mod_so.html.tr.utf8 15 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_so - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_so</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya
yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>so_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_so.c</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Windows için bu bir temel modüldür (sunucu bunu daima içerir).</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>


  <p>Seçilen işletim sistemleri üzerinde bu modül Apache HTTP Sunucusunun
   yeniden derlenmesini gerektirmeden modüllerin <a href="../dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne</a> (DSO) mekanizması üzerinden
   kullanılabilmesini sağlar.</p>

  <p>Unix’te yüklenen kod genellikle paylaşımlı nesne dosyalarından
   (<code>.so</code> uzantılı dosyalar), Windows’ta ise ya <code>.so</code>
   ya da <code>.dll</code> uzantılı dosyalardan gelir.</p>

  <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
  <p>Apache HTTP Sunucusunun ana sürümlerinden biri (1.3, 2.0, 2.2, 2.4 gibi)
   için derlenmiş modüller genelde bir diğerinde çalışmaz. Genellikle
   aralarında API değişikliği sözkonusu olduğundan çalışması için modüllerde
   yeni sürüme göre değişiklik yapılması gerekir.</p>
  </div>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3>Konular</h3>
<ul id="topics">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></li>
</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#loadfile">LoadFile</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#loadmodule">LoadModule</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_so">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_so">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="windows" id="windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></h2>
  

  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
  <p>Windows üzeinde yüklenebilir dosyalar genelde <code>.dll</code> sonekini
   alırlar. Apache httpd modülleri ise diğer platformlardaki gibi
   <code>mod_filanca.so</code> biçeminde isimlendirilmektedir. Bununla
   birlikte, üçüncü parti modüllerden bazılarının (PHP gibi) hala
   <code>.dll</code> sonekini kullandığı görülmektedir.</p>

  <p><code>mod_so</code> modülü <code>ApacheModuleFoo.dll</code> biçeminde
   isimlendirilmiş modülleri hala yüklemekteyse de yeni adlandırma uzlaşımı
   tercih edilmelidir. Yüklenebilir modülleri 2.0’a dönüştürüyorsanız,
   lütfen isimlerini de 2.0 uzlaşımına uygun hale getiriniz.</p></div>

  <p>Apache httpd modül programlama arayüzü Unix ve Windows sürümleri
   arasında değişiklik göstermez. Unix için kullanılan çoğu modül hiç
   değişiklik yapmadan ya da çok küçük bir değişiklikle Windows’ta da
   çalışmaktadır. Çalışmayanlar Unix platformunun sahip olduğu ancak Windows
   platformunun sahip olmadığı nitelikleri kullanan modüllerdir.</p>

  <p>Bir modül Windows’ta çalıştığı zaman, sunucuya iki şekilde
   yüklenebilir. Unix’te olduğu gibi, doğrudan sunucunun içinde
   derlenebilir. Windows için hazırlanan Apache httpd paketi, Unix için
   geçerli olan <code>Configure</code> betiğini içermediğinden modülün
   kaynak dosyası ApacheCore proje dosyasına, sembolleri de
   <code>os\win32\modules.c</code> dosyasına eklenmelidir.</p>

  <p>İkinci yol ise modülü bir paylaşımlı kütüphane olarak çalışma anında
   <code class="directive"><a href="#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi ile yüklemek
   için bir DLL olarak derlemektir. Bu DLL modüller dağıtılabilir ve
   sunucuyu yeniden derlemek gerekmeksizin her Windows için Apache httpd
   kurulumunda çalışabilir.</p>

  <p>Bir modül DLL’i oluşturmak için modülün kaynak dosyasında küçük bir
   değişiklik yapmak gerekir: Modül kaydının daha sonra oluşturulacak olan
   DLL’den ihraç edilebilmesi gerekir (aşağıya bakınız). Bunu yapmak için
   modülün modül kaydı tanımına (Apache httpd başlık dosyalarında
   tanımlanmış olan) <code>AP_MODULE_DECLARE_DATA</code> eklenmelidir.
   Örneğin, modülünüz</p>

  <div class="example"><p><code>
    module foo_module;
  </code></p></div>

  <p>diye bir satır içeriyorsa bunu,</p>

  <div class="example"><p><code>
    module AP_MODULE_DECLARE_DATA foo_module;
  </code></p></div>

  <p>olarak değiştirmelisiniz. Bunun yalnız Windows üzerinde etkili olduğunu
   ve Unix için modül kodunda bir değişiklik gerekmediğini unutmayınız.
   Ayrıca, <code>.DEF</code> dosyaları hakkında bilgi sahibi iseniz modül
   kodunda değişiklik yapmak yerine modül kaydını bu yöntemle de ihraç
   edebilirsiniz.</p>

  <p>Artık modülü içeren bir DLL oluşturmaya hazırsınız. Bunu, libhttpd.dll
   paylaşımlı kütüphanesi derlenirken oluşturulan libhttpd.lib ihraç
   kütüphanesi ile ilintilemeniz gerekecektir. Ayrıca, Apache httpd başlık
   dosyalarının doğru konumlandığından emin olmak için derleyici
   seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu kütüphaneyi
   sunucunuzun kök dizini altındaki <code>modules</code> dizininde
   bulabilirsiniz. En iyisi derleme ortamının doğru yapılandırıldığından
   emin olmak için ya ağaçta mevcut modüllerden birinin <code>.dsp</code>
   dosyasını gaspedersiniz ya da kendi <code>.dsp</code> dosyanızın
   ilintileme seçenekleriyle derleyicininkileri karşılaştırırsınız.</p>

  <p>Artık modülünüzün DLL sürümünü oluşturmalısınız. DLL’i sunucunuzun kök
   dizininin altında bulunan <code>modules</code> dizinine yerleştirdikten
   sonra <code class="directive">LoadModule</code> yönergesi ile sunucunuza
   yükleyebilirsiniz.</p>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="LoadFile" id="LoadFile">LoadFile</a> <a name="loadfile" id="loadfile">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
</table>

  <p><code class="directive">LoadFile</code> yönergesi ismi belirtilen kütüphaneleri
   veya nesne dosyalarını sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
   sunucu ile ilintiler. Yönerge, bazı modüllerin çalışması sırasında
   gereken ek kodların yüklenmesi için kullanılır.
   <code><em>dosya-ismi</em></code> olarak mutlak bir dosya yolu
   belirtilebileceği gibi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>’a
   göreli bir dosya yolu da belirtilebilir.</p>

  <p>Örnek:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">LoadFile libexec/libxmlparse.so</pre>



</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="LoadModule" id="LoadModule">LoadModule</a> <a name="loadmodule" id="loadmodule">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">LoadModule</code> yönergesi
   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen nesne dosyasını veya
   kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine belirtilen
   <code><em>modül</em></code> ismiyle ekler. <code><em>modül</em></code>,
   modülün kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki tek harici
   değişkenin ismi olup modül belgelerinde <a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici</a> olarak
   geçer.</p>
  
  <p>Örneğin,</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">LoadModule status_module modules/mod_status.so</pre>


  <p>satırı ile ismi belirtilen dosya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini altındaki
   <code>modules</code> alt dizininden yüklenir.</p>

</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_so.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>