security_tips.html.tr.utf8 29.2 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Güvenlik İpuçları - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Çeşitli Belgeler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Güvenlik İpuçları</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/security_tips.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/misc/security_tips.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/misc/security_tips.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/misc/security_tips.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bir HTTP Sunucusunu ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler ve bazı
  ipuçları. Öneriler kısmen Apache’ye özel kısmen de genel olacaktır.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#uptodate">Güncel Tutma</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#dos">Hizmet Reddi (DoS) Saldırıları</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#serverroot"><code>ServerRoot</code> Dizinlerinin İzinleri</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ssi">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cgi">CGI Genelinde</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#nsaliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’sız CGI</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#saliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’lı CGI</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#dynamic">Devingen içerikli kaynaklar</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#dynamicsec">Devingen içeriğin güvenliği</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#systemsettings">Sistem Ayarlarının Korunması</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#protectserverfiles">Sunucu dosyalarının öntanımlı olarak korunması</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#watchyourlogs">Günlüklerin İzlenmesi</a></li>
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#merging">Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="uptodate" id="uptodate">Güncel Tutma</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusu iyi bir güvenlik sicilinin yanında güvenlik
   konularıyla oldukça ilgili bir geliştirici topluluğuna sahiptir. Fakat,
   bir yazılımın dağıtılmasının ardından küçük ya da büyük bazı sorunların
   keşfedilmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple, yazılım güncellemelerinden
   haberdar olmak oldukça önem kazanır. HTTP sunucunuzu doğrudan
   Apache’den temin ediyorsanız yeni sürümler ve güvenlik güncellemeleri
   ile ilgili bilgileri tam zamanında alabilmek için <a href="http://httpd.apache.org/lists.html#http-announce">Apache
   HTTP Sunucusu Duyuru Listesi</a>ne mutlaka üye olmanızı öneririz.
   Apache yazılımının üçüncü parti dağıtımlarını yapanların da buna benzer
   hizmetleri vardır.</p>

  <p>Şüphesiz, bir HTTP sunucusu, sunucu kodunda bir sorun olmasa da
   tehlike altındadır. Eklenti kodları, CGI betikleri hatta işletim
   sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu ortaya çıkabilir. Bu
   bakımdan, sisteminizdeki tüm yazılımların sorunları ve güncellemeleri
   hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="dos" id="dos">Hizmet Reddi (DoS) Saldırıları</a></h2>
  

  <p>Tüm ağ sunucuları, istemcilerin sistem kaynaklarından yararlanmalarını
   engellemeye çalışan hizmet reddi saldırılarına (HRS) maruz kalabilir.
   Bu tür saldırıları tamamen engellemek mümkün değildir, fakat
   yarattıkları sorunları azaltmak için bazı şeyler yapabilirsiniz.</p>

  <p>Çoğunlukla en etkili anti-HRS aracı bir güvenlik duvarı veya başka bir
   işletim sistemi yapılandırmasıdır. Örneğin, çoğu güvenlik duvarı
   herhangi bir IP adresinden aynı anda yapılan bağlantıların sayısına bir
   sınırlama getirmek üzere yapılandırılabilir. Böylece basit saldırılar
   engellenebilir. Ancak bunun dağıtık hizmet reddi saldırılarına (DHRS)
   karşı bir etkisi olmaz.</p>

  <p>Bunların yanında Apache HTTP Sunucusunun da sorunları azaltıcı
   tedbirler alınmasını sağlayacak bazı yapılandırmaları vardır:</p>

  <ul>
   <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_reqtimeout.html#requestreadtimeout">RequestReadTimeout</a></code>
    yönergesi bir istemcinin isteği göndermek için harcadığı zamanı
    sınırlamayı sağlar.</li>

   <li>HRS’ye maruz kalması olası sitelerde <code class="directive"><a href="../mod/core.html#timeout">TimeOut</a></code> yönergesinin değeri düşürülmelidir. Birkaç
    saniye gibi mümkün olduğunca düşük bir ayar uygun olabilir. Ancak
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#timeout">TimeOut</a></code> başka işlemlerde de
    kullanıldığından çok düşük değerler, örneğin, uzun süre çalışan CGI
    betiklerinde sorunlar çıkmasına sebep olabilir.</li>

   <li>HRS’ye maruz kalması olası sitelerde <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code> yönergesinin değeri de düşürülebilir.
    Hatta bazı siteler başarımı arttırmak amacıyla <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> yönergesi üzerinden kalıcı
    bağlantıları tamamen kapatabilirler.</li>

   <li>Zaman aşımıyla ilgili yönergeler bakımından diğer modüller de
    araştırılmalıdır.</li>

   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody</a></code>,
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields</a></code>,
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize</a></code>,
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#limitrequestline">LimitRequestLine</a></code> ve
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody</a></code> yönergeleri,
    istemci girdileri ile tetiklenen özkaynak tüketimini sınırlamak için
    yapılandırılırken dikkatli olunmalıdır.</li>

   <li>İşletim sisteminiz desteklediği takdirde, işletim sisteminin isteği
    işleyen kısmını yüksüz bırakmak için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#acceptfilter">AcceptFilter</a></code> yönergesinin etkin olmasını sağlamalısınız.
    Bu, Apache HTTP Sunucusunda zaten öntanımlı olarak etkindir.
    Yapacağınız şey işletim sistemi çekirdeğini buna göre yapılandırmak
    olacaktır.</li>

   <li>Sunucu tarafından özkaynakları tüketmeden aynı anda işlenebilecek
    bağlantıların sayısını sınırlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesini kullanın. Ayrıca, <a href="perf-tuning.html">başarım arttırma belgesine</a> de
    bakabilirsiniz.</li>

   <li>HRS’lerin etkilerini azaltmak için aynı andaki bağlantı sayısını
    arttırabilecek evreli <a href="../mpm.html">MPM</a>’lerden birini
    kullanmak iyi olabilir. Dahası, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code> MPM’i
    her bağlantıya yeni bir evre atanmaması için eşzamansız işlem yapar.
    OpenSSL kütüphanesinin doğası nedeniyle
    <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code> MPM’i <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> ve diğer girdi
    süzgeçleri ile henüz uyumlu değildir. Bu durumlarda,
    <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM'inin davranışına geri döner.</li>

   <li><a href="http://modules.apache.org/">http://modules.apache.org/</a>
    adresinde, belli istemci davranışlarını sınırlayacak ve HRS ile
    ilgili sorunları azaltmaya yardımcı olacak üçüncü parti modüller
    bulunabilir.</li>
  </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="serverroot" id="serverroot"><code>ServerRoot</code> Dizinlerinin İzinleri</a></h2>
  

  <p>Normalde, Apache root kullanıcı tarafından başlatılır ve hizmetleri
   sunarken <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> yönergesi
   tarafından tanımlanan kullanıcının aidiyetinde çalışır. Root tarafından
   çalıştırılan komutlarda olduğu gibi, root olmayan kullanıcıların
   yapacakları değişikliklerden korunmak konusunda da dikkatli
   olmalısınız. Dosyaların sadece root tarafından yazılabilir olmasını
   sağlamak yeterli değildir, bu dizinler ve üst dizinler için de
   yapılmalıdır. Örneğin, sunucu kök dizininin
   <code>/usr/local/apache</code> olmasına karar verdiyseniz, bu dizini
   root olarak şöyle oluşturmanız önerilir:</p>

  <div class="example"><p><code>
   mkdir /usr/local/apache <br />
   cd /usr/local/apache <br />
   mkdir bin conf logs <br />
   chown 0 . bin conf logs <br />
   chgrp 0 . bin conf logs <br />
   chmod 755 . bin conf logs
  </code></p></div>

  <p><code>/</code>, <code>/usr</code>, <code>/usr/local</code>
   dizinlerinde sadece root tarafından değişiklik yapılabileceği kabul
   edilir. <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılabilirini kurarken de benzer
   bir önlemin alındığından emin olmalısınız:</p>

  <div class="example"><p><code>
   cp httpd /usr/local/apache/bin <br />
   chown 0 /usr/local/apache/bin/httpd <br />
   chgrp 0 /usr/local/apache/bin/httpd <br />
   chmod 511 /usr/local/apache/bin/httpd
  </code></p></div>

  <p>Diğer kullanıcıların değişiklik yapabileceği bir dizin olarak bir
   <code>htdocs</code> dizini oluşturabilirsiniz. Bu dizine root
   tarafından çalıştırılabilecek dosyalar konulmamalı ve burada root
   tarafından hiçbir dosya oluşturulmamalıdır.</p>

  <p>Diğer kullanıcılara root tarafından yazılabilen ve çalıştırılabilen
   dosyalarda değişiklik yapma hakkını tanırsanız, onlara root
   kullanıcısını ele geçirilebilme hakkını da tanımış olursunuz. Örneğin,
   biri <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılabilirini zararlı bir programla
   değiştirebilir ve o programı tekrar çalıştırdığınız sırada program
   yapacağını yapmış olur. Günlükleri kaydettiğiniz dizin herkes
   tarafından yazılabilen bir dizin olduğu takdirde, birileri bir günlük
   dosyasını bir sistem dosyasına sembolik bağ haline getirerek root
   kullanıcısının bu dosyaya ilgisiz şeyler yazmasına sebep olabilir.
   Günlüklerin dosyaları herkes tarafından yazılabilir olduğu takdirde ise
   birileri dosyaya yanıltıcı veriler girebilir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="ssi" id="ssi">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></h2>
  

  <p>SSI sayfaları bir sunucu yöneticisi açısından çeşitli olası risklere
   kaynaklık edebilir.</p>

  <p>İlk risk, sunucu yükündeki artış olasılığıdır. Tüm SSI sayfaları, SSI
   kodu içersin içermesin Apache tarafından çözümlenir. Bu küçük bir artış
   gibi görünürse de bir paylaşımlı sunucu ortamında önemli bir yük haline
   gelebilir.</p>

  <p>SSI sayfaları, CGI betikleriyle ilgili riskleri de taşır. <code>exec
   cmd</code> elemanı kullanılarak bir SSI sayfasından herhangi bir CGI
   betiğini veya bir sistem programını Apache’nin aidiyetinde olduğu
   kullanıcının yetkisiyle çalıştırmak mümkündür.</p>

  <p>SSI sayfalarının yararlı özelliklerinden yararlanırken güvenliğini de
   arttırmanın bazı yolları vardır.</p>

  <p>Sunucu yöneticisi, bir başıbozuk SSI sayfasının sebep olabileceği
   zararları bertaraf etmek için <a href="#cgi">CGI Genelinde</a>
   bölümünde açıklandığı gibi <a href="../suexec.html">suexec</a>’i etkin
   kılabilir.</p>

  <p>SSI sayfalarını <code>.html</code> veya <code>.htm</code>
   uzantılarıyla etkinleştirmek tehlikeli olabilir. Bu özellikle
   paylaşımlı ve yüksek trafikli bir sunucu ortamında önemlidir. SSI
   sayfalarını normal sayfalardan farklı olarak <code>.shtml</code> gibi
   bildik bir uzantıyla etkinleştirmek gerekir. Bu, sunucu yükünü asgari
   düzeyde tutmaya ve risk yönetimini kolaylaştırmaya yarar.</p>

  <p>Diğer bir çözüm de SSI sayfalarından betik ve program çalıştırmayı
   iptal etmektir. Bu, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code>
   yönergesine değer olarak <code>Includes</code> yerine
   <code>IncludesNOEXEC</code> vererek sağlanır. Ancak, eğer betiklerin
   bulunduğu dizinde <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
   yönergesiyle CGI betiklerinin çalışması mümkün kılınmışsa,
   kullanıcıların <code>&lt;--#include virtual="..." --&gt;</code> ile bu
   betikleri çalıştırabileceklerine dikkat ediniz.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="cgi" id="cgi">CGI Genelinde</a></h2>
  

  <p>Herşeyden önce ya CGI betiğini/programını yazanlara ya da kendinizin
   CGI'deki güvenlik açıklarını (ister kasıtlı olsun ister tesadüfi)
   yakalama becerinize güvenmek zorundasınız. CGI betikleri esasen
   sisteminizdeki komutları site kullanıcılarının izinleriyle
   çalıştırırlar. Bu bakımdan dikkatle denenmedikleri takdirde oldukça
   tehlikeli olabilirler.</p>

  <p>CGI betiklerinin hepsi aynı kullanıcının aidiyetinde çalışırsa diğer
   betiklerle aralarında çelişkilerin ortaya çıkması ister istemez
   kaçınılmazdır. Örneğin A kullanıcısının B kullanıcısına garezi varsa
   bir betik yazıp B’nin CGI veritabanını silebilir. Bu gibi durumların
   ortaya çıkmaması için betiklerin farklı kullanıcıların aidiyetlerinde
   çalışmasını sağlayan ve 1.2 sürümünden beri Apache ile dağıtılan <a href="../suexec.html">suEXEC</a> diye bir program vardır. Başka bir yol
   da <a href="http://cgiwrap.sourceforge.net/">CGIWrap</a> kullanmaktır.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="nsaliasedcgi" id="nsaliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’sız CGI</a></h2>
  

  <p>Kullanıcıların sitenin her yerinde CGI betiklerini çalıştırmalarına
   izin vermek ancak şu koşullarda mümkün olabilir:</p>

  <ul>
   <li>Kullanıcılarınızın kasıtlı ya da kasıtsız sistemi saldırıya açık
    hale getirecek betikler yazmayacaklarına tam güveniniz vardır.</li>
   <li>Sitenizin güvenliği zaten o kadar kötüdür ki, bir delik daha
    açılmasının mahzuru yoktur.</li>
   <li>Sitenizin sizden başka kullanıcısı yoktur ve sunucunuzu sizden
    başka hiç kimsenin ziyaret etmesi mümkün değildir.</li>
  </ul>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="saliasedcgi" id="saliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’lı CGI</a></h2>
  

  <p>CGI’yi belli dizinlerle sınırlamak yöneticiye bu dizinlerde daha iyi
   denetim imkanı sağlar. Bu kaçınılmaz olarak <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>’sız CGI’den çok daha
   güvenlidir, ancak bu dizinlere yazma hakkı olan kullanıcılarınız
   güvenilir kişiler olması ve site yöneticisinin de olası güvenlik
   açıklarına karşı CGI betiklerini ve programlarını denemeye istekli
   olması şartıyla.</p>

  <p>Çoğu site yöneticisi <code>ScriptAlias</code>’sız CGI yerine bu
   yaklaşımı seçer.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="dynamic" id="dynamic">Devingen içerikli kaynaklar</a></h2>
  

  <p>Sunucunun bir parçası gibi çalışan, <code>mod_php</code>,
   <code>mod_perl</code>, <code>mod_tcl</code> ve <code>mod_python</code>
   gibi gömülü betik çalıştırma seçenekleri sunucuyu çalıştıran
   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> yönergesine bakınız). Bu bakımdan bu betik
   yorumlayıcılar tarafından çalıştırılan betikler, sunucu kullanıcısının
   eriştiği herşeye erişebilirler. Bazı betik yorumlayıcıların getirdiği
   bazı sınırlamalar varsa da bunlara pek güvenmemek, gerekli sınamaları
   yine de yapmak gerekir.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="dynamicsec" id="dynamicsec">Devingen içeriğin güvenliği</a></h2>
  

  <p><code>mod_php</code>, <code>mod_perl</code> veya
   <code>mod_python</code> gibi devingen içeriği yapılandırırken
   güvenlikle ilgili değerlendirmelerin çoğu <code>httpd</code>'nin
   kapsamından çıkar ve bu modüllerin belgelerini incelemek ihtiyacı
   duyarsınız. Örneğin, PHP çoğu zaman kapalı tutulan
   <a href="http://www.php.net/manual/en/ini.sect.safe-mode.php">Güvenli
   Kip</a> ayarını etkin kılmanızı önerir. Daha fazla güvenlik için bir
   diğer örnek bir PHP eklentisi olan
   <a href="http://www.hardened-php.net/suhosin/">Suhosin</a>'dir. Bunlar
   hakkında daha ayrıntılı bilgi için her projenin kendi belgelerine
   başvurun.</p>

  <p>Apache seviyesinde, <a href="http://modsecurity.org/">mod_security</a>
   adı verilen modülü bir HTTP güvenlik duvarı gibi ele alabilir, devingen
   içeriğin güvenliğini arttırmanıza yardımcı olmak üzere inceden inceye
   yapılandırabilirsiniz.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="systemsettings" id="systemsettings">Sistem Ayarlarının Korunması</a></h2>
  

  <p>Güvenliği gerçekten sıkı tutmak istiyorsanız, kullanıcılarınızın
   yapılandırmanızdaki güvenlik ayarlarını geçersiz kılmak için
   <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanabilmelerinin de önüne
   geçmelisiniz. Bunu yapmanın tek bir yolu vardır.</p>

  <p>Sunucu yapılandırma dosyanıza şunu yerleştirin:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/"&gt;
  AllowOverride None
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p>Böylece, belli dizinlerde özellikle etkinleştirilmedikçe bütün
   dizinlerde <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımını engellemiş
   olursunuz.</p>

  <p>Bu ayar Apache 2.3.9 itibariyle öntanımlıdır.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="protectserverfiles" id="protectserverfiles">Sunucu dosyalarının öntanımlı olarak korunması</a></h2>
  

  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı
   erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal
   URL eşleme kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu
   istemciye sunacaktır.</p>

  <p>Örneğin, aşağıdaki durumu ele alalım:</p>

  <div class="example"><p><code>
   # cd /; ln -s / public_html
  </code></p></div>

  <p>Ve, tarayıcınıza <code>http://localhost/~root/</code> yazın.</p>

  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş
   olursunuz. Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma
   dosyanıza şunları yazın:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/"&gt;
  Require all denied
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz.
   Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> bölümleri eklemeniz yeterli
   olacaktır. Örnek:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/usr/users/*/public_html"&gt;
  Require all granted
&lt;/Directory&gt;
&lt;Directory "/usr/local/httpd"&gt;
  Require all granted
&lt;/Directory&gt;</pre>


  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">Location</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> yönergelerinin etkileşimine de
   özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory "/"&gt;</code>
   erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location "/"&gt;</code> yönergesi bunu
   ortadan kaldırabilir.</p>

  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi de size
   buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code> atamasını
   yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki
   durumla karşılaşırız. Sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki satırın
   mutlaka bulunmasını öneririz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">UserDir disabled root</pre>


 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="watchyourlogs" id="watchyourlogs">Günlüklerin İzlenmesi</a></h2>
  

  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a href="../logs.html">günlük dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları
   sadece olup biteni raporlamakla kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar
   yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli olup olmadığını anlamanızı da
   sağlarlar.</p>

  <p>Bazı örnekler:</p>

  <div class="example"><p><code>
   grep -c "/jsp/source.jsp?/jsp/ /jsp/source.jsp??" access_log <br />
   grep "client denied" error_log | tail -n 10
  </code></p></div>

  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/">Apache Tomcat Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>
   istismar etmeyi deneyen saldırıların sayısını verirken ikinci örnek,
   reddedilen son on istemciyi listeler; örnek:</p>

  <div class="example"><p><code>
   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client foo.example.com] client denied
   by server configuration: /usr/local/apache/htdocs/.htpasswd
  </code></p></div>

  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar, bu
   bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir
   kayıt görürsünüz:</p>

  <div class="example"><p><code>
   foo.example.com - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
  </code></p></div>

  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal
   ettiğiniz anlamına gelir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Files ".ht*"&gt;
  Require all denied
&lt;/Files&gt;</pre>


 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="merging" id="merging">Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi</a></h2>

  

  <p>Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi karmaşık bir işlem olup bazı
   durumlarda yönergelere bağlıdır. Yönergeleri bir araya getirirken
   aralarındaki bağımlılıkları daima sınayın.</p>

  <p><code class="directive">mod_access_compat</code> gibi henüz yönerge katıştırma
   mantığını gerçeklememiş modüller için sonraki bölümlerdeki davranış, bu
   modüllerin yönergelerini içerip içermemesine bağlıdır. Yapılandırmada
   yönergelerin <em>yerleri değiştirildiğinde</em> fakat bir katıştırma
   yapılmadığında, yapılandırma bir değişiklik yapılana kadar miras
   alınır.</p>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/security_tips.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/misc/security_tips.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ko/misc/security_tips.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/misc/security_tips.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/misc/security_tips.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>