custom-error.html.tr.utf8 14.2 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="./images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/custom-error.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/custom-error.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/custom-error.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/custom-error.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/custom-error.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/custom-error.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>


  <p>Apache HTTP Sunucusu 4xx veya 5xx HTTP durum kodları ile ilgili
   olaylarda soysal hata yanıtları üretse de bu yanıtlar site
   kullanıcılarına aşırı sade, bilgi vermez ve hatta korkutucu gelebilir.
   Daha dostça yazılmış, İngilizce değil de kendi dilinizde ve belki
   sayfalarınızın yerleşimine uygun daha hoş satırlarda özel hata yanıtları
   üretmek isteyebilirsiniz.</p>

  <p>Kişiselleştirilmiş hata yanıtları, bir hata durumuna göre tasarlanmış
   herhangi bir HTTP durum kodu (yani 4xx ve 5xx kodlarından biri) için
   tanımlanabilir.</p>

  <p>Ek olarak bir değer kümesi de sağlanmıştır. Böylece hata belgeleri, <a href="howto/ssi.html">Sunucu taraflı İçerik Yerleştirme</a> kullanılarak
   bu değişkenlerin değerlerine göre özelleştirilebilir. İsterseniz bunun
   yerine bir CGI programı veya devingen bir eylemci (PHP, mod_perl, vs.)
   kullanarak da bu değişkenlerin değerlerine göre hata sayfalarınızı
   üretebilirsiniz.</p>

 </div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#configuration">Yapılandırma</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#variables">Kullanılabilen Değişkenler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#custom">Özel Hata Yanıtları</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#multi-lang">Çok Dilli Özel Hata Belgeleri</a></li>
</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="configuration" id="configuration">Yapılandırma</a></h2>

  <p>Kişiselleştirilmiş hata belgeleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code> yönergesi kullanılarak yapılandırılabilir. Bu
   yönerge küresel bağlamda olabileceği gibi sanal konak ve dizin
   bağlamlarında da kullanılabilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesine <code>FileInfo</code>
   atanarak <code>.htaccess</code> dosyalarında da kullanılabilir.</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi."
ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma
ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html
ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html
ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html</pre>


  <p><code>ErrorDocument</code> yönergesinin sözdizimi:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;</pre>


  <p><var>eylem</var> şunlardan biri olabilir:</p>

  <ol>
   <li>Yönlendirmenin yapılacağı dahili adres (<var>eylem</var> bir "/" ile
    başlıyorsa).</li>
   <li>Yönlendirmenin yapılacağı harici adres (<var>eylem</var> geçerli bir
    URL ise).</li>
   <li>Gösterilecek metin (yukardakilerin hiçbiri yoksa). Birden fazla
    sözcük içeriyorsa tırnak (") içine alınmalıdır.</li>
  </ol>

  <p>Yerel bir adrese yönlendirme yapılırken ek ortam değişkenleri de
   atanarak yanıt daha da özelleştirilebilir. Bunlar harici URL'lere
   gönderilmez.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="variables" id="variables">Kullanılabilen Değişkenler</a></h2>

   <p>Hata durumunu açıklayacak veya hata günlüğüne daha açıkça
    kaydedilebilecek bazı bilgilerin aktarılması koşuluyla, başka bir
    adrese yönlendirme kullanışlı olabilir</p>

   <p>Hata yönlendirmesi yapılırken bunu sağlamak için ek ortam değişkenleri
    tanımlanır. Bu değişkenlerin isimleri, özgün istekle sağlanan
    başlık isimlerinin önüne 'REDIRECT_' dizgesi getirilerek üretilir.
    Böylece özgün istek bağlamından hata belgesi üretilebilir.</p>

   <p>Örneğin, aşağıdaki gibi, daha yararlı olacak ek ortam değişkenleri
    alabilirsiniz.</p>

   <div class="example"><p><code>
    REDIRECT_HTTP_ACCEPT=*/*, image/gif, image/jpeg, image/png<br />
    REDIRECT_HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 Fedora/3.5.8-1.fc12 Firefox/3.5.8<br />
    REDIRECT_PATH=.:/bin:/usr/local/bin:/sbin<br />
    REDIRECT_QUERY_STRING=<br />
    REDIRECT_REMOTE_ADDR=121.345.78.123<br />
    REDIRECT_REMOTE_HOST=client.example.com<br />
    REDIRECT_SERVER_NAME=www.example.edu<br />
    REDIRECT_SERVER_PORT=80<br />
    REDIRECT_SERVER_SOFTWARE=Apache/2.2.15<br />
    REDIRECT_URL=/cgi-bin/buggy.pl
   </code></p></div>

   <p><code>REDIRECT_</code> ortam değişkenleri, yönlendirme öncesi varolan
    ortam değişkenlerinden üretilir. Bunlar önlerine <code>REDIRECT_</code>
    getirilerek yeniden isimlendirilir. Örneğin,
    <code>HTTP_USER_AGENT</code> değişkeni
    <code>REDIRECT_HTTP_USER_AGENT</code> haline gelir.</p>

   <p><code>REDIRECT_URL</code>, <code>REDIRECT_STATUS</code> ve
    <code>REDIRECT_QUERY_STRING</code> mutlaka atanır. Diğer başlıklarla
    ilgili olanlar ise hata durumu öncesinde mevcut oldukları takdirde
    üretilirler.</p>

   <p>Eğer <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code> hedefi bir
    <em>harici</em> yönlendirme ise bunların <strong>hiçbiri</strong>
    üretilmez (sunucunun bulunduğu konağı hedeflese bile <code>http:</code>
    ile başlayan herşey harici yönlendirme sayılır).</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="custom" id="custom">Özel Hata Yanıtları</a></h2>

   <p>Hata yanıtınızı üretmek için sunucu taraflı içerik yerleştirme, bir
    CGI betiği veya başka bir eylemciyi devingen eylemci olarak
    kullanıyorsanız, bu yanıtı özelleştirmek için bu kullanıma özel
    üretilmiş ortam değişkenlerini kullanmak isteyebilirsiniz.</p>

   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code> yönergesi bir CGI
    betiğine bir yerel yönlendirme belirtiyorsa, hatanın kaynağı hakkında
    istemciye bilgi vermek amacıyla betiğin çıktısında bir
    "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmelidir. Örneğin, bir
    Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>

   <pre class="prettyprint lang-perl">...
print "Content-type: text/html\n";
printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"};
...</pre>


   <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi, belli bir hata
    durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
    kullanılabilir.</p>

   <p>Eğer yanıt, (istemci taraflı yönlendirme yapılırken) bir
    <code>Location:</code> başlığı da içeriyorsa betiğin çıktıya uygun bir
    <code>Status:</code> başlığı (<code>302&nbsp;Found</code>) eklemesinin
    gerekli oluşuna dikkat ediniz. Aksi takdirde, <code>Location:</code>
    başlığı etkisiz olabilir.</p>

 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="multi-lang" id="multi-lang">Çok Dilli Özel Hata Belgeleri</a></h2>

  <p>Apache HTTP Sunucusunun kurulumunda, 16 dile çevrilmiş özel hata
   iletileri belgeleri içeren bir dizin bulunmaktadır. Ayrıca,
   <code>conf/extra</code> yaplandırma dizininde bu özelliği etkin kılmak
   için yapılandırmaya dahil edilebilecek bir yapılandırma dosyası
   vardır.</p>

  <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda şöyle satırlar görebilirsiniz:</p>

  <pre class="prettyprint lang-config"># Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf</pre>


  <p>Bu <code>Include</code> satırını açıklama olmaktan çıkarırsanız
   bu özelliği etkinleştirmiş olursunuz. Böylece, istemcinin tarayıcısında
   belirtilmiş dil tercihine uygun dil uzlaşımlı hata iletileri
   sağlanır.</p>

  <p>Ek olarak, bu belgeler çeşitli <code>REDIRECT_</code> değişkenleri
   içerir. Böylece, son kullanıcıya neler olduğu ve şimdi ne yapması
   beklendiği hakkında ek bilgiler sağlanabilir.</p>

  <p>Bu belgeleri istediğiniz kadar özelleştirebilir, kullanıcıya siteniz
   hakkında ve orada bulabilecekleri şeylere dair faydalı bilgiler de
   sağlayabilirsiniz.</p>

  <p>Bu özelliği kullanmak için <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> ve
   <code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> etkin kılınmalıdır.</p>

 </div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/custom-error.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/custom-error.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/custom-error.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/custom-error.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/custom-error.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/custom-error.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/custom-error.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>