mod_dir.html.tr.utf8 23.3 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_dir - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_dir</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_dir.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_dir.c</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>

  <p>Bir dizin içerik dosyası şu iki kaynaktan birinden gelebilir:</p>

  <ul>
   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve ismi genellikle
    <code>index.html</code> olan bir dosya. Dosya ismi <code class="directive"><a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi ile belirlenir.
    Bu, <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü tarafından denetlenir.</li>

   <li>Aksi takdirde içerik listesi sunucu tarafından üretilir. Bu,
    <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> modülü tarafından sağlanır.</li>
  </ul>
  <p>Bu iki işlev tamamen birbirinden ayrıdır, dolayısıyla eğer isterseniz
   kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal
   edebilirsiniz.</p>

  <p>Sunucu <code>http://example.com/filanca/birdizin</code> şeklinde bir
   istek aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü
   çizgisiyle biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir
   bölü çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code>
   modülü isteği <code>http://example.com/filanca/birdizin/</code> şeklinde
   yönlendirir.</p>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directorycheckhandler">DirectoryCheckHandler</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directoryindexredirect">DirectoryIndexRedirect</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directoryslash">DirectorySlash</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#fallbackresource">FallbackResource</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_dir">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_dir">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>

<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="DirectoryCheckHandler" id="DirectoryCheckHandler">DirectoryCheckHandler</a> <a name="directorycheckhandler" id="directorycheckhandler">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Başka bir eylemci yapılandırılmışsa bu modülün nasıl yanıt
 vereceğini belirler</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectoryCheckHandler On|Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectoryCheckHandler Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.4.8 ve sonrasında kullanılabilmektedir. 2.4 öncesi sürümler
 örtük olarak "DirectoryCheckHandler ON" belirtilmiş gibi
 davranır.</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">DirectoryCheckHandler</code> yönergesi, geçerli URL için
  başka bir eylemcinin yapılandırılmış olması durumunda,
  <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülünün index dosyaları için dizine mi
  bakacağını yoksa URL'nin sonuna bölü çizgisi mi ekleyeceğini belirler.
  Eylemciler <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code> gibi
  yönergelerle atanabileceği gibi dizin işlemleri sırasında
  <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> gibi modüller tarafından da atanabilir.
  </p>

  <p>2.4 öncesi sürümlerde, bir URL için başka bir eylemcinin yapılandılmış
  olması durumunda bu modül herhangi bir eylemde bulunmaz ve sonuç olarak,
  tüm dizin için bir <code class="directive">SetHandler</code> belirtildiği durumda
  index dosyalarının sunulmasının yanında <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
  gibi modüller de ayrıca bazı çelişkili sonuçlar oluşturabilir.</p>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="DirectoryIndex" id="DirectoryIndex">DirectoryIndex</a> <a name="directoryindex" id="directoryindex">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectoryIndex
  disabled | <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectoryIndex index.html</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">DirectoryIndex</code> yönergesi, istemci, dizinin
   sonuna bir bölü çizgisi ekleyerek dizin içeriğinin listelenmesini
   istediğinde bakılmak üzere özkaynakları listeler.
   <code><em>yerel-url</em></code>, sunucu üstünde istenen dizine göreli
   bir belgenin URL’sidir; normal olarak dizin içindeki bir dosyanın
   ismidir. Çeşitli URL’ler verilebilirse de sunucu daima ilk bulduğuyla
   dönecektir. Eğer özkaynakların hiçbiri yoksa ve <code>Indexes</code>
   seçeneği atanmışsa sunucu dizin içeriğinden bir liste üretecektir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndex index.html</pre>


  <p>Bu yapılandırmadan sonra yapılan bir
   <code>http://sunucum/belgeler/</code> isteğine karşılık, sunucu,
   mevcutsa <code>http://sunucum/belgeler/index.html</code> dosyasını
   döndürecek, değilse ürettiği dizin içerik listesini gönderecektir.</p>

  <p>Belgelerin dizine göreli olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl</pre>


  <p>Bu örnekte ise dizin içinde ne <code>index.html</code> ne de
   <code>index.txt</code> mevcut olduğunda <code>/cgi-bin/index.pl</code>
   CGI betiği çalıştırılacaktır.</p>

  <p><code>disabled</code> değeri tek başına <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code>’in bir
   dizin listesi aramasını engeller. <code>disabled</code> değiştirgesi
   öncesinde ve sonrasında başka bir değiştirge hatta bir
   <code>disabled</code> daha olsa bile sadece bir <code>disabled</code>
   verilmiş gibi yorumlanır.</p>
  <p><strong>Bilginize:</strong> <a href="../sections.html"><em>Aynı
   bağlamdaki</em></a> çok sayıda <code class="directive">DirectoryIndex</code>
   yönergesi bir öncekini değiştirmek yerine onun bulunduğu listeye
   eklenir:</p>
  <pre class="prettyprint lang-config"># 1. örnek: İçerik dosyası olarak index.html atayıp sonraki satırda buna
# index.php'yi ekleyebilirsiniz.
&lt;Directory "/foo"&gt;
  DirectoryIndex index.html
  DirectoryIndex index.php
&lt;/Directory&gt;

# 2. Örnek: Atamaların tet bir satırda yapıldığı bu örnek 1. örneğe denktir.
&lt;Directory "/foo"&gt;
  DirectoryIndex index.html index.php
&lt;/Directory&gt;

# 3. Örnek: Listeyi tamamen değiştirmek için, listeyi önce sıfırlamalısınız:
# Bu örnekte içerik dosyası olarak listede sadece index.php kalır.
&lt;Directory "/foo"&gt;
  DirectoryIndex index.html
  DirectoryIndex disabled
  DirectoryIndex index.php
&lt;/Directory&gt;</pre></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="DirectoryIndexRedirect" id="DirectoryIndexRedirect">DirectoryIndexRedirect</a> <a name="directoryindexredirect" id="directoryindexredirect">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother |
<var>3xx-kodu</var>
</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectoryIndexRedirect off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.14 ve sonraki sürümlerinde
  kullanılabilmektedir.</td></tr>
</table>
  <p>Öntanımlı olarak, <code class="directive">DirectoryIndex</code> listeyi
   istemciye şeffaf olarak seçip gönderir.
   <code class="directive">DirectoryIndexRedirect</code> ise harici bir
   yönlendirmeye sebep olur.</p>

  <p>Bunlardan biri kullanılabilir:</p>
  <ul>
   <li><code>on</code>: Dizin listesi kaynağına bir 302 yönlendirmesi
   yapılır.</li>
   <li><code>off</code>: Bir yönlendirme yapılmaz. mod_dir için eski davranış
   böyleydi.</li>
   <li><code>permanent</code>: Dizin listesi kaynağına bir 301 (kalıcı)
   yönlendirmesi yapılır.</li>
   <li><code>temp</code>: Bu <code>on</code> ile aynı etkiye sahiptir.</li>
   <li><code>seeother</code>: Dizin listesi kaynağına bir 303 yönlendirmesi
   ("diğerine bak" olarak da bilinir)yapılır.</li>
   <li><var>3xx-code</var>: 3xx kodu ile seçilen yönlendirme yapılır.</li>
  </ul>

  <div class="example"><h3>Örnek</h3><pre class="prettyprint lang-config">DirectoryIndexRedirect on</pre>
</div>

  <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek, <code>http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir
   yönlendirme döndürür.</p>


</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="DirectorySlash" id="DirectorySlash">DirectorySlash</a> <a name="directoryslash" id="directoryslash">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectorySlash On|Off</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectorySlash On</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">DirectorySlash</code> yönergesi, bir dizin isteğinde
   bulunan URL’lerin sonuna <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü tarafından bir
   bölü çizgisi eklenip eklenmeyeceğini belirler.</p>

  <p>Normalde, bir kullanıcı sona bir bölü çizgisi eklemeden bir dizin için
   istekte bulunursa <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> zaten onu aynı özkaynağa
   yönlendirir, fakat isteğin sonuna bir bölü çizgisi eklenmesinin bazı iyi
   sebepleri vardır:</p>

  <ul>
  <li>Kullanıcı bunun sonucunda meşru bir URL ile istekte bulunmuş olur.</li>
  <li><code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> gerektiği gibi çalışır. Yoksa
   bağlantıdaki yolu sunamayacağından yanlış yolu gösterirdi.</li>
  <li><code class="directive"><a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi
   sadece bölü çizgisi ile biten dizin istekleri için değerlendirilir.</li>
  <li>HTML sayfa içindeki göreli URL başvuruları gerektiği gibi
   çalışacaktır.</li>
  </ul>

  <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
   değilse yönlendirmeyi aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. Ancak bunu
   yaparken dikkatli olun, bununla ilgili bazı güvenlik sorunları olasılığı
   vardır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config"># Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
&lt;Location "/bir/yol"&gt;<br />
 DirectorySlash Off<br />
 SetHandler bir-eylemci<br />
&lt;/Location&gt;</pre>


  <div class="warning"><h3>Güvenlik Uyarı</h3>
  <p>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmelerin kapatılması bir bilginin
   istemeyek açığa çıkmasına sebep olabilir. <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>
   modülünün etkin olduğunu (<code>Options +Indexes</code>) ve <code class="directive"><a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> ile geçerli bir özkaynağın
   (<code>index.html</code> olsun) atandığını ama bu URL için başka hiçbir
   özel eylemci tanımlanmadığını varsayalım. Bu durumda bölü çizgisi ile
   biten bir istek olduğunda <code>index.html</code> dosyası sunulurdu.
   <strong>Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin
   listelenmesi ile sonuçlanırdı.</strong></p>
  </div>
  <p>Bir yönlendirme sözkonusu olduğunda bazı tarayıcıların yanlışlıkla POST
   isteklerini GET istekleri haline getirme (böylece POST verisi iptal olur)
   olasılığı olduğuna da dikkat edin.</p>

</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="FallbackResource" id="FallbackResource">FallbackResource</a> <a name="fallbackresource" id="fallbackresource">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>FallbackResource disabled | <var>yerel-url</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>disabled - httpd 404 döndürecektir (Yok)</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code>disabled</code> değiştirgesi 2.4.4 sürümü ve sonrasında kullanılabilmektedir.</td></tr>
</table>
  <p>Dosya sisteminde bulunmayan bir dosya için istek yapıldığında HTTP'nin
   404 (Yok) hatasını döndürmemesi için sunulacak dosyanın yolunu tanımlar.
   Örnek:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">FallbackResource /not-404.php</pre>


  <p>Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların
   yerine <code>not-404.php</code> dosyası sunulacaktır.</p>

  <p>Belli bir dizindeki mevcut bir dosya veya betik için yapılanlar dışındaki
   tüm isteklerin tek bir dosya veya özkaynakla yerine getirilmesi sıkça istenen
   bir durum olup bu mekanizmaya 'ön denetleyici' adı verilir.</p>

  <p>httpd'nin önceki sürümlerinde bir dosya veya dizinin varlığının sınanması
   için genellikle <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü ve <code>-f</code> ve
   <code>-d</code> kullanımı gerekirdi. Bunun için şimdi tek satırlık bir
   yapılandırma yeterli olmaktadır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">FallbackResource /index.php</pre>


  <p>Resim, CSS dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulur.</p>

  <p>Üst dizinden hiçbir şeyin miras alınmaması isteniyorsa bu özelliği
    kapatmak için <code>disabled</code> değiştirgesini kullanın.</p>

  <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt URI <var>yerel-url</var>
   olarak sağlanır:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/web/example.com/htdocs/blog"&gt;
 FallbackResource /blog/index.php
&lt;/Directory&gt;</pre></div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_dir.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_dir.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>