quickreference.html.tr.utf8 175 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Hızlı Yönerge Kılavuzu - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="directive-index">
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="preamble"><h1>Hızlı Yönerge Kılavuzu</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/quickreference.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="../en/mod/quickreference.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../es/mod/quickreference.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/quickreference.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/quickreference.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/quickreference.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/quickreference.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="../zh-cn/mod/quickreference.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin
   kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların
   her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için <a href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>

  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda
   yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer
   sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmı kırpılıp yerine “+” imi
   konmuştur.</p>

  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda
   yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise
   yönergenin durumu gösterilmiştir.</p>
 </div>
<div id="directive-ref"><table id="legend">
<tr><td class="letters"><span><a href="#A">&nbsp;A&nbsp;</a> | <a href="#B">&nbsp;B&nbsp;</a> | <a href="#C">&nbsp;C&nbsp;</a> | <a href="#D">&nbsp;D&nbsp;</a> | <a href="#E">&nbsp;E&nbsp;</a> | <a href="#F">&nbsp;F&nbsp;</a> | <a href="#G">&nbsp;G&nbsp;</a> | <a href="#H">&nbsp;H&nbsp;</a> | <a href="#I">&nbsp;I&nbsp;</a> | <a href="#K">&nbsp;K&nbsp;</a> | <a href="#L">&nbsp;L&nbsp;</a> | <a href="#M">&nbsp;M&nbsp;</a> | <a href="#N">&nbsp;N&nbsp;</a> | <a href="#O">&nbsp;O&nbsp;</a> | <a href="#P">&nbsp;P&nbsp;</a> | <a href="#Q">&nbsp;Q&nbsp;</a> | <a href="#R">&nbsp;R&nbsp;</a> | <a href="#S">&nbsp;S&nbsp;</a> | <a href="#T">&nbsp;T&nbsp;</a> | <a href="#U">&nbsp;U&nbsp;</a> | <a href="#V">&nbsp;V&nbsp;</a> | <a href="#W">&nbsp;W&nbsp;</a> | <a href="#X">&nbsp;X&nbsp;</a></span></td>
<td><table><tr><th>s</th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th>k</th><td>sanal konak</td></tr>
<tr><th>d</th><td>dizin</td></tr>
<tr><th>h</th><td>.htaccess</td></tr>
</table></td>
<td><table><tr><th>Ç</th><td>Çekirdek</td></tr>
<tr><th>M</th><td>MPM</td></tr>
<tr><th>T</th><td>Temel</td></tr>
<tr><th>E</th><td>Eklenti</td></tr>
<tr><th>D</th><td>Deneysel</td></tr>
<tr><th>H</th><td>Harici</td></tr>
</table></td></tr>
</table>
<table class="qref">
<tr><td><a href="core.html#acceptfilter" id="A" name="A">AcceptFilter <var>protocol</var> <var>kabul_süzgeci</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir protokolün dinleyici soketleri için en iyilemeleri ayarlar
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#acceptpathinfo">AcceptPathInfo On|Off|Default</a></td><td> Default </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya
 reddeder.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#accessfilename">AccessFileName <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td> .htaccess </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_actions.html#action">Action <var>action-type</var> <var>cgi-script</var> [virtual]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular handler or
content-type</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addalt">AddAlt <var>metin</var> <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addaltbyencoding">AddAltByEncoding <var>metin</var> <var>MIME-kodlaması</var>
[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde
gösterilecek metni belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addaltbytype">AddAltByType <var>metin</var> <var>MIME-türü</var>
[<var>MIME-türü</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek
metni belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addcharset">AddCharset <var>charset</var> <var>extension</var>
[<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions to the specified content
charset</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#adddefaultcharset">AddDefaultCharset On|Off|<var>karküm</var></a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir yanıtın içerik türü <code>text/plain</code> veya
 <code>text/html</code> olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi
 parametresini belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#adddescription">AddDescription <var>metin dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#addencoding">AddEncoding <var>encoding</var> <var>extension</var>
[<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions to the specified encoding
type</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addhandler">AddHandler <var>handler-name</var> <var>extension</var>
[<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps the filename extensions to the specified
handler</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addicon">AddIcon <var>simge</var> <var>isim</var> [<var>isim</var>]
...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbyencoding">AddIconByEncoding <var>simge</var> <var>MIME-kodlaması</var>
[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına
göre belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType <var>simge</var> <var>MIME-türü</var>
[<var>MIME-türü</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre
belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
<var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
client requests</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#addlanguage">AddLanguage <var>language-tag</var> <var>extension</var>
[<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extension to the specified content
language</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_info.html#addmoduleinfo">AddModuleInfo <var>module-name</var> <var>string</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adds additional information to the module
information displayed by the server-info handler</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
<var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
responses from the server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_filter.html#addoutputfilterbytype">AddOutputFilterByType <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
<var>media-type</var> [<var>media-type</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">assigns an output filter to a particular media-type</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#addtype">AddType <var>media-type</var> <var>extension</var>
[<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions onto the specified content
type</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias [<var>URL-yolu</var>] <var>dosya-yolu</var> |
<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch "<var>düzenli-ifade</var>"
"<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>"</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
eşler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
server</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_connect.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var>[-<var>port</var>]
[<var>port</var>[-<var>port</var>]] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
proxy</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#allowencodedslashes">AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
 verilmeyeceğini belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_allowmethods.html#allowmethods">AllowMethods reset|<em>HTTP-method</em>
[<em>HTTP-method</em>]...</a></td><td> reset </td><td>d</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Restrict access to the listed HTTP methods</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#allowoverride">AllowOverride All|None|<var>yönerge-türü</var>
[<var>yönerge-türü</var>] ...</a></td><td> None (2.3.9 ve sonr +</td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına izin verilen
 yönerge türleri belirtilir.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#allowoverridelist">AllowOverrideList None|<var>yönerge</var>
[<var>yönerge-türü</var>] ...</a></td><td> None </td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilecek yönergeler tek tek belirtilir</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous">Anonymous <var>user</var> [<var>user</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies userIDs that are allowed access without
password verification</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_logemail">Anonymous_LogEmail On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets whether the password entered will be logged in the
error log</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_mustgiveemail">Anonymous_MustGiveEmail On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies whether blank passwords are allowed</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_nouserid">Anonymous_NoUserID On|Off</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets whether the userID field may be empty</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_verifyemail">Anonymous_VerifyEmail On|Off</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets whether to check the password field for a correctly
formatted email address</td></tr>
<tr><td><a href="event.html#asyncrequestworkerfactor">AsyncRequestWorkerFactor <var>factor</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit concurrent connections per process</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_basic.html#authbasicauthoritative">AuthBasicAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets whether authorization and authentication are passed to
lower level modules</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_basic.html#authbasicfake">AuthBasicFake off|username [password]</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fake basic authentication using the given expressions for
username and password</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider <var>provider-name</var>
[<var>provider-name</var>] ...</a></td><td> file </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the authentication provider(s) for this location</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_basic.html#authbasicusedigestalgorithm">AuthBasicUseDigestAlgorithm MD5|Off</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Check passwords against the authentication providers as if
Digest Authentication was in force instead of Basic Authentication.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserpwquery">AuthDBDUserPWQuery <var>query</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">SQL query to look up a password for a user</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserrealmquery">AuthDBDUserRealmQuery <var>query</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">SQL query to look up a password hash for a user and realm.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_dbm.html#authdbmgroupfile">AuthDBMGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of the database file containing the list
of user groups for authorization</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_dbm.html#authdbmtype">AuthDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB</a></td><td> default </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the type of database file that is used to
store passwords</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_dbm.html#authdbmuserfile">AuthDBMUserFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a database file containing the list of users and
passwords for authentication</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestalgorithm">AuthDigestAlgorithm MD5|MD5-sess</a></td><td> MD5 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Selects the algorithm used to calculate the challenge and
response hashes in digest authentication</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestdomain">AuthDigestDomain <var>URI</var> [<var>URI</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URIs that are in the same protection space for digest
authentication</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestnoncelifetime">AuthDigestNonceLifetime <var>seconds</var></a></td><td> 300 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">How long the server nonce is valid</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestprovider">AuthDigestProvider <var>provider-name</var>
[<var>provider-name</var>] ...</a></td><td> file </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the authentication provider(s) for this location</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestqop">AuthDigestQop none|auth|auth-int [auth|auth-int]</a></td><td> auth </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines the quality-of-protection to use in digest
authentication</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestshmemsize">AuthDigestShmemSize <var>size</var></a></td><td> 1000 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The amount of shared memory to allocate for keeping track
of clients</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformauthoritative">AuthFormAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets whether authorization and authentication are passed to
lower level modules</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformbody">AuthFormBody <var>fieldname</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The name of a form field carrying the body of the request to attempt on successful login</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformdisablenostore">AuthFormDisableNoStore <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Disable the CacheControl no-store header on the login page</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformfakebasicauth">AuthFormFakeBasicAuth <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Fake a Basic Authentication header</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformlocation">AuthFormLocation <var>fieldname</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The name of a form field carrying a URL to redirect to on successful login</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformloginrequiredlocation">AuthFormLoginRequiredLocation <var>url</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The URL of the page to be redirected to should login be required</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformloginsuccesslocation">AuthFormLoginSuccessLocation <var>url</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The URL of the page to be redirected to should login be successful</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformlogoutlocation">AuthFormLogoutLocation <var>uri</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The URL to redirect to after a user has logged out</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformmethod">AuthFormMethod <var>fieldname</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The name of a form field carrying the method of the request to attempt on successful login</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformmimetype">AuthFormMimetype <var>fieldname</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The name of a form field carrying the mimetype of the body of the request to attempt on successful login</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformpassword">AuthFormPassword <var>fieldname</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The name of a form field carrying the login password</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformprovider">AuthFormProvider <var>provider-name</var>
[<var>provider-name</var>] ...</a></td><td> file </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the authentication provider(s) for this location</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformsitepassphrase">AuthFormSitePassphrase <var>secret</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bypass authentication checks for high traffic sites</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_auth_form.html#authformsize">AuthFormSize <var>size</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The largest size of the form in bytes that will be parsed for the login details</td></tr>
<tr><td><a href="mod_auth_form.html#authformusername">AuthFormUsername <var>fieldname</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The name of a form field carrying the login username</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list
of user groups for authorization</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapauthorizeprefix">AuthLDAPAuthorizePrefix <em>prefix</em></a></td><td> AUTHORIZE_ </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the prefix for environment variables set during
authorization</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative off|on</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Password used in conjunction with the bind DN</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcompareasuser">AuthLDAPCompareAsUser on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the authenticated user's credentials to perform authorization comparisons</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcomparednonserver">AuthLDAPCompareDNOnServer on|off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use the LDAP server to compare the DNs</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapdereferencealiases">AuthLDAPDereferenceAliases never|searching|finding|always</a></td><td> always </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">When will the module de-reference aliases</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapgroupattribute">AuthLDAPGroupAttribute <em>attribute</em></a></td><td> member uniquemember +</td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">LDAP attributes used to identify the user members of
groups.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapgroupattributeisdn">AuthLDAPGroupAttributeIsDN on|off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the DN of the client username when checking for
group membership</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapinitialbindasuser">AuthLDAPInitialBindAsUser off|on</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if the server does the initial DN lookup using the basic authentication users'
own username, instead of anonymously or with hard-coded credentials for the server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapinitialbindpattern">AuthLDAPInitialBindPattern <em><var>regex</var> <var>substitution</var></em></a></td><td> (.*) $1 (remote use +</td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the transformation of the basic authentication username to be used when binding to the LDAP server
to perform a DN lookup</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapmaxsubgroupdepth">AuthLDAPMaxSubGroupDepth <var>Number</var></a></td><td> 10 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the maximum sub-group nesting depth that will be
evaluated before the user search is discontinued.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapremoteuserattribute">AuthLDAPRemoteUserAttribute uid</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the value of the attribute returned during the user
query to set the REMOTE_USER environment variable</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapremoteuserisdn">AuthLDAPRemoteUserIsDN on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use the DN of the client username to set the REMOTE_USER
environment variable</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapsearchasuser">AuthLDAPSearchAsUser on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the authenticated user's credentials to perform authorization searches</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapsubgroupattribute">AuthLDAPSubGroupAttribute <em>attribute</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the attribute labels, one value per
directive line, used to distinguish the members of the current group that
are groups.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapsubgroupclass">AuthLDAPSubGroupClass <em>LdapObjectClass</em></a></td><td> groupOfNames groupO +</td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies which LDAP objectClass values identify directory
objects that are groups during sub-group processing.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapurl">AuthLDAPUrl <em>url [NONE|SSL|TLS|STARTTLS]</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL specifying the LDAP search parameters</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_core.html#authmerging">AuthMerging Off | And | Or</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the manner in which each configuration section's
authorization logic is combined with that of preceding configuration
sections.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_core.html#authname">AuthName <var>auth-domain</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Authorization realm for use in HTTP
authentication</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_socache.html#authncachecontext">AuthnCacheContext <var>directory|server|custom-string</var></a></td><td></td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify a context string for use in the cache key</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_socache.html#authncacheenable">AuthnCacheEnable</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable Authn caching configured anywhere</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_socache.html#authncacheprovidefor">AuthnCacheProvideFor <var>authn-provider</var> [...]</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify which authn provider(s) to cache for</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_socache.html#authncachesocache">AuthnCacheSOCache <var>provider-name[:provider-args]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Select socache backend provider to use</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_socache.html#authncachetimeout">AuthnCacheTimeout <var>timeout</var> (seconds)</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set a timeout for cache entries</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_core.html#authnprovideralias">&lt;AuthnProviderAlias <var>baseProvider Alias</var>&gt;
... &lt;/AuthnProviderAlias&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of directives that represent an
extension of a base authentication provider and referenced by
the specified alias</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_fcgi.html#authnzfcgicheckauthnprovider">AuthnzFcgiCheckAuthnProvider <em>provider-name</em>|<code>None</code>
<em>option</em> ...</a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables a FastCGI application to handle the check_authn
authentication hook.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authnz_fcgi.html#authnzfcgidefineprovider">AuthnzFcgiDefineProvider <em>type</em> <em>provider-name</em>
<em>backend-address</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Defines a FastCGI application as a provider for
authentication and/or authorization</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authn_core.html#authtype">AuthType None|Basic|Digest|Form</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of user authentication</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list of users and
passwords for authentication</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_dbd.html#authzdbdlogintoreferer">AuthzDBDLoginToReferer On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether to redirect the Client to the Referring
page on successful login or logout if a <code>Referer</code> request
header is present</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authz_dbd.html#authzdbdquery">AuthzDBDQuery <var>query</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify the SQL Query for the required operation</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_dbd.html#authzdbdredirectquery">AuthzDBDRedirectQuery <var>query</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify a query to look up a login page for the user</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authz_dbm.html#authzdbmtype">AuthzDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB</a></td><td> default </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the type of database file that is used to
store list of user groups</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_core.html#authzprovideralias">&lt;AuthzProviderAlias <var>baseProvider Alias Require-Parameters</var>&gt;
... &lt;/AuthzProviderAlias&gt;
</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of directives that represent an
extension of a base authorization provider and referenced by the specified
alias</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzsendforbiddenonfailure">AuthzSendForbiddenOnFailure On|Off</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Send '403 FORBIDDEN' instead of '401 UNAUTHORIZED' if
authentication succeeds but authorization fails
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#balancergrowth" id="B" name="B">BalancerGrowth <var>#</var></a></td><td> 5 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of additional Balancers that can be added Post-configuration</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#balancerinherit">BalancerInherit On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Inherit ProxyPassed Balancers/Workers from the main server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#balancermember">BalancerMember [<var>balancerurl</var>] <var>url</var> [<var>key=value [key=value ...]]</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a member to a load balancing group</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#balancerpersist">BalancerPersist On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Attempt to persist changes made by the Balancer Manager across restarts.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_brotli.html#brotlialteretag">BrotliAlterETag AddSuffix|NoChange|Remove</a></td><td> AddSuffix </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">How the outgoing ETag header should be modified during compression</td></tr>
<tr><td><a href="mod_brotli.html#brotlicompressionmaxinputblock">BrotliCompressionMaxInputBlock <var>value</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum input block size</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_brotli.html#brotlicompressionquality">BrotliCompressionQuality <var>value</var></a></td><td> 5 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Compression quality</td></tr>
<tr><td><a href="mod_brotli.html#brotlicompressionwindow">BrotliCompressionWindow <var>value</var></a></td><td> 18 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Brotli sliding compression window size</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_brotli.html#brotlifilternote">BrotliFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
<tr><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne
duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_buffer.html#buffersize">BufferSize integer</a></td><td> 131072 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum size in bytes to buffer by the buffer filter</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachedefaultexpire" id="C" name="C">CacheDefaultExpire <var>seconds</var></a></td><td> 3600 (one hour) </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The default duration to cache a document when no expiry date is specified.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachedetailheader">CacheDetailHeader <var>on|off</var></a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add an X-Cache-Detail header to the response.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength <var>length</var></a></td><td> 2 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The number of characters in subdirectory names</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels <var>levels</var></a></td><td> 2 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The number of levels of subdirectories in the
cache.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachedisable">CacheDisable <var>url-string</var> | <var>on</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Disable caching of specified URLs</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable <var>cache_type</var> [<var>url-string</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable caching of specified URLs using a specified storage
manager</td></tr>
<tr><td><a href="mod_file_cache.html#cachefile">CacheFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Cache a list of file handles at startup time</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cacheheader">CacheHeader <var>on|off</var></a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add an X-Cache header to the response.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cacheignorecachecontrol">CacheIgnoreCacheControl On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ignore request to not serve cached content to client</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cacheignoreheaders">CacheIgnoreHeaders <var>header-string</var> [<var>header-string</var>] ...</a></td><td> None </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Do not store the given HTTP header(s) in the cache.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cacheignorenolastmod">CacheIgnoreNoLastMod On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ignore the fact that a response has no Last Modified
header.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cacheignorequerystring">CacheIgnoreQueryString On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ignore query string when caching</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cacheignoreurlsessionidentifiers">CacheIgnoreURLSessionIdentifiers <var>identifier</var> [<var>identifier</var>] ...</a></td><td> None </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ignore defined session identifiers encoded in the URL when caching
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachekeybaseurl">CacheKeyBaseURL <var>URL</var></a></td><td> http://example.com </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Override the base URL of reverse proxied cache keys.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachelastmodifiedfactor">CacheLastModifiedFactor <var>float</var></a></td><td> 0.1 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The factor used to compute an expiry date based on the
LastModified date.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachelock">CacheLock <var>on|off</var></a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the thundering herd lock.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachelockmaxage">CacheLockMaxAge <var>integer</var></a></td><td> 5 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the maximum possible age of a cache lock.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachelockpath">CacheLockPath <var>directory</var></a></td><td> /tmp/mod_cache-lock +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the lock path directory.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachemaxexpire">CacheMaxExpire <var>seconds</var></a></td><td> 86400 (one day) </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The maximum time in seconds to cache a document</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_disk.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize <var>bytes</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The maximum size (in bytes) of a document to be placed in the
cache</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cacheminexpire">CacheMinExpire <var>seconds</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The minimum time in seconds to cache a document</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_disk.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize <var>bytes</var></a></td><td> 1 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The minimum size (in bytes) of a document to be placed in the
cache</td></tr>
<tr><td><a href="mod_negotiation.html#cachenegotiateddocs">CacheNegotiatedDocs On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allows content-negotiated documents to be
cached by proxy servers</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachequickhandler">CacheQuickHandler <var>on|off</var></a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Run the cache from the quick handler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache_disk.html#cachereadsize">CacheReadSize <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The minimum size (in bytes) of the document to read and be cached
 before sending the data downstream</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_disk.html#cachereadtime">CacheReadTime <var>milliseconds</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The minimum time (in milliseconds) that should elapse while reading
 before data is sent downstream</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache_disk.html#cacheroot">CacheRoot <var>directory</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The directory root under which cache files are
stored</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_socache.html#cachesocache">CacheSocache <var>type[:args]</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The shared object cache implementation to use</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache_socache.html#cachesocachemaxsize">CacheSocacheMaxSize <var>bytes</var></a></td><td> 102400 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The maximum size (in bytes) of an entry to be placed in the
cache</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_socache.html#cachesocachemaxtime">CacheSocacheMaxTime <var>seconds</var></a></td><td> 86400 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The maximum time (in seconds) for a document to be placed in the
cache</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache_socache.html#cachesocachemintime">CacheSocacheMinTime <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The minimum time (in seconds) for a document to be placed in the
cache</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache_socache.html#cachesocachereadsize">CacheSocacheReadSize <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The minimum size (in bytes) of the document to read and be cached
 before sending the data downstream</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache_socache.html#cachesocachereadtime">CacheSocacheReadTime <var>milliseconds</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The minimum time (in milliseconds) that should elapse while reading
 before data is sent downstream</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachestaleonerror">CacheStaleOnError <var>on|off</var></a></td><td> on </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Serve stale content in place of 5xx responses.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachestoreexpired">CacheStoreExpired On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Attempt to cache responses that the server reports as expired</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachestorenostore">CacheStoreNoStore On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Attempt to cache requests or responses that have been marked as no-store.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cache.html#cachestoreprivate">CacheStorePrivate On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Attempt to cache responses that the server has marked as private</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cgid.html#cgidscripttimeout">CGIDScriptTimeout <var>time</var>[s|ms]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The length of time to wait for more output from the
CGI program</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#cgimapextension">CGIMapExtension <var>cgi-yolu</var> <var>.uzantı</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betik yorumlayıcısını saptama tekniğini belirler.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#cgipassauth">CGIPassAuth On|Off</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">HTTP yetkilendirme başlıklarının betiklere CGI değişkenleri
olarak aktarılmasını etkin kılar</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#cgivar">CGIVar <var>değişken</var> <var>kural</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bazı CGI değişkenlerinin nasıl atanacağını belirler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_charset_lite.html#charsetdefault">CharsetDefault <var>charset</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Charset to translate into</td></tr>
<tr><td><a href="mod_charset_lite.html#charsetoptions">CharsetOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> ImplicitAdd </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures charset translation behavior</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc <var>charset</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Source charset of files</td></tr>
<tr><td><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly on|off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limits the action of the speling module to case corrections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling on|off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables the spelling
module</td></tr>
<tr><td><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir <var>/dizin/yolu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatıldıktan sonra chroot(8) yapacağı dizini
 belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>Content-MD5</code> HTTP yanıt başlıklarının üretimini
 etkin kılar.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires <em>expiry-period</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Expiry time for the tracking cookie</td></tr>
<tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiename">CookieName <em>token</em></a></td><td> Apache </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the tracking cookie</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiestyle">CookieStyle
  <em>Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965</em></a></td><td> Netscape </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Format of the cookie header field</td></tr>
<tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookietracking">CookieTracking on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables tracking cookie</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>dizin</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache HTTP
  Sunucusunun geçmeye çalışacağı dizin.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
expr=<var>ifade</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dav.html#dav" id="D" name="D">Dav On|Off|<var>provider-name</var></a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable WebDAV HTTP methods</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dav.html#davdepthinfinity">DavDepthInfinity on|off</a></td><td> off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dav_lock.html#davgenericlockdb">DavGenericLockDB <var>file-path</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the DAV lock database</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dav_fs.html#davlockdb">DavLockDB <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the DAV lock database</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dav.html#davmintimeout">DavMinTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 0 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Minimum amount of time the server holds a lock on
a DAV resource</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dbd.html#dbdexptime">DBDExptime <var>time-in-seconds</var></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Keepalive time for idle connections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dbd.html#dbdinitsql">DBDInitSQL <var>"SQL statement"</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Execute an SQL statement after connecting to a database</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dbd.html#dbdkeep">DBDKeep <var>number</var></a></td><td> 2 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum sustained number of connections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dbd.html#dbdmax">DBDMax <var>number</var></a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of connections</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dbd.html#dbdmin">DBDMin <var>number</var></a></td><td> 1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Minimum number of connections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dbd.html#dbdparams">DBDParams
<var>param1</var>=<var>value1</var>[,<var>param2</var>=<var>value2</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parameters for database connection</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dbd.html#dbdpersist">DBDPersist On|Off</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether to use persistent connections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dbd.html#dbdpreparesql">DBDPrepareSQL <var>"SQL statement"</var> <var>label</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define an SQL prepared statement</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dbd.html#dbdriver">DBDriver <var>name</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify an SQL driver</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#defaulticon">DefaultIcon <var>URL-yolu</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi
belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#defaultlanguage">DefaultLanguage <var>language-tag</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Defines a default language-tag to be sent in the Content-Language
header field for all resources in the current context that have not been
assigned a language-tag by some other means.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#defaultruntimedir">DefaultRuntimeDir <var>dizin-yolu</var></a></td><td> DEFAULT_REL_RUNTIME +</td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun çalışma anı dosyaları için temel dizin</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#defaulttype">DefaultType <var>ortam-türü</var>|none</a></td><td> none </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Değeri <code>none</code> olduğu takdirde, bu yönergenin bir
uyarı vermekten başka bir etkisi yoktur. Önceki sürümlerde, bu yönerge,
sunucunun ortam türünü saptayamadığı durumda göndereceği öntanımlı ortam
türünü belirlerdi.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#define">Define <var>değişken-ismi</var> [<var>değişken-değeri</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir değişken tanımlar</td></tr>
<tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatebuffersize">DeflateBufferSize <var>value</var></a></td><td> 8096 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fragment size to be compressed at one time by zlib</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatecompressionlevel">DeflateCompressionLevel <var>value</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">How much compression do we apply to the output</td></tr>
<tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflateinflatelimitrequestbody">DeflateInflateLimitRequestBody<var>value</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum size of inflated request bodies</td></tr>
<tr><td><a href="mod_deflate.html#deflateinflateratioburst">DeflateInflateRatioBurst <var>value</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of times the inflation ratio for request bodies 
       can be crossed</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflateinflateratiolimit">DeflateInflateRatioLimit <var>value</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum inflation ratio for request bodies</td></tr>
<tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatememlevel">DeflateMemLevel <var>value</var></a></td><td> 9 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">How much memory should be used by zlib for compression</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatewindowsize">DeflateWindowSize <var>value</var></a></td><td> 15 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Zlib compression window size</td></tr>
<tr><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
 altdizinlerinde ve bunların içeriğinde uygulanacak bir yönerge grubunu
 sarmalar.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dir.html#directorycheckhandler">DirectoryCheckHandler On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Başka bir eylemci yapılandırılmışsa bu modülün nasıl yanıt
 vereceğini belirler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex
  disabled | <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</a></td><td> index.html </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dir.html#directoryindexredirect">DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother |
<var>3xx-kodu</var>
</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizinlerinin içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dir.html#directoryslash">DirectorySlash On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#documentroot">DocumentRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td> "/usr/local/apache/ +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_privileges.html#dtraceprivileges">DTracePrivileges On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether the privileges required by dtrace are enabled.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dumpio.html#dumpioinput">DumpIOInput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dump all input data to the error log</td></tr>
<tr><td><a href="mod_dumpio.html#dumpiooutput">DumpIOOutput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dump all output data to the error log</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#else" id="E" name="E">&lt;Else&gt; ... &lt;/Else&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Önceki bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code> bölümünün koşulu, çalışma anında bir istek tarafından yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yönergeleri içerir</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#elseif">&lt;ElseIf <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/ElseIf&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İçerdiği koşulun bir istek tarafınan sağlandığı ancak daha önceki bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> veya
<code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bölümlerininkilerin sağlanmadığı durumda kapsadığı yönergelerin uygulanmasını sağlar</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#enableexceptionhook">EnableExceptionHook On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
 kancayı etkin kılar.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#enablemmap">EnableMMAP On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin
 kılar.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#enablesendfile">EnableSendfile On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
 desteğinin kullanımını etkin kılar.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#error">Error <var>ileti</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Özel bir hata iletisiyle yapılandırma çözümlemesini durdurur</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#errordocument">ErrorDocument <var>hata-kodu</var> <var>belge</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini
 belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#errorlog"> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</a></td><td> logs/error_log (Uni +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#errorlogformat"> ErrorLogFormat [connection|request] <var>biçem</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hata günlüğü girdileri için biçem belirtimi</td></tr>
<tr><td><a href="mod_example_hooks.html#example">Example</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Demonstration directive to illustrate the Apache module
API</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_expires.html#expiresactive">ExpiresActive On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables generation of <code>Expires</code>
headers</td></tr>
<tr><td><a href="mod_expires.html#expiresbytype">ExpiresByType <var>MIME-type</var>
<var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Value of the <code>Expires</code> header configured
by MIME type</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_expires.html#expiresdefault">ExpiresDefault <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default algorithm for calculating expiration time</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off[*] </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Her istekte ek durum bilgisinin izini sürer</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine <var>filtername</var> <var>parameters</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define an external filter</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> NoLogStderr </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure <code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> options</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#fallbackresource" id="F" name="F">FallbackResource disabled | <var>yerel-url</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#fileetag">FileETag <var>bileşen</var> ...</a></td><td> MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Duruk dosyalar için <code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#files">&lt;Files <var>dosya-adı</var>&gt; ... &lt;/Files&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri
 içerir.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch <var>düzifd</var>&gt; ... &lt;/FilesMatch&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde
 uygulanacak yönergeleri içerir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_filter.html#filterchain">FilterChain [+=-@!]<var>filter-name</var> <var>...</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure the filter chain</td></tr>
<tr><td><a href="mod_filter.html#filterdeclare">FilterDeclare <var>filter-name</var> <var>[type]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declare a smart filter</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_filter.html#filterprotocol">FilterProtocol <var>filter-name</var> [<var>provider-name</var>]
  <var>proto-flags</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Deal with correct HTTP protocol handling</td></tr>
<tr><td><a href="mod_filter.html#filterprovider">FilterProvider <var>filter-name</var> <var>provider-name</var>
 <var>expression</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Register a content filter</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_filter.html#filtertrace">FilterTrace <var>filter-name</var> <var>level</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Get debug/diagnostic information from
  <code class="module"><a href="../mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></td></tr>
<tr><td><a href="mod_negotiation.html#forcelanguagepriority">ForceLanguagePriority None|Prefer|Fallback [Prefer|Fallback]</a></td><td> Prefer </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Action to take if a single acceptable document is not
found</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>ortam-türü</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bütün dosyaların belirtilen ortam türüyle sunulmasına
 sebep olur.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#globallog" id="G" name="G">GlobalLog <var>dosya</var>|<var>boru</var>|<var>sağlayıcı</var>
<var>biçem</var>|<var>takma_ad</var>
[env=[!]<var>ortam_değişkeni</var>|
expr=<var>ifade</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Günlük dosyasının ismini ve biçemini belirler</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#gprofdir">GprofDir <var>/tmp/gprof/</var>|<var>/tmp/gprof/</var>%</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">gmon.out ayrıntılı inceleme verisinin yazılacağı dizin</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout">GracefulShutdownTimeout <var>saniye</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar
 geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_unixd.html#group">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2copyfiles" id="H" name="H">H2CopyFiles on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determine file handling in responses</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2direct">H2Direct on|off</a></td><td> on for h2c, off for +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">H2 Direct Protocol Switch</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2earlyhints">H2EarlyHints on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determine sending of 103 status codes</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2maxsessionstreams">H2MaxSessionStreams <em>n</em></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of active streams per HTTP/2 session.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2maxworkeridleseconds">H2MaxWorkerIdleSeconds <em>n</em></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of seconds h2 workers remain idle until shut down.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2maxworkers">H2MaxWorkers <em>n</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of worker threads to use per child process.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2minworkers">H2MinWorkers <em>n</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Minimal number of worker threads to use per child process.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2moderntlsonly">H2ModernTLSOnly on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Require HTTP/2 connections to be "modern TLS" only</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2push">H2Push on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">H2 Server Push Switch</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2pushdiarysize">H2PushDiarySize <em>n</em></a></td><td> 256 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">H2 Server Push Diary Size</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2pushpriority">H2PushPriority <em>mime-type</em> [after|before|interleaved] [weight]</a></td><td> * After 16 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">H2 Server Push Priority</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2pushresource">H2PushResource [add] path [critical]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declares resources for early pushing to the client</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2serializeheaders">H2SerializeHeaders on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Serialize Request/Response Processing Switch</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2streammaxmemsize">H2StreamMaxMemSize <em>bytes</em></a></td><td> 65536 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum amount of output data buffered per stream.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2tlscooldownsecs">H2TLSCoolDownSecs <em>seconds</em></a></td><td> 1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">-</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2tlswarmupsize">H2TLSWarmUpSize <em>amount</em></a></td><td> 1048576 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">-</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_http2.html#h2upgrade">H2Upgrade on|off</a></td><td> on for h2c, off for +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">H2 Upgrade Protocol Switch</td></tr>
<tr><td><a href="mod_http2.html#h2windowsize">H2WindowSize <em>bytes</em></a></td><td> 65535 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Size of Stream Window for upstream data.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_headers.html#header">Header [<var>condition</var>] add|append|echo|edit|edit*|merge|set|setifempty|unset|note
<var>header</var> [[expr=]<var>value</var> [<var>replacement</var>]
[early|env=[!]<var>varname</var>|expr=<var>expression</var>]]
</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#headername">HeaderName <var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini
belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_heartbeat.html#heartbeataddress">HeartbeatAddress <var>addr:port</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Multicast address for heartbeat packets</td></tr>
<tr><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatlisten">HeartbeatListen<var>addr:port</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">multicast address to listen for incoming heartbeat requests </td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatmaxservers">HeartbeatMaxServers <var>number-of-servers</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the maximum number of servers that will be sending 
heartbeat requests to this server</td></tr>
<tr><td><a href="mod_heartmonitor.html#heartbeatstorage">HeartbeatStorage <var>file-path</var></a></td><td> logs/hb.dat </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Path to store heartbeat data</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lbmethod_heartbeat.html#heartbeatstorage">HeartbeatStorage <var>file-path</var></a></td><td> logs/hb.dat </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Path to read heartbeat data</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#httpprotocoloptions">HttpProtocolOptions [Strict|Unsafe] [RegisteredMethods|LenientMethods]
 [Allow0.9|Require1.0]</a></td><td> Strict LenientMetho +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">HTTP İstek İletilerindeki sınırlamalarda değişiklik yapar</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ident.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote
user</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ident.html#identitychecktimeout">IdentityCheckTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 30 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines the timeout duration for ident requests</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#if">&lt;If <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/If&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Çalışma anında bir koşul bir istek tarafından yerine getirildiği
takdirde uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#ifdefine">&lt;IfDefine [!]<var>parametre-adı</var>&gt; ...
  &lt;/IfDefine&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme
sokulacak yönergeleri sarmalar.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#ifmodule">&lt;IfModule [!]<var>modül-dosyası</var>|<var>modül-betimleyici</var>&gt; ...
  &lt;/IfModule&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak
yönergeleri sarmalar.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion [[!]<var>operator</var>] <var>version</var>&gt; ...
&lt;/IfVersion&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">contains version dependent configuration</td></tr>
<tr><td><a href="mod_imagemap.html#imapbase">ImapBase map|referer|<var>URL</var></a></td><td> http://servername/ </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default <code>base</code> for imagemap files</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_imagemap.html#imapdefault">ImapDefault error|nocontent|map|referer|<var>URL</var></a></td><td> nocontent </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default action when an imagemap is called with coordinates
that are not explicitly mapped</td></tr>
<tr><td><a href="mod_imagemap.html#imapmenu">ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformatted</a></td><td> formatted </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Action if no coordinates are given when calling
an imagemap</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#includeoptional">IncludeOptional <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma dosyasına dahil edilmesini sağlar</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td> "." </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignorereset">IndexIgnoreReset ON|OFF</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-yolu</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin listesine bir biçembent ekler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter request data (typically <code>POST</code> data)</td></tr>
<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoerrors">ISAPIAppendLogToErrors on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
ISAPI extensions to the error log</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoquery">ISAPIAppendLogToQuery on|off</a></td><td> on </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
ISAPI extensions to the query field</td></tr>
<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapicachefile">ISAPICacheFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>]
...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">ISAPI .dll files to be loaded at startup</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapifakeasync">ISAPIFakeAsync on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Fake asynchronous support for ISAPI callbacks</td></tr>
<tr><td><a href="mod_isapi.html#isapilognotsupported">ISAPILogNotSupported on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Log unsupported feature requests from ISAPI
extensions</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapireadaheadbuffer">ISAPIReadAheadBuffer <var>size</var></a></td><td> 49152 </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI
extensions</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#keepalive" id="K" name="K">KeepAlive On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>sayı</var>[ms]</a></td><td> 5 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_request.html#keptbodysize">KeptBodySize <var>azami_bayt_sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">mod_include gibi süzgeçler tarafından kullanılma olasılığına karşı
istek gövdesi iptal edilmek yerine belirtilen azami boyutta tutulur.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_negotiation.html#languagepriority" id="L" name="L">LanguagePriority <var>MIME-lang</var> [<var>MIME-lang</var>]
...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The precedence of language variants for cases where
the client does not express a preference</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapcacheentries">LDAPCacheEntries <var>number</var></a></td><td> 1024 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of entries in the primary LDAP cache</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapcachettl">LDAPCacheTTL <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Time that cached items remain valid</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapconnectionpoolttl">LDAPConnectionPoolTTL <var>n</var></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Discard backend connections that have been sitting in the connection pool too long</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapconnectiontimeout">LDAPConnectionTimeout <var>seconds</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the socket connection timeout in seconds</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug <var>7</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable debugging in the LDAP SDK</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapopcacheentries">LDAPOpCacheEntries <var>number</var></a></td><td> 1024 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of entries used to cache LDAP compare
operations</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapopcachettl">LDAPOpCacheTTL <var>seconds</var></a></td><td> 600 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Time that entries in the operation cache remain
valid</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapreferralhoplimit">LDAPReferralHopLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The maximum number of referral hops to chase before terminating an LDAP query.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapreferrals">LDAPReferrals <var>On|Off|default</var></a></td><td> On </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable referral chasing during queries to the LDAP server.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapretries">LDAPRetries <var>number-of-retries</var></a></td><td> 3 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures the number of LDAP server retries.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapretrydelay">LDAPRetryDelay <var>seconds</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures the delay between LDAP server retries.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachefile">LDAPSharedCacheFile <var>directory-path/filename</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the shared memory cache file</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachesize">LDAPSharedCacheSize <var>bytes</var></a></td><td> 500000 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Size in bytes of the shared-memory cache</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptimeout">LDAPTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 60 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the timeout for LDAP search and bind operations, in seconds</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedclientcert">LDAPTrustedClientCert <var>type</var> <var>directory-path/filename/nickname</var> <var>[password]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the file containing or nickname referring to a per
connection client certificate. Not all LDAP toolkits support per
connection client certificates.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedglobalcert">LDAPTrustedGlobalCert <var>type</var> <var>directory-path/filename</var> <var>[password]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the file or database containing global trusted
Certificate Authority or global client certificates</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedmode">LDAPTrustedMode <var>type</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specifies the SSL/TLS mode to be used when connecting to an LDAP server.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapverifyservercert">LDAPVerifyServerCert <var>On|Off</var></a></td><td> On </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Force server certificate verification</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#limit">&lt;Limit <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
  &lt;/Limit&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları
sarmalar.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitexcept">&lt;LimitExcept <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
  &lt;/LimitExcept&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için
kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#limitinternalrecursion">LimitInternalRecursion <var>sayı</var> [<var>sayı</var>]</a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını
belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam
uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
sınırlar.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
 [<var>protokol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
 belirler</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#listencoresbucketsratio">ListenCoresBucketsRatio <var>oran</var></a></td><td> 0 (iptal) </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İşlemci çekirdek sayısının dinleyenlerin buket sayısına oranı</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#location">&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
&lt;/Location&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch
  <var>düzifade</var>&gt; ... &lt;/LocationMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere
uygulanır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
[<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_logio.html#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB ON|OFF</a></td><td> OFF </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İlk baytın yazılmasına kadar geçen süreyi izler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel [<var>modül</var>:]<var>seviye</var>
  [<var>modül</var>:<var>seviye</var>] ...
</a></td><td> warn </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_log_debug.html#logmessage">LogMessage <var>message</var>
[hook=<var>hook</var>] [expr=<var>expression</var>]
</a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Log user-defined message to error log
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaauthzprovider">LuaAuthzProvider provider_name /path/to/lua/script.lua function_name</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Plug an authorization provider function into <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code>
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luacodecache">LuaCodeCache stat|forever|never</a></td><td> stat </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure the compiled code cache.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookaccesschecker">LuaHookAccessChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the access_checker phase of request processing</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookauthchecker">LuaHookAuthChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the auth_checker phase of request processing</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookcheckuserid">LuaHookCheckUserID /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the check_user_id phase of request processing</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luahookfixups">LuaHookFixups /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the fixups phase of a request
processing</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookinsertfilter">LuaHookInsertFilter /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the insert_filter phase of request processing</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luahooklog">LuaHookLog /path/to/lua/script.lua log_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the access log phase of a request
processing</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahookmaptostorage">LuaHookMapToStorage /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the map_to_storage phase of request processing</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luahooktranslatename">LuaHookTranslateName /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]</a></td><td></td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the translate name phase of request processing</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luahooktypechecker">LuaHookTypeChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the type_checker phase of request processing</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luainherit">LuaInherit none|parent-first|parent-last</a></td><td> parent-first </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls how parent configuration sections are merged into children</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luainputfilter">LuaInputFilter filter_name /path/to/lua/script.lua function_name</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a Lua function for content input filtering</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luamaphandler">LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Map a path to a lua handler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaoutputfilter">LuaOutputFilter filter_name /path/to/lua/script.lua function_name</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a Lua function for content output filtering</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luapackagecpath">LuaPackageCPath /path/to/include/?.soa</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.cpath</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luapackagepath">LuaPackagePath /path/to/include/?.lua</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a directory to lua's package.path</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler">LuaQuickHandler /path/to/script.lua hook_function_name</a></td><td></td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
<tr><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|thread|server [min] [max]</a></td><td> once </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, thread -- default is once</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_macro.html#macro" id="M" name="M">
&lt;Macro <var>name</var> [<var>par1</var> .. <var>parN</var>]&gt;
... &lt;/Macro&gt;</a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define a configuration file macro</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild <var>sayı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
 sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
 ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxrangeoverlaps">MaxRangeOverlaps default | unlimited | none |
 <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen üst üste binen
  aralık sayısı (<code>100-200,150-300</code> gibi)</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#maxrangereversals">MaxRangeReversals default | unlimited | none |
  <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen ters sıralı
  aralık sayısı (<code>100-200,50-70</code> gibi)</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none |
 <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen aralık sayısı</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
<tr><td><a href="mod_socache_memcache.html#memcacheconnttl">MemcacheConnTTL <em>num[units]</em></a></td><td> 15s </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Keepalive time for idle connections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#mergetrailers">MergeTrailers [on|off]</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Trailer alanlarının başlığa dahil edilip edilmeyeceğini belirler</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir <var>directory</var></a></td><td> .web </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the directory to find CERN-style meta information
files</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates CERN meta-file processing</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix <var>suffix</var></a></td><td> .meta </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File name suffix for the file containing CERN-style
meta information</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable MIME-type determination based on file contents
using the specified magic file</td></tr>
<tr><td><a href="prefork.html#minspareservers">MinSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 5 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
 sayısını belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Map a list of files into memory at startup time</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_dialup.html#modemstandard">ModemStandard V.21|V.26bis|V.32|V.34|V.92</a></td><td></td><td>d</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Modem standard to simulate</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#modmimeusepathinfo">ModMimeUsePathInfo On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tells <code class="module"><a href="../mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code> to treat <code>path_info</code>
components as part of the filename</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers
[Handlers|Filters]</a></td><td> NegotiatedOnly </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The types of files that will be included when searching for
a matching file with MultiViews</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#mutex">Mutex <var>mekanizma</var> [default|<var>muteks-ismi</var>] ... [OmitPID]</a></td><td> default </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Muteks mekanizmasını ve kilit dosyası dizinini tüm muteksler veya belirtilenler için yapılandırır</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">ÖNERİLMİYOR: İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy <var>host</var> [<var>host</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hosts, domains, or networks that will be connected to
directly</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">List of additional client certificates</td></tr>
<tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options
  [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>] ...</a></td><td> FollowSymlinks </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
<code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
evaluated.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering response content</td></tr>
<tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_privileges.html#privilegesmode">PrivilegesMode FAST|SECURE|SELECTIVE</a></td><td> FAST </td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Trade off processing speed and efficiency vs security against
malicious privileges-aware code.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocol">Protocol <var>protokol</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dinlenen bir soket için protokol</td></tr>
<tr><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocols">Protocols <var>protokol</var> ...</a></td><td> http/1.1 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu/sanal konak için kullanılabilecek protokoller</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#protocolshonororder">ProtocolsHonorOrder On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Uzlaşma sırasında protokollerin öncelik sırasını belirler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyaddheaders">ProxyAddHeaders Off|On</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add proxy information in X-Forwarded-* headers</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxybadheader">ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody</a></td><td> IsError </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines how to handle bad header lines in a
response</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyblock">ProxyBlock *|<var>word</var>|<var>host</var>|<var>domain</var>
[<var>word</var>|<var>host</var>|<var>domain</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Words, hosts, or domains that are banned from being
proxied</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain <var>Domain</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default domain name for proxied requests</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Override error pages for proxied content</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressdbmfile">ProxyExpressDBMFile &lt;pathname&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pathname to DBM file.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressdbmtype">ProxyExpressDBMFile &lt;type&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">DBM type of file.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_express.html#proxyexpressenable">ProxyExpressEnable [on|off]</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable the module functionality.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_fcgi.html#proxyfcgibackendtype">ProxyFCGIBackendType FPM|GENERIC</a></td><td> FPM </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify the type of backend FastCGI application</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_fcgi.html#proxyfcgisetenvif">ProxyFCGISetEnvIf <var>conditional-expression</var>
  [!]<var>environment-variable-name</var>
  [<var>value-expression</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Allow variables sent to FastCGI servers to be fixed up</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset <var>character set</var></a></td><td> ISO-8859-1 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define the character set for proxied FTP listings</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards [on|off]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Whether wildcards in requested filenames are escaped when sent to the FTP server</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard [on|off]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether wildcards in requested filenames trigger a file listing</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_hcheck.html#proxyhcexpr">ProxyHCExpr name {ap_expr expression}</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Creates a named condition expression to use to determine health of the backend based on its response.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_hcheck.html#proxyhctemplate">ProxyHCTemplate name parameter=setting &lt;...&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Creates a named template for setting various health check parameters</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_hcheck.html#proxyhctpsize">ProxyHCTPsize &lt;size&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the total server-wide size of the threadpool used for the health check workers.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlbufsize">ProxyHTMLBufSize <var>bytes</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the buffer size increment for buffering inline scripts and
stylesheets.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlcharsetout">ProxyHTMLCharsetOut <var>Charset | *</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify a charset for mod_proxy_html output.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmldoctype">ProxyHTMLDocType <var>HTML|XHTML [Legacy]</var><br /><strong>OR</strong>
<br />ProxyHTMLDocType <var>fpi [SGML|XML]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets an HTML or XHTML document type declaration.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlenable">ProxyHTMLEnable <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Turns the proxy_html filter on or off.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlevents">ProxyHTMLEvents <var>attribute [attribute ...]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify attributes to treat as scripting events.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlextended">ProxyHTMLExtended <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether to fix links in inline scripts, stylesheets,
and scripting events.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlfixups">ProxyHTMLFixups <var>[lowercase] [dospath] [reset]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fixes for simple HTML errors.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlinterp">ProxyHTMLInterp <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables per-request interpolation of
<code class="directive">ProxyHTMLURLMap</code> rules.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmllinks">ProxyHTMLLinks <var>element attribute [attribute2 ...]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify HTML elements that have URL attributes to be rewritten.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlmeta">ProxyHTMLMeta <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Turns on or off extra pre-parsing of metadata in HTML
<code>&lt;head&gt;</code> sections.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlstripcomments">ProxyHTMLStripComments <var>On|Off</var></a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether to strip HTML comments.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_html.html#proxyhtmlurlmap">ProxyHTMLURLMap <var>from-pattern to-pattern [flags] [cond]</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines a rule to rewrite HTML links</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 8192 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determine size of internal data throughput buffer</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch <var>regex</var>&gt; ...&lt;/ProxyMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to regular-expression-matched
proxied resources</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards <var>number</var></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximium number of proxies that a request can be forwarded
through</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass [<var>path</var>] !|<var>url</var> [<var>key=value</var>
 <var>[key=value</var> ...]] [nocanon] [interpolate] [noquery]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps remote servers into the local server URL-space</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassinherit">ProxyPassInherit On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Inherit ProxyPass directives defined from the main server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassinterpolateenv">ProxyPassInterpolateEnv On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable Environment Variable interpolation in Reverse Proxy configurations</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassmatch">ProxyPassMatch [<var>regex</var>] !|<var>url</var> [<var>key=value</var>
	<var>[key=value</var> ...]]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps remote servers into the local server URL-space using regular expressions</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse [<var>path</var>] <var>url</var>
[<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse
proxied server</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain <var>internal-domain</var>
<var>public-domain</var> [<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adjusts the Domain string in Set-Cookie headers from a reverse-
proxied server</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath <var>internal-path</var>
<var>public-path</var> [<var>interpolate</var>]</a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adjusts the Path string in Set-Cookie headers from a reverse-
proxied server</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxypreservehost">ProxyPreserveHost On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use incoming Host HTTP request header for proxy
request</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyreceivebuffersize">ProxyReceiveBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Network buffer size for proxied HTTP and FTP
connections</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyremote">ProxyRemote <var>match</var> <var>remote-server</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Remote proxy used to handle certain requests</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyremotematch">ProxyRemoteMatch <var>regex</var> <var>remote-server</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Remote proxy used to handle requests matched by regular
expressions</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyrequests">ProxyRequests On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables forward (standard) proxy requests</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy_scgi.html#proxyscgiinternalredirect">ProxySCGIInternalRedirect On|Off|<var>Headername</var></a></td><td> On </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable or disable internal redirect responses from the
backend</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy_scgi.html#proxyscgisendfile">ProxySCGISendfile On|Off|<var>Headername</var></a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable evaluation of <var>X-Sendfile</var> pseudo response
header</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyset">ProxySet <var>url</var> <var>key=value [key=value ...]</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set various Proxy balancer or member parameters</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxysourceaddress">ProxySourceAddress <var>address</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set local IP address for outgoing proxy connections</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxystatus">ProxyStatus Off|On|Full</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Show Proxy LoadBalancer status in mod_status</td></tr>
<tr><td><a href="mod_proxy.html#proxytimeout">ProxyTimeout <var>seconds</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Network timeout for proxied requests</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyvia">ProxyVia On|Off|Full|Block</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Information provided in the <code>Via</code> HTTP response
header for proxied requests</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#qualifyredirecturl" id="Q" name="Q">QualifyRedirectURL ON|OFF</a></td><td> OFF </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">REDIRECT_URL ortam değişkeninin tamamen nitelenmiş olup
olmayacağını denetler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName <var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP alım tamponu boyu</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>] [<var>URL-yolu</var>]
<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
yönlendirir.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici
yönlendirme gönderir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
URL’ye yönlendirir.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
URL’ye yönlendirir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader <var>inputheader</var> <var>[outputheader]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Reflect an input header to the output headers</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#registerhttpmethod">RegisterHttpMethod <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var> [...]]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Standart olamayan HTTP yöntemlerini belirler</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipheader">RemoteIPHeader <var>header-field</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare the header field which should be parsed for useragent IP addresses</td></tr>
<tr><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipinternalproxy">RemoteIPInternalProxy <var>proxy-ip</var>|<var>proxy-ip/subnet</var>|<var>hostname</var> ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipinternalproxylist">RemoteIPInternalProxyList <var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value</td></tr>
<tr><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipproxiesheader">RemoteIPProxiesHeader <var>HeaderFieldName</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declare the header field which will record all intermediate IP addresses</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteiptrustedproxy">RemoteIPTrustedProxy <var>proxy-ip</var>|<var>proxy-ip/subnet</var>|<var>hostname</var> ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value</td></tr>
<tr><td><a href="mod_remoteip.html#remoteiptrustedproxylist">RemoteIPTrustedProxyList <var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#removecharset">RemoveCharset <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes any character set associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#removeencoding">RemoveEncoding <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Removes any content encoding associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#removehandler">RemoveHandler <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes any handler associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#removeinputfilter">RemoveInputFilter <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Removes any input filter associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#removelanguage">RemoveLanguage <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes any language associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Removes any output filter associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#removetype">RemoveType <var>extension</var> [<var>extension</var>]
...</a></td><td></td><td>kdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes any content type associations for a set of file
extensions</td></tr>
<tr><td><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader add|append|edit|edit*|merge|set|setifempty|unset
<var>header</var> [[expr=]<var>value</var> [<var>replacement</var>]
[early|env=[!]<var>varname</var>|expr=<var>expression</var>]]
</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP request headers</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_reqtimeout.html#requestreadtimeout">RequestReadTimeout
[header=<var>timeout</var>[-<var>maxtimeout</var>][,MinRate=<var>rate</var>]
[body=<var>timeout</var>[-<var>maxtimeout</var>][,MinRate=<var>rate</var>]
</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set timeout values for receiving request headers and body from client.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authz_core.html#require">Require [not] <var>entity-name</var>
  [<var>entity-name</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tests whether an authenticated user is authorized by
an authorization provider.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt; ... &lt;/RequireAll&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of authorization directives of which none
must fail and at least one must succeed for the enclosing directive to
succeed.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt; ... &lt;/RequireAny&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of authorization directives of which one
must succeed for the enclosing directive to succeed.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_core.html#requirenone">&lt;RequireNone&gt; ... &lt;/RequireNone&gt;</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of authorization directives of which none
must succeed for the enclosing directive to not fail.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_rewrite.html#rewritebase">RewriteBase <em>URL-path</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the base URL for per-directory rewrites</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_rewrite.html#rewritecond"> RewriteCond
   <em>TestString</em> <em>CondPattern</em> [<em>flags</em>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines a condition under which rewriting will take place
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_rewrite.html#rewriteengine">RewriteEngine on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables or disables runtime rewriting engine</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap <em>MapName</em> <em>MapType</em>:<em>MapSource</em>
</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines a mapping function for key-lookup</td></tr>
<tr><td><a href="mod_rewrite.html#rewriteoptions">RewriteOptions <var>Options</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets some special options for the rewrite engine</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule
   <em>Pattern</em> <em>Substitution</em> [<em>flags</em>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines rules for the rewriting engine</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#rlimitcpu">RLimitCPU <var>saniye</var>|max [<var>saniye</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin
 işlemci tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitmem">RLimitMEM <var>bayt-sayısı</var>|max [<var>bayt-sayısı</var>|max]
</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin
 bellek tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC <var>sayı</var>|max [<var>sayı</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç
 sayısına sınırlama getirir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#satisfy" id="S" name="S">Satisfy Any|All</a></td><td> All </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Interaction between host-level access control and
user authentication</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></a></td><td> logs/apache_runtime +</td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
 dosyanın yerini belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var> <var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular request
method.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias [<var>URL-yolu</var>]
<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak
eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#scriptinterpretersource">ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script</a></td><td> Script </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betikleri için yorumlayıcı belirleme tekniği</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cgi.html#scriptlog">ScriptLog <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the CGI script error logfile</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cgi.html#scriptlogbuffer">ScriptLogBuffer <var>bytes</var></a></td><td> 1024 </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded
in the scriptlog</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_cgi.html#scriptloglength">ScriptLogLength <var>bytes</var></a></td><td> 10385760 </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Size limit of the CGI script logfile</td></tr>
<tr><td><a href="mod_cgid.html#scriptsock">ScriptSock <var>file-path</var></a></td><td> cgisock </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The filename prefix of the socket to use for communication with
the cgi daemon</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#securelisten">SecureListen [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var>
<var>Certificate-Name</var> [MUTUAL]</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables SSL encryption for the specified port</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#seerequesttail">SeeRequestTail On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteğin 63 karakterden büyük olduğu varsayımıyla, mod_status'un
 ilk 63 karakteri mi yoksa son 63 karakteri mi göstereceğini
 belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">TCP tamponu boyu</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#serveradmin">ServerAdmin <var>eposta-adresi</var>|<var>URL</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#serveralias">ServerAlias <var>konakadı</var> [<var>konakadı</var>] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstekleri isme dayalı sanal konaklarla eşleştirilirken
kullanılacak konak adları için başka isimler belirtebilmeyi sağlar.
</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#servername">ServerName [<var>şema</var>://]<var>alan-adı</var>|<var>ip-adresi</var>[:<var>port</var>]
</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun özdeşleşeceği konak ismi ve port.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#serverpath">ServerPath <var>URL-yolu</var></a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Uyumsuz bir tarayıcı tarafından erişilmesi için bir isme dayalı sanal konak için meşru URL yolu</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#serverroot">ServerRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td> /usr/local/apache </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırması için kök dizin</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#serversignature">ServerSignature On|Off|EMail</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucu tarafından üretilen belgelerin dipnotunu ayarlar.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#servertokens">ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full</a></td><td> Full </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>Server</code> HTTP yanıt başlığını yapılandırır.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session.html#session">Session On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables a session for the current directory or location</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_cookie.html#sessioncookiename">SessionCookieName <var>name</var> <var>attributes</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name and attributes for the RFC2109 cookie storing the session</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_cookie.html#sessioncookiename2">SessionCookieName2 <var>name</var> <var>attributes</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name and attributes for the RFC2965 cookie storing the session</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_cookie.html#sessioncookieremove">SessionCookieRemove On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Control for whether session cookies should be removed from incoming HTTP headers</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptocipher">SessionCryptoCipher <var>name</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The crypto cipher to be used to encrypt the session</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptodriver">SessionCryptoDriver <var>name</var> <var>[param[=value]]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The crypto driver to be used to encrypt the session</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptopassphrase">SessionCryptoPassphrase <var>secret</var> [ <var>secret</var> ... ] </a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The key used to encrypt the session</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptopassphrasefile">SessionCryptoPassphraseFile <var>filename</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File containing keys used to encrypt the session</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdcookiename">SessionDBDCookieName <var>name</var> <var>attributes</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name and attributes for the RFC2109 cookie storing the session ID</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdcookiename2">SessionDBDCookieName2 <var>name</var> <var>attributes</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name and attributes for the RFC2965 cookie storing the session ID</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdcookieremove">SessionDBDCookieRemove On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Control for whether session ID cookies should be removed from incoming HTTP headers</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbddeletelabel">SessionDBDDeleteLabel <var>label</var></a></td><td> deletesession </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to remove sessions from the database</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdinsertlabel">SessionDBDInsertLabel <var>label</var></a></td><td> insertsession </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to insert sessions into the database</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdperuser">SessionDBDPerUser On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable a per user session</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdselectlabel">SessionDBDSelectLabel <var>label</var></a></td><td> selectsession </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to select sessions from the database</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdupdatelabel">SessionDBDUpdateLabel <var>label</var></a></td><td> updatesession </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to update existing sessions in the database</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session.html#sessionenv">SessionEnv On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Control whether the contents of the session are written to the
<var>HTTP_SESSION</var> environment variable</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session.html#sessionexclude">SessionExclude <var>path</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define URL prefixes for which a session is ignored</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session.html#sessionheader">SessionHeader <var>header</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Import session updates from a given HTTP response header</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_session.html#sessioninclude">SessionInclude <var>path</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define URL prefixes for which a session is valid</td></tr>
<tr><td><a href="mod_session.html#sessionmaxage">SessionMaxAge <var>maxage</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define a maximum age in seconds for a session</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>değer</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf <em>öznitelik
  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifexpr">SetEnvIfExpr <em>ifade
  [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir ap_expr ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar</td></tr>
<tr><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase <em>öznitelik
  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#sethandler">SetHandler <var>eylemci-ismi</var>|none|<var>ifade</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine
sebep olur.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#setinputfilter">SetInputFilter <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri
belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun yanıtlarını işleyecek süzgeçleri belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_include.html#ssiendtag">SSIEndTag <var>tag</var></a></td><td> "--&gt;" </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">String that ends an include element</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#ssierrormsg">SSIErrorMsg <var>message</var></a></td><td> "[an error occurred +</td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Error message displayed when there is an SSI
error</td></tr>
<tr><td><a href="mod_include.html#ssietag">SSIETag on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls whether ETags are generated by the server.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#ssilastmodified">SSILastModified on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls whether <code>Last-Modified</code> headers are generated by the
server.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_include.html#ssilegacyexprparser">SSILegacyExprParser on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable compatibility mode for conditional expressions.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#ssistarttag">SSIStartTag <var>tag</var></a></td><td> "&lt;!--#" </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">String that starts an include element</td></tr>
<tr><td><a href="mod_include.html#ssitimeformat">SSITimeFormat <var>formatstring</var></a></td><td> "%A, %d-%b-%Y %H:%M +</td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures the format in which date strings are
displayed</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#ssiundefinedecho">SSIUndefinedEcho <var>string</var></a></td><td> "(none)" </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">String displayed when an unset variable is echoed</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslcacertificatefile">SSLCACertificateFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA Certificates
for Client Auth</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslcacertificatepath">SSLCACertificatePath <em>directory-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded CA Certificates for
Client Auth</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA Certificates
for defining acceptable CA names</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslcadnrequestpath">SSLCADNRequestPath <em>directory-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded CA Certificates for
defining acceptable CA names</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslcarevocationcheck">SSLCARevocationCheck chain|leaf|none <em>flag</em>s</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable CRL-based revocation checking</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslcarevocationfile">SSLCARevocationFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for
Client Auth</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslcarevocationpath">SSLCARevocationPath <em>directory-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded CA CRLs for
Client Auth</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslcertificatechainfile">SSLCertificateChainFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File of PEM-encoded Server CA Certificates</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslcertificatefile">SSLCertificateFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Server PEM-encoded X.509 certificate data file</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslcertificatekeyfile">SSLCertificateKeyFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Server PEM-encoded private key file</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslciphersuite">SSLCipherSuite <em>cipher-spec</em></a></td><td> DEFAULT (depends on +</td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Cipher Suite available for negotiation in SSL
handshake</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslcompression">SSLCompression on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable compression on the SSL level</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslcryptodevice">SSLCryptoDevice <em>engine</em></a></td><td> builtin </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable use of a cryptographic hardware accelerator</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslengine">SSLEngine on|off|optional</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">SSL Engine Operation Switch</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslfips">SSLFIPS on|off</a></td><td> off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">SSL FIPS mode Switch</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslhonorcipherorder">SSLHonorCipherOrder on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Option to prefer the server's cipher preference order</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslinsecurerenegotiation">SSLInsecureRenegotiation on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Option to enable support for insecure renegotiation</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslocspdefaultresponder">SSLOCSDefaultResponder <em>uri</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the default responder URI for OCSP validation</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslocspenable">SSLOCSPEnable on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable OCSP validation of the client certificate chain</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslocspnoverify">SSLOCSPNoverify <em>On/Off</em></a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">skip the OCSP responder certificates verification</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslocspoverrideresponder">SSLOCSPOverrideResponder on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Force use of the default responder URI for OCSP validation</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslocspproxyurl">SSLOCSPProxyURL <em>url</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Proxy URL to use for OCSP requests</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslocsprespondercertificatefile">SSLOCSPResponderCertificateFile <em>file</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set of trusted PEM encoded OCSP responder certificates</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslocsprespondertimeout">SSLOCSPResponderTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Timeout for OCSP queries</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslocspresponsemaxage">SSLOCSPResponseMaxAge <em>seconds</em></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable age for OCSP responses</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslocspresponsetimeskew">SSLOCSPResponseTimeSkew <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable time skew for OCSP response validation</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslocspuserequestnonce">SSLOCSPUseRequestNonce on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use a nonce within OCSP queries</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslopensslconfcmd">SSLOpenSSLConfCmd <em>command-name</em> <em>command-value</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure OpenSSL parameters through its <em>SSL_CONF</em> API</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#ssloptions">SSLOptions [+|-]<em>option</em> ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure various SSL engine run-time options</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslpassphrasedialog">SSLPassPhraseDialog <em>type</em></a></td><td> builtin </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of pass phrase dialog for encrypted private
keys</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslprotocol">SSLProtocol [+|-]<em>protocol</em> ...</a></td><td> all -SSLv3 (up to 2 +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure usable SSL/TLS protocol versions</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycacertificatefile">SSLProxyCACertificateFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA Certificates
for Remote Server Auth</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycacertificatepath">SSLProxyCACertificatePath <em>directory-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded CA Certificates for
Remote Server Auth</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycarevocationcheck">SSLProxyCARevocationCheck chain|leaf|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable CRL-based revocation checking for Remote Server Auth</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycarevocationfile">SSLProxyCARevocationFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for
Remote Server Auth</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycarevocationpath">SSLProxyCARevocationPath <em>directory-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded CA CRLs for
Remote Server Auth</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycheckpeercn">SSLProxyCheckPeerCN on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether to check the remote server certificate's CN field
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycheckpeerexpire">SSLProxyCheckPeerExpire on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Whether to check if remote server certificate is expired
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycheckpeername">SSLProxyCheckPeerName on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure host name checking for remote server certificates
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyciphersuite">SSLProxyCipherSuite <em>cipher-spec</em></a></td><td> ALL:!ADH:RC4+RSA:+H +</td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Cipher Suite available for negotiation in SSL
proxy handshake</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyengine">SSLProxyEngine on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">SSL Proxy Engine Operation Switch</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatechainfile">SSLProxyMachineCertificateChainFile <em>filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA certificates to be used by the proxy for choosing a certificate</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatefile">SSLProxyMachineCertificateFile <em>filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatepath">SSLProxyMachineCertificatePath <em>directory</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyprotocol">SSLProxyProtocol [+|-]<em>protocol</em> ...</a></td><td> all -SSLv3 (up to 2 +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure usable SSL protocol flavors for proxy usage</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify <em>level</em></a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of remote server Certificate verification</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Remote Server
Certificate verification</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed <em>context</em> <em>source</em>
[<em>bytes</em>]</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pseudo Random Number Generator (PRNG) seeding
source</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 131072 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the size for the SSL renegotiation buffer</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire <em>expression</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Allow access only when an arbitrarily complex
boolean expression is true</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Deny access when SSL is not used for the
HTTP request</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache <em>type</em></a></td><td> none </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of the global/inter-process SSL Session
Cache</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncachetimeout">SSLSessionCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before an SSL session expires
in the Session Cache</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslsessionticketkeyfile">SSLSessionTicketKeyFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Persistent encryption/decryption key for TLS session tickets</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslsessiontickets">SSLSessionTickets on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable or disable use of TLS session tickets</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslsrpunknownuserseed">SSLSRPUnknownUserSeed <em>secret-string</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">SRP unknown user seed</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslsrpverifierfile">SSLSRPVerifierFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Path to SRP verifier file</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache <em>type</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures the OCSP stapling cache</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingerrorcachetimeout">SSLStaplingErrorCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 600 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before expiring invalid responses in the OCSP stapling cache</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingfaketrylater">SSLStaplingFakeTryLater on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Synthesize "tryLater" responses for failed OCSP stapling queries</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingforceurl">SSLStaplingForceURL <em>uri</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Override the OCSP responder URI specified in the certificate's AIA extension</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingrespondertimeout">SSLStaplingResponderTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Timeout for OCSP stapling queries</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingresponsemaxage">SSLStaplingResponseMaxAge <em>seconds</em></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable age for OCSP stapling responses</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingresponsetimeskew">SSLStaplingResponseTimeSkew <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable time skew for OCSP stapling response validation</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingreturnrespondererrors">SSLStaplingReturnResponderErrors on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Pass stapling related OCSP errors on to client</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingstandardcachetimeout">SSLStaplingStandardCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 3600 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before expiring responses in the OCSP stapling cache</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstrictsnivhostcheck">SSLStrictSNIVHostCheck on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether to allow non-SNI clients to access a name-based virtual
host.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslusername">SSLUserName <em>varname</em></a></td><td></td><td>sdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Variable name to determine user name</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslusestapling">SSLUseStapling on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable stapling of OCSP responses in the TLS handshake</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslverifyclient">SSLVerifyClient <em>level</em></a></td><td> none </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of Client Certificate verification</td></tr>
<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslverifydepth">SSLVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Client
Certificate verification</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
 sayısını belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
 belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
<tr><td><a href="mod_substitute.html#substituteinheritbefore">SubstituteInheritBefore on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Change the merge order of inherited patterns</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitutemaxlinelength">SubstituteMaxLineLength <var>bytes</var>(b|B|k|K|m|M|g|G)</a></td><td> 1m </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the maximum line size</td></tr>
<tr><td><a href="mod_unixd.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">suEXEC özelliğini etkin veya etkisiz yapar</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
  belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
 belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
 yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td> 60 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#undefine" id="U" name="U">UnDefine <var>değişken-ismi</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir değişkeni tanımsız yapar</td></tr>
<tr><td><a href="mod_macro.html#undefmacro">UndefMacro <var>name</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Undefine a macro</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_macro.html#use">Use <var>name</var> [<var>value1</var> ... <var>valueN</var>]
</a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use a macro</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
</td></tr>
<tr><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
 belirler.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgimode" id="V" name="V">VHostCGIMode On|Off|Secure</a></td><td> On </td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the virtualhost can run
subprocesses, and the privileges available to subprocesses.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgiprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to subprocesses created
by a virtual host.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostgroup">VHostGroup <var>unix-groupid</var></a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the Group ID under which a virtual host runs.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to a virtual host.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostsecure">VHostSecure On|Off</a></td><td> On </td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the server runs with enhanced security
for the virtualhost.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser <var>unix-userid</var></a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the User ID under which a virtual host runs.</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
  <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
</td></tr>
<tr><td><a href="mod_watchdog.html#watchdoginterval" id="W" name="W">WatchdogInterval <var>number-of-seconds</var></a></td><td> 1 </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Watchdog interval in seconds</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
set</td></tr>
<tr><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2encalias">xml2EncAlias <var>charset alias [alias ...]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Recognise Aliases for encoding values</td></tr>
<tr class="odd"><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2encdefault">xml2EncDefault <var>name</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets a default encoding to assume when absolutely no information
can be <a href="#sniffing">automatically detected</a></td></tr>
<tr><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2startparse">xml2StartParse <var>element [element ...]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Advise the parser to skip leading junk.</td></tr>
</table></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/quickreference.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="../en/mod/quickreference.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../es/mod/quickreference.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/quickreference.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/quickreference.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/quickreference.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/quickreference.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="../zh-cn/mod/quickreference.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/quickreference.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>