mod_request.html.tr.utf8 9.68 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_request - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_request</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_request.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_request.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_request.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>HTTP istek gövdelerini işleme sokup kullanılabilir kılan süzgeçler</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>request_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_request.c</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.3 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr></table>
</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#keptbodysize">KeptBodySize</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_request">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_request">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>

<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="KeptBodySize" id="KeptBodySize">KeptBodySize</a> <a name="keptbodysize" id="keptbodysize">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>mod_include gibi süzgeçler tarafından kullanılma olasılığına karşı
istek gövdesi iptal edilmek yerine belirtilen azami boyutta tutulur.
</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>KeptBodySize <var>azami_bayt_sayısı</var></code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>KeptBodySize 0</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>dizin</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_request</td></tr>
</table>
  <p>Normal şartlar altında, durağan dosyaların öntanımlı eylemcileri gibi
   istek eylemcileri gerek kalmadığında istek gövdesini iptal ederler. Sonuç
   olarak, mod_include gibi süzgeçler, özgün istek (süzme işlemi
   gerçekleştikten sonra artık gerekmediğinden istek gövdesini iptal eden)
   bir <code>POST</code> isteği olsa bile, <code>GET</code> isteklerinin
   yapılmasına sadece diğer URL’lerin alt istekler olarak içerilmesi
   şartıyla izin verir.</p>

  <p>Bu yönergede belirtilen değer sıfırdan büyük olduğunda, istek
   eylemciler, istek gövdesini iptal etmek yerine süzgeçler tarafından
   kullanılmak üzere belirtilen azami boyuta ayarlarlar. mod_include
   süzgecinin kullanılması durumunda, bir durağan shtml dosyası için bir
   <code>POST</code> isteği, ardından gelen isteklerin, önceki gibi
   <code>GET</code> istekleri değil, <code>POST</code> istekleri olmasına
   yol açacaktır.</p>

  <p>Bu özellik, <code class="module"><a href="../mod/mod_include.html">mod_include</a></code> kullanılarak, karmaşık HTML
   sayfalarının ve uygulamalarının küçük küçük bileşenlere bölünüp sonra da
   sayfa yapısıyla birlikte sarmalanarak birleştirilmesini mümkün kılar.
   Bileşenler, CGI programları veya betik dilleri biçiminde olabileceği
   gibi, <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> kullanarak başka bir sunucudaki URL
   uzayına ters vekil URL’ler şeklinde bile olabilir.</p>

  <p><strong>Bilginize:</strong> İstekler tamamlanana kadar alınan istekler
   geçici RAM içinde biriktirilir. Sonuç olarak, bahsi geçen yükü karşılamak
   için yeterince RAM’in mevcut olması gerekir. Bu yönergeyi kullanmakla,
   istek gövdesini saklamaya yetecek olası en düşük değerle bile URL
   uzayınız için gereken yeri kısıtlamış olursunuz.</p>

  <p>Eğer isteğin uzunluğu bu yönerge ile ayrılan azami uzunluğu aşarsa
   sunucu yanıt olarak <code>413 Request Entity Too Large</code> (413
   İstenen Öğe Çok Büyük) hatasını döndürür.</p>

  <p>İstek gövdesini iptal etmek yerine kendi amaçları doğrultusunda bunları
   biriktiren <code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code> gibi eylemciler bu yönergeyi dikkate
   almazlar.</p>


<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul>
<li><a href="mod_include.html">mod_include</a> belgesi</li>
<li><a href="mod_auth_form.html">mod_auth_form</a> belgesi</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_request.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_request.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_request.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_request.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>