stopping.html.tr.utf8 19.5 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache HTTP Sunucusunun Durdurulması ve Yeniden Başlatılması - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusunun Durdurulması ve Yeniden Başlatılması</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/stopping.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/stopping.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/stopping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun Unix benzeri sistemlerde durdurulması
   ve yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
   kullanıcıları Apache HTTPd’yi bu platformlarda nasıl denetimlerine
   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc">httpd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows 9x ve
   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">httpd’nin
   Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
   bakabilirler.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#term">Hemen Durdur</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#graceful">Nazikçe Yeniden Başlat</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#hup">Hemen Yeniden Başlat</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#gracefulstop">Nazikçe Durdur</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li><li><a href="invoking.html">Başlatma</a></li><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusunu durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreçlerine bir sinyal göndermeniz gerekir.
   Sinyal göndermek için iki yol vardır. İlki, süreçlere doğrudan sinyal
   göndermek için unix <code>kill</code> komutunun kullanımıdır. Bu
   suretle, sisteminizde çalışmakta olan bir çok <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
   sürecini uyarabilirsiniz ama süreç kimliği <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code> yönergesi ile belirtilen dosyada
   tutulan ana süreç dışında hiçbirine sinyal göndermemelisiniz. Başka
   bir deyişle, ana süreç haricinde hiçbir sürece sinyal göndermeye normal
   olarak ihtiyacınız olmaması gerekir. Ana sürece gönderebileceğiniz
   dört çeşit sinyal vardır:
   <code><a href="#term">TERM</a></code>,
   <code><a href="#graceful">USR1</a></code>,
   <code><a href="#hup">HUP</a></code> ve
   <code><a href="#gracefulstop">WINCH</a></code>. Bunlar yeri geldikçe
   açıklanacaktır.</p>

  <p>Ana sürece <code>kill</code> ile sinyal göndermek için şöyle bir
   komut verebilirsiniz:</p>

  <div class="example"><p><code>kill -TERM `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`</code></p></div>

  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreçlerine sinyal göndermenin ikinci yolu
   <code>-k</code> komut satırı seçeneğini şu değerlerden biri ile
   kullanmaktır: <code>stop</code>, <code>restart</code>,
   <code>graceful</code> ve <code>graceful-stop</code>. Bunlar aşağıda
   açıklanacaktır. <code>-k</code> komut satırı seçeneği
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye ait olsa da ana sürece bu sinyalleri
   göndermek için <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmanızı
   öneririz. <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>, komut satırı seçeneklerini
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye aktaracaktır.</p>

  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye sinyal gönderdikten sonra olup biteni şu
   komutla izleyebilirsiniz:</p>

  <div class="example"><p><code>tail -f /usr/local/apache2/logs/error_log</code></p></div>

  <p>Bu örnekleri, kendi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code> yönergelerinizdeki
   ayarlara uygun olarak değiştirdikten sonra kullanınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="term" id="term">Hemen Durdur</a></h2>

 <dl><dt>Sinyal: TERM</dt>
  <dd><code>apachectl -k stop</code></dd>
 </dl>

  <p>Ana sürece <code>TERM</code> veya <code>stop</code> sinyali
   göndererek tüm çocukların bir an önce öldürülmeye çalışılmasını sağlamış
   olursunuz. Tüm çocukların öldürülmesi bir kaç saniye sürebilir. Son
   olarak ana süreç çıkacaktır. Yanıtlanmakta olan istekler hemen
   sonlandırılacak ve artık isteklere yanıt verilmeyecektir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="graceful" id="graceful">Nazikçe Yeniden Başlat</a></h2>

 <dl><dt>Sinyal: USR1</dt>
  <dd><code>apachectl -k graceful</code></dd>
 </dl>

  <p>Ana sürece <code>USR1</code> veya <code>graceful</code> sinyalinin
   gönderilmesi, çocuklara ellerindeki mevcut işleri bitirdikten sonra
   (veya sundukları bir şey yoksa hemen) çıkmalarının <em>önerilmesi</em>
   demektir. Ana süreç kendi yapılandırma dosyalarını yeniden okur ve
   kendi günlük dosyalarını yeniden açar. Ana sürecin öldürdüğü her sürecin
   yerine yeni yapılandırma <em>kuşağından</em> bir süreç başlatır ve hemen
   yeni isteklere hizmet sunulmaya başlanır.</p>

  <p>Bu kod MPM’lerin süreçleri denetleyen yönergelerine daima uyacak
   şekilde tasarlanmıştır. Bu suretle, istemcilere hizmet sunacak çocuk
   süreçler ve evreler, yeniden başlatma işleminde de uygun sayıda
   sağlanmış olur. Bununla birlikte, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> yönergesinde şöyle
   davranılır: İlk saniye içinde en azından <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> sayıda yeni çocuk
   oluşturulmamışsa iş olmayan bir devreyi geçiştirecek kadarı oluşturulur.
   Ardından sunucunun mevcut yükünü karşılamak için gereken sayıda çocuk
   süreç oluşturulur. Bu suretle, kod her ikisi için de gereğini yerine
   getirmeye çalışmış olur.</p>

  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> kullanıcıları <code>USR1</code>
   gönderildiği zaman sunucu istatistiklerinin sıfırlanmadığı konusunda
   uyarılacaktır. Kod, sunucunun yeni isteklere yanıt veremediği zamanı en
   aza indirmenin yanısıra ayar parametrelerinize de uymak üzere
   tasarlanmıştır (yeni istekler işletim sistemi tarafından kuyruğa
   alınacağından bir istek kaybı olayı yaşanmaz). Bunu sağlamak için, her
   iki kuşağın çocuklarının izini sürecek bir <em>çetele</em> tutulur.</p>

  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü, nazikçe yeniden başlat komutunun
   verilmesinden önce başlamış ve sunulmaya devam eden isteklere bakan
   çocukları imlemek için ayrıca bir <code>G</code> (Graceful’un baş harfi)
   kullanır.</p>

  <p>Günlük dosyası döndürme betiğine, yeniden başlatma öncesi günlüğe yazan
   tüm çocukların işini bitirdiğini <code>USR1</code> kullanarak
   bildirmenin bir yolu yoktur. Önerimiz, eski günlük kaydı üzerinde bir
   işlem yapmaya başlamadan önce <code>USR1</code> sinyali gönderilmesinin
   ardından belli bir süre beklenilmesi olacaktır. Örneğin, düşük band
   genişliğine sahip istemcilere hizmet sunan çoğu sürecin işinin 10
   dakikadan önce bitmeyeceğini gözönüne alarak eski günlük üzerinde işlem
   yapmaya başlamak için 15 dakika beklenebilir.</p>

  <div class="note">
  <p>Bir yeniden başlatma isteğinde, yapılandırma dosyalarında bir hata
   olmadığından emin olmak için önce bir sözdizimi denetimi yapılır. Eğer
   yapılandırma dosyalarınızda bir hata varsa bu sözdizimi hatasıyla ilgili
   bir hata iletisi alırsınız ve sunucu yeniden başlamayı reddeder. Bu
   yolla, bir hata sonucu sunucunun çökerek yeniden başlamaması nedeniyle
   işlevsiz bir sunucuyla başbaşa kalmanız önlenmiştir.</p>

  <p>Ancak, bu hala sunucunuzun düzgünce yeniden başlatılmasını garanti
   etmeyecektir. Yapılandırma dosyalarınızı sözdizimi denetiminin yanında
   anlamlandırılması bakımından da sınamak için
   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin root olmayan bir kullanıcı tarafından
   çalıştırılmasını deneyebilirsiniz. Eğer yapılandırma dosyalarında bir
   hata yoksa soketleri ve günlük dosyalarını açmaya çalışırken root
   aidiyetinde çalışmadığından veya çalışmakta olan asıl sunucu bu portları
   zaten dinlediğinden başarısız olacaktır. Eğer başka bir sebeple
   başarısız olursa olası sebep bir yapılandırma dosyası hatasıdır ve asıl
   sunucuya ‘nazikçe yeniden başla’ komutunu vermeden önce bu hatayı
   düzeltmeniz gerekir.</p></div>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="hup" id="hup">Hemen Yeniden Başlat</a></h2>

 <dl><dt>Sinyal: HUP</dt>
  <dd><code>apachectl -k restart</code></dd>
 </dl>

  <p>Ana sürece <code>HUP</code> veya <code>restart</code> sinyalinin
   gönderilmesi tüm çocukların <code>TERM</code> sinyali gönderilmiş gibi
   öldürülmesine sebep olur fakat ana sürecin çıkmasını sağlamaz.
   Ana süreç yapılandırma dosyalarını yeniden okur ve günlük kayıt
   dosyalarını yeniden açar. Bunların ardından isteklere yanıt verecek yeni
   kuşak çocukları oluşturmaya başlar.</p>

  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> kullanıcıları bir <code>HUP</code> sinyalı
   gönderildiğinde sunucu istatistiklerinin sıfırlandığı konusunda
   uyarılırlar.</p>

  <div class="note">‘Nazikçe yeniden başlat’ komutundaki gibi yeniden başlatma öncesi
   bir sözdizimi denetimi yapılır. Eğer yapılandırma dosyalarınızda
   sözdizimi hatası varsa yeniden başlatma işlemi gerçekleşmez ve sözdizimi
   hatalarıyla ilgili bildirim alırsınız.</div>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="gracefulstop" id="gracefulstop">Nazikçe Durdur</a></h2>

 <dl><dt>Sinyal: WINCH</dt>
  <dd><code>apachectl -k graceful-stop</code></dd>
 </dl>

  <p>Ana sürecin <code>WINCH</code> veya <code>graceful-stop</code>
   sinyalini alması, çocuklara ellerindeki mevcut işleri bitirdikten sonra
   (veya sundukları bir şey yoksa hemen) çıkmalarının <em>önerilmesine</em>
   sebep olur. Ana süreç bunun hemen ardından <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code> dosyasını siler ve port
   dinlemeyi keser. Ana süreç çalışmaya ve isteklere yanıt vermekte olan
   çocuk süreçleri izlemeye devam eder. Tüm çocuklar işlerini bitirip
   çıktığında veya <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout">GracefulShutdownTimeout</a></code> ile belirtilen
   zaman aşımı dolduğunda ana süreç de kendini sonlandırır. Eğer zaman aşımı
   devreye girmişse o an çalışmakta olan çocuk süreçlere <code>TERM</code>
   sinyali gönderilerek hemen çıkmaları sağlanır.</p>

  <p>Bir <code>TERM</code> sinyali ile "graceful" durumundaki tüm çocuklar
   ve ana süreç hemen sonlandırılacaktır. Bununla birlikte, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code> dosyası da silineceğinden, artık
   <code>apachectl</code> veya <code>httpd</code>’yi bu sinyali göndermek
   için kullanamayacaksınız.</p>

  <div class="note"><p><code>graceful-stop</code> sinyali, aynı anda, aynı yapılandırma
   ile çok sayıda <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> kopyasının çalıştırılabilmesine
   imkan verir. Bu, Apache nazikçe yükseltileceği zaman güçlü bir özellik
   haline gelmekteyse de, bazı yapılandırmalarda yarış koşullarının
   oluşmasına ve kısır çekişmelere (deadlock) sebep olabilir.</p>

  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren kilit dosyaları (<code class="directive"><a href="./mod/core.html#mutex">Mutex</a></code>) ve Unix soket dosyaları
   (<code class="directive"><a href="./mod/mod_cgid.html#scriptsock">ScriptSock</a></code>) gibi dosyaların
   disk üzerindeki mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin
   olunmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü
   parti bir modül veya kalıcı CGI uygulamalarına ait disk kilit veya durum
   dosyaları olabilir; <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin birden fazla kopyasının
   çalışması nedeniyle bu dosyaların da üzerine yazılmadığından emin
   olunmaya çalışılmalıdır.</p>

  <p><code class="program"><a href="./programs/rotatelogs.html">rotatelogs</a></code> tarzı borulu günlükleme kullanımı gibi
   durumlarda yarış koşullarının oluşması olasılığına karşı uyanık
   olunmalıdır. Aynı günlük kayıt dosyalarını aynı anda döndürmeye çalışan
   birden fazla <code class="program"><a href="./programs/rotatelogs.html">rotatelogs</a></code> kopyasının çalıştırılması
   halinde bunların her biri diğerlerinin günlük kayıt dosyalarının kaybına
   sebep olabilir.</p></div>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/stopping.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/stopping.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/stopping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/stopping.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>