sections.html.tr.utf8 40.6 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Yapılandırma Bölümleri - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Yapılandırma Bölümleri</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/sections.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/sections.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/sections.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
    yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
    dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu
    belgede, yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya
    <code>.htaccess</code> dosyalarının, yapılandırma dosyalarındaki diğer
    yönergelerin etki alanlarını değiştirtirmek için nasıl kullanılacağı
    açıklanmıştır.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-and-web">Dosya Sistemi, Site Alanı ve Mantıksal İfadeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#virtualhost">Sanal Konaklar</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#proxy">Vekil</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#merging">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="types" id="types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></h2>

  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>

  <p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için
   değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu
   taşıyıcılarla eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
   taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
   değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri koşullar
   sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır. Aksi
   takdirde, içerdikleri yönergeler yok sayılır.</p>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> yönergesi
   sadece <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> komut satırında uygun parametreler
   tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki
   yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece
   sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı
   takdirde mümkün olur:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;IfDefine ClosedForNow&gt;
 Redirect "/" "http://otherserver.example.com/"
&lt;/IfDefine&gt;</pre>


  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi
   sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde
   uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan
   olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma
   dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> satırının bulunması gerekir. Bu
   yönergeyi sadece belli bir modülün varlığının veya yokluğunun
   yapılandırma dosyanızın çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda
   kullanmalısınız. Eksik modüllerle ilgili hata iletilerini
   engellediğinden, taşıyıcı içine, her zaman çalışması istenen yönergeler
   konulmamalıdır.</p>

  <p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile</a></code> yönergesi sadece
   <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;
 MimeMagicFile "conf/magic"
&lt;/IfModule&gt;</pre>


  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
   yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde
   uygulanabilecek yönergeleri içerebilmesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergeleri gibidir.
   <code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code> modülü farklı httpd sürümleri ve farklı
   yapılandırmalarla büyük ağlarda çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm
   denemeleri yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;IfVersion &gt;= 2.4&gt;
 # burası sadece 2.4.0 veya daha üstü sürümlerde
 # iş görür.
&lt;/IfVersion&gt;</pre>


  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
   yönergelerinin önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir.
   Ayrıca, bu bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir
   diğerinin içinde kullanılabilirler.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="file-and-web" id="file-and-web">Dosya Sistemi, Site Alanı ve Mantıksal İfadeler</a></h2>
  

  <p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki
   veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte
   kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek
   önemlidir. Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size
   gösterilen halidir. Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache httpd, Unix
   sistemlerinde <code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows
   sistemlerinde <code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code>
   altındadır. (Bilgi: Windows için bile, Apache httpd yapılandırma
   dosyalarında dosya yolu belirtilirken tersbölü değil normal bölü
   karakterleri kullanılır.) Site alanı ise sunucu tarafından istemciye
   sunulan dizin ağacıdır. Yani, site alanı içindeki <code>/dir/</code>
   dizini, Apache httpd’nin Unix üzerinde dosya sistemine öntanımlı olarak
   kurulduğu yer göz önüne alınarak, dosya sistemindeki
   <code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> dizinine karşılıktır. Site
   sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden devingen olarak
   üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya sistemine eşlenmesi
   gerekli değildir.</p>

 <h3><a name="filesystem" id="filesystem">Dosya Sistemi Taşıyıcıları</a></h3>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>
   taşıyıcıları, <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılıkları
   ile beraber, yönergeleri dosya sisteminin parçalarına uygularlar. Bir
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü
   içindeki yönergeler belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt
   dizinlerine uygulanır. Aynı etki <a href="howto/htaccess.html">.htaccess
   dosyaları</a> kullanılarak da sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki
   yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> dizini ve alt dizinlerinde
   dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/var/web/dir1"&gt;
 Options +Indexes
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü
   içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi
   belirtilen dosyalara uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
   yönergeleri yapılandırma dosyasının ana bölümüne yerleştirildiği takdirde
   <code>gizli.html</code> isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun
   erişime izin vermeyecektir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Files "gizli.html"&gt;
 Require all denied
&lt;/Files&gt;</pre>


  <p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar
   için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri
   birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
   <code>/var/web/dir1/gizli.html</code>,
   <code>/var/web/dir1/subdir2/gizli.html</code>,
   <code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve
   <code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm
   <code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/var/web/dir1"&gt;<br />
 &lt;Files "gizli.html"&gt;<br />
  Require all denied
 &lt;/Files&gt;<br />
&lt;/Directory&gt;</pre>

 

 <h3><a name="webspace" id="webspace">Site Alanı Taşıyıcıları</a></h3>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi
   ve yönergenin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılığı
   site alanındaki içerik için yapılandırmayı değiştirir. Örneğin aşağıdaki
   yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan URL yollarına erişimi
   engeller. Özellikle, <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli</code>,
   <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli123</code> ve
   <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code>
   istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de
   uygulanır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;LocationMatch "^/gizli"&gt;
  Require all denied
&lt;/LocationMatch&gt;</pre>


  <p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   yönergesi gerekir. Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin
   <code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü tarafından sağlanan bir dahili
   Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği gösterilmiştir. Bu örnek
   için dosya sisteminde <code>server-status</code> adında bir dosya
   veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/server-status"&gt;
  SetHandler server-status
&lt;/Location&gt;</pre>

 

 <h3><a name="overlapping-webspace" id="overlapping-webspace">Site Alanında Çakışma</a></h3>
  <p>Belli bölümler ve yönergeler değerlendirilirken çakışan iki URL bir URL
  olarak dikkate alınır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi için bu şöyle olurdu:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/foo"&gt;
&lt;/Location&gt;
&lt;Location "/foo/bar"&gt;
&lt;/Location&gt;</pre>


  <p>Diğer yandan <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#takma adlar">&lt;Takma
   adlar&gt;</a></code> tam tersi eşlenir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/foo/bar" "/srv/www/uncommon/bar"
Alias "/foo" "/srv/www/common/foo"</pre>


  <p>Aynısı <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>
   yönergeleri için de geçerlidir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ProxyPass "/special-area" "http://special.example.com" smax=5 max=10
ProxyPass "/" "balancer://mycluster/" stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On</pre>

 

 <h3><a name="wildcards" id="wildcards">Dosya Adı Şablonları ve Düzenli İfadeler</a></h3>
  

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   yönergelerinde, Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code>
   işlevindeki gibi kabuk tarzı dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*"
   karakteri herhangi bir karakter dizisi ile eşleşirken "?" karakteri tek
   tek karakterlerle ve "[<em>seq</em>]" kalıbı ise <em>seq</em> içindeki
   her karakterle eşleşir. "/" karakteri her hangi bir kalıp karakteri ile
   eşleşmez; açıkça belirtilmesi gerekir.</p>

  <p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının
   bir düzenli ifade karşılığı vardır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergelerinde gerekli
   eşleşmeleri seçmek için perl uyumlu <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
   ifadelerin</a> kullanımına izin verilir. Ayrıca, yönergelerin
   uygulanışının düzenli ifade bölümleri kullanılarak nasıl
   değiştirileceğini öğrenmek için, aşağıda, yapılandırmanın
   katıştırılmasıyla ilgili bölüme de bakınız.</p>

  <p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya
   ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/home/*/public_html"&gt;
  Options Indexes
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına
   erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;FilesMatch "\.(?i:gif|jpe?g|png)$"&gt;
  Require all denied
&lt;/FilesMatch&gt;</pre>


  <p><strong>İsimli gruplar ve geriye başvurular</strong> içeren düzenli
   ifadeler ortama eklenirken ilgili isimler büyük harfli yapılır. Böylece,
   URL'lere ve dosya yolları elemanlarına <a href="expr.html">ifadelerin
   içinden</a> ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> gibi modüllerden başvurmak
   mümkün olur.</p>

<pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch "^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)"&gt;
  require ldap-group "cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example"
&lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>

 

 <h3><a name="expressions" id="expressions">Mantıksal İfadeler</a></h3>
  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> yönergesi bir
   mantıksal ifade olarak belirtilebilen bir kurala bağlı olarak
   yapılandırmayı değiştirebilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırmada,
   <code>HTTP Referer</code> başlığı "http://www.example.com/" ile
   başlamıyorsa erişimi yasaklar.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;If "!(%{HTTP_REFERER} -strmatch 'http://www.example.com/*')"&gt;
  Require all denied
&lt;/If&gt;</pre>

 

 <h3><a name="whichwhen" id="whichwhen">Ne, Ne Zaman Kullanılır?</a></h3>
  <p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim
   yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere
   uygulanacak yönergeler için daima <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan nesnelere
   (bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) uygulanacak
   yönergeler için ise <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanılır.</p>

  <p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   kullanmamak önemlidir. Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının
   (URL’ler) aynı dosya sistemi konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla
   kısıtlamalarınızın etrafından dolaşılabilmesine izin vermesidir.
   Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/dir/"&gt;
  Require all denied
&lt;/Location&gt;</pre>


  <p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa
   bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa
   ne olacak? Kısıtlamanız, istek
   <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code>
   şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi isteğin
   nasıl yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe
   uygulanacaktı. (Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik
   bağlar kullanılarak aynı dizin dosya sisteminin bir çok yerine
   yerleştirilebilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi dosya yolunu sıfırlamaksızın sembolik
   bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek seviyede güvenlik için uygun
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi ile sembolik
   bağların izlenmesi devredışı bırakılabilir.)</p>

  <p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi
   kullanıyorsunuz diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını düşünüyor
   olabilirsiniz, fakat aynı site alanını çok sayıda dosya sistemi konumuna
   eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız. Bu bakımdan dosya
   sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya sistemi taşıyıcılarını
   kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da bir istisnası vardır.
   Yapılandırma kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location "/"&gt;</code> bölümü
   içine koyulması, bu bölüme konan yönergelerin etki alanının belli bir URL
   ile sınırlı olmaması nedeniyle mükemmelen güvenlidir.</p>
 

 <h3><a name="nesting" id="nesting">Bölüm iç içeliği</a></h3>
  <p>Bazı bölüm türleri başka bölüm türlerinin içinde olabilir. Bir yandan,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümünün
   içinde bulunabilirken diğer yandan bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> bölümü <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümlerinde bulunabilir fakat 
   başka bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> bölümünün 
   içinde bulunamaz. Bu bölümlerin düzenli ifadeli türevleri de benzer tarzda 
   davranır.</p>

  <p>İç içe bölümler, aynı türdeki iç içe olmayan bölümlerin sonrasına
   yerleştirilir.</p>
 

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklar</a></h2>

  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
   taşıyıcısının içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur.
   Aynı makinede çok sayıda konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız
   bu taşıyıcı çok işinize yarar. Daha fazla bilgi için
   <a href="vhosts/">Sanal Konak Belgeleri</a> bölümüne bakınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></h2>
  <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
   ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
   taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
   vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma
   yönergelerini bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma
   <code>example.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun
   sadece ağdaki bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilmesini sağlayacaktır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Proxy "http://www.example.com/*"&gt;
  Require host bizimki.example.com
&lt;/Proxy&gt;</pre>

</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="whatwhere" id="whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></h2>
  <p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini
   öğrenmek için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde
   izin verilen herşeye sözdizimsel olarak ayrıca
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
   ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
   bölümlerinde de izin verilir. Yine de bazı istisnai durumlar
   mevcuttur:</p>

  <ul>
   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesi sadece
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
   bölümlerinde çalışır.</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin
   <code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
   seçenekleri sadece <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya <code>.htaccess</code>
   dosyalarında çalışır.</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>
   bölümlerinde kullanılamaz.</li>
  </ul>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="merging" id="merging">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></h2>

  <p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma
   yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi
   nedeniyle neyin ne zaman çalıştığını anlamak çok önemlidir.</p>

  <p>Yapılandırma bölümlerinin katıştırılma sırası şöyledir:</p>

  <ol>
   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> (düzenli ifadeler hariç)
   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur
   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> içindeki bazı
   yönergeler geçersiz kılınabileceği için).</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>
   (ve <code>&lt;Directory "~"&gt;</code>).</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> aynı anda
   işleme sokulur.</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
   aynı anda işleme sokulur.</li>

   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>
   </li>
  </ol>

  <p>Bazı önemli durumlar:</p>
  <ul>
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
    bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları
    sıraya göre işleme sokulurlar. Örneğin, 4. grupta <em>/foo</em> için yapılan 
    bir istek <code>&lt;Location "/foo/bar"&gt;</code> ve <code>&lt;Location 
    "/foo"&gt;</code> bölümleriyle de eşleşir ve bunlar yapılandırma 
    dosyalarında bulundukları sıraya göre değerlendirilir.</li>
   
    <li>Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü en kısa dizin elemanından en uzun 
    dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin, <code>&lt;Directory 
    "/var/web/dir"&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory  
    "/var/web/dir/subdir"&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır.</li>
  
    <li>Eğer aynı dizin için birden fazla <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü varsa bunlar yapılandırma 
    dosyasında bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar.</li>
   
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile 
    yapılandırmaya dahil edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergesinin bulunduğu yere konulduktan 
    sonra işleme sokulurlar.</li>

    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
    bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki
    karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar. Bu yöntemle ana sunucu 
    yapılandırmasındaki tanımlar geçersiz kılınabilir</li>

    <li>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından sunulduğu takdirde,
    <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> taşıyıcısı
    işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> taşıyıcısının yerini alır.</li>
  </ul>

  <div class="note"><h3>Bazı Teknik Bilgiler</h3>
   Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve
   <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için
   kullanılırken) hemen önce uygulanan bir
   <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code> dizisi
   vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan sonra
   tamamen elden çıkarılır.
  </div>

 <h3><a name="relationship-module-configuration" id="relationship-module-configuration">Modüllerle 
  yapılandırma bölümleri arasındaki ilişki</a></h3>
 
  <p>Yapılandırma bölümlerini okurken örneğin <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> 
   gibi belli modüllerin yönergelerinin bu bölümlere nasıl katılacağı ve 
   ne zaman nasıl işleneceği gibi sorular sıkça aklımızdan geçer. Bunun 
   belli bir yanıtı yoktur ve biraz temel bilgi gerektirir. Her httpd 
   modülü yapılandırmasını kendi yönetir ve httpd.conf içindeki 
   yönergelerinin her biri belli bir bağlamdaki bir yapılandırmayı 
   belirtir. httpd bir komutu okunduğu sırada çalıştırmaz.</p>
  
  <p>Çalışma anında, httpd çekirdeği geçerli isteğe hangilerinin 
   uygulanacağını belirlemek için yukarıda açıklanan sırada tanımlı 
   yapılandırma bölümlerini tekrar tekrar okur. Eşleşen ilk bölümün bu 
   istek için geçerli yapılandırmayı içerdiği varsayılır. Eğer alt 
   bölümlerden biri de eşleşmişse bu bölümlerde yönergeleri bulunan her 
   modüle yapılandırmasını iki bölüm arasında katıştırma şansı verilir. 
   Sonuç üçüncü bir yapılandırma olup işlem bütün yapılandırma bölümleri 
   değerlendirilene kadar sürer.</p>
  
  <p>Yukarıdaki adımların ardından HTTP isteğiyle ilgili "asıl" işlem 
   başlar: her modül ondan istenen görevleri gerçekleştirme şansına sahip 
   olur. Nasıl davranacaklarını belirlemek için kendilerinin katıştırılmış 
   son yapılandırmalarını http çekirdeğinden alabilirler.</p>
  
  <p>Sürecin tamamı bir örnekle görselleştirilebilir. Aşağıdaki örnekte 
   belli bir HTTP başlığını ayarlamak için <code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code> 
   modülünün <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code> yönergesi 
   kullanılmıştır. <code>/example/index.html</code> isteği için httpd 
   <code>CustomHeaderName</code> başlığına hangi değeri atayacaktır?
  </p>
  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/"&gt;
  Header set CustomHeaderName bir
  &lt;FilesMatch ".*"&gt;
    Header set CustomHeaderName yedi
  &lt;/FilesMatch&gt;
&lt;/Directory&gt;

&lt;Directory "/example"&gt;
  Header set CustomHeaderName iki
&lt;/Directory&gt;</pre>
  
  <ul>
    <li><code class="directive">Directory</code> "/" eşleşir ve ilk yapılandırma 
     olarak <code>CustomHeaderName</code> başlığı <code>bir</code> 
     değeriyle oluşturulur.</li>
    
    <li><code class="directive">Directory</code> "/example" eşleşir ve 
     <code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code> modülünün koduna göre bir katıştırma 
     durumundan yeni değer eskiyi geçersiz kılacağından yeni bir 
     yapılandırma ile <code>CustomHeaderName</code> başlığının değeri 
     <code>iki</code> yapılır.</li>
    
    <li><code class="directive">FilesMatch</code> ".*" eşleşir ve başka bir 
     katıştırma fırsatı doğar: <code>CustomHeaderName</code> başlığının 
     değeri <code>yedi</code> yapılır.</li>
    
    <li>Neticede HHP isteğinin sonraki adımlarında 
     <code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code> çağrılıp <code>yedi</code> değeri 
     atanmış <code>CustomHeaderName</code> başlığını işleme sokması 
     istenecektir. <code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code> normalde işini yapmak 
     için bu yapılandırmayı kullanacaktır. Fakat bundan, bir yönergenin 
     gerekli olmaması veya kullanımdan kaldırılması ve benzeri nedenlerle 
     yapılandırmada iptal edilmesi gibi daha karmaşık bir eylemi bir 
     modülün gerçekleştiremeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır.</li>
  </ul>

  <p><code class="directive">Directory</code> ile aynı katıştırma sırasından dolayı 
   bu durum .htaccess için de geçerlidir. Burada anlaşılması gereken husus, 
   <code class="directive">Directory</code> ve <code class="directive">FilesMatch</code> 
   gibi yapılandırma bölümlerinin <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> gibi modüle özgü 
   yönergelerle karşılaştırılmamasıdır, çünkü bunlar farklı seviyelerde 
   işlem görür.
  </p>
 

 <h3><a name="merge-examples" id="merge-examples">Bazı Örnekler</a></h3>

  <p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin aynı
   isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C
   &gt; D &gt; E sırasıyla uygulanacaktır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/"&gt;
  E
&lt;/Location&gt;

&lt;Files "f.html"&gt;
  D
&lt;/Files&gt;

&lt;VirtualHost *&gt;
&lt;Directory "/a/b"&gt;
  B
&lt;/Directory&gt;
&lt;/VirtualHost&gt;

&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;
  C
&lt;/DirectoryMatch&gt;

&lt;Directory "/a/b"&gt;
  A
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım.
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
   bölümlerindeki erişim sınırlamaları ne olursa olsun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümü son olarak
   değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim verecektir.
   Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli
   olmalısınız!</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/"&gt;
  Require all granted
&lt;/Location&gt;

# Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.
&lt;Directory "/"&gt;
  &lt;RequireAll&gt;
    Require all granted
    Require not host kkadam.example.com
  &lt;/RequireAll&gt;
&lt;/Directory&gt;</pre>


 

</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/sections.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/sections.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/sections.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/sections.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>