</p>

   <p>İçerik sıkça değişiyorsa, tazelik ömrü dakikalar veya saniyelerle
    ifade ediliyorsa, içerik yine de önbelleklenebilir. Ancak, tam
    yanıtların düzenli olarak üretilmemesinin temini için özgün sunucunun
    <strong>koşullu istekleri</strong> doğru olarak desteklemesi
    sağlanmalıdır.</p>

   <p>İstemcinin sağladığı istek başlıklarına dayanarak değişen içerik,
    <code>Vary</code> yanıt başlığının akıllıca kullanımıyla
    önbelleklenebilir.</p>
  

  <h3>Değişken/Uzlaşımlı İçerik</h3>
   

   <p>Özgün sunucu, istekteki başlık değerlerine dayanarak farklı
    içeriklerle yanıt vermeye ayarlandığı takdirde, örneğin aynı URL'de
    farklı dillerde içerik sunmak gibi, HTTP'nin önbellekleme mekanizması
    aynı URL'de aynı sayfanın değişik sürümlerini önbelleklemeyi mümkün
    kılar.</p>

   <p>Bu özgün sunucu tarafından bir <code>Vary</code> başlığı eklenerek
    yapılır. Bir sayfanın farklı sürümleri arasındaki farkları saptarken
    önbellek tarafından hangi başlıkların hesaba katılacağını
    <code>Vary</code> başlığı belirler.</p>

   <p>Örneğin, bir yanıt şöyle bir başlık ile alınmışsa,</p>

   <div class="example"><p><code>
    Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
   </code></p></div>

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> sadece accept-language ve accept-charset
    başlıkları özgün istekle eşleşen önbellekli içeriği sunacaktır.</p>

   <p>İçeriğin farklı sürümleri yan yana önbelleklenebilir.
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü <code>Vary</code> başlığını
    kullanarak başlıkta listelenmiş istek başlıklarının uygun değerlerini
    saptar ve istemciye hangi sürümle yanıt verileceğine karar verir.</p>
  

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="examples" id="examples">Önbellek Ayarlama Örnekleri</a></h2>

  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_socache.html">mod_cache_socache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_socache.html#cachesocache">CacheSocache</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <h3><a name="disk" id="disk">Disk Üzerinde Önbellekleme</a></h3>
   

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü önbelleği yönetmek için çeşitli
   depolama ortamlarına özgü gerçeklenimleri kullanır. Diske önbellekleme
   desteğini <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> sağlar.</p>

   <p>Tipik olarak modül şöyle yapılandırılır:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">CacheRoot  "/var/cache/apache/"
CacheEnable disk /
CacheDirLevels 2
CacheDirLength 1</pre>


   <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
    işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
    faydalanılmış olur. Bu bakımdan, dosyalar disk üzerinde saklansa bile
    sıkça erişilen dosyalar işletim sistemi sayesinde aslında bellekten
    sunulmuş olacaklardır.</p>
  

  <h3>Önbellekte Saklamanın Anlamı</h3>
   

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> öğeleri önbellekte saklamak için
    istek yapılan URL’nin 22 karakterlik özetini oluşturur. Bu özet, çok
    sayıda URL’nin aynı özeti oluşturmaması için konak ismi, protokol,
    port ve varsa CGI argümanlarından başka <code>Vary</code> başlığında
    tanımlı elemanlardan oluşur.</p>

   <p>Özeti oluşturan karakterler 64 karakterlik bir karakter kümesinden
    seçildiğinden oluşturulması olası farklı özet sayısı 64^22’dir.
    Örneğin, bir URL’nin <code>xyTGxSMO2b68mBCykqkp1w</code> gibi bir
    özeti olabilir. Bu özet, bu URL ile erişilen dosyalar önbellek içinde
    saklanırken dosya ismi öneki olarak kullanılır. Ancak bununla
    yetinilmez ve içerik <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code> yönergelerinin
    değerlerine göre önce dizinlere ayrılır.</p>

   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code>
    yönergesi kaç alt seviye dizin olacağını ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code> her dizinde kaç
    karakter olacağını belirler. Örneğin, yukarıdaki
    özete sahip bir dosyanın isminin başına yukarıdaki yapılandırma
    örneğine uygun olarak
    <code>/var/cache/apache/x/y/TGxSMO2b68mBCykqkp1w</code> gibi bir önek
    getirilebilirdi.</p>

   <p>Bu tekniğin asıl amacı belli bir dizin içinde bulunabilecek
    dosyaların ve alt dizinlerin sayısını düşük tutmaktır. Bu sayının
    büyük olması çoğu işletim sisteminde başarımın düşmesine sebep olur.
    <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code>
    yönergesi "1" değeriyle kullanıldığında her dizin altında en fazla 64
    alt dizin veya dosya açılabilir. "2" değeriyle kullanıldığında ise bu
    sayı 64^2’ye yükselir ve böyle artarak gider. İyi bir sebebiniz
    olmadıkça <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code> için değer olarak
    "1" belirtmenizi öneririz.</p>

   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code>
    yönergesine atanacak değer önbellekte saklamayı düşündüğünüz olası
    dosya sayısı ile ilgilidir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi "2"
    değerini belirtirseniz, toplamda en fazla 4096 dizin oluşturulabilir.
    1 milyon dosyanın önbelleklendiği bir durumda bu, her dizinde yaklaşık
    olarak 245 önbelleklenmiş URL demektir.</p>

   <p>Her URL için önbellekte en az iki dosya saklanır. Biri genellikle URL
    hakkındaki temel verilerden oluşan ".header" dosyasıdır, diğeri ise
    sunulacak içeriğin bire bir kopyası olan ".data" dosyasıdır.</p>

   <p>"Vary" başlığı üzerinden içeriğin uzlaşıldığı durumda URL için bir
    ".vary" dizini oluşturulur. Bu dizin her biri farklı bir uzlaşıma ait
    çok sayıda ".data" dosyası içerebilir.</p>
  

  <h3>Disk Önbelleğinin Bakımı</h3>
   

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> zaman aşımına uğrayan önbellekli
    içeriği silse de önbelleğin toplam boyu ve ne kadar boş bellek kaldığı
    hakkında bilgi vermez.</p>

   <p>Bunun yerine httpd önbellek içeriğini düzenli aralıklarla
    temizleyebilmeniz için <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> adında bir araç
    içerir. Önbellek için azami ne kadar yer kullanılacağının ve bunun
    üzerinde <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>’i hangi sıklıkta
    çalıştırılacağının tespiti biraz karmaşık bir işlem olup uygun değerler
    genellikle deneme yanılma yoluyla bulunur.</p>

   <p><code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> iki işlem kipine sahiptir. Kalıcı bir
    artalan süreci olarak çalışabileceği gibi cron üzerinden belli
    aralıklarla da çalıştırılabilir. Çok büyük (onlarca GB) önbelleklerde
    <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>’in işini bitirmesi 1 saatten fazla
    sürebileceğinden, cron ile çalıştırma durumunda aynı anda birden fazla
    kopyanın çalışıyor durumda olmaması için
    <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>’in çalıştırılma aralığını iyi
    belirlemek gerekir.</p>

   <p>Ayrıca, <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code> için uygun bir "nice" seviyesi
    seçilmesi önerilr. Böylece, sunucu çalışırken aracın ölçüsüz disk g/ç
    yapmasına sebebiyet verilmemiş olur.</p>

   <p class="figure">
   <img src="images/caching_fig1.tr.png" alt="" width="600" height="406" /><br />
   <a id="figure1" name="figure1"><dfn>Şekil 1</dfn></a>:
 Önbelleğin büyümesi ve düzenli aralıklarla temizlenmesi.</p>

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> ne kadar bellek kullanıldığı hakkında
    bilgi vermediğinden, <code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code>'in bir temizliğin
    ardından yeterli bir büyüme alanı kalacak şekilde yapılandırılması
    temin edilmelidir.</p>
  
  
  <h3><a name="memcache" id="memcache">memcached ile önbellekleme</a></h3>
   

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_socache.html">mod_cache_socache</a></code> modülünü kullanarak, 
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> çeşitli gerçeklenimlerden (diğer adıyla: 
    "sağlayıcılar"dan) gelen veriyi önbellekleyebilir.  
    <code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code> modülü kullanılarak, örneğin, 
    artalan saklama mekanizması olarak 
    <a href="http://memcached.org">memcached</a> kullanıldığı 
    söylenebilir.</p>

   <p>Genelde modül şöyle yapılandırılır:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
CacheSocache memcache:memcd.example.com:11211</pre>


   <p>İlave <code>memcached</code> sunucular 
    <code>CacheSocache memcache:</code> satırının ardına virgüllerle 
    ayrılarak eklenebilir:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
CacheSocache memcache:mem1.example.com:11211,mem2.example.com:11212</pre>


   <p>Bu biçim diğer <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_socache.html">mod_cache_socache</a></code> sağlayıcıları için de kullanılabilir:</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
CacheSocache shmcb:/path/to/datafile(512000)</pre>


   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
CacheSocache dbm:/path/to/datafile</pre>


  

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="socache-caching" id="socache-caching">Genel İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></h2>
  

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dbm.html">mod_socache_dbm</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dc.html">mod_socache_dc</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_shmcb.html">mod_socache_shmcb</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_authn_socache.html#authncachesocache">AuthnCacheSOCache</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>Apache HTTP sunucusu, SSL oturumları, kimlik doğrulama bilgileri gibi
   önbelleklenebilen özel bilgiler için <a href="socache.html">socache</a>
   arayüzü içinde düşük seviyeli bir paylaşımlı nesne önbelleğine
   sahiptir.</p>

  <p>Her gerçeklenime uygun ek modüller de sağlanmıştır:</p>

  <dl>
  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dbm.html">mod_socache_dbm</a></code></dt>
  <dd>DBM tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_dc.html">mod_socache_dc</a></code></dt>
  <dd>Distcache tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></dt>
  <dd>Memcache tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
  <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_socache_shmcb.html">mod_socache_shmcb</a></code></dt>
  <dd>Paylaşımlı belleğe dayalı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
  </dl>

  <h3><a name="mod_authn_socache-caching" id="mod_authn_socache-caching">Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Önbelleklenmesi</a></h3>
   

   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_authn_socache.html#authncachesocache">AuthnCacheSOCache</a></code></li></ul></td></tr></table>

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code> modülü kimlik doğrulama araçlarının
    yükünün hafifletilmesini, kimlik doğrulama sonucunun önbelleklenmesini
    sağlar.</p>
  

  <h3><a name="mod_ssl-caching" id="mod_ssl-caching">SSL Oturumlarının Önbelleklenmesi</a></h3>
   

   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache</a></code></li></ul></td></tr></table>

   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> modülü, oturum önbelleği ve önbellek
    zımbalaması sağlamak için <code>socache</code> arayüzünü kullanır.</p>
  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="file-caching" id="file-caching">Uzmanlaşmış Dosya Önbellekleme</a></h2>
  

   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>Dosya sisteminin yavaş olabildiği veya dosya tanıtıcılarının
   kullanımının pahalıya mal olduğu sistemlerde, sunucunun başlatılması
   sırasında dosyaların belleğe yüklenmesi seçeneği vardır.</p>

  <p>Dosyaların açılmasının yavaş olduğu sistemlerde, dosyaların sunucunun
   başlatılması sırasında açılması ve dosya tanıtıcısını önbelleklenmesi
   seçeneği vardır. Bu seçeneklerin duruk dosyalara erişimin yavaş olduğu
   sistemlere de bir yardımı olabilir.</p>

  <h3><a name="filehandle" id="filehandle">Dosya Tanıtıcı Önbelleklemesi</a></h3>
   

   <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
    bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
    çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
    saklanması httpd’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. httpd’de tek
    türde dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>

   <h4><code>CacheFile</code> yönergesi ile</h4>
    

    <p>httpd’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
     <code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> tarafından sağlanan dosya tanıtıcı
     önbelleklemesidir. Bu önbellek türü dosyaların kendilerini değil açık
     dosya tanıtıcılarının bir listesini saklar. Dosyaların bu anlamda
     önbelleklenmesi, <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesi yapılandırma dosyasında belirtilerek
     sağlanabilir.</p>

    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesi
     belirtilen dosyanın httpd başlatıldığında açılmasını ve dosya için
     yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
     sağlar.</p>

    <pre class="prettyprint lang-config">CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html</pre>


    <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
     işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
     sınırlamasını uygun bir değere ayarlamanız gerekebilir.</p>

    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code> yönergesini
     kullandığınız takdirde dosya içeriğindeki değişiklikleri anında
     isteğe yansıtamazsınız. httpd dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
     sunar.</p>

    <p>Eğer httpd çalışırken dosya silinmişse httpd ilk başlatıldığındaki
     haline ilişkin dosya tanıtıcıyı sağlamaya ve dolayısıyla dosya
     içeriğini sunmaya devam edecektir. Yani, dosya silinmiş ve artık
     dosya sisteminde görünmüyor olsa bile httpd durdurulup dosya
     tanıtıcıları kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
     kalmayacaktır.</p>
   

  

  <h3><a name="inmemory" id="inmemory">Sistem Belleğinde Önbellekleme</a></h3>
   

   <p>İçeriğin sistem belleğinden sunulması içerik sunmanın evrensel olarak
   en hızlı yoludur. Dosyaların bir disk denetleyiciden okunması ya da daha
   kötüsü uzak bir ağdan okunması bellekten okumayla karşılaştırılamayacak
   ölçüde yavaş işlemlerdir. Disk denetleyiciler genellikle fiziksel
   süreçleri denetlerler. Ağ erişimi ise band genişliği sınırlamalarından
   etkilenir. Halbuki bellek erişimi sadece nano saniyeler mertebesinde
   gerçekleşir.</p>

   <p>Sistem belleği en pahalı saklama ortamı olması sebebiyle en verimli
   şekilde kullanımı önemlidir. Dosyaları sistem belleğinde saklamakla
   sistemin kullanabileceği bellek miktarını azaltmış olursunuz. İşletim
   sistemi önbelleklemesinde göreceğiniz gibi bu öyle basit bir konu
   değildir. httpd’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
   olarak ayırırken çok fazla bellek kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde
   işletim sistemi belleğin yetmediği noktada belleği diske
   takaslayacağından istenen başarım artışı sağlanamayacaktır.</p>

   <h4>İşletim Sistemi Önbelleklemesi</h4>
    

    <p>Günümüz iştetim sistemlerinin hemen hemen tamamında bellek içi
    dosya/veri saklama işlemlerini çekirdek yönetir. Bu güçlü bir
    özelliktir ve işletim sistemlerinin büyük çoğunluğu bunu böyle yapar.
    Örneğin, Linux’ta bir dosyanın ilk defa okunduğunda ve ikinci kez
    okunduğunda işlemcinin ne kadar meşgul edildiğine bakalım:</p>

    <div class="example"><p><code>
     colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
     real  0m0.065s<br />
     user  0m0.000s<br />
     sys   0m0.001s<br />
     colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
     real  0m0.003s<br />
     user  0m0.003s<br />
     sys   0m0.000s
    </code></p></div>

    <p>Küçük bir dosya için bile okuma süresi bakımından büyük fark ortaya
     çıkmaktadır. Bunun sebebi çekirdeğin dosya içeriğini bellek daha
     güncel amaçlar için lazım olana dek bellek içinde saklamasıdır.</p>

    <p>Sisteminizde yeterince yedek bellek olduğundan eminseniz, bu
     önbellekte daha fazla dosya saklanacağından emin olabilirsiniz.
     Bundan, önbelleğin sistem belleğinde verimli biçimde tutulması için
     httpd’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
     çıkarılabilir.</p>

    <p>Bundan başka, işletim sistemi dosyaların değiştiği ve silindiği
     zamanları bildiğinden bu tür dosyaların içerikleri gerektiğinde
     önbellekten kendiliğinden silinmiş olur. Bellek içinde dosya
     saklarken dosyaların değiştirilme zamanlarını bilme olanağı
     olmadığından bu durum httpd’ye büyük yarar sağlar.</p>
   

   <p>İşletim sisteminin dosyaların önbelleklenmesi için sağladığı bunca
    yarara ve başarım artışına karşın bellek içinde dosya önbelleklemenin
    httpd tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
    vardır.</p>

   <h4><code>MMapFile</code> yönergesi ile</h4>
    

    <p><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> modülü, bir durağan dosyanın
     içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
     belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergesini sağlar.
     httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
     içeriğini kullanacaktır.</p>

    <pre class="prettyprint lang-config">MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html</pre>


    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile</a></code>
     yönergesinde olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra
     yapılacak bir değişiklikten httpd’nin haberi olmayacaktır.</p>

    <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile</a></code> yönergesi
     ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
     yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. httpd’nin çocuk
     süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasını
     yapacağından belleğe eşlenen dosyaların çok yer kaplamaması büyük
     önem taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
     takaslayacağından beklenen fayda sağlanamayacaktır.</p>
   
  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
  

  <h3>Erişim Denetimi ve Yetkilendirme</h3>
   

   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler</a></code>
    yönergesine <code>On</code> değerinin atandığı öntanımlı durumda
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> kullanımı, daha çok sunucunun önüne
    vidalanmış önbelleklemeli bir karşı vekile sahip olmak gibidir. Özgün
    sunucunun bir harici önbellekmiş gibi sorgulanmasını gerektirmeyen tüm
    istekler önbellekleme modülü tarafından karşılanacaktır. Bu durum
    httpd'nin güvenlik modelini büyük ölçüde değiştirir.</p>

   <p>Olası <code>.htaccess</code> dosyalarının dosya sisteminin tamamında
    taranması çok pahalı bir işlem olduğundan <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
    (işlemi hızlandırmak için) önbelleğe almanın temel amacını kısmen
    gözardı ederek, önbellekteki içeriğin sunumu için gerekli
    yetkilendirmenin olup olmadığı konusunda bir karar üretmez. Başka bir
    deyişle, eğer <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir kısım içeriği önbelleğe
    almışsa içerik zaman aşımına uğramadığı sürece bu içerik önbellekten
    sunulacaktır.</p>

   <p>Örneğin, yapılandırmanız bir özkaynağa IP adresine göre erişime izin
    veriyorsa bu içeriğin önbelleğe alınmayacağından emin olmalısınız.
    Bunu <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable</a></code>
    yönergesini veya <code class="module"><a href="./mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> modülünü kullanarak
    yapabilirsiniz. Bunu yapmaz, olayı kendi haline bırakırsanız
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> bir karşı vekil gibi çalışarak sunulan her
    içeriği önbelleğe alacak ve hangi IP adresinden gelirse gelsin her
    istemciye bunu sunacaktır.</p>

   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler</a></code>
    yönergesine <code>Off</code> atandığı takdirde, istek işleme
    aşamalarının tamamı yerine getirilir ve güvenlik modeli değişmeden
    kalır.</p>
  

  <h3>Yerel İstismarcılar</h3>
   

   <p>Son kullanıcılarıın isteklerine önbellekten hizmet sunulduğundan
    önbelleğin kendisi içerikle etkileşime geçmek isteyenlerin veya
    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. httpd’yi
    çalıştıran kullanıcı tarafından her zaman önbelleğe yazılabileceğini
    akıldan çıkarmamak önemlidir. Bu durumda alışılmışın tersine tüm
    içeriğin Apache kullanıcısı tarafından yazılamamasının sağlanması
    önerilir.</p>

   <p>Eğer Apache kullanıcısı, örneğin bir CGI sürecindeki açık nedeniyle
    tehlikeye atılırsa, önbellek hedef alınabilir.
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> kullanılırken önbellekteki bir öğeyi
    değiştirmek veya önbelleğe yeni bir öğe eklemek görece daha
    kolaydır.</p>

   <p>Bu risk, Apache kullanıcısını kullanan diğer saldırı türleriyle
    karşılaştırıldığında daha yüksektir. <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>
    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) httpd güvenlik
    güncellemelerini takip edin ve sunucunuzu buna göre güncelleyin. (2)
    Mümkünse <a href="suexec.html">suEXEC</a> kullanarak CGI süreçlerini
    Apache kullanıcısı olmayan bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırın.</p>
  

  <h3>Önbellek Zehirlenmeleri</h3>
   

   <p>httpd bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
    zehirlenmesi adı verilen sorunla karşılaşılma olasılığı vardır.
    Önbellek zehirlenmesi, vekil sunucunun özgün sunucudan yanlış (ve
    genellikle istenmeyen) içerik almasına sebep olan bir saldırı türünü
    betimlemek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.</p>

   <p>Örneğin httpd’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları DNS
    önbellek zehirlenmesinden etkilenebilecek durumdaysa, bir saldırgan
    httpd’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
    değiştirebilir. Diğer bir örnek, HTTP istek kaçakçılığı adı verilen
    bir saldırı türüdür.</p>

   <p>Bu belge HTTP istek kaçakçılığını derinliğine incelenmesi için uygun
    yer değildir (böyle kaynaklara arama motorunuzla erişebilirsiniz).
    Bununla birlikte, vekil tarafından kaynak sunucudan alınan içeriği
    tamamen denetim altına almak amacıyla kaynak sunucudaki bir açığı
    istismar etmeye yönelik bir dizi istek yapılabileceğinin olasılık
    dahilinde olduğunu bilmenizde yarar vardır.</p>
  

  <h3>Hizmet Reddi / Önbelleğin Engellenmesi</h3>
   

   <p>Vary mekanizması aynı URL'nin çok sayıda sürümünün yan yana
    önbelleklenmesini mümkün kılar. İstemci tarafından sağlanan başlık
    değerlerine bağlı olarak, önbellek istemciye gönderilecek doğru yanıtı
    bulacaktır. Normal kullanımda olası değerlerin çok geniş olduğunun
    bilindiği durumda bir başlığı (örn, <code>User-Agent</code>)
    değişikliğe uğratma çabası bu mekanizmayı bir sorun haline getirebilir.
    Sitenin tanınırlığına bağlı olarak aynı URL'nin binlerce hatta
    milyonlarca önbellek girdisi oluşabilir ve bunlar önbellekteki diğer
    girdilerin yerini alabilir.</p>

   <p>Diğer yandan, belli bir özkaynağın URL'sinin her istekte
   değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu normalde URL dizgesine bir
   "cachebuster" dizgesi eklenerek yapılır. Bu içerik sunucu tarafından
   anlamlı bir tazelik ömrüyle önbelleklenebilir olarak imlenmişse bu
   girdiler kısa zamanda önbellekteki meşru girdilerin yerini alabilir.
   <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü bunun önlenmesi için <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheignoreurlsessionidentifiers">CacheIgnoreURLSessionIdentifiers</a></code>
   yönergesine sahipse de bu yönerge, yoldaki vekillerin veya tarayıcı
   önbelleklerinin aynı hizmet reddi saldırısına maruz kalmamaları için
   dikkatle kullanılmalıdır.</p>
  
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/caching.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/caching.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./tr/caching.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/caching.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>