handler.html.tr.utf8 12.4 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Apache Eylemcilerinin Kullanımı - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache Eylemcilerinin Kullanımı</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/handler.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/handler.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/handler.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/handler.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/handler.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="./zh-cn/handler.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div>

  <p>Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.</p>
 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#definition">Eylemci Nedir?</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programmer">Yazılım Geliştirenler İçin</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="definition" id="definition">Eylemci Nedir?</a></h2>
  
  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_actions.html#action">Action</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addhandler">AddHandler</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#removehandler">RemoveHandler</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code></li></ul></td></tr></table>


  <p>Bir <em>eylemci</em> bir dosya çağrıldığında uygulanacak eylemin Apache
   dahilindeki gösterimidir. Genellikle dosyaların kendi türüne bağlı
   olarak örtük eylemcileri vardır. Normalde tüm dosyalar basitçe sunucu
   tarafından sunulurlar, fakat bazı dosya türleri normalden farklı şekilde
   ele alınırlar.</p>

  <p>Eylemciler, dosya türünden bağımsız olarak dosyanın bulunduğu yere veya
   dosya ismi uzantısına göre de yapılandırılabilirler. Gerek, zarif bir
   çözüm oluşuyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ilişkili
   bir eylemciyi mümkün kılması sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir.
   (Ayrıca, <a href="mod/mod_mime.html#multipleext">çok uzantılı
   dosyalara</a> da bakınız.)</p>

  <p>Eylemciler sunucu içinde derlenebileceği gibi bir modül olarak ya da
   <code class="directive"><a href="./mod/mod_actions.html#action">Action</a></code> yönergesi ile de
   sunucuya dahil edilebilirler. Standart dağıtımda bulunan yerleşik
   eylemciler şunlardır:</p>

  <ul>
   <li><strong>default-handler</strong>: Dosyayı, öntanımlı olarak durağan
    içeriği işlemekte kullanılan <code>default_handler()</code> işlevini
    kullanarak gönderir. (<code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code>)</li>

   <li><strong>send-as-is</strong>: Dosyayı HTTP başlıklarıyla olduğu gibi
    gönderir. (<code class="module"><a href="./mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code>)</li>

   <li><strong>cgi-script</strong>: Dosyayı bir CGI betiği olarak ele alır.
    (<code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>)</li>

   <li><strong>imap-file</strong>: Dosyayı bir resim eşleme kuralları
    dosyası olarak çözümler. (<code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code>)</li>

   <li><strong>server-info</strong>: Sunucunun yapılandırma bilgisini
    döndürür. (<code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>)</li>

   <li><strong>server-status</strong>: Sunucunun durum raporunu döndürür.
    (<code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>)</li>

   <li><strong>type-map</strong>: Dosyayı içerik uzlaşımı için bir tür
    eşlem dosyası olarak çözümler. (<code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code>)</li>
  </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
  

  <h3><a name="example1" id="example1">Bir CGI betiği kullanarak durağan içeriğin değiştirilmesi</a></h3>
   

   <p>Aşağıdaki yönergeler sayesinde, <code>html</code> uzantılı dosyalar
    için yapılan istekler <code>footer.pl</code> CGI betiğininin
    çalıştırılmasına sebep olacaktır.</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">Action add-footer /cgi-bin/footer.pl
AddHandler add-footer .html</pre>


   <p>Bu yapılandırmayla, istenen belgenin özgün haliyle mi (yeri
    <code>PATH_TRANSLATED</code> ortam değişkenindedir) yoksa istenen
    değişiklikler veya eklemeler yapıldıktan sonra mı gönderileceğinden
    CGI betiği sorumlu olacaktır.</p>

  
  <h3><a name="example2" id="example2">HTTP başlıklı dosyalar</a></h3>
   

   <p>Aşağıdaki yönergeler kendi HTTP başlıklarını içeren dosyalar için
    kullanılan <code>send-as-is</code> eylemcisini etkinleştirmek amacıyla
    kullanılmıştır. <code>/siteler/htdocs/asis/</code> dizinindeki tüm
    dosyalar dosya ismi uzantılarına bakılmaksızın <code>send-as-is</code>
    eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.</p>

   <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/web/htdocs/asis"&gt;
  SetHandler send-as-is
&lt;/Directory&gt;</pre>


  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="programmer" id="programmer">Yazılım Geliştirenler İçin</a></h2>
  

  <p>Eylemci özellikleri gerçeklenirken kullanılmak üzere <a href="developer/API.html">Apache API</a>’ye bir ekleme yapılmıştır.
   Özellikle de, <code>request_rec</code> yapısına yeni bir kayıt
   eklenmiştir:</p>

  <pre class="prettyprint lang-c">char *handler</pre>


  <p>Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmasını isterseniz, tek yapacağınız
   isteğin <code>invoke_handler</code> aşamasının hemen öncesinde
   <code>r-&gt;handler</code> alanına eylemcinin ismini atamak olacaktır.
   Eylemciler daha önce de bahsedildiği gibi bir içerik türü yerine bir
   eylemci ismi kullanılarak gerçeklenirler. Çok gerekli olmamakla
   birlikte, eylemciler için kullanılan adlandırma uzlaşımları gereğince,
   ismi oluşturan sözcükler, ortam türü isim alanını ihlal etmemek amacıyla
   bölü imleri ile değil tire imleri ile ayrılırlar.</p>
 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/handler.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/handler.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/handler.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/handler.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/handler.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="./zh-cn/handler.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/handler.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>