mod_setenvif.html.tr.utf8 22.2 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_setenvif - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_setenvif</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>setenvif_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_setenvif.c</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>


  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülü dahili ortam değişkenlerinin
   isteğin farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine
   bağlı olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun
   çeşitli kısımlarında yapılacak eylemlerin yanında CGI betiklerinde ve SSI
   sayfalarında kullanılabilir hale gelmelerine karar verilirken
   kullanılır.</p>

  <p>Yönergeler yapılandırma dosyasında yer aldıkları sıraya göre ele
   alınırlar. Böylece daha karmaşık dizilimler kullanılabilir, bu örnekteki
   tarayıcı Mozilla ise <code>netscape</code> ortam değişkeni atanmakta,
   MSIE ise atanmamaktadır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatch ^Mozilla netscape
BrowserMatch MSIE !netscape</pre>


  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> ile dizin listesi oluşturulması
   veya bir <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>
   için yol aranması gibi bir dahili <a class="glossarylink" href="../glossary.html#subrequest" title="sözlüğe bakınız">alt
   istek</a> için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü
   ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek
   olarak, <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülünün devreye girdiği API
   fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde
   <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergeleri
   ayrı ayrı değerlendirilMEZ.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#browsermatch">BrowserMatch</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#setenvif">SetEnvIf</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#setenvifexpr">SetEnvIfExpr</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_setenvif">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_setenvif">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="../env.html">Apache HTTP Sunucusundaki Ortam Değişkenleri</a></li>
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>

<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="BrowserMatch" id="BrowserMatch">BrowserMatch</a> <a name="browsermatch" id="browsermatch">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BrowserMatch <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
</table>
 <p><code class="directive">BrowserMatch</code> yönergesi <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergesinin özel bir halidir
  ve ortam değişkenlerine <code>User-Agent</code> HTTP istek başlığının
  değerine göre atama yapar. Aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>

 <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatch Robot is_a_robot
SetEnvIf User-Agent Robot is_a_robot</pre>


 <p>Başka örnekler:</p>

 <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatch ^Mozilla forms jpeg=yes browser=netscape
BrowserMatch "^Mozilla/[2-3]" tables agif frames javascript
BrowserMatch MSIE !javascript</pre>


</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="BrowserMatchNoCase" id="BrowserMatchNoCase">BrowserMatchNoCase</a> <a name="browsermatchnocase" id="browsermatchnocase">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne
duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BrowserMatchNoCase <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
</table>

  <p><code class="directive">BrowserMatchNoCase</code> yönergesi sözdizimsel ve
   anlamsal olarak <code class="directive"><a href="#browsermatch">BrowserMatch</a></code> yönergesinin eşdeğeridir.
   Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne duyarsızdır. Örnek:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatchNoCase mac platform=macintosh
BrowserMatchNoCase win platform=windows</pre>


  <p><code class="directive">BrowserMatch</code> ve
   <code class="directive">BrowserMatchNoCase</code> yönergeleri <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code> ve <code class="directive"><a href="#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></code> yönergelerinin özel
   halleridir. Bu bakımda aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot
SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot</pre>


</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIf" id="SetEnvIf">SetEnvIf</a> <a name="setenvif" id="setenvif">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnvIf <em>öznitelik
  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">SetEnvIf</code> yönergesi ortam değişkenlerini isteğin
   özniteliklerine göre tanımlar. İlk bileşen olarak belirtilen
   <code><em>öznitelik</em></code> şu dört şeyden biri olabilir:</p>

  <ol>
   <li>Bir HTTP istek başlığı alanı (ayrıntılı bilgi için bak: <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.txt">RFC2616</a>);
    örneğin: <code>Host</code>, <code>User-Agent</code>,
    <code>Referer</code> ve <code>Accept-Language</code>. Bir düzenli
    ifade kullanılarak birden fazla istek başlığı belirtilebilir.</li>

   <li>İsteğin aşağıdaki bileşenlerinden biri:
    <ul>
     <li><code>Remote_Host</code> - isteği yapan istemcinin konak ismi
      (varsa)</li>

     <li><code>Remote_Addr</code> -isteği yapan istemcinin IP adresi</li>

     <li><code>Server_Addr</code> - isteği alan sunucunun IP adresi
      (sadece 2.0.43 sonrası sürümler için)</li>

     <li><code>Request_Method</code> - kullanılan yöntemin ismi
      (<code>GET</code>, <code>POST</code>, vs.)</li>

     <li><code>Request_Protocol</code> - İsteğin yapıldığı protokolün
      ismi ve numarası ("HTTP/0.9", "HTTP/1.1" gibi)</li>

     <li><code>Request_URI</code> - HTTP istek satırında belirtilen
      özkaynak; genellikle sorgu dizgesi olmaksızın şema ve konak ismini
      içeren bir URL parçasıdır. Sorgu dizgeleriyle eşleşmeler hakkında
      ayrıntılı bilgi edinmek için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
      modülünün <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>
      yönergesinin açıklamasına bakınız.</li>
    </ul>
   </li>

   <li>İstek ile evvelce ilişkilendirilmiş bir ortam değişkeninin ismi. Bu
    sayede önceki bir eşleşmenin sonucuna karşı yeni bir sınama yapma
    imkanı ortaya çıkar. Böyle bir sınama için sadece evvelce
    <code>SetEnvIf[NoCase]</code> yönergeleri ile yapılmış atamalardaki
    ortam değişkenleri kullanılabilir. ‘Evvelce’ derken, sunucu genelinde
    veya bölüm içinde bu yönergeden önce yer alan
    <code>SetEnvIf[NoCase]</code> yönerge satırları kastedilmektedir.
    Ortam değişkenlerinin dikkate alınabilmesi için istek öznitelikleri
    arasında hiçbir eşleşme olmaması ve <code><em>öznitelik</em></code>
    olarak bir düzenli ifade belirtilmemiş olması gerekir.</li>
  </ol>

  <p>İkinci bileşen (<code><em>düzifd</em></code>) bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a>dir. <code><em>düzifd</em></code>
   ile <code><em>öznitelik</em></code> eşleştiği takdirde yönergenin kalan
   bileşenleri değerlendirmeye alınır.</p>

  <p>Kalan bileşenler atanacak ortam değişkenlerinin isimleri ve isteğe
   bağlı olarak bunlara atanacak değerlerden oluşur. Bunlar şöyle
   belirtilebilir:</p>

  <ol>
   <li><code><em>değişken-adı</em></code> veya</li>

   <li><code>!<em>değişken-adı</em></code> ya da </li>

   <li><code><em>değişken-adı</em>=<em>değer</em></code></li>
  </ol>

  <p>İlk biçemde değişkene "1" değeri atanır. İkincisinde atanmış bir
   değişken atanmamış yapılır. Üçüncüsünde ise değişkene belirtilen
   <code><em>değer</em></code> bire bir atanır. 2.0.51 sürümünden itibaren
   Apache httpd parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek
   üzere <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
   gösterimleri tanınmaktadır. <code>$0</code> bu kalıp ile eşleşen tüm dizgeye erişir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif
SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg
SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm

SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.example\.com dahili_site_istendi

SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1

SetEnvIf Request_URI "\.(.*)$" EXTENSION=$1

SetEnvIf ^TS ^[a-z] TS_VAR</pre>


  <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
   <code>nesne_bir_resim</code> ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde
   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.example.com</code> adlı sitede
   bulunuyorsa <code>dahili_site_istendi</code> ortam değişkeni
   atanmaktadır.</p>

  <p>Son örnekte ise istekte "TS" ile başlayıp [a-z] arasındaki
   karakterlerle devam eden bir başlık alanı varsa <code>TS_VAR</code>
   ortam değişkeni atanmaktadır.</p>

<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul>
<li><a href="../env.html">Apache HTTP Sunucusundaki Ortam Değişkenleri</a>
belgesinde daha fazla örnek bulunabilir.</li>
</ul>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIfExpr" id="SetEnvIfExpr">SetEnvIfExpr</a> <a name="setenvifexpr" id="setenvifexpr">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir ap_expr ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnvIfExpr <em>ifade
  [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">SetEnvIfExpr</code> yönergesi bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> <code>ap_expr</code>
   ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma
   anında değerlendirilirerek <code class="directive">SetEnvIf</code> yönergesindeki
   gibi <em>ort-değişkeni</em>ne uygulanır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered</pre>


  <p>Burada uygulamamızın her <code>X-Sendfile</code> göndermeye çalışmasında
   ortam değişkenine <code>iso_delivered</code> değeri atanmaktadır.</p>

  <p>Uzak IP adresi RFC 1918'e göre özel bir adres ise rfc1918 değişkenine 1
   atanması daha kullanışlı bir örnek olurdu:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIfExpr "-R '10.0.0.0/8' || -R '172.16.0.0/12' || -R '192.168.0.0/16'" rfc1918</pre>


<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul>
<li>Eksiksiz bir kılavuz ve daha fazla örnek için
<a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki İfadeler</a> belgesine
bakınız.</li>
<li>Benzer sonuçlara ulaşmak için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code> yönergesi kullanılabilir.</li>
<li><code class="module"><a href="../mod/mod_filter.html">mod_filter</a></code></li>
</ul>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIfNoCase" id="SetEnvIfNoCase">SetEnvIfNoCase</a> <a name="setenvifnocase" id="setenvifnocase">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnvIfNoCase <em>öznitelik
  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">SetEnvIfNoCase</code> yönergesi sözdizimsel ve anlamsal
   olarak <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code>
   yönergesinin eşdeğeridir. Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne
   duyarsızdır. Örnek:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIfNoCase Host Example\.Org site=example</pre>


  <p>Burada, <code>Host:</code> HTTP istek başlığında
   <code>Example.Org</code>, <code>example.org</code> veya harf büyüklüğünce
   farklı benzerleri belirtilmişse <code>site</code> ortam değişkenine
   "<code>example</code>" değeri atanmaktadır.</p>

</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_setenvif.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>