mod_alias.html.tr.utf8 39.3 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_alias - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_alias</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>alias_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_alias.c</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>

  <p>Bu modülde bulunan yönergeler sunucuya istek olarak gelen URL’lerin
   denetlenmesini ve değiştirilmesini mümkün kılar. <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergeleri URL’lerin dosya sisteminin
   dizinlerine eşlenmesini sağlar. Böylece, kök dizini <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> ile belirtilen site belge ağacı
   altında bulunmayan içeriğe erişmek mümkün olur. <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesi buna ek olarak
   hedef dizini sadece CGI betiklerini içeren dizin olarak imler.</p>

  <p><code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergesi,
   farklı bir URL ile yeni bir istek yapmaları için istemcileri
   yönlendirmekte kullanılır. Çoğunlukla özkaynak başka bir yere
   taşındığında kullanılır.</p>

  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve 
   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergeleri
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
   bölümleri içinde kullanıldığında hedef yolu veya URL'yi betimlemek için 
   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılabilir.
  </p>
  
  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code> modülü basit URL değiştirme görevlerini
   yerine getirmek için tasarlanmıştır. Sorgu dizgelerini işleme sokmak
   gibi daha karmaşık görevler için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü ile
   sağlanan araçlar kullanılır.</p>

 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3>Konular</h3>
<ul id="topics">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#order">İşlem Sırası</a></li>
</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#alias">Alias</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirect">Redirect</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirectpermanent">RedirectPermanent</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirecttemp">RedirectTemp</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_alias">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_alias">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li>
<li><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya sistemi ile Eşlenmesi</a>
 </li>
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="order" id="order">İşlem Sırası</a></h2>

  <p>Farklı bağlamlarda bulunan <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
   yönergeleri standart <a href="../sections.html#mergin">katıştırma
   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulur. Fakat
   aynı bağlam dahilinde (örneğin, aynı <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümünde) çok fazla <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> varsa bunlar belli bir
   sıraya göre işleme sokulurlar.</p>

  <p>İlk adımda, <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>’lardan önce
   bütün <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergeleri
   işleme sokulur. Bu bakımdan bir <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> veya <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code> ile eşleşen bir istek için
   hiçbir <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
   uygulanmayacaktır. İkinci adımda yapılandırma dosyasında yer aldıkları
   sıraya göre <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergeleri işleme
   sokulurlar, dolayısıyla ilk eşleşme öncelikli olmuş olur.</p>

  <p>İlk eşleşmenin öncelikli olması sebebiyle, bu yönergelerin birden
   fazlası aynı alt yola uygulandığı takdirde, tüm yönergelerin etkili
   olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
   aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/foo/bar" "/baz"
Alias "/foo" "/gaq"</pre>


  <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
   <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan önce
   eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>

  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve 
   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergeleri
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
   bölümleri içinde kullanıldığında bu yönergeler küresel olarak tanımlı
   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve 
   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergelerinden öncelikli olur.
  </p>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="Alias" id="Alias">Alias</a> <a name="alias" id="alias">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Alias [<var>URL-yolu</var>] <var>dosya-yolu</var> |
<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>

  <p><code class="directive">Alias</code> yönergesi, belgelerin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dizininden farklı bir yerde
   saklanmasını mümkün kılar. <code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan
   URL’ler (% imlemesi çözüldükten sonra) <code><em>dizin-yolu</em></code>
   ile başlayan yerel dosyalarla eşlenir. <code><em>URL-yolu</em></code>,
   harf büyüklüğüne duyarsız sistemlerde bile harf büyüklüğüne
   duyarlıdır.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/image" "/ftp/pub/image"</pre>


  <p><code>http://example.com/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
   sunucunun <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine
   sebep olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan
   yukarıdaki <code class="directive">Alias</code> yapılandırması
   <code>http://example.com/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
   ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergesine bakınız.</p>

  <p><code><em>URL-yolu</em></code>’nu bir <code>/</code> ile
   sonlandırırsanız <code class="directive">Alias</code> yönergesini yorumlarken
   sunucunun da sona bir <code>/</code> ekleyeceğine dikkat ediniz. Yani,
   eğer</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/icons/" "/usr/local/apache/icons/"</pre>


  <p>diye bir tanım yaparsanız sona bir / ekleme ihtiyacından dolayı
   <code>/icons</code> URL’si için bir <code class="directive">Alias</code>
   kullanılmayacaktır.</p>

  <p><code class="directive">Alias</code> <em>hedefleri</em> için ek <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri
   belirtmeniz gerekebileceğine dikkat ediniz. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinden önce yer alan
   <code class="directive">Alias</code> yönergelerine özellikle bakılır,
   dolayısıyla sadece <code class="directive">Alias</code> hedefleri etkilenir.
   (Bununla birlikte, <code class="directive">Alias</code> yönergelerinden önce
   işleme sokulan <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümlerinin uygulanacağına dikkat
   ediniz.)</p>

  <p>Özellikle, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dışında
   bir dizine bir <code class="directive">Alias</code> oluşturuyorsanız hedef
   dizine doğrudan erişim izni vermeniz gerekebilir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/image" "/ftp/pub/image"
&lt;Directory "/ftp/pub/image"&gt;
  Require all granted
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin sayısı istek
   URL-yolundakiler kadardır.</p>
  
  <p>Eğer <code class="directive">Alias</code> yönergesi
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
   bölümleri içinde kullanılırsa URL-yolu yoksayılır ve dosya-yolu 
   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br />
   Bu sözdizimi Apache 2.4.19 ve sonrasında kulanılabilir.</p>
  
  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/image"&gt;
  Alias "/ftp/pub/image"
&lt;/Location&gt;
&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
  Alias "/usr/local/apache/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
&lt;/LocationMatch&gt;</pre>


 
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="AliasMatch" id="AliasMatch">AliasMatch</a> <a name="aliasmatch" id="aliasmatch">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
eşler.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AliasMatch "<var>düzenli-ifade</var>"
"<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>"</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek üzere bir
   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul etmesi dışında
   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergesine eşdeğerdir.
   Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşiyorsa
   sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak dosya yolunu
   elde eder. Örneğin, <code>/icons</code> dizinini etkinleştirmek için şu
   yazılabilir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch "^/icons(.*)" "/usr/local/apache/icons$1"</pre>


  <p><a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">Düzenli ifadeler</a>in tamamı
   kullanılabilmektedir. Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf
   büyüklüğüne duyarsız eşleşmeler sağlayacak takma adlar
   kullanılabilir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch "(?i)^/image(.*)" "/ftp/pub/image$1"</pre>


  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
   ve <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergeleri
   arasındaki başlıca fark <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
   yönergesinin, URI'nin ek parçasını, eşleşen parçayı geçip sağ tarafta
   dosya yolunun ucuna kendiliğinden kopyalamasıdır. <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> bunu böyle yapmaz. Yani hemen
   her durumda, düzenli ifadenin istenen URI'nin tamamıyla baştan sona
   eşleşmesi ve yer değiştirmeyi sağ tarafta yapması istenir.</p>

  <p>Başka bir deyişle, basitçe
   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yerine
   <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yazmakla aynı etkiyi
   alamazsınız. En azından düzenli ifadenin başına bir <code>^</code> ve
   sonuna bir <code>(.*)$</code>, ikinci değiştirgenin sonuna da bir
   <code>$1</code> eklemeniz gerekir.</p>

  <p>Örneğin aşağıdakini AliasMatch ile değiştirmek isteyelim:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/image/" "/ftp/pub/image/"</pre>


  <p>Bu eşdeğer DEĞİLdir - bunu yapmayın! Bu herhangi bir yerinde /image/
   dizgesi bulunan tüm istekleri /ftp/pub/image/ altına gönderecektir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch "/image/" "/ftp/pub/image/"</pre>


  <p>Aynı etkiyi elde etmek için bu gerekiyor:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch "^/image/(.*)$" "/ftp/pub/image/$1"</pre>


  <p>Şüphesiz, <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergesini
   çalıştığı yerde <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code>
   kullanmanın hiç gereği yoktur. <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> daha karmaşık şeyler yapmamızı sağlar. Örneğin
   farklı dosya çeşitlerini farklı dizinlerden sunmak isteyelim:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch "^/image/(.*)\.jpg$" "/files/jpg.images/$1.jpg"
AliasMatch "^/image/(.*)\.gif$" "/files/gif.images/$1.gif"</pre>


  <p>İstek URL'sinin başındaki bölü çizgileri, bu modüldeki yönergeler istek
   URL-yolu ile eşleştirilmeye çalışılmadan önce sunucu tarafından
   yokedilir.
  </p>

 
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="Redirect" id="Redirect">Redirect</a> <a name="redirect" id="redirect">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
yönlendirir.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Redirect [<var>durum</var>] [<var>URL-yolu</var>]
<var>URL</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p><code class="directive">Redirect</code> yönergesi istemciye bir yönlendirme
   isteği döndürerek eski URL’yi yenisiyle eşler.</p>

  <p>Eski <code><em>URL-yolu</em></code> bir bölü çizgisi ile başlar ve harf
   büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
   <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin verilmez.</p>

  <p><code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile başlayan
   bir mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olabilir.
   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
   ekler.</p>

  <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler istemciye hedef
   <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği olarak
   dönecektir. <code><em>URL-yolu</em></code>’nun devamı niteliğindeki ek
   yol hedef URL’ye eklenir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config"># Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme
Redirect "/hizmet" "http://iki.example.com/hizmet"

# Aynı konak üzerinde yönlendirme
Redirect "/bir" "/iki"</pre>


  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://example.com/hizmet/fesmekan.txt</code>
   isteğine karşılık istemciye isteği
   <code>http://iki.example.com/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
   söylenecektir. Bu <code>GET</code> isteklerinde de geçerlidir. Örneğin,
   <code>http://example.com/hizmet/foo.pl?q=23&amp;a=42</code> isteği
   <code>http://iki.example.com/hizmet/foo.pl?q=23&amp;a=42</code> adresine
   yönlendirilir. <code>POST</code>'ların iptal edileceğini unutmayın.<br />
   Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
   <code>http://example.com/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. <a href="../expr.html">İfade 
   sözdizimi</a> kullanılan daha karmaşık eşleşmeler için URL-yolu seçeneği 
   aşağıda açıklandığı gibi yoksayılır. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha 
   karmaşık eşleşmeler için <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>
   yönergesine de bakınız.</p>


  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
   <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
    <code class="directive">Redirect</code> yönergeleri
    <code class="directive">Alias</code> ve <code class="directive">ScriptAlias</code>
    yönergelerinden önce ele alınır. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümü içinde kullanılmış bir 
    <code class="directive">Redirect</code> yönergesi URL-yolu belirtilmiş 
    <code class="directive">Redirect</code> ve <code class="directive">Alias</code> 
    yönergelerine göre önceliklidir.</p></div>

   <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse "geçici"
    yönlendirme (HTTP durum kodu: 302) yapılır. Bu, istemciye özkaynağın
    geçici olarak başka yere taşındığını belirtir. Diğer HTTP durum
    kodlarını döndürmek için kullanılabilecek <code><em>durum</em></code>
    değerleri:</p>

  <dl>
   <dt><code>permanent</code></dt>
   <dd>İstemciye özkaynağın kalıcı olarak taşındığını belirten kalıcı
    yönlendirme durumu (301) döndürülür.</dd>

   <dt><code>temp</code></dt>
   <dd>İstemciye geçici yönlendirme durumu (302) döner. Bu öntanımlıdır.
   </dd>

   <dt><code>seeother</code></dt>
   <dd>İstemciye özkaynağın yerine başka bir şey konduğunu belirten
    "diğerine bak" durumu (303) döndürülür.</dd>

   <dt><code>gone</code></dt>
   <dd>İstemciye özkaynağın kalıcı olarak kaldırıldığını belirten "ölü
    bağlantı" durumu (410) döner. Bu durumda <code><em>URL</em></code>
    belirtilmez.</dd>
  </dl>

  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code> değiştirgesiyle
   sayısal durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir. Aksi takdirde,
   <var>URL</var> bileşeni ihmal edilmelidir. Belirtilecek durum kodunun
   geçerli bir HTTP Status kodu olmalı ve Apache HTTP Sunucusu kodu
   bilmelidir (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
   <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent "/bir" "http://example.com/iki"
Redirect 30" "/yedi" http://example.com/baskabisey"</pre>


  <p>Eğer <code class="directive">Redirect</code> yönergesi URL-yolu belirtilmemiş 
   bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
   bölümü içinde yer alıyorsa, URL seçeneği <a href="../expr.html">ifade 
   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br />
   Bu sözdizimi Apache 2.4.19 ve sonrasında kullanılabilir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/bir"&gt;
  Redirect permanent "http://example.com/iki"
&lt;/Location&gt;
&lt;Location "/yedi"&gt;
  Redirect 303 "http://example.com/baskabisey"
&lt;/Location&gt;
&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
  Redirect permanent "http://example.com/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
&lt;/LocationMatch&gt;</pre>


 
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="RedirectMatch" id="RedirectMatch">RedirectMatch</a> <a name="redirectmatch" id="redirectmatch">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici
yönlendirme gönderir.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RedirectMatch [<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
<var>URL</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek üzere bir
   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul etmesi dışında
   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergesine
   eşdeğerdir. Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile
   eşleşiyorsa sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak
   dosya yolunu elde eder. Örneğin, tüm GIF dosyası isteklerini başka bir
   sunucudaki aynı isimli JPEG dosyalarına yönlendirmek için şu
   yazılabilir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">RedirectMatch "(.*)\.gif$" "http://baska.example.com$1.jpg"</pre>


  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> arasındaki farklarla
   ilgili hususlar <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code> arasındakilere de
   uygulanır. Ayrıntılar için <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergesine bakınız.</p>


</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="RedirectPermanent" id="RedirectPermanent">RedirectPermanent</a> <a name="redirectpermanent" id="redirectpermanent">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
URL’ye yönlendirir.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RedirectPermanent <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge istemciye daima kalıcı yönlendirme durumu (301) döndürür.
   Yani, <code>Redirect permanent</code> ile aynı işi yapar.</p>
 
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="RedirectTemp" id="RedirectTemp">RedirectTemp</a> <a name="redirecttemp" id="redirecttemp">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
URL’ye yönlendirir.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RedirectTemp <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge istemciye daima geçici yönlendirme durumu (302) döndürür.
   Yani, <code>Redirect temp</code> ile aynı işi yapar.</p>
 
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptAlias" id="ScriptAlias">ScriptAlias</a> <a name="scriptalias" id="scriptalias">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAlias [<var>URL-yolu</var>]
<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p>Hedef dizini, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code> modülünün CGI betiği
   yorumlayıcısı tarafından çalıştırılacak betikleri içeren dizin olarak
   imlemesi dışında <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
   yönergesinin yaptığı işi yapar. <code><em>URL-yolu</em></code> ile
   başlayan harf büyüklüğüne duyarlı URL’ler (% imlemesi çözüldükten
   sonra), dosya sistemindeki bir tam yol olarak belirtilmiş
   <code><em>dizin-yolu</em></code> ile başlayan betiklerle eşlenir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-bin/"</pre>


  <p><code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
   sunucunun <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep
   olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-bin/"
&lt;Location "/cgi-bin"&gt;
  SetHandler cgi-script
  Options +ExecCGI
&lt;/Location&gt;</pre>


  <p><code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesini bir betik veya eylemci
   ile birlikte de kullanabilirsiniz. Örnek:</p>

    <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-handler.pl"</pre>


  <p>Bu senaryoda <code>/cgi-bin/</code>’den istenen tüm dosyalar sizin
   belirttiğiniz dosya tarafından işleme sokulacaktır. Bu yöntemle kendi
   özel eylemcinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz, bunu içerik eklemek
   ya da ısmarlama bir eylem için bir CGI sarmalayıcısı olarak da
   kullanabilirsiniz.</p>

  <div class="warning">Yapılandırma değiştiğinde kaynak kodlarının ister
   istemez açığa çıkmasını istemiyorsanız CGI betiklerinizi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altına koymayınız.
   <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesi URL’yi doğru yere
   eşlemekten başka orayı bir CGI betikleri dizini olarak imler. CGI
   betiklerinizi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altına
   koyarsanız çalıştırmak için <code class="directive">ScriptAlias</code> değil,
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> yönergelerini örnekteki gibi kullanın:

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin" &gt;
  SetHandler cgi-script
  Options ExecCGI
&lt;/Directory&gt;</pre>


   Aynı dosya sistemi konumu ile çok sayıda <code><em>URL-yolu</em></code>
   eşleşebileceğinden, bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code>
   bölümü ile sınırlanmadığı takdirde CGI betiklerinin kaynak kodları açığa
   çıkabilir; bu bakımdan <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesini yok
   sayan URL yollarının belirtilebilme olasılığı gözardı
   edilmemelidir.</div>
  
  <p>Eğer <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesi URL-yolu belirtilmemiş 
   bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
   bölümü içinde yer alıyorsa, URL seçeneği <a href="../expr.html">ifade 
   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br />
   Bu sözdizimi Apache 2.4.19 ve sonrasında kullanılabilir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/cgi-bin"&gt;
  ScriptAlias "/siteler/cgi-bin/"
&lt;/Location&gt;
&lt;LocationMatch "/cgi-bin/errors/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
  ScriptAlias "/siteler/cgi-bin/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.cgi"
&lt;/LocationMatch&gt;</pre>

  
 
<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul>
<li><a href="../howto/cgi.html">CGI Öğreticisi</a></li>
</ul>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptAliasMatch" id="ScriptAliasMatch">ScriptAliasMatch</a> <a name="scriptaliasmatch" id="scriptaliasmatch">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak
eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek üzere bir
   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul etmesi dışında
   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesine
   eşdeğerdir. Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile
   eşleşiyorsa sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak
   dosya yolunu elde eder. Örneğin, standart <code>/cgi-bin</code> dizinini
   etkin kılmak için şu yazılabilir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch "^/cgi-bin(.*)" "/usr/local/apache/cgi-bin$1"</pre>


  <p>AliasMatch yönergesindeki gibi, <a class="glossarylink" href="../glossary.html#rexex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
   ifadeler</a>in tamamı tüm güçleriyle kullanılabilmektedir.
   Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> için harf büyüklüğüne duyarsız
   eşleşmeli bir takma ad oluşturmak mümkünür:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch "(?i)^/cgi-bin(.*)" "/usr/local/apache/cgi-bin$1"</pre>


  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> arasındaki farklarla
   ilgili hususlar <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code> arasındakilere
   de uygulanır. Ayrıntılar için <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergesine bakınız.</p>


</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_alias.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>