mod_log_config.html.tr.utf8 37.1 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_log_config - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_log_config</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_log_config.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_log_config.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>log_config_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_log_config.c</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>

  <p>Bu modül istemci isteklerinin esnek şekilde günlüklenmesi ile
   ilgilidir. Günlükler kişiselleştirilebilir biçemdedir ve doğrudan bir
   dosyaya yazılabileceği gibi boru üzerinden harici bir sürece de
   yazılabilir. İsteğin özelliklerine bağlı olarak bazı isteklerin
   günlüklere kaydedilmesi veya kaydedilmemesi mümkün kılınmıştır.</p>

  <p>Bu modül üç yönerge içermektedir: Bir günlük dosyası oluşturmak için
   <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code>, günlük
   biçemini kişiselleştirmek için <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> ve tek başına bir günlük
   dosyasını hem tanımlayıp hem de biçemleyen <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi. Her isteğin
   çok sayıda dosyaya günlüklenmesini sağlamak için yapılandırma dosyasında
   her sunucu için birden fazla <code class="directive">TransferLog</code> ve
   <code class="directive">CustomLog</code> yönergesi belirtilebilir.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3>Konular</h3>
<ul id="topics">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bufferedlogs">BufferedLogs</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#customlog">CustomLog</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#globallog">GlobalLog</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logformat">LogFormat</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#transferlog">TransferLog</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_log_config">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_log_config">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="formats" id="formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></h2>

  <p><code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> ve <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinin biçem
   argümanı bir dizgedir. Bu dizge her isteği günlük dosyasına günlüklemek
   için kullanılır. Doğrudan günlük dosyalarına kopyalanmak üzere dizgesel
   sabitler içerebileceği gibi satırsonu ve sekme karakterleri olarak C
   tarzı "\n" ve "\t" denetim karakterlerini de içerebilir. Dizgesel sabit
   olarak kullanılan tırnak ve tersbölü imlerinin tersbölü ile öncelenmesi
   gerekir.</p>

  <p>İstek özellikleri biçem dizgesine “<code>%</code>” imli belirteçler
   yerleştirilerek günlüklenir. Bu belirteçler ve anlamları:</p>

  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Belirteç</th>
    <th>Açıklama</th></tr>
<tr><td><code>%%</code></td>
    <td>Yüzde imi.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%a</code></td>
    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu
     (<code class="module"><a href="../mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code> modülüne bakın).</td></tr>
<tr><td><code>%{c}a</code></td>
    <td>bağlantının emsal IP adresi and portu
    (<code class="module"><a href="../mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code> modülüne bakın).</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%A</code></td>
    <td>Yerel IP adresi.</td></tr>
<tr><td><code>%B</code></td>
    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%b</code></td>
    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
     biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>' yerine
     '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}C</code></td>
    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>DEĞİŞKEN</var> çerezinin
     içeriği. Sadece 0 sürümlü çerezler tam olarak desteklenir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%D</code></td>
    <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code></td>
    <td><var>DEĞİŞKEN</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%f</code></td>
    <td>Dosya ismi.</td></tr>
<tr><td><code>%h</code></td>
    <td>Uzak konak ismi. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#hostnamelookups">HostnameLookups</a></code> yönergesine öntanımlı olan
     <code>Off</code> değeri atanmışsa, IP adresi günlüğe kaydedilir. Bir
     kaç konak için konak ismi de günlüğe kaydoluyorsa muhtemelen onların
     isimlerini içeren erişim denetim yönergelerine sahipsinizdir. Bak: <a href="mod_authz_host.html#reqhost">Require host</a>.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%H</code></td>
    <td>İstek Protokolü.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}i</code></td>
    <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
     <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code> başlık satır(lar)ının
     içeriği. Diğer modüllerde (örn. <code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code>)
     yapılan değişikliklerden etkilenir. Modüllerin çoğu bunu
     değiştirdiğinde önceki istek başlık isminin ne olduğuyla
     ilgileniyorsanız, başlığı bir ortam değişkenine kaydetmek için
     <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülünü kullanın ve yukarıda
     açıklandığı gibi bu değeri <code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code> ile
     günlüğe kaydedin.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%k</code></td>
    <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,
  	 '1' değeri bağlantı kurulduktan sonraki ilk kalıcı bağlantıyı,
  	 '2', ikinci bağlantıyı, ..., vb. gösterir;
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> kullanılmışsa
     değer anlamlıdır; aksi takdirde değer daima 0’dır.</td></tr>
<tr><td><code>%l</code></td>
    <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
     <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code> modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> yönergesine değer
     olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
     tire imi yazılır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%L</code></td>
    <td>Hata günlüğündeki istek günlük kimliği (veya bu istek için hata
     günlüğüne hiçbir şey kaydedilmemise '-'). Bu hataya neyin sebep
     olduğunu öğrenmek için ilgili hata günlüğü satırına bakın.</td></tr>
<tr><td><code>%m</code></td>
    <td>İstek yöntemi.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}n</code></td>
    <td>Diğer modüldeki <var>DEĞİŞKEN</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}o</code></td>
    <td>Yanıttaki <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code> başlık satır(lar)ının
     içeriği.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%p</code></td>
    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
    <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
     sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
     <code>local</code> ve <code>remote</code> (anlamları sırasıyla:
     meşru, yerel ve uzak).</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%P</code></td>
    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>) veya
     evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>,
     <code>tid</code>, <code>hextid</code>. <code>hextid</code> için APR
     1.2.0 veya üstü gerekir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%q</code></td>
    <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
     eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
<tr><td><code>%r</code></td>
    <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%s</code></td>
    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilmiş istekler için isteğin
     <em>özgün</em> durumudur. İsteğin son durumu için
     <code>%&gt;s</code> kullanınız.</td></tr>
<tr><td><code>%t</code></td>
    <td><code>[18/Sep/2011:19:18:28 -0400]</code> biçeminde isteğin
     alındığı tarih ve saat. Sondaki sayı zaman diliminin GMT'ye
     uzaklığıdır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
     uzatılmış <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
     yerelleştirme amaçlı). <code>begin:</code> (öntanımlı) ile başlayan
     biçemlerde süre isteğin başlangıcına göredir. <code>end:</code> ile
     başlayan biçemlerde ise süre isteğin işlenmesinin bi,tmesine yakın,
     günlük girdisinin yazılmaya başladığı ana göredir.
     <code>strftime(3)</code> tarafından desteklenen biçemlere ek olarak
     aşağıdaki biçem dizgecikleri de desteklenmektedir:
     <table>
     <tr><td><code>sec</code></td><td>Mutlak zaman başlangıcından (epoch)
      beri geçen saniye sayısı</td></tr>
     <tr><td><code>msec</code></td><td>Mutlak zaman başlangıcından beri
      geçen milisaniye sayısı</td></tr>
     <tr><td><code>usec</code></td><td>Mutlak zaman başlangıcından beri
      geçen mikrosaniye sayısı</td></tr>
     <tr><td><code>msec_frac</code></td><td>milisaniyelik kesir</td></tr>
     <tr><td><code>usec_frac</code></td><td>mikrosaniyelik kesir</td></tr>
     </table>
     Bu dizgecikler, aynı biçem dizgesi içinde bir diğeriyle birlikte veya
     <code>strftime(3)</code> biçemlemesiyle birlikte yer alamazlar fakat
     çok sayıda <code>%{<var>biçem</var>}t</code> kullanılabilir.
    </td></tr>
<tr><td><code>%T</code></td>
    <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%{<var>BİRİM</var>}T</code></td>
    <td><var>BİRİM</var> ile belirtilen zaman birimi cinsinden, isteği
     sunmak için harcanan zaman. Geçerli birimler: milisaniye için
     <code>ms</code>, mikrosaniye için <code>us</code>, saniye için
     <code>s</code>. <code>s</code> kullanımı birimsiz <code>%T</code> ile
     aynı sonucu verir; <code>us</code> kullanımı <code>%D</code> ile aynı
     sonucu verir. Birimli <code>%T</code> kullanımı 2.4.13 ve sonrasında
     geçerlidir.</td></tr>
<tr><td><code>%u</code></td>
    <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
     (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%U</code></td>
    <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
<tr><td><code>%v</code></td>
    <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
    <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> ayarı ile
     ilgili sunucu ismi.</td></tr>
<tr><td><code>%X</code></td>
    <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:

    <table>
    
    <tr><td><code>X</code> =</td>
      <td>Yanıt tamamlanmadan bağlantı koptu.</td></tr>
    <tr><td><code>+</code> =</td>
      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı canlı kalabilir.</td></tr>
    <tr><td><code>-</code> = </td>
      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
    </table></td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%I</code></td>
    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
     kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
<tr><td><code>%O</code></td>
    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Bir yanıtın
     gönderilmesinden önce istekten vazgeçilmesi gibi nadir durumlarda
     sıfır olabilir. Bunu kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin
     olmalıdır.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%S</code></td>
    <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
     dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir. Bunu kullanmak için
     <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkinleştirilmelidir.</td></tr>
<tr><td><code>%{<var>ALANADI</var>}^ti</code></td>
    <td>Sunucuya gönderilen istekteki <code><var>ALANADI</var>:</code>
     Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%{<var>VARNAME</var>}^to</code></td>
    <td>Sunucudan gönderilen yanıttaki <code><var>ALANADI</var>:</code>
     Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
</table>

  <h3><a name="modifiers" id="modifiers">Değiştiriciler</a></h3>

   <p>Belli öğelerin sadece belli durum kodlarıyla ilgili yanıtlarla
    basılabilmesi için bu durum kodları % iminden hemen sonra virgüllerle
    ayrılmış olarak yazılabilir. Olumsuzlama belirtmek için durum kodu listesinin önüne bir "<code>!</code>" konabilir.</p>

   <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem Dizgesi</th>
   <th>Anlamı</th></tr>
<tr><td><code>%400,501{User-agent}i</code></td>
   <td>Sadece 400 ve 501 hatalarında <code>User-agent</code> günlüğe
    kaydedilir. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code> yazılır.
   </td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%!200,304,302{Referer}i</code></td>
   <td>200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
    <code>Referer</code> başlığı durum koduyla birlikte günlüğe
    kaydedilir. Aksi takdirde günlüğe "<code>-</code>" yazılır.
   </td></tr>
</table>

   <p>İsteğin dahili olarak yönlendirilmesinde özgün durumunun mu yoksa son
    durumunun mu hesaba katılacağı "&lt;" ve "&gt;" değiştiricileri ile
    belirtilebilir. Öntanımlı olarak <code>%s, %U, %T, %D,</code> ve
    <code>%r</code> belirteçleri isteğin özgün durumuna bakarken diğerleri
    son durumuna bakarlar. Bu bakımdan örneğin, <code>%&gt;s</code>
    belirteci, özgün istekteki kimliği doğrulanmış kullanıcının, dahili
    olarak kimlik doğrulaması gerekmeyen bir özkaynağa yönlendirilmesi
    halinde isteğin son durumunu kaydetmekte kullanılabilir.</p>

  

  <h3><a name="format-notes" id="format-notes">Bazı Bilgiler</a></h3>

   <p>Güvenlik nedeniyle, 2.0.46 sürümünden itibaren <code>%r</code>,
    <code>%i</code> ve <code>%o</code> belirteçlerinde basılamayan
    karakterler ve diğer özel karakterler <code>\x<var>hh</var></code>
    dizilimleri biçeminde öncelenmektedir. Burada <var>hh</var> yerine
    karakter numarasının onaltılık gösterimi yazılır. Bir tersbölü ile
    öncelenmesi gereken <code>"</code> ve <code>\</code> ile
    <code>\n</code>, <code>\t</code> gibi C tarzı gösterimler bu kuralın
    dışındadır. 2.0.46 sürümünün öncesinde bu dizgeler öncelenmezdi ve ham
    günlük dosyalarıyla çalışırken dikkatli olmak gerekirdi.</p>

   <p>2.0 sürümünden beri 1.3 sürümünün aksine <code>%b</code> ve
    <code>%B</code> biçem belirteçleri, istemciye gönderilen bayt sayısını
    değil, HTTP yanıtının bayt sayısını ifade ederdi (bu yanıt, örneğin,
    SSL kullanıldığında veya bağlantı koptuğunda farklı uzunlukta olur).
    Artık, ağa gönderilen gerçek bayt sayısını günlüğe kaydetmek için
    <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
    biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>

   <div class="note">
   <p>Ek bilgi: <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> standat bir eylemci olarak değil
    hızlı bir eylemci olarak gerçeklenmiştir. Bu nedenle, içerik
    arabelleklemesi sözkonusu olduğunda <code>%R</code> biçem dizgesi
    herhangi bir eylemci bilgisi döndürmeyecektir.</p>
   </div>

  

  <h3><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h3>

   <p>Genelde herkesçe kullanılan günlük kaydı biçemleme dizgelerinden
    bazıları:</p>

   <dl>
    <dt>Ortak Günlük Biçemi (OGB)</dt>
    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>

    <dt>Sanal Konaklı Ortak Günlük Biçemi</dt>
    <dd><code>"%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>

    <dt>NCSA uzun/birleşik günlük biçemi</dt>
    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
    \"%{User-agent}i\""</code></dd>

    <dt>Referer başlığını içeren günlük biçemi</dt>
    <dd><code>"%{Referer}i -&gt; %U"</code></dd>

    <dt>User-agent başlığını içeren günlük biçemi</dt>
    <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
   </dl>

   <p><code>msec_frac</code> gibi ek biçem dizgeciklerini kullanan bir zaman
    biçemi belirtmek isterseniz <code>%{format}t</code> biçem dizgesini
    defalarca kullanabilirsiniz:</p>
   <dl>
    <dt>Milisaniyeleri de içeren bir zaman damgası</dt>
    <dd><code>"%{%d/%b/%Y %T}t.%{msec_frac}t %{%z}t"</code></dd>
   </dl>
  
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
   belgesinde açıklanmıştır.</p>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="BufferedLogs" id="BufferedLogs">BufferedLogs</a> <a name="bufferedlogs" id="bufferedlogs">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BufferedLogs On|Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>BufferedLogs Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">BufferedLogs</code> yönergesi,
   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünün çeşitli günlük girdilerini her
   isteğin hemen ardından tek tek değil, bir bütün halinde diske yazılmak
   üzere bellekte saklanmasını sağlar. Bu, bazı sistemlerde daha verimli
   disk erişimi, dolayısıyla daha yüksek başarım sağlayabilir. Sadece
   sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
   yapılandırılamaz.</p>

  <div class="note">Bir çökme günlük verisi kaybına sebep olacağından bu yönerge
   dikkatli kullanılmalıdır.</div>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="CustomLog" id="CustomLog">CustomLog</a> <a name="customlog" id="customlog">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">CustomLog</code> yönergesi istekleri günlüğe kaydetmek
   için kullanılır. Yönerge ile bir günlük biçemi belirtilebilir ve günlük
   kaydı isteğin özelliklerine bağlı olarak ortam değişkenleri vasıtasıyla
   şarta bağlı kılınabilir.</p>

  <p>İlk argümanda günlüğün yazılacağı yer belirtilir. İki tür yer
   belirtilebilir:</p>

  <dl>
   <dt><var>dosya</var></dt>
   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>

   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
    satırı) Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
    günlükler</a>e bakınız.

   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
    programın güvenilir olması önemlidir.</p>
   </div>
   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
   </div></dd>
  </dl>

  <p>İkinci argümanda günlüğe ne yazılacağı belirtilir. Ya evvelce
   <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ile
   tanımlanmış bir <var>takma-ad</var> ya da içeriği <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> bölümünde
   açıklanmış bir <var>biçem</var> dizgesi olabilir.</p>

  <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config"># Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
CustomLog "logs/access_log" common

# Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog
CustomLog "logs/access_log" "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</pre>


  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
   kaydedilmeyeceğini belirler. Koşul, sunucu <a href="../env.html">ortamında</a> belli bir değişkenin varlığı veya
   yokluğu olabilir (bir '<code>env=!<var>isim</var></code>' durumu).
   İstenirse koşul keyfi bir mantıksal <a href="../expr.html">ifade</a>
   olarak da belirtilebilir. Eğer koşul sağlanmazsa istek günlüğe
   kaydedilmez. İfadede bulunan HTTP başlıklarına başvurular bu başlık
   isimlerinin Vary başlığına eklenmesine sebep olmaz.</p>

  <p>Ortam değişkenleri <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
   ve/veya <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülleri kullanılarak her istek
   için ayrı ayrı atanabilir. Örneğin, GIF biçemli resimler için yapılan
   istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
   isterseniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image
CustomLog "gif-requests.log" common env=gif-image
CustomLog "nongif-requests.log" common env=!gif-image</pre>


  <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
   etmek isterseniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Referer example\.com localreferer
CustomLog "referer.log" referer env=!localreferer</pre>


</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="GlobalLog" id="GlobalLog">GlobalLog</a> <a name="globallog" id="globallog">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük dosyasının ismini ve biçemini belirler</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>GlobalLog <var>dosya</var>|<var>boru</var>|<var>sağlayıcı</var>
<var>biçem</var>|<var>takma_ad</var>
[env=[!]<var>ortam_değişkeni</var>|
expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 2.4.19 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.</td></tr>
</table>

  <p><code class="directive">GlobalLog</code> yönergesi ana sunucu yapılandırması ve
    tüm tanımlı sanal konaklarca paylaşılan bir günlük tanımlar.</p>

  <p><code class="directive">GlobalLog</code> yönergesi aşağıdaki farklar dışında
    <code class="directive">CustomLog</code> yönergesine eşdeğerdir:</p>
  <ul>
    <li><code class="directive">GlobalLog</code> sanal konak bağlamında belirtilirse
     geçersizdir.</li>
    <li>Sanal konaklar küresel bağlamda belirtilmiş bir
     <code class="directive">CustomLog</code> yönergesinin tersine
     <code class="directive">GlobalLog</code> yönergesini kendi
     <code class="directive">CustomLog</code> yönergesiymiş gibi kullanır.</li>
  </ul>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="LogFormat" id="LogFormat">LogFormat</a> <a name="logformat" id="logformat">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge erişim günlüğü dosyasının girdi biçemini belirler.</p>

  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesi iki şekilde kullanılabilir.
   Tek argüman belirtilebilen ilkinde daha sonra
   <code class="directive">TransferLog</code> yönergelerinde belirtilen günlüklerde
   kullanılmak üzere günlük biçemini belirler. Bu günlük biçemi yukarıda
   açıklanan <a href="#formats"><var>biçem</var></a> belirteçlerinden
   oluşur. Bu tek argüman yerine aşağıda açıklandığı gibi önceki bir
   <code class="directive">LogFormat</code> yönergesinde tanımlanmış bir günlük
   biçemine atıf yapan bir <var>takma-ad</var> da belirtilebilir.</p>

  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesinin ikinci kullanım şeklinde
   <var>biçem</var> bir <var>takma-ad</var> için tanımlanır. Bu takma ad
   daha sonraki <code class="directive">LogFormat</code> veya <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinde aynı biçem
   dizgesini uzun uzadıya yazmamak için <var>takma-ad</var> olarak
   kullanılır. Bir <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir takma ad
   tanımlamaktan <strong>başka bir şey yapmaz</strong>; yani, yaptığı iş
   sadece bir takma ad tanımlamaktan ibarettir, biçemi uygulamaz veya
   biçemi öntanımlı hale getirmez. Bu bakımdan sonraki <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code> yönergelerini de
   etkilemeyecektir. Ayrıca, <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir
   takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
   adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common</pre>


</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="TransferLog" id="TransferLog">TransferLog</a> <a name="transferlog" id="transferlog">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
</table>
  <p>Bir günlük biçemi tanımlanmasını ve şarta bağlı günlük kaydını mümkün
   kılmaması haricinde <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi gibidir. Günlük biçemi yerine kendinden
   önce yer alan bir <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinde tanımlanan
   bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
   belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
TransferLog "logs/access_log"</pre>


</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_log_config.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_log_config.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_log_config.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>