worker.html.tr.utf8 16.1 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>worker - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache MPM worker</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/worker.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/worker.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
süreçlilik modülü.</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>mpm_worker_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>worker.c</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>

  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) hem çok süreçli hem de çok evreli
   olabilen melez bir sunucu oluşturur. İstekleri sunmak için evreleri
   kullanması sebebiyle çok süreçli bir sunucudan daha az sistem kaynağı
   harcayarak daha çok isteğe hizmet sunabilir. Bununla birlikte, herbiri
   çok sayıda evreye sahip çok sayıda süreci canlı tutarak bir çok süreçli
   sunucu kadar kararlı olur.</p>

  <p>Bu MPM’i denetim altında tutmakta kullanılan en önemli yönergeler, her
   çocuk süreç için konuşlandırılacak evre sayısını belirleyen <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesi ile devreye
   sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesidir.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3>Konular</h3>
<ul id="topics">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#how-it-works">Nasıl çalışır?</a></li>
</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mod_unixd.html#group">Group</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listen">Listen</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#startservers">StartServers</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#threadlimit">ThreadLimit</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></li>
<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mod_unixd.html#user">User</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mpm_worker">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mpm_worker">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun kullandığı adres ve
 portların ayarlanması</a></li>
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
  <p>Çocuk süreçleri devreye almaktan tek bir süreç (ana süreç) sorumludur.
   Her çocuk süreç <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesinde belirtilen sayıda evre
   konuşlandırır. Bunlardan ayrı olarak, bir dinleyici evre bağlantıları
   dinleyip gelenleri işlenmek üzere bu sunucu evrelerinden birine
   aktarır.</p>

  <p>Apache HTTP Sunucusu daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır
   <dfn>yedek</dfn>
   veya boştaki sunucu evrelerinden oluşan bir havuzu canlı tutmaya
   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
   süreçlerin çatallanmasını, dolayısıyla yeni evrelerin
   konuşlandırılmasını beklemek gerekmez. Başlangıçta çalıştırılacak çocuk
   süreçlerin sayısı <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> yönergesinde belirtilir.
   Apache httpd, çalışma süresi boyunca <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code> yönergeleri ile belirtilen sınırlar
   dahilinde kalmak üzere gerektiğinde süreçleri öldürerek gerektiğinde
   yenilerini devreye alarak tüm süreçlerdeki toplam evre sayısını sabit
   tutmaya çalışır. Bu işlem kendiliğinden çok iyi yürüdüğünden bu
   yönergelere öntanımlı değerlerinden farklı değerlerin atanması nadiren
   gerekli olur. Aynı anda hizmet sunulabilecek istemcilerin sayısı (yani,
   tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
   süreçlerin sayısı ise <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki değere
   bölünmesi ile elde edilir.</p>

  <p>Bu iki yönerge aynı anda etkin olabilecek çocuk süreçlerin ve her
   çocuk süreçteki sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve bu
   sınır sadece ana sunucu tamamen durdurulup yeniden başlatılarak
   değiştirilebilir. <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></code> yönergesinin değeri etkin çocuk süreç
   sayısının üst sınırı olup <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki değere
   bölünmesi ile elde değere eşit veya bundan küçük olması gerekir.
   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadlimit">ThreadLimit</a></code> yönergesinin
   değeri ise sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki değerden
   büyük veya ona eşit olması gerekir.</p>

  <p>Sonlandırma sırasında etkin çocuk süreçlere ek olarak mevcut istemci
   bağlantılarını işleme sokmaya çalışan tek bir sunucu evresinden başka
   fazladan bir çocuk süreç etkin kalabileceği gibi sonlandırılacak süreç
   sayısının en fazla <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> olması gerekirse de gerçekte sayı bundan
   küçük olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
   iptal edilerek bu gibi durumlara karşı önlem alınabilir:</p>

  <ul>
   <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
    yönergesinin değeri sıfır yapılır.</li>

   <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code> ve
    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
    yönergelerinin değerleri birbirine eşitlenir.</li>
  </ul>

  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
   genelde şöyledir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ServerLimit     16
StartServers     2
MaxRequestWorkers 150
MinSpareThreads   25
MaxSpareThreads   75
ThreadsPerChild   25</pre>


  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
   çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
   httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
   çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve
   gruplarını ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code>
   ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code> yönergeleri
   kullanılır.
   Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir,
   fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır.
   Bundan başka, <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> kullanılmadığı takdirde, bu
   yönergeler CGI betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı
   ve grubu da ayarlarlar.</p>

  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>

  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
   ilgili hususları <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> yönergesi ile
   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarımın arttırılması</a>
   belgesine bakınız.</p>

</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/worker.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/worker.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/worker.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>