mod_unixd.html.tr.utf8 14.3 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_unixd - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_unixd</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_unixd.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_unixd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix ailesi platformlar için temel (gerekli) güvenlik.</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>unixd_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_unixd.c</td></tr></table>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#chrootdir">ChrootDir</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#group">Group</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#suexec">Suexec</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#user">User</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_unixd">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_unixd">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="../suexec.html">suEXEC desteği</a></li>
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>

<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="ChrootDir" id="ChrootDir">ChrootDir</a> <a name="chrootdir" id="chrootdir">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun başlatıldıktan sonra chroot(8) yapacağı dizini
 belirler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ChrootDir <var>/dizin/yolu</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>none</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_unixd.html">mod_unixd</a></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 2.2.10 and laterve sonraki sürümlerinde
  kullanılabilir.</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge sunucuya başlatıldıktan sonra ağdan gelen istekleri kabul
   etmeden önce belirtilen dizine <var>chroot(8)</var> yapmasını söyler.</p>

  <p>Sunucuyu chroot altında çalıştırmanın basit bir işlem olmadığına ve
   özellikle CGI veya PHP gibi betikler çalıştırıyorsanız ek ayarlamalar
   yapmanız gerektiğine dikkat ediniz. Lütfen, bu özelliği kullanmaya
   çalışmadan önce chroot işlemleri hakkında gerektiği kadar bilgi sahibi
   olduğunuzdan emin olunuz.</p>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="Group" id="Group">Group</a> <a name="group" id="group">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Group <var>unix-grubu</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Group #-1</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_unixd</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">Group</code> yönergesi, sunucunun hangi grup altında
   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
   sunucu belirtilen gruba geçemez ve kullanıcının kendi grubunda
   çalışmaya devam eder. <var>unix-grubu</var> şunlardan biri olabilir:</p>

  <dl>
   <dt>Bir grup adı</dt>
   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>

   <dt><code>#</code> ardından grup numarası</dt>
   <dd>Gruba numarası ile başvurulur.</dd>
  </dl>

  <pre class="prettyprint lang-config">Group www-group</pre>


  <p>Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
   sistem yöneticileri <code>nobody</code> grubunu kullanırlar fakat
   bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da değildir.</p>

  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
   <code class="directive">Group</code> (veya <code class="directive"><a href="#user">User</a></code>) yönergesine değer olarak
   <code>root</code> atamayınız.</p>
  </div>


<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul>
<li><code class="directive"><a href="../mod/mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser</a></code></li>
<li><code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code></li>
</ul>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="Suexec" id="Suexec">Suexec</a> <a name="suexec" id="suexec">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>suEXEC özelliğini etkin veya etkisiz yapar</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Suexec On|Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>suexec çalıştırılabiliri uygun sahip ve kip ile mevcutsa On, değilse
  Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_unixd</td></tr>
</table>
  <p>On olduğunda, suexec çalıştırılabiliri yoksa veya dosya kipi ve sahibi
   geçersizse httpd başlatılamaz.</p>
  <p>Off olduğunda, suexec çalıştırılabiliri varsa ve hatta dosya kipi ve
   sahibi geçerli olsa bile suEXEC özelliği iptal edilir.</p>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="User" id="User">User</a> <a name="user" id="user">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
 belirler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>User <var>unix-kullanıcısı</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>User #-1</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_unixd</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">User</code> yönergesi, sunucunun hangi kullanıcı olarak
   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
   sunucu belirtilen kullanıcıya geçemez ve mevcut kullanıcıyla çalışmaya
   devam eder. Eğer sunucuyu <code>root</code> olarak başlatmışsanız ana
   süreç root olarak çalışmaya devam edecektir. <var>unix-kullanıcısı</var>
   şunlardan biri olabilir:</p>

  <dl>
   <dt>Bir kullanıcı adı</dt>
   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>

   <dt><code>#</code> ardından kullanıcı numarası</dt>
   <dd>Kullanıcıya numarası ile başvurulur.</dd>
  </dl>

  <p>Bu yönergede belirtilecek kullanıcının, başkaları tarafından üzerinde
   değişiklik yapılabilecek dosyalardan başkasına erişemeyen bir kullanıcı
   olmaması gerektiği gibi, HTTP isteklerini işlemek dışında işlemler de
   yapabilen bir kullanıcı olmamalıdır.
   Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
   sistem yöneticileri <code>nobody</code> kullanıcısını kullanırlar fakat
   <code>nobody</code> kullanıcısı sistemde başka amaçlarla
   kullanılabildiğinden bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da
   değildir.</p>

  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
   <code class="directive">User</code> (veya <code class="directive"><a href="#group">Group</a></code>) yönergesine değer olarak
   <code>root</code> atamayınız.</p>
  </div>

<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul>
<li><code class="directive"><a href="../mod/mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser</a></code></li>
<li><code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_unixd.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_unixd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_unixd.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>